صفحه نخست > دیدگاه > دایکندی، خواب سبز آقای خلیلی!

دایکندی، خواب سبز آقای خلیلی!

آقای خلیلی هنوز هم هزاره هارا شاخص بورس معاملاتی تصور میکند
هادی ميران
دوشنبه 10 نوامبر 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

آقای کریم خلیلی معاون دوم ریس جمهور، در راس یک هیئت عالی رتبه دولتی دیروز به مرکز ولایت دایکندی رفت ودرمیان گرد وخاک آن ولایت مورداستقبال اجباری مردم قرار گرفت. آقای خلیلی بعدن خطاب به مردم گفت که باگذشت پنج سال از تاسیس ولایت دایکندی اقدامات ارزشمندی درزمینه های بهداشت، آموزش وپرورش وبازسازی وبهسازی دراین ولایت صورت گرفته است. آقای خلیلی درحالی این سخنان را تحویل مردم میداد که نمایهء گرد وخاک آلود شهرنیلی و وضعیت اسفبار مردم این ولایت ازرفتار نژادگرایانه تیم کرزی و معامله گری آقای خلیلی سخن گوید. بانزدیک شدن موعود انتخابات ریاست جمهوری و نامزدی کرزی برای نوبت دوم ریاست جمهوری، آقای خلیلی تاهنوز سفرهای متعددی را درمناطق هزاره نشین انجام داده است تا ازیکسو آراه مردم را برای تمدید اقتدار آقای کرزی جلب نماید وازسوی دیگر، اعتبار شکسته شده خود را درقضاوت هزاره ها بازسازی نماید. سفر آخیر آقای خیلی به مرکز ولایت دایکندی نیز درهمین راستا صورت میگیرد که ظاهرن ازآن به نام توجه دولت به ولایت دایکندی و تهداب گذاری یک مجمتع آموزشی یاد کرده است. درحالیکه ولایت دایکندی درپنج سالی که گذشت ازمرکزتوجه دولت کاملن بیرون بوده است.

عکس از بی بی سی

دایکندی یکی از ولایات امن هزاره نشین میباشد که تاهنوز کشت خشخاش درآن ترویج نیافته است، زمینه های تشنج آفرینی برای مخالفین دولت فراهم نگردیده است وساکنین آن از قانون اساسی ونظام دولتی حمایت کرده اند. اما سهم این ولایت از بازسازی، بهسازی وپروژه های فقر زدایی، خیلی کمتر از توجهی بوده است که نسبت به یک ولسوالی درمناطق جنوب مبذول گردیده است. روند کند بازسازی دراین ولایت نشان میدهد که تیم آقای کرزی به دلیل رفتار وباورهای نژادگرایانه، عمدن ازتوجه متوازن به این ولایت صرف نکرده است. هرچند که آقای کرزی در مراسم تاسیس این ولایت، وعده های شیرینی را مبنی برتوجه دولت نسبت به این ولایت، تحویل مردم داد اما این وعده ها مثل یخی بود که درشعاع آفتاب آب شد وهرگز عملی نگردید. اکنون که پنج سال از آن زمان میگذرد، آقای خلیلی وعده های ریس جمهور کرزی را درحضور مردم نیلی تکرار کرد اما دقت نکرد که جاده های خاکی شهرنیلی وگرد وخاکی که ازآن برهوا برمیخزد و بر سروصورت ایشان هم نشسته بود، باورمردم را نسبت به این گونه وعده های شکلاتی
شکسته است.

اماآقای خلیلی که به دلیل اخلاق ورفتار بازاری ازدیر باز بدینسو از مدار رهبری هزاره ها بیرون شده است، با استفاده از هروسیلهء ممکن تلاش میورزد تا اقتدار مصیبت بارش را برسرنوشت سیاسی هزاره تمدید نماید. سفر آقای خلیلی بعد ازپنج سال به ولایت دایکندی، به قصد ونیت فریب افکار مردم صادق آن ولایت صورت میگیرد که تا بااسفاده از حسن ونیت آنها، مصیبت های بیشتری را برسرنوشت هزاره ها تحمیل نماید. اقای خلیلی درسالهای اخیر، از دوآدرس متفاوت سیاسی هم به عنوان معاون ریس جمهور وهم به عنوان رهبر حزب وحدت، مصیبت های سنگینی را بر مردم هرازه تحمیل کرد که آخرین نمونهء رسمی آن توافق با آقای کرزی درمورد هجوم کوچیها دربهسود بود. حالا که امیدواری به تمدید اقتدارقانونی آقای کرزی نیز کمرنگتر گردیده است، آقای خلیلی درتلاش افتاده است تا با استفاده ازهروسیله ممکن، اعتبارازدست رفته وشخصیت شکسته ریخته شده شده ی خودرا درذهن وافکار جامعه هزاره ترمیم نماید تا مصیبت های بیشتری رابرای این مردم بستر سازی کند. به همین دلیل ایشان بعد ازپنج سال به دایکندی سفرمیکند تادرمیان مردم دایکندی زمینه های ترمیم شخصیت شسکسته ریخته اش را جستجو نماید.

عکس از نسیم فکرت

هرچند که آقای خلیلی هنوز هم هزاره هارا شاخص بورس معاملاتی تصور میکند، اما مطمئینن که این سوال درذهن مردم دایکندی برانگیخته شده است که چگونه شد که بعد ازپنج سال فیل استاد یاد هندوستان کرد و ایشان برای دلجویی ازمردم دایکندی وارد نیلی گردید؟ هزاره ها بخوبی دریافته اند که آقای خلیلی بانیت معاملاتی وبا اخلاق ورفتار روسپی خصلت خود، فجایع ومصیب های جبران ناپذیری را برسرنوشت جامعه هزاره تحمیل کرده است که هنوز هم انگیزه های تمدید این مصایب دروجود ایشان شراره میکشد. مردم دایکندی به نیکی میدانند که آقای خلیلی مردم زادگاهش بهسود را بر سرسفرهء کرزی به معامله نشست و حالا قدم دردایکندی گذاشته است تا این بار حیثیت وشرافت مردم دایکندی را برسرسفره دیگری به معامله بنشیند. مردم دایکندی به دلیل اینکه به صداقت دررفتار شهرت دارند، حرص آقای خلیلی را برانگیخته است تا با وسیله قراردادن آنها نفس های درگلو رسیده اش را چند روزی بیشتربه عقب بزند. اما واقعیت این است که مرغ دولت از لب بام ایشان پریده است. هرچند که آقای خلیلی گرسنه را بانان گندم فریب میدهد اما مردم دایکندی به روضه خوانی و گریه های مصنوعی آقای خلیلی باورنمیکنند.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • خلیلی هیچگاه نمیتواند خود را رهبر مردم هزاره محسوب نماید. همانطور که به همه معلوم است، وی یک آدم دو رویه و معامله گر است که همیش از مردم بی دفاع هزاره به نفع شخصی خویش استفاده برده است. به نظر من امروز اگر محقق و به تعقیب وی رمضان بشردوست توانست از حقوق هزاره دفاع کنند امکان دارد، در غیر از آن از افراد مانند خلیلی ملیلی چیزی جور نمیشود. سپاس

  • محمد حسن!
   خلیلی را به حیث رهبر مردوم هزاره قبول نداری و بعدش محقق را در یک خط با بشردوست قرار میدهی؟؟ این چیست بابا.
   شاید شما از جنایات آقای محقق در مزار شریف خبر نداشتید. محقق مزاری چرا از خود قهرمان تراشیده گاهی به غرب کابل میپوندد و گاهی هم به بامیان و سمنگان. زیرا در مزار از هرکه بیشتر هزاره های مزار از وی نفرت دارند. راستی نام یکی از قومندانان وحدت سالهای پیش از طالبان یادم نیست ولی همین محقق با قومندان خودش جور نیامد او را گرفتار کرد / پاهایش را به شمال/دستانش را به غرب و تنه اش را به جنوب مزار فرستاد... من فکر کنم درین نظرت از هرکه بیشتر به بشردوست بیچاره خیانت کردی زیرا او را هم در قطار این جانیان جنایت پیشه و خاینان ملی قوم هزاره قرار دادی. و سلام.

  • سلام به خدمت تمامي دوستان عزيزوارحمند م :من به عنوان يك فرد ساكن دايكندي بايد بگم كه وجود درست بودن تمام انتقادات دوستان درخصوص عدم كاركرد درست دولت ومنسوبين حكومت درولايت دايكندي امانكات چندي لازم به ياد اوري است:
   يك :من فكرنمي كنم كه اقاي كرزي وخليلي ومحقق و...درولايت دايكندي ولايت كرده باشند بلكه والي اين ولايت ازخودمردم ما بوده انداگر كوتاهي بوده كه صددرصد هم بوده اند ازسوي والي وهيت رهبري ولايت بوده اند با درنظرداشت انيكه نبود يك اداره سالم در تمام نقاط افغانستان مشهود است .
   دوم: اگركساني خواسته وناخواسته واگاهانه ونااگاهانه به رهبران مردم ما برچسپهاي خيانت وجنايت ميزنند ازنويسند گان وروشنفكران جامعه خودما چنين تهمتهاي ناروا به حق ناشايسته است .ايا دركشوري كه هنوزملاعمر برادر ريس جمهوراست وريس بغران جنايت كارترين فرولايت هلمند هنوزم دروزير اكبر خان ازدسترخوان ريس جمهور تغذيه ميكند ،ايا تهمت زدن به استاد خليلي ومحقق و...خود جنايت وخيانت بزرگتر نيست؟ ايا خليلي ومحقق جنايت كاروخيانت كار تراست يا ملاعمروريس بغران وطالبان ...
   سوم: برادر ايا تحصيل كردگان دايكندي كدوم يك حاضر شده اند كه به دايكندي بروند ووظيفه ملي ووجداني وانساني خود را اداكرده اند ودر اين ولايت خدمت كرده اند كه اين ولايت درست نشده ؟ تقريباتمام مسولين حكومتي وكارمندان ولايت تازه تاسيس دايكند ازديگرولايات افغانستان رفته اندكه انها نيز هزاران نكته را درين ولايت ملاحظه مي نماييند.
   بنابرين بجاي برچسب زدن به يكديگربهتر است براي مردم مان كار كنيم وبه جاي گرفتن حق مان از ديگران ازتهمت زدن به رهبران مان دوري كنيم.

 • سلام به خوانندگان سایت خوب کابل پرس?!

  خوب دیده شود که مردم درد دیده دایکندی چقدر مخ سیاسی دارند و چطور به قضیه مربوطه عکس العمل صیحح نشان میدهند و از طرف دیگر خلیلی صددر صد تمام جد وجهد خود را برای بردن این معامله به نفعش برای ابقای موجودیت طفیلی گونه خود در حکومت اینده بکار خواهد برد و حالا اگرمنجربه انکار موجودیت خدایی خود خدا و بردگی مردم هزاره هم گردد زیرالذت خوردن خون و گوشت حرام داخلی و خارجی دوره پنج ساله اقای کرزی از اثر همچو معاملات هنوز زیر داندان هایش موجود و بایست میزان درندگی اش را دو چندان کرده باشدکه نتایج ان همه درنده خویی چندان بد نیز نبوده و زیرا بر علاوه که در ساختن شهرک ها شخصی و غصب مقامات دولتی برای خودش و اعقابش کوشش لازم را نموده به تجربیات حیله گرانه که در همچو زد و بند ها از ضروریات است نیز بدون شک افزوده است..

  که با یک نتیجه گیری باین نقطه میرسیم که برد با اقای خلیل نا خلیل خواهد بود مگر انکه خداوند بزرگ ابامه را وسیله قرار داده و باین بازی خاتمه دهد..

  من شخصا یک حرف تایید ناشده یی را شنیده بودم که خلیلی در یک مجلس خودی گفته بوده که رسیدن به مقامات دولتی به کمک مردم هزاره نشده بلکه نشانه از استعداد و تب و تلاش شخص خود وی می باشد وبعد افزوده بوده که وی نه در قصه مردم هزاره است و نه مردم هزاره توقع کمک را از وی داشته باشند!!!

  خوب اگر مسله راست باشد موقف و برخورد مردم هزاره در مقابل اینطور شخصیت های استفاده جو بایست کاملا روشن باشد.

  • آقای اکبر سلام بر شما.
   من کاملاً با شما هم عقیده میباشم. من هم نظر شما را در مورد خلیلی شنیده ام. پس چرا ما مردم مستضعف هزاره دیگر فریب وی و افراد امثال او را بخوریم. بیایید دست بدست هم داده اینبار از شخصی حمایه کنیم که از جقوق ما حمایه کند. به نظر مه غیر از بشردوست کسی دیگری نخواهد بود که دلش به حال این مردم بیچاره هزاره بسوزد. شما تصوریری پسر بچه را که کابل پرس? از ولایت دیکندی نشر کرده یکبار بیبینید! بعد میفهید که واقعاً تا امروز رهبران ما از ما فقط سوء استفاده شخصی برده اند.

  • واقعاً دیگر جای شرم است که یک شخص کورتی فروش بیاید و خود را رهبر مردم هزاره معرفی کند. اگر شما بگروند آقای خلیلی را مطالعه کنید، در میابید که ایشان از اجداد خویش کورتی فروشی را ارث برده است و این رهبر شهید بود که خلیلی را از کورتی فروشی تا این مقام رسانیده است.

  • توانااز دايكندي:
   در شرايطي كه دايكندي به خاطر سيل بي سابقه، نابودي مزارع گندم، بار نگرفتن درختان بادام، چيزي ندارند تا نان دانه سي افغاني را بخرند و جوانانش در ميان كاميون هاي قاچاقبران ايراني و چتل خانه هاي كوته سنگي و نيمروز دسته دسته مي ميرند و مي لولند، كاري كه آقاي خليلي مي تواند همان است كه دلالي پاسپورت و ويزه راه بياندازد كه بيشتر زيبنده شخصيت ايشان است. واقعا من به عنوان يك شهروند دايكندي به جاي خليلي و امثال او خجالت مي كشم.
   خليلي و باند تبهكارش در تقويت و حمايت قوماندانان خود سر و جنايت كار چون داوري و ... هنوز فعال است . واعظي سياه رفيق روباه مانند او دلال جنايت هاي قوماندانان خود سر است . خليلي مرد دائم الخمر پرچمي چون ارزگاني را بر گرده مردم دايكندي سوار كرد. خليلي درمعامله شاروال كثيف پشتو زبان و قاضي و... و تمامي سالوس هاي كه خون نداشته اي مردم دايكندي را مي خورند، شريك است. او اين بار نيز سعي كرده است با سو استفاده از فقر و بد بختي مردم قهرمان و شريف دايكندي چهره چوپان از گرگ درنده اي چون بادارش كرزي و خودش و روباهي سياه چون واعظي و دارو دسته هاي مسلح طرفدارش
   خليلي اگر راست مي گويد چرا پس از پنچ سال از در سراشيب فضاحت بار باند كرزي به دايكندي آمده است. خليلي اگر راست مي گويدمقام رهبري هزاره راچرا بدل به دلال بي خاصيت و بي وجدان كه به فكر امروز و حتي يك ساعت بعد خود نيز نيست، تبديل ساخته است؟ خليلي تا كي مي خواهد از خون مزاري و اشك تمساح ريختن پوزه سياه خود را رنگين سازد؟ بيچاره مزاري كه امروز ارمان هاي بلندش را روبهان بي خاصيت چون خليلي لاشه وار به دروازه شغالان چون كرزي مي برد و باهم به ريش خونين بابه مي خندند؟
   دايكندي هميشه بيشه شيران سترگي چون نجف بيك ها، صادقي نيلي ها و قهرمانان بزرگ ديگر و زنان و مردان غيرتمند هزاره و شيعه بوده است. به نظر من اين بار خيلي دير شده است. خليلي با تمام زرنگي خود اين بار به كاهدان زده است. هر چند از او در اين گرداب چاره اي ديگر نيز ندارد.

  • سلام.
   من زیاد از شخصیت اقای خلیلی و اقای محقیق اطلاع ندارم ولی همین قدر میدانم اگر هردوی اینها شخصیتای خوبی می بودن با هم اتحاد میکردن مانند دو کوه یزرگ به هم وصل می شدن تا هیچ توفانی یه انها و مردم ما صدمه وارید نمی کردولی افسوس که اینهاخود را خیلی کو چک نشان دادند انیها نمیدانند که بی اتفاقی انها با عث سبکی انها میشود.
   ویاهمدیگراتحمل نمی کند در هردوصورت زعف شخصیت و مردانگی انهارا نشان میدهد. اگر چنین باشد با ید روشن فکران و جوانان ما در فکر وچاره ائ باشند در چنین شرایطی غقلت نمودن ویاخودرا بی غرض جلوه دادن بسیار خطر ناک است مردم ما با ید خودرا تکان بدهند مقاله بنوسند تلفون بزنند گیردهم آیی ها تشکیل دهند از انها سوال کنند که مینهیس رهبر ما برای ما چه کردید تا اینها هم بفهمند که کسی است از ما سوال کند حرکت مردم انهارا وادار خواهد کرد که یا کاری کنند یا میدان را ترک کند که کسی دیگر بیاید که لیا قت و شهامت رهبری را داشته با شد اگر اینکارانکردید نه از خلیلی گله کنید نه از محقیق نه از کسی دیگر از خودتان گله کنید که غافیل و بی تحرک هستید.وسلام

 • برادر محترم هرکز با صحبت های فریبانه خلیلی ومحقیق اعتبار نکرده درجریان چندین سال چه بلای بالای مردم زحمتکش هزاره آورده اند همشه مردم را به قوم ګرای تشویق نموده مارا با ملت پشتون درګیرنموده احتمال دارد دیګرجای برای زیستن در آینده نداشته باشم بیاید تمام ملت افغان باهم متحد شوید دیګر برادر کشی
  را خاتم دهیم .

  آنلاین : http://bnm.pot.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس