صفحه نخست > دیدگاه > جایی که خدا هم زورش نمی کشد(نعوذ بالله منها)

جایی که خدا هم زورش نمی کشد(نعوذ بالله منها)

اگربی دینان اخوانی ترا کافر کشیدند، زور خدا هم نمی کشد که ترا دوباره مسلمان بسازد
م. مشعل
دوشنبه 3 نوامبر 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

روزی از یکی از موسفیدان با تجربه در مورد اینکه دین فروشان اخوانی باوجود آنکه همه اعمال شان ضد اسلام است، به ساده گی به خود اجازه میدهند، تا دیگران را مهر کافر بزنند، پرسیدم. پیرمرد لبخندی زده و گفت: "میدانی پسرم درین دور کافر شدن دو نوع میباشد؛ یکی اینکه خودت شک میکنی و خدای نا خواسته به این نتیجه میرسی که خدا وجود ندارد و پیامبر و کتابش نیز دروغ میباشد. اینجاست که تو کافر می شوی. ولی پس از مرور زمانی تحقیق می کنی و به این نتیجه میرسی، که نه خیر، هم خدا وجود دارد و هم کتاب و پیامبرش حق میباشد و توبه میکنی. از جائیکه خدا مهربانست و مثل ما انسانها عقده ای و کوچک نیست از اشتباهت گذشته، توبه ات را می پذیرد و همانست که تو دوباره مسلمان میشوی." من متحیر شده و پرسیدم، که پس کافر شدن نوع دومی چگونه میباشد؟ آنمرد دانا تبسمی کرده گفت : "کافر شدن نوع دوم آنست که اگربیدینان اخوانی ترا کافر کشیدند، بازنعوذبالله منها زور خدا هم نمی کشد که ترا دوباره مسلمان بسازد"

از نظر اسلام یکی دنیاست و دیگری آخرت. یکی مجازات دنیویست و دیگر هم مجازات اخروی که پس از یوم الدین(روزمحاسبه یعنی قیامت) به انسانها داده میشود. از جائیکه اسلام دو نوع حق را می شناسد، یکی حق خداوند، که همانا عبادت و خداپرستی میباشد و دیگرش هم حق انسان، حیوان و نبات میباشد، که مراعات آن همانا تقواست. این بدان معناست، که هیچکس حق ندارد انسان را بکشد و یا حقش را تلف نماید. حیوان را شکنجه کند و نباتات و درختان را قبل از کهولت نابود نماید. انسانها و محاکم حق دارند، انسانها را به خاطر زیر پا نمودن حق انسان، حیوان و نبات مجازات متناسب نمایند. در رابطه به مجازات کامبخش نکات ذیل را قابل تذکر میدانم:

۱) خداوند در قران کریم میفرماید : " كيفر آنها كه با خدا و پيامبرش به جنگ برمى‏خيزند، و اقدام به فساد در روى زمين مى‏كنند، (و با تهديد اسلحه، به جان و مال و ناموس مردم حمله مى‏برند،) فقط اين است كه اعدام شوند; يا به دار آويخته گردند" (المائده ۵:۳۳ ). بلی جنایتکاران جنگی؛ سیاف، ربانی، خلیلی، قانونی، دوستم، محقق، گلبدین و دیگران جلو چشم ما با تهدید اسلحه، به جان و مال و ناموس مردم حمله بردند و دستان شان را به خون صدها هزار مسلمان بیگناه آلوده ساختند. نمی دانم که حکومت مزدور کرزی و محاکم ضد انسانی و ضد اسلامی اش بجای اعدام و بدارآویختن متهمین اصلی کامبخش مظلوم را مجازات می نماید. دولت کرزی و اراکین نامسلمانش خلاف قران عمل می نمایند؛ "ايراد و مجازات بر كسانى است كه به مردم ستم مى‏كنند و در زمين بناحق ظلم روا مى‏دارند; براى آنان عذاب دردناكى است!"(عاشورا ۴۲:۴۲) و جنایتکاران جنگی را علی الرغم ثبوت جرم شان آزاد گذاشته است.

۲) از نظر اسلام دولت باید اسلامی باشد و فقط کسانی که به تقوا هم عمل نموده وهم به تقوا مشهور باشند، حق محاکمه مجرمین را دارد. حال دولت کرزی، که یک رژیم دست نشانده ی جبارترین قدرت فرعونی جهان، ایالات متحده امریکا میباشد، رژیمیست ضد ملی و ضد اسلامی و اکثر اراکین آن از معاونین کرزی گرفته تا رئیس و اکثریت اعضای شورا همه جنایتکاران جنگی و به حکم قران " و هر كس، فرد باايمانى را از روى عمد به قتل برساند، مجازات او دوزخ است؛ در حالى كه جاودانه در آن مى‏ماند; و خداوند بر او غضب مى‏كند; و او را از رحمتش دور مى‏سازد; و عذاب عظيمى براى او آماده ساخته است" (النساء ۴:۹۳ ) کافران دوزخی ای اند، که هرگز حق مجازات کامبخش ها و غوث زلمی ها را ندارد.

۳) مداخله در امور و اراده ی خداوند کفر مطلق است. "ما براى هر كدام از شما، آيين و طريقه روشنى قرار داديم; و اگر خدا مى خواست، همه شما را امت واحدى قرارمى‏داد" (المائده ۵:۴۸). و خدا انسان را در تعیین آیین و طریقه آزاد گذاشته است؛ " بگو: «اين حق است از سوى پروردگارتان! هر كس مى‏خواهد ايمان بياورد (و اين حقيقت را پذيرا شود)، و هر كس ميخواهد كافر گردد!»"(الکهف ۱۸:۲۹) براساس این اوامر ایزدی مسلمان، عیسوی، هندو، سک و صاحب هر عقیده ای مخلوق خدا بوده و خدا خودش اراده کرده و برای هرکدام از آنها آیین و طریقه روشنی قرار داده است و حتی به پیامبرش حق مداخله درین امر را نداده است؛ "دلايل روشن از طرف پروردگارتان براى شما آمد; كسى كه (به وسيله آن، حق را) ببيند، به سود خود اوست; و كسى كه از ديدن آن چشم بپوشد، به زيان خودش مى‏باشد; و من نگاهبان شما نيستم (و شما را بر قبول ايمان مجبور نمى‏كنم)" (الانعام ۶:۱۰۴) و در آیه ی دیگری میفرماید: " قوم و جمعيت تو، آن (آيات الهى) را تكذيب و انكار كردند، در حالى كه حق است! (به آنها) بگو: «من مسؤول (ايمان‏آوردن) شما نيستم! (وظيفه من، تنها ابلاغ رسالت است، نه اجبار شما برايمان)»" (الانعام ۶:۶۶). به همین ترتیب؛ " بگو: «اى مردم! حق از طرف پروردگارتان به سراغ شما آمده; هر كس (در پرتو آن) هدايت يابد، براى خود هدايت شده; و هر كس گمراه گردد، به زيان خود گمراه مى‏گردد; و من مامور (به اجبار) شما نيستم »"(یونس ۱۰:۱۰۸). حال وقتی پیامبر خدا مامور به اجبار برکسی نیست، جنایتکاران جنگی چه سگانی اند، که به خود اجازه مداخله در اراده ی خداوند را میدهند!!!؟؟؟. مگر اینان موجوداتی بالاتر از برترین عالمند؟ نه خیر، اینان گمراهان دوزخی و سزاوار اعدام و دارند و کسی که ازینان پشتیبانی میکند، هم سهم مداخله در اراده خداوند شده، در کنار این لعنتیان دوزخی قرار میگیرد.

۴) کسی که از وجود خداوند، حقانیت قران و رسالت پیامبر منکر شود، کافرست، زیرا که بجای ادای حق خداوند، که عبادتست، راه انکار را برگزیده است. اتلاف حق خداوند جرمیست، که فیصله و تصمییم در رابطه به آن مربوط به خداوند میشود. مکافات و مجازات در رابطه به حق خداوند فقط مربوط به خود او میشود. خدا ذات بی نیازست، " خدا چه نيازى به مجازات شما دارد اگر شكرگزارى كنيد و ايمان آوريد؟" (النساء ۴:۱۴۷). حال اگر کسی در رابطه به مجازات انسان در رابطه به حق خداوند بخواهد تصمیم بگیرد، در حقیقت خودش را بجای خدا قرار داده و مشرک میشود، که کفر مطلق میباشد.

حال سوالی که پیش می آید، اینست که آیا جنایتکاران جنگی نمیدانند، که حق محاکمه افراد را در رابطه به عقیده ی شان ندارند؟ چرا، آنها خوب میدانند، آنقدر هم بیسواد و بی اطلاع نیستند. آنها دست بدین عمل ضد اسلامی به دو دلیل میزنند؛ یکی اینکه آنها از ته دل کافرند، به خدا ایمان ندارند ولی برای فریب عوام الناس به عبادت و خداپرستی تظاهر می نمایند. دوم آنها از ولی نعمتان امپریالیست خود بخاطر کشتار، تجاوز به مال و جان و ناموس مردم مسلمان افغانستان پول دریافت نموده و تعهد گذاشته اند. پیوستن به سازمانهای جاسوسی بیگانه جاده ایست یکطرفه، که سلسله مراتب امر از بالا به پائین در آن حاکمست. برامدن از این سازمان و بجا نیاوردن اوامر باعث قتل مزدور میگردد.
مسلمانان در کجا کافران را قتل عام کرده اند؟ مگر در صدر اسلام پیروان کیش های دیگر در کنار مسلمانان نمی زیستند؟ از پیامبر اسلام حکایت می کنند، که از کوچه ای میگذشت و زن نامسلمانی بالای او خاکروبه میریخت. یاران پیامبر خواهان مجازات آن زن بودند، ولی پیامبر اسلام آنها را ملامت کرده و جلوشان را میگرفت. خاکروبه ریزی آن زن بر سر پیامبربرای مدتی متوقف شد. پیامبر در خانه را زده، از کسی که در را باز کرد، پرسید، که ازین کلکین زنی بود و خاکروبه را پائین میریخت و مدتیست که معلومش نمیشود، آن زن کجاست؟ فرد مقابل گفت، که آنزن بیمار می باشد. پیامبر اسلام اجازه ی عیادتش را خواهان شد. زن مذکور پس از عیادت پیامبر پشیمان شده و اسلام آورد. از حضرت عمر قصه میکنند، که در زمان حکومتش روزی یهودی را که شالش را دزدیده بود، دیده و اورا به محکمه میبرد. قاضی به حضرت عمر میگوید، حال که شال نزد این یهودیست، آیا تو ثبوت و یا شاهدی داری، که او شال ترا در جریان غزوه دزدیده بود؟ عمر میگوید نه. قاضی فیصله می نماید، که شال درینصورت مال یهود بوده و اجازه گرفتن آنرا از نزدش ندارد. حضرت عمر از شالش صرف نظر میکند، درحالی که او خلیفه ی مسلمانان و نیرومند ترین مرد عصرش بود. در جنگهای صلیبی عیسویان به رهبری ریچارد لاین هارد وقتی آکون را تصرف میکنند، از جمله ده هزار باشنده ی مسلمان این شهر هفت هزار ایشان را قتل عام می نمایند و سه هزار تن شان را اسیر می گیرند. وقتی سلطان صلاح الدین از دادن غرامت سربازمیزند، سه هزار تن اسیر را نیز اعدام می کنند. ولی زمانی که مسلمانان بر عیسویان پیروز میشوند، سی هزار عیسوی را زنده به طرف اروپا میفرستد. اسلام مخالف ظلم، اکراه و اجبار می باشد، در حالیکه جنایتکاران جنگی ما مجریان و عمل کنندگان جنایت، تعدی و تجاوزند.

در رابطه به کامبخش باید بگویم، که اولا او بدون شکنجه اعتراف به جرم نکرده است؛ ثانیا مطالعه ی مطالب متناقض به اسلام نه جرمست و نه هم کسی اجازه مجازات همچو عملی را دارد. جنایکاران جنگی و یاران شان چون عقیده ی راسخ به اسلام ندارند، میترسند، که با مطالعه ی متون متناقض با اسلام افراد مخالف اسلام گردند؛ ثالثا فرض کنیم، که اگر کامبخش از اسلام روگردان هم شده باشد، در آنصورت بازهم فقط اگر مالک یوم الدین(خدا) اراده کند، باز در روز حشر با او محاسبه کرده و او را درآن جهان مجازات خواهد نمود، هیچ مسلمانی اجازه ی مداخله در اراده ی خداوند را نداشته و حق مجازات کامبخش را ندارد، چه رسد به اینکه کافران دوزخی در محاکم رژیم مزدور فرعونان عصر حق مجازات او را داشته باشند. از طرف دیگر زمانی که آنمرد افغان از اسلام روگردان شده و به عیسویت می پیوندد، سرو صدای زندانی شدن و اعدامش به شکل گوشخراشی بالا گرفت، که تمام مردم افغانستان و مسلمانان جهان در جریان آن قرار میگیرند. از جائیکه آنمرد به دین فرعونان کنونی جهان پیوسته بود، بوش جانی شخصا به دلقکش کرزی خان دستور میدهد، که آن مرتد را بدون کوچک ترین صدمه به خارج(ایتالیا) بفرستند و ما همه شاهدیم، که به چه سرعتی امر ارباب عملی شد و هیچ یکی از جنایتکاران بی غیرت جنگی به شمول قانونی رئیس پارلمان، که خواستار ممنوع الخروجیت و محاکمه ی او شده بود، از جا نجنبیدند.

من از تمام همفکران مسلمان خود میخواهم، تا پشتیبانی بی قید و شرط شان را از رهایی کامبخش اعلام نموده و راه مبارزه علیه جنایتکاران جنگی، اربابان شان و رژیم دست نشانده را در پیش گیرند.

و من الله توفیق
م. مشعل

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • jaleb ast, een aziz khasta ta kambakhsh ra az yak gonah tabreaa konad magar khodash chand gonah ra mortakeb shoda ast, qazeyan ra kafer goftan yak meqdar qabele taamol ast wa az e qabeel gap ha, amma mand qaziyaye parweez, een jawan azad meshawad chand roze degar bayad montazeer bod , khoda jan hamaye mara ba rahe rast hedayat farmayad ameeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen

 • محترم مشعل صاحب:

  دفاع تان از پرویز کامبخش در حقیقت دفاع تان از دموکراسی است.دفعا از آزادی بیان و اندیشه است و لی چیزی که مرا متحیر ساخت موضع بنیاد گرایانه تان در رابطه با دولت است شما می نوسید:

  «) از نظر اسلام دولت باید اسلامی باشد و فقط کسانی که به تقوا هم عمل نموده وهم به تقوا مشهور باشند، حق محاکمه مجرمین را دارد. »

  یا شما میخواهید چنان وانمود سازید که گویا بیادگرایی مذهبی با دموکراسی در تقابل نیست؟؟

  آقای مشعل وقتیکه جلو دولت در دست اسلام سیاسی و یا هر نوع بنیاد گرایی مذهبی دیگر داده شود ، نتیجه همان می شود که ما در آمدن تنظیمهای جهادی و طالبی در افغانستان دیدیم.

  ویا از دولیت اسلامی منظور تان بنیادگرایی مذهبی نیست.

  رسوا سازی اخوانیت در مقاله شما و جمله که از شما نقل شد جور نمی آید.

 • درودبرشما
  نخست ازهمه خواندن قران رابه زبان مادری ویازبانیکه میفهمید؛ به همه به خصوص برای جوانان کشورتوصیه مینمایم، تاببینند چگونه ازقران سواستفاده میشود.زمانیکه غوث زلمی بخاطرانتشارقران به زبان فارسی تکفیروبه بیست سال زندان محکوم شد، بران شدم تاقرانرابه زبان فارسی مطالعه نمایم. بعدازمطالعه متوجه شدم چه کلاه گشادی تاحال سرمان کذاشته اند.درهیچیک ازایات قران تذکرداده نشده است که خواندن قران واجرای عبادت صرف به زبان عربی باشد.ویاخواندن مطالب بقول دکانداران دینی کفرامیزمجازنیست وصدهاموردسواستفاده ای دیگر اشاره ای نشده است.حالامتوجه شدم که چرااین چماق بدستان دینی ازانتشارقران به زبان فارسی وحشت دارند؛زیرا بااگاه شدن مردم ازاصل و متن قران، دکانشان بسنه خواهدشد.تمام عمرعبادت کردیم ونمازحواندیم انهم بزبان تازی که نفهمیدیم چه گفتیم وچه خواندیم.جای تعجب نیست که پرویزکامبخش سرنوشتش چنین است.
  به یزدان که گرماخردداشتیم-کجااین سرانجام بدداشتیم

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس