صفحه نخست > دیدگاه > جنایت هولناک دیگر

جنایت هولناک دیگر

قاچاقچیان انسان، طالبان و حکومت حامد کرزی
علیشنگی
پنج شنبه 23 اكتبر 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

هر چند لست جنایاتی وحشتنا کی که گروه طالبان چه هنگام حاکمیت سیاه شان در دهه نود و یا بعد از آن علیه مردم بیدفاع کشورما انجام داده اند طویل بوده که با گذشت هر روز جنایتی تازه یی بر آن افزوده میشود ولی بیدون شک قتل بی رحمانه ۳۰ تن از هموطنان بیگناه ما که برای پیدا نمودن کار و لقمه نانی برای اعاشه خانواده خویش روانه کشور ایران بودند بوسیله آدم کشان طالبی در روزهای اخیر در جمله شنیع ترین جنایتی است که تا کنون این گروه آدم کش علیه مردم ما انجام داده اند.

طوریکه هموطنان ما اگاهی دارند با وصف همه محدودیتهای که در مورد اقامت و کارافغانها در کشور ایران در این اواخر از طرف مقامات انکشور وضع گردیده به علت نبود امنیت و زمینه اشتغال در داخل کشور و نیز بعلت فقر گسترده که نود فیصد از جامعه ما را فرا گرفته هنوز هم عده از هموطنان ما برای یافتن کار و پیدا نمودن چند قرانی که بوسیله آن بتوانند نفقه اعضای خانواده خویشرا تامین نمایند روزانه صد ها تن از هموطنان ما روانه کشور های ایران و پاکستان و سایر کشور های اروپائی میگردند در بین این افراد کسانی نیز وجود دارند که در همین اواخر به کشور عودت نموده ولی بعلت نبود زمینه کار امنیت ویا هم بمباردمانهای کور قوای ایتلاف در نقاط مختلف کشور ناگزیر میگردند دوباره کشورو خانواده خویشرا ترک نمایند و به همین علت است که دراین اواخر در کشور ما در پهلوی مافیای دولتی وتجارت مشاورین ، قاچاق مواد مخدر و انسان نیز رونق خوب داشته شبکه وسیع قاچاقبران در زد وبند با افراد رده های بالای دولتی و پولیس قاچاق افراد به کشور های خلیج، ایران و کشور های اروپائی نیزمنظما ادامه داشته که منجمله در ولایت لغمان که زمین زراعتی برای کشت به اندازه کافی وجود ندارد اکثر مردم به نسبت بیکاری و نبود عاید در مضیقه اقتصادی قرار داشته و چون دولت نیز طی هفت سال گذشته و سرازیر شدن بیلونها دالر جامعه بین المللی تا کنون کدام اقدامی عملی در جهت بهبود وضع زندگی ساکنین آنولایت آنجام نداده است لذا همه روزه دها تن از ساکنین فقیر این ولایت ناگزیر ترک وطن نموده راهی دیار بیگانه میشوند.

گروه های قاچاقبرانسان در این اواخر بطور علنی هفته یک یا دو بار در بدل پانزده تا بیست هزار افغانی بوسیله بس ها از بازار مرکزی شهرساکنین ولایت لغمان را به کشور ایران انتقال میدهند خانواده های فقیر ولایت لغمان نیز که دیگر هیچ امید و آینده روشنی را برای خود و فرزندان شان در آنجا نمی بینند اکثرا با فروش زمین ، زیورات و وسایل منزل سعی دارند تا یک و یا چند تن از اعضا ی خانواده خویشرا برای کار به ایران و یا پاکستان بفرستند.

طوریکه خواننده گان سایت کابل پرس? اطلاع دارند بتاریخ ۱۶ اکتوبر سالجاری یک عراده بس ۳۰۲ که در آن بیش از بیست و پنج نفراز باشندگان ولسوالی الینگار ولایت لغمان که برای کسب لقمه نانی جهت امرار حیات خانواده های شان راهی ایران بودند در شاهرای قندهار - هرات در منطقه گرشک از طرف آدم کشان طالبی توقف و هفت نفر ازین هموطنان بیگناه ما در همان محل چون گوسفند در مقابل چشمان همه راکبین حلال و بقیه نیز یک روز بعد آن بوسیله آدمکشان درنده خوی طالبی به بی رحمانه ترین شیوه بقتل رسیدند.

با نشر خبر این جنایت عظیم در مطبوعات داخلی و بین المللی دفتر آقای کرزی مانند همیشه با یک بیانیه تکراری و قبلا تهیه شده ء ( این عمل کار دشمنان وطن است ) اکتفا و حتی از گرفتن نام طالبان که خود مسئولیت این عمل جنایتکارانه را بعهده گرفته ا ند درارتباط این عمل ضد انسانی و دها جنایت نابخشودنی دیگر که همه روزه دراطراف و اکناف کشور بوسیله طالبان صورت میگیرد خود داری مینماید.

واقعا دردآور است که گروهی دهشت افگن و تروریست تمام عیار جنایتی عظیمی را در مقابل مردم بیگناه وطن مرتکب ولی سردمداران رژیم به نسبت وابستگی های قومی با این گروه وبرای آنکه سرشت و چهره اصلی این گروه وحشی را بپوشاند بعوض انکه چهره این آدم کشان حرفوی را بمردم معرفی نمایند با بیانات مجهول سعی دارند هنوز هم این گروه آدم کش را در انظار مردم معصوم و بیگناه جلوه دهند چنانچه بارها اتفاق افتاده که آقای کرزی هنگام بیانیه شفاهی سعی نموده نام طالبان را به اینگونه حوادث ارتباط ندهد، وی تا کنون طالبان را فرزندان صالح این کشور دانسته حتی یکبار در مصاحبه خود با نشریه اشپیگل آلمان آرزو نمود که طالبان عساکر وی می بود ، آقای کرزی چندی قبل در یکی از بیانات شفاهی خویش در ارتباط تخریبات بطور ناخود اگاه از طالبان نام برده ولی فورا جمله خویشرا تصحیح نموده کلمه طالبان را به دشمنان وطن و مردم تعدیل نمود .

نویسنده گان قبیله گرا نیز که بعضا از کاه ، کوه ساخته بر موضوع کوچکی غوغا برپا می نمایند چون در اینجا پای روابط قومی در میان است با خاموشی از کنار این جنایت هولناک گذشته گویی هیچ واقعه انجام نشده است.

بعداز حمله ترورستی در ولایت بغلان که در آن بیش از یکصد و هشتاد طفل معصوم مکتب بربرمنشانه به قتل رسیده و حمله ترورستی مقابل سفارت هند در تابستان امسال که در اثر آن بیش از پنجاه تن افراد ملکی کشته و یک صد نفر دیگر جراحت برداشت، قتل وحشیانه جوانان بیگناه ولایت لغمان سومین جنایت هولناک طالبان علیه مردم بیگناه ملکی بشمار میرود هرگاه خاموشی زبونانه مطبوعات و مردم ما در برابر همچو جنایات ادامه یابد بیدون شک واقعه شاهرای قندهار هرات آخرین جنایت طالبان علیه شهروندان ملکی در کشور ما نخواهد بود.

آنچه در اینجا واقعا تعجب آور به نظر میرسد علاقمندی آقای کرزی و تبلیغ کننده گان ارزشهای دموکراسی برای مذاکره با گروه دهشت افگنی است که کوچکترین ارزشی به حقوق انسان قایل نیستند.

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • Dear readers Salam
  All knows that Qabail Afghans (Pashtoons) are big problem from begining up to now. because they are so back word minded( against knowledge, women, high culture. ) just they know the leader of the tribs and obey him, there dicsion are more importent then what islam says regarding Miras to women in the family etc, in 21th century they are cutting the head of innocint people. Jornalist and others.but all are Baba and hero.
  They talk about unity all ethinic groups but under accepting all they wants and thy says. when musharaf said our benefit is thighten with pashtoon tribe in afghanistan no one from pashtoons were shown even a small reaction, when taliban killing, burning and distroying they call then national movement, they are talking we all fight for our country side by side but in there farmaishi written history you can not find any from other ethinic groups just all Baba’s and heros belongs to Afghans(pashtoons)And you here the name of self maded Zarghuna ana, Malalay etc , Do you agree in the socity there is no place for women they have such women to go side byside day and night in fight with males
  Better to think and follow the right way to have our own cultur own previous hoyat which lightining like sun the world and we were proud on it and that is our khorasan and run the country and keep it up
  to
  date in prograss since and tecjnology and live these afghan’s to eat each other and live in the world over 2000 years back, and bee all hero, baba but be for themselves, becuse all get bore now with thes backwrd people

 • ګرانو وطنوالو‘ تر څو چې دا د ګندهار نا پوه مشران لکه دا کرزي په راس کې موجود اوسې ټولنه به د پرمختيګ څخه محروم وي . راځې چې د يوې لوي بدلون د پاره کار وکړو ، او دا ساختګي مشران د افغانستان د لمن څخه ورک کړو . دا چې تاريخ او هر هغه څه چې د نورو پښتنو پورې اړه درلودې هغه ددې ګندهارې مشرانو لخوا ورک او مسخه شوې ده. د کندهارقومې مشران تل د افغانستان د پاره خنډ او د خارجې هيوادونو نوکران پاتې شوې دي . تر څو چې مشرقي مشران او پوهان سره متحد او يو موټې نشې دا وطن به همداسې وې ؟تاسو پښتنو ديته پاملرنه وکړې چې کندهارانو غواړي د ټول پشتنو ژبه کندهارې کړې او اوس دوي ورته د راډيو او تلويزون له لارې کار کوې او نورو ته دا موقع نه ورکوي که ښه ځير شو د راډيو او د نطاقې ژبه د مشرقې ژبه ) مهمند( دې .
  همدا اوس د مديريت او رهبرې د پاره د کندهارې مشرانو لخوا داسې څه نه ليدل کيږې چې اولسوونو ورباندې حساب وکړې او کار دوي تا نورو کوې او تاسو هغه اتمر وګورې چي د چاپلوسې په اساس او وجه په کندهارې لهجه خبرې کوې نو دا وطن به څنګه اباد شې تاسو د بنيوا سايټ ته پاملرنه وکړي چې د نفاق تخم کرې او غواړې چې پښتو په کندهاري ژبه بدل کړې . نو دوې ځکه د ۲۹ بي ګناه خلکو پر وحشيانه قتل باندي چې د همدوې لخوا اجرا شوې چوپتياه غوره کړي دې . جلال ابادي

  آنلاین : جنایت

 • دوستان عزیز خواستم بازهم مثل همیش فریاد و آواز ملت مظلوم خود را بلند کنم . مگر متوجه شدم که فایده اش چیست؟ بسیار زیاد و فراوان نوشتیم اما بجای نرسید. بقول معروف! در« ک و ن » بی غیرت که درخت هم برود می گوید در سایه اش نشسته. بنأ کرزی و تیم آدم کشان آن در زیر سایه در خت نشسته اند . آب شرف و عزت از چشم های بی شرم شان ریخته است ، باید مانند و حشی عمل کنند. حال جز صبر و دعای بحضور خداوند با عظمت دیگر چاره ای نیست. مگر ما و شما بیاد داشته باشیم که آه و ناله مظلومان ، غضب و عذاب خداوند کار ساز ، دور از سر انسانهای بیگناه بالای کرزی طالبان و حکومت پاکستان آمدنیست . « انتظار صبر مظلوم میکند دل را خراب — خانه ای نزدیک دریا زود ویران میشود .» ترا تیشه دادم که هیزم بکن — نگفتم که فرق مظلوم شکن » ای طالبان وحشی و لعنتی اگر تو ما فرزندان ملت مظلوم را بشهادت رسانیدید و میرسانید . با وجود آن که بعذاب خدا وند ،که منتقم گیر حقیقیست ، گرفتار میشوید. بلکه فرزندان رشید ملت سر فراز شهدا اعمال پلید و وحشیگری های شما را با آواز بلند تکفیر ونفرین میکنند .ای طالبان شیطان از عذاب و عدالت خداوند ترس دارید یا نه ؟ ای طالبان وحشی و شیطان چقدر انسان میکشید ؟ آیا انسان های را که شما وحشی های لعنتی به شهادت رسانیدید و میرسانید، از خود صاحبی دارند یا نه ؟ ای طالبان شیطان این نداء و فریاد، آواز شهید های مظلوم است که گوش های شما جناوران لعنتی را به خارش میگیرد. ای ملت مسلمان برای انتقام خون شهید های خویش از طالبان وحشی با فرایض اسلامی و انسانی با هم بسیج و متحد شوید. ای ملت مسلمان افغان خون شهداء شما را نمی بخشد ، اگر انتقام خون شهداء خود را از طالبان وحشی نگیرید. ای ملت مسلمان متدین حکم خدا را بجا بیاورید . این طالبان ، زاده ای شیطان استند ، فرض واجب است که بحکم خداوند متعال جهاد را علیه طالبان شیطان اعلام کنید. نگذارید فرندان ، پدران ، مادران ، خواهران و برادران شما بیشتر از این بدون تقصیر و گناه قربانی اهداف متجاوزین و قربانی طالبان شیطان شوند. بحکم الله عمل کنید. ای علمای انسان دین ، ای اهل کرام ، ای مولوی و صوفی بر گشت همه بسوی خداوند است . شما نزد خداوند رفتنی استید ، و به عملکرد های تان جواب میدهید . خون شهداء شما را نمی بخشد که برای سرکوبی طالبان شیطان فرایض تانرا مطابق به احکام خداوند عالمیان ادا نکرده باشید. وقت کم است فرصت را از دست ندهید. این آواز و نداء از قلب مادران ، پدران ، خواهران ، برادران و فرزندان معصوم شما است ،که به شهادت رسیده و در قلب و روح نوسنده تاثیر گذار شد ، تا فریاد و ناله های شان را بگوش شما برسانند. و من الله توفیق

 • قبیله پرستان افغان ملتی و غیر افغان ملتی که در حال حاضر با قصابان انسانها در شهر مکه مکرمه به میزبانئ دولت دست نشانده سعودی و کشور دوست (!) انگلستان، بر سر میز مذاکره نشسته اند باید پاسخ دهند!

  در غیر آنصورت حیوان بودن آنها با آنکه از قبل ثابت گردیده بود، عیان تر خواهد شد!

  مرده باد قبیله پرستان وحشی و ددمنش!

 • به نظر بنده، قبل از هر کسی ديگر مسول قتل اين جوانان بيگناه اداره نابکار کابل و تيم فاشيست کرزی است. دليل اول انکه اين حکومت به حد بی کفايت و درايت از آب برآمده که ديگر جوانان ما دسته دسته برای پيداکردن قوت لايموت به دامن دشمنان ديرينه مردم ما پناه ميبرند و مزدوری ايرانی و پاکستانی هارا به جان وخون خويش ميخرند. دليل دوم اينکه تيم کرزی شديد در تلاش است که به طاغوت وحشت قرن يعنی طالب مشروعيت ملی و بين الملی بدهد. کرزی و همدستان انسانستيزش نه تنها به دموکراسی و حقوق بشر عقيده ندارند بلکه حز لايتجزای پيکر ضد انسانی طالب اند.
  اين جنايت و ده ها جنايت ديگر که روزانه در افغانستان و منطقه اتفاق می افتد گواه محکم اين امر است که، طاغوت بی نظير قرن فقط برای قلع و قمع انسانيت کمر بسته است. به هيج دين ، ايين ، عقيده ، سنت و معيار انسانی پايبند نبوده و دشمن بشرو حيات است. وای و نفرين بر انانيکه مهر اين جانيان را بر سينه مزنند، برايشان کمپاين ميکنند ، روی چهره سياه شان خاک سفيد ميپاشند، با انها مذاکره ميکنند و از انها قهرمان ميسازند.
  تاريخ بشريت اين جنايت هولناک ، جانيان مسول و همدستان سياه انديش آنان را نميبخشد.

  • ولسوالی میونددر غرب شهر قندهار قرارداشته یکی از مناطق سر سبز حاصلات ان انگور انار گندم..چون در همسایگی هلمند قرار دارد زمانی از نظر اداری مربوط به هلمند زمانی مر بوط به قندهار بوده است یکی از ولسوالی های مهم از دید زرع کوکنار میباشد. تره کی وامین بنابر خصومت ذاتی شان با درانی ها در اولین اقدام گویا اصلاحات ارضی دو سه صدفامیل غلجایی لغمانرا که کثرت نفوس وفقر بیشتردر انجامتمرکزبود به میوند انتقال برای انان زمین های درانی هارا توزیع نمود درضم همه را با تفنگ مسلح ساخت .سال 60مجاهدین دریک حمله غافلگیرانه تعداد زیادی شان رااسیرو گوش وبینی بریدند اما وفادارن گوش بریده تره کی صاحب تا روزهای سقوط نجیب فرمان نابغه شرق رابدست و میوند را ترک نکرده ودر مقابله با مجاهدین قرار داشتند .مردم ساده ودهاتی میوند دو گروه رامنحیث دشمن میشناسند یکی روسها دیگری لغمانی هااما روس هارا عادل تر ومسلمانتراز لغمانی ها میداند .مردم انجاخصومت عجیبی با لغمانی ها دارند ولهجه پشتو لغمانیراخوب بیاد دارند جبار قهرمان از برکت همین ناقلین لغمانی قهرمان شد جبارقندهاری نورزی از جنوب قندهار ازولسوالی بولدک قوماندان همین گروه بود.دوستان کنر وجلال اباد چون زبان شان مثل لغمانی ها ست حین سفر ازمسیر کشک نخود دلارام ومیوند تا سر پوزه قندهار متوجه حساسیت موضوع باشند.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس