صفحه نخست > کارتون > طنز روز > جلسه سراسری قاچاق بران افغانستان

جلسه سراسری قاچاق بران افغانستان

نويسنده: معروف ضیائی از بدخشان
کامران میرهزار
دوشنبه 19 مارچ 2007

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

به ادامه جلسات گذشته این جلسه نیز دیروز در حالی برگزار شد که همه قلدران این عرصه اعم ازقاچاق بران ارشد نیمه ارشد/شرکاء دولتی/کرایه کاران/کمیشن کاران/تولیدکنندگان و صادر کننده گان حضور داشته و با چک چک ها و تشویق های فراوان از فعالیت های گزشته همه اعضاء تقدیر و تمجید نموده و به تصویب ماده های جدیدو مفید و علاوه نمودن موارد ذیل در قانون اساسی دنیائی مواد مخدر جلسه را به پاین رساندند.

1- طوری که به همه شما محترمین که در عرصه بگیر و بفروش این مواد طلائی سهیم هستید معلوم است بعض اشخاص وجود دارند که خو اهان کاهش کشت و زرع این ماده گران بها میباشند و باید جدا در مورد افزایش زرع و تولید آن اندیشیده و جلو تبلیغات ایشان را به طریقه مناسب گرفته و یا هم آن مزاحمین را به زود ترین فرصت شناسائی و به پنجه مرگ تحویل داد.

2- به موسسات و ادارات که در سدد جلو گیری از کشت و زرع این ماده به طریقه ها و نیرنگ های غیر مستقیم با فراهم نمودن کشت بدیل و ایجاد زمینه شعل و کار های قانونی هستند باید هشدار داده شود تا دست ازین خود کشی ها بر داشته و رنگ خود را ازین کشور گم نمایند.اگر بعد ازین اخطار ها دست از سر ما بر نداشتند باید اخطار های مهم به شمول فیر های راکت /ماین گزاری و یا هم هدف قرار دادن اعضاء مهم ایشان عملی خواهد بود.

3- دهقانان محترم که درین عرصه مصروف خدمات و همکاری های ارزنده هستند باید بیشتر تشویق و همکاری شده و در نرخ های تو لیدات شان بعد از تائید شوری قلدران ارشد در مورد بلند بردن نرخ های مواد مخدر و تولیدات ایشان تجدید نظر صورت بگیرد تا خدای نکرده نشود که با پیدا کردن شعل و حرفه با درآمد قانونی دست ازین کار بردارند!
اما نباید این نکته را هم فراموش کرد بهبودی کامل وضعیت زندگی و اقتصاد این گروه اساسی و عمده سبب دلسردی ایشان ازین پروسه گردیده وباید همیشه وضعیت اقتصادی شان تحت مراقبت جدی کمیسیون مربوطه قرار داشته باشد.

4- (کمیسیون استخدام همکاران در پست ها دولتی) بعد ازین باید اقدام جدی نموده و در جای بجائی و استخدام کارمندان بلند رتبه دولتی به خصوص والیان ولایات و قومندان های امنیه توجه خاص مبذول نمایند.
اگرچه تا حال این کمیسیون توانسته 90 فیصد این مامورین را حسب میل ما استخدام نماید که واقعا این شاهکاری ایشن قابل تقدیر بوده و این موفقیت را به همه شما به خصوص اعضاء این کمیسیون فعال تبریک میگوئیم.
به خاطر تکمیل این پروسه باید 5 فیصد از عوائید خود را طی شش ماه اینده تمام اعضاء و حاضرین این جلسه بپردازند تا به خاطر پرداخت رشوت در بدل استخدام و تبدیلی ها جدید به مصرف برسد.

5- ازین که امروز می بینیم پارلمان کشور بسیار صلاحیت دارد و نفوذ درین دربار تقنین خالی از اهمیت برای ما نبوده و حمایت کامل ایشان باعث رونق بیشتر در کار و بار ما میگردد.
اگر چه دوستان هم آن جا داریم که تعداد شان اندک بوده و باید را های برای همکار بیشتر ایشان جستجو شود/ و این را هم نباید فراموش کرد در انتخابات بعدی باید حد اقل 95 فیصد اعضاء پارلمان و شوری ملی افغانستان از دوستان و همکاران نزدیک خود مان باشند.اگرچه به بودجه گزاف ضروت داریم که میتوان آن را با همکاری شرکا ء بین المللی مان مرفوع ساخت.

شاعر و متخصص سیستم های معلوماتی
سردبیر و ناشر کابل پرس?
هزاره از هزارستان

آنلاین :

Work and Poetry

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس