صفحه نخست > دیدگاه > کشورایتالیا غرق درتعصب نژادی

کشورایتالیا غرق درتعصب نژادی

فرزند ارشد موسولینی موجودیت یک سیاه پوست را درکاخ سفید تحمل نمیتواند.
بصیر آهنگ
يكشنبه 9 نوامبر 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

سیلویو برلوسکونی صدراعظم ایتالیا در سفر رسمی خود به روسیه به صبح روزجمعه هفتم نوامبر دریک نشست مطبوعاتی درشهر مسکو به شخصیت بارک اوباما رئیس جمهور منتخب مردم امریکا حمله کرده وبه خاطرسیاه پوست بودنش اورامسخره کرده است.برلوسکونی که ازکاندید مخالف اوباما، آقای جان مک کین دردوران مبارزات انتخاباتی امریکا حمایت میکرد آقای اوبامارا لایق کاخ سفید نمیداند زیرایک سیاه پوست وازیک نژاد نفرین شده نماینده گی میکند.

حرف های برلوسکونی نشاندهنده ی یک تعصب بسیار ریشه ی او نسبت به سیاه پوست ها می باشد.گرچند انتظار این حرف از یک مقام بلند پایه ی کشور ایتالیا نسبت به سابقه این کشور که همانا مهد فاشیزم دراروپامیباشد یک چیزعادی به نظر میرسد، اما این حرف دروضعیت فعلی همه ادعاهای کشورایتالیا را نسبت به مبارزه علیه فاشیزم ونژاد پرستی خنثانموده واین کشور رادرلیست کشورهای فاشیستی جهان قرار خواهد داد.همچنین درقانون اساسی ایتالیا هرنوع حرکتی که نشانگر ایجاد تفاوت بین قومیت ها شود جرم حساب گردیده وتعقیب قانونی را درپی دارد. بلافاصله پس ازنشراین خبردرایتالیا همه ارگانهای حمایت ازحقوق بشرواحزاب چپی این کشورنسبت به این حرف سیلویوبرلوسکونی اعتراض نموده واین حرکت فاشیستی را محکوم کردند.آقای والترونی رئیس جبهه اپوزیسیون مخالف دولت درایتالیا که دریک کانفرانس مطبوعاتی سخن میگفت سخنان صدراعظم این کشور درمورد بارک اوبا را یک حرکت احمقانه خوانده وگفت سخنان برلوسکونی رابطه دوستی میان امریکا وایتالیا را لکه دارخواهد کرد. اوهمچنین ضمن محکوم کردن این حرکت از آقای برلوسکونی خواست به خاطر این حرفش باید فورا ازآقای اوباما معذرت خواهی نماید. اوعلاوه کرد بی گمان سخنان برلوسکونی نظرمردم ایتالیا نسبت به رهبرجدید امریکانبوده بلکه بیانگرحماقت شخص خودش می باشد. ازسوی دیگرخبرنگاران ایتالیا درامریکا پس ازنشر این خبرکوشش نمودند تانظر آقای بارک اوبامارا نسبت به این حرف را جویا شوند اما خواستهای این خبرنگاران ازطرف افرادنزدیک به بارک اوباما رد گردیده وباآنان گفته شده است که شخص اوباما دوست ندارد درمورد این توهین اظهارسخن نماید.

قابل یادآوریست که پس ازختم جنگ دوم جهانی وشکست موسولینی رهبرفاشیست های ایتالیا این دوران یک لکه ننگ درتاریخ سیاسی این کشور محسوب گردیده وکوشش شده است این روند از ریشه نابود گردد. اما با گذشت نزدیک به 65 سال بازهم دیده میشود که نژاد پرستی وفاشیزم هنوز دراین کشور زنده است وحتی افراد وشخصیت های بسیار معروف این کشور آلوده به مکروب نژادپرستی میباشند. به این اساس باید گفت که همه ادعاهای کشورهای غربی نسبت به آزادی، حقوق بشر، دموکراسی وعدالت اجتماعی افسانه ی بیش نبوده وخود این کشور ها تاگلو غرق افیون های انسان ستیزی هستند که مداوای آن شاید هزاران سال شمسی را دربرخواهد گرفت.پیروزی بارک اوباما، گرچند شکست یک تابوی بزرگ دراین کشور می باشد که هزارها انسانی را که قرن ها به شکل غلام وبرده زندگی نموده وازهیچگونه حقوق وامتیاز برخوردار نبودند وحتا دربعضی مواقع برخورد باآنها بدتر ازحیوانات بوده است، یک امید به فردای بهتر وشاید پایان دوره غلامی وبردگی وختم اختناق می باشد؛ ازطرف دیگرمیبینیم تاهنوز این نژاد ازنوع بشرازجمله ی انسانهای بایکوت شده ی روی زمین بوده ووجود آنها تاهنوز قابل تحمل برای سفید پوستها نیست.

سخنان امروز صدراعظم ایتالیا گرچند یک اعتراض گسترده را دراین کشور به دنبال داشت اما باید گفت که این اعتراضات بازهم قابل اعتماد نبوده وهمه یک تبلیغات سیاسی می باشد. پس باید همه انسانهای آزاده نسبت به تعصب ولوازهرنوعش قیام نموده واین پدیده ی انسان ستیزرا نابودنماید. من نمیخواهم ازاوباما حمایت کنم وکاره ی هم نیستم ولی همیشه خودم وحتا نسل نسل ازاقلیت های ساکن درکشورم بااین مکروب ازبین رفته اند، من نیز سوزش شلاق فاشیست واستبداد را ازپدرانم به میراث گرفته ام ومیتوانم عاقبت فاشیزم ونژادپرستی را به درستی درک کنم واین است که هرانسانها آزاده را برای مقابله بااین پدیده ی خانمان سوز آماده میسازد.

زیرا:

بنی آدم اعضای یکدیگرند

که در آفرینش زیک گوهرند

چو عضوی بدرد آورد روزگار

دگر عضو ها را نماند قرار

توکز محنت دیگران بی غمی

نشاید که نامت نهند آدمی

سعدی (رح)

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • فرید مطهر

  بارک اوباما و برلوسکونی بالاخره با هم جور می آیند. غم خوده بخوریم ....

 • بنی آدم اعضای یکدیگرند

  که در آفرینش زیک گوهرند

  چو عضوی بدرد آورد روزگار

  دگر عضو ها را نماند قرار

  توکز محنت دیگران بیغمی

  نشاید که نامت نهند آدمی

  سعدی (رح)

  لطفا این شعر را در اخیر نوشته آقای آهنگ اصلاح کنید!

 • تشکر ازآقای فرید مطهر امیدوارم همیشه باطهارت باشند.درمورد شعر حضرت سعدی که ایشان لطف نموده درنوشته ام تصحیح کردند. من درجواب این دوست عزیز میگویم قبل ازاصلاح هرنوشته اول باید معلومات کافی درمورد داشته باشید. من هم مثل شمااول ازمادربزرگم شنیده بودم که:بنی آدم اعضای یکدیگر اند، اما بعدا وقتیکه دیوان سعدی را خواندم نوشته شده بود: بنی آدم اعضای یک گوهر اند . که درآفرینش زیک جوهر اند، من این شعر را چندین بارازاستادان دانشکده زبان وادبیات دانشگاه کابل درزمانی که درآن دانشکده درس میخواندم درمیان گذاشتم. این استادان ازجمله استاد بهروز دراین باره میگفت که همین جادادن کلمه یکدیگر به جای گوهر فقط به خاطر استعمال زیاد این شعر دربین مردم عام توسط مردم صورت گرفته است. درضمن بیت آخری که شما دوستان درنوشته ام علاوه کرده اید. اگر متن را درست خوانده باشید دراین نوشته لازم نیست. شماباید بدانید که استفاده کردن ازاینگونه ابیات جای ومکان به خصوصی را به کاردارد. دوست عزیز من نمیخواهم یک بحث بزرگ راه بیاندازم ولی این همه رابه خاطر گفتم که درآینده کمی باحوصله باشید. دیگر درپیام که برایم گذاشته بود که اوباما وبرلوسکونی باهم سازش خواهندکرد وماباید به فکرخود باشیم. دراین باره باید خدمت یادآورشوم که من مدت نزدیک به شش سال درهمین حرفه خبرنگاری کار میکنم واین حرفه ایجاب میکند که درهرگوشه دنیا که باشم درصورت امکان درانعکاس دادن واقعیت ها تلاش کنم ودراین باره نیاز به مشاور ندارم وهچنین دیگرنیازبه نصیحت گرنیزندارم. من ازپیشنهادات هرهموطنم استقبال میکنم ولی نصیحت ازمن گذشته است. یــــــــــــــــاهــــــــــــوووو.

  آنلاین : کشورایتالیا غرق درتعصب نژادی

 • سلام به همه عزیزان که این سایت را باز نویسی می کنند اما یک مسله ای وجود دارد که فکر درست درین موارد ندارند امید است که کمی توجوع مسعولین درین مورد خواسته شود تادر بهبود موضوعاتی که اراییه می گردد خوبتر واقع گردد.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس