Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

در همین بخش

صفحه نخست > دیدگاه > جدال لفظی ميان مسعود و كرزی (فقط ده دقيقه)

جدال لفظی ميان مسعود و كرزی (فقط ده دقيقه)

احمد ضياء مسعود بعنوان يكي از رهبران قدرتمند ترين خانواده در جبهه اپوزيسيون و برادر احمدشاه مسعود مورد بي اعتنايی محافل سياسي واقع نخواهد شد
احمد بصيربيگزاد
سه شنبه 24 فبروری 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

احمد ضياء مسعود ، رييس جمهور را فرد « نالايق و فاسد » خوانده واورا به نقض قانون اساسي افغانستان متهم كرد . در واكنش به اتهام و حمله لفظي احمد ضياء مسعود ، ريس جمهور كرزي اورا به فرد دسيسه باز و توطيه چيني بر عليه خود متهم كرد ه گفت : احمد ضياء مسعود بخشي از توطيه چيني آمريكا براي عزل او از قدرت است .

بالآخره اختلافات اساسي و سياسي ميان رييس جمهور كرزي و احمد ضياء مسعود معاون اول وي ، به مشاجرات تند لفظي تبديل شد . در اين درگيري لفظي كه از سوي ميزان شكنندگي و بحران سياسي دولت افغانستان را به نمايش ميگذارد ؛ به همان اندازه عمق شكاف در درون كابينه را حكايت ميكند . احمد ضياء مسعود ، رييس جمهور را فرد « نالايق و فاسد » خوانده واورا به نقض قانون اساسي افغانستان متهم كرد . در واكنش به اتهام و حمله لفظي احمد ضياء مسعود ، ريس جمهور كرزي اورا به فرد دسيسه باز و توطيه چيني بر عليه خود متهم كرد ه گفت : احمد ضياء مسعود بخشي از توطيه چيني آمريكا براي عزل او از قدرت است .

جدال ميان دو شخصيت طراز اول كشور ( رييس و معاون ) بدون شك تبعات زيان باري را در شرايط كنوني به افغانستان تحميل خوهد كرد زيرا احمد ضياء مسعود بعنوان يكي از رهبران قدرتمند ترين خانواده در جبهه اپوزيسيون و برادر احمدشاه مسعود مورد بي اعتناي محافل سياسي واقع نخواهد شد ؛ اين جدال دور از عرف دپلماتيك ، در حوزه داخلي مي تواند تنيش ميان جبهه ملي ، اپوزيسيون دولت كرزي و تيم رييس جمهور را به نقطه بر گشت نا پذير در معاملات احتمالي جبهه ملي در عرصه انتخابات با رييس جمهور ،خواهد رسانيد . در اين صورت بيم آن مي رود كه انتخابات جنجالي پيش رو كه از سوي رييس جمهور به تاخير انداخته شده است ،را به يك وسيله و ابزاري سياست انفعالي كشور مبدل ساخته و تنيش را ميان لايه هاي اجتماع شكننده كشور بكشاند ؛

جدال عريان ميان اين دو شخصيت طراز اول كشور در حالي بروز كرده است كه رييس جمهور كرزي همين اكنون از سوي محافل قانوني و سياسي به نقض گسترده قانون اساسي متهم است . در اين صورت احمد ضياء مي تواند

به راحتي از اين ابزار سياسي بر عليه رييس جمهور استفاده برده اورا به چالش بكشاند . گفته مي شود آقاي مسعود درست پس از چند دقيقه مشاجره ، حامد كرزي را عامل فساد گسترده ، گرسنگي ، فقر روز افزون و گسترش نا امني ها دانيسته و اورا به حيف وميل و سوء استفاده از بيت المال متهم كرد موضوعيكه مخالفين سياسي و همپيمانان ديروز رييس جمهور بارها به وي نسبت داده اند ؛

يك منبع در ارگ رياست جمهوري به مطبوعات گفته است : " اين مشاجره تند لفظي در كابينه بيش از ده دقيقه به طول انجاميد و سر انجام با ميانجيگري اعضاء كابينه خاتمه يافت . اين منبع افزوده است ، جدال لفظي ميان معاون و رييس جمهور زمان به اوج خود رسيد كه احمدضياء مسعود رييس جمهور را به فرد خود محور براي به تاخير انداختن زمان انتخابات رياست جمهوري متهم كرده و اورا عامل گسترده نقض قانون اساسي دانيست . به نقل از اين منبع احمد ضياء مسعود خطاب به كرزي گفته است " شما انتخابات را از ماه مي تا 20 اوت به خاطر كه مدتي در قدرت باقي بمانيد ، به تاخير انداخته ايد . و اين مي تواند عامل گسترش نا رضايتي محافل سياسي و خبري در كشور گردد و دولت را بيشتر از پيش ميان مردم بي اعتبار تر سازد ." اين منبع همچنان افزوده است " ناگهان خشم رييس جمهور برانگيخته شده خطاب به احمد ضياء مسعود گفت : شما عامل تمام ناامني هاهستيد و در مطبوعات فضاء را نا امن جلوه ميدهيد ."

جدال تند لفظي ميان رييس و معاون به همان اندازه كه بر ضرر رييس جمهور از نظر سياسي در گراماگرم تنور انتخابات جنجالي افغانستان است به نفع احمد ضياء مسعود منجر خواهد شد . زيرا رييس جمهور به همان اندازه كه از سوي ايتلاف مخالف خود در داخل زير فشار قرار دارد از سوي حاميان خود در آمريكا ، انگليس و اتحاديه اروپا نيز به دليل آنچه ضعف مديريت وي خوانده شده ، تحت فشار سياسي قرار گرفته است . حمله علني احمد ضياء مسعود بر عليه رييس جمهور او را عملا به جمع سياست مداران موثر در سياست گذاري افغانستان قرار داده كه اين رزوها از سياست حامد كرزي بشدت انتقاد ميكنند . علي احمد جلالي وزير پشين داخله ، اشرف غني احمدزي وزير پشين ماليه و انورالحق احدي وزير ماليه از جمله افراد كليدي در كابينه افغانستان از حاميان اصلي رييس جمهور امروز در كنار او قرار نداشته بلكه در صف مخالفين سياست ها و پلان هاي رييس جمهور قرار گرفته اند .

با پيوستن احمد ضياء مسعود بعنوان شخص دوم كشور به صف مخالفين رييس جمهور عملا ليست مخالفين تاثير گذار او « 2» رقمي شده و اين موضوع مي تواند رييس جمهور را به چالش خطر ناك مواجه سازد . از سوي ديگر تيم رييس جمهور كرزي از سوي بسياري نهاد ها وسازمان هاي داخلي و همچنين كشورهاي حامي رييس جمهور به قاچاق مواد مخدر ، سوء استفاده هاي بيت المال و نقض گسترده قانون اساسي افغانستان متهم است .

درحال حاضر سياست مداران موثر در افغانستان عملا به دو قطب مخالف تقسيم شده اند . جبهه ملي كه تركيب يافته از چهره هاي جهادي و كمونيست هاي سابق است اين روزها بعنوان يك جبهه موثر در برابر رييس جمهور كرزي قد علم كرده و بشدت در حال گسترش است . رويكرد متحدين ديروز رييس جمهور مانند جلالي ، احمدزي و برخي ديگر از ناراضيان رييس جمهور به سمت جبهه ملي اگر چه بصورت كوتاه مدت به منظور امتياز خواهي در عرصه انتخابات به شمار مي آيد اما عملا با پيوستن احمد ضياء مسعود معاون رييس جمهور به اين جبهه ، تيم بيمار و متهم رييس جمهور را به چالش اساسي طلبيده است .

رويكرد رييس جمهور كرزي به سمت روسيه ، هند و ايران( بعنوان بلوك شرق ) ، اگرچه به منظور امتياز خواهي از همپيمانان رويگردان او يعني آمريكا ، انگليس و اتحاديه اروپا صورت گرفته است ، مي تواند براي جبهه ملي نيز خطر آفرين بوده و منجر به قطع كمك هاي فراوان مالي اين كشورها از چبهه ملي گردد. و اين بازي حامد كرزي تا حدودي در تصميم گريهاي آمريكا تاثير گذار بوده است . خانم ننسي پلوسي رييس كانگرس و هالبورگ نماينده خاص رييس جمهور اوباما در افغانستان بصورت تلويحي حمايت خودرا از رييس جمهور كرزي اعلام كرده و مقداري از نگراني رييس جمهور كرزي را كاهش داده است . اما موج نارضايتي نهاد ها ، موسسات و شخصيت هاي با نفوذ كشور از وضع موجود ، رييس جمهور را در شرايط دشواري قرار داده است .

در گرما گرمي برخورد ها ، تنازعات لفظي ، تفضلات قومي و تنيشهاي تنظيمي ، جبهه سوم فارغ از اين گزينه هاي ويران كننده و مرگ آفرين براي افغانستان اگر بتواند با يك مطالعات دقيق بدور از تعصبات قومي ، زباني ، تنظيمي و مذهبي وارد ميدان سياست پيچيده و منفعل افغانستان شود ، ميتواند معادلات كشور را به نفع مردم تغيير دهد . البته اين روزها رايزني ها براي تشكيل اين جبهه از سوي افراد و شخصيت هاي نسبتا موثر در قالب سفر هاي غير رسمي برخي شخصيت ها آغاز شده است . سفر طولاني مدت گل آقا شيرزوي ، دكتر عبدالله ، اشرف غني احمد زي و علي احمد جلالي در آمريكا و اروپا در همين راستا تحليل مي شود و گفته مي شود محمد محقق نيز در اين اواخر به جمع آنها پيوسته و وارد آمريكا شده است . اما بعيد به نظر مي رسد كه اين چهر ها بتواند به يك ساختار درست سياسي در افغانستان به توافق برسد زيرا تجربه نشان داده است كه هرگاه جمعي از شخصيت هاي موثر در سيات گذاري افغانستان در خارج از كشور به توافقاتي دست يافته اند ؛ به محض ورود به كابل همه تعهداتش را زير پا گذاشته است .

اگر چه جدال لفظي ميان « كرزي و مسعود » زمينه را براي تولد و رشد اين جبهه مساعد ساخته اما تجربه نشان داده است كه افغانها تحت هيچ شرايطي دست از خواسته هاي تنگ نظرانه قومي ، حزبي ، زباني و مذهبي بر نداشته و معيار براي سنجيش حقانيت و غير حقانيت درباور هاي ذهني آنها قوميت و تفاضلات شكننده قومي است ؛

واژه های کلیدی

روزنامه نگاروتحليلگر

آنلاين بنگريد :

فرياد

پيام‌ها

 • در افغانستان خانواده قدرتمند سياسي چه معني دارد؟ سياست ميراثي نيست و اگر است تنها تعلق داشتن بخانواده نمي تواند كس سياستمدار بسازد.

  ما ديده بوديم كه اين آدم هر روز در 5 سال بحيث معاون كار مي كرد. صداي اش هم نبرآمد كه چي گپ است حالا كه گپ بآخر رسيده چه فايده دارد؟

  اين تجارت سياسي جاي را نمي گيرد. هر جا كه عيش و نوش بود همان جا استاده مي شوند؟ مردم حالا آن قدر هوشيار شده اند كه مي فهمند چرا اين كار را كرد؟ خيال كرده است كه مثل كه در 5 سال با بيكارگي مردم را بازي دادند حالا هم با دو سه تا گپ بازي مي دهند؟

  • مسعود از روز اول هم صلاحیت کاری نداشت وصرف یک سمبول بود بنا انداختن بار تقصیر به گردن وی اشتباه است.

   در ثانی متاسفانه سیاست در افغانستان مبنی خانواده گی دارد واین نه تنها در اینجا بکله در کشور های بسیار پیشرفته وباسواد مانند هندستان وپاکستان و حتی در امریکا خانواده کنیدی یک خانواده سیاسی مشهور هستند ودر این شکی نیست.

   ولی این درست است که در این مقطع زمانی که کرزی روز به روز منزوی تر میشود دوستان دیروزی اش مانند احدی که تمام پست های کلیدی دولت را اشغال کرده بودند برخلاف وی شدند ولی ضیا مسعود این شهامت را داشت که دوسال قبل به جبهه ملی پیوست بنا این ادعا که وی امروز برخلاف کرزی شده است بازهم دروغ است.

  • این یک موضوع است که از قبل متصور بود و همه افغانها منتظر این روز بودند زیرا تا زمانیکه دولت کرزی مانند بک گاو شیری اینها را تغذیه میکرد صدای اینها در گلوی شان حفه شده بود اما حالا که سود برای شان نمیرسد، این شخصیت ها اغاز به ایجاد تنش کرده اندئ میخواهند اداره کرزی را ناکام بشمارند اما اینها فراموش کرده اند که انها نیز عضو اساسی و بنیادی این اداره بودند.

 • راستى كرزى توسط نيروهاى خارجى بقدرت رسيد به زودى مانندديكر شاهان قبيله قشونى از فاشيزم قبيله را تشكيل داد و به اسطيلا يك كودتاى خاموش كرد.رزيم فاشيستى قبيلوى را بنام دموكراسى جاه زد.همه رهبران واقوام غير بشتون را از زارت ها و وزارت خانه ها راند.يك نفر كله خشك 34 والى را تعين ميكند كه از جمله 30 نفران از فاشيستان دوم دار بايد باشد.احمد ضيا مسعود حق دارد كه كه جنايات قبيله را افشاكند.بلاخره او و ظيفه ايمانى ووجدانى خودرا اداكرده است.كه اين وظيفه هر انسان است.

 • باید این سوال از معاون اول پرسیده شود که چرا در طول پنج سال اقایی و بابایی خویش زبان انتقاد را نگشود که درد مردم بیچاره از برکت انتقادهایش دوا پیدا میکرد که حالا در این شرایط حساس و بحران سیاسی باز تجربه تلخ نفاق اندازی دهه گذشته را تکرار میکند و زمینه را برای یک اختلاف عظیم بوجود می اورد، اگر از وضع موجود بسیار ناراضی است، لطف نموده و استعفای شیرین خود را ارئه دهد و مردانه وار در مقابل دولت مرکزی مقاومت کند نه اینکه مار در استین باشد که هر طرف وزنه سنگینی کرد خود را مانند نخود به همان طرف روانه سازد.

 • تا زمان که کاسه چرب بود مگس است وقت که چیزی نبود مگس هم نیست. ضیا مسعود هم د میخ میزند هم د نعل بابا بس است ما مردم دگه میفمیم این چال ها قدیمی شده.

 • در قدم نخست خوب است که اسم جبه ملی را یک اسمی واقعی داده وآنرا جبه "خاءن ملی" بگذاریم چون اکثریت اشخاصیکه عضویت این جبه را دارند کسانی هستند که مسول تما بدبختی های امروزی میباشند و با استفاده از نام جهاد افغانستان را بخاک و خون کشانیده است. آنها نمی توانند به نماینده گی از مردم افغانستان صحبت کنند. در قدم ثانی در این شکی نیست که اداره اقای کرزی یک اداره کامل نیست و مشکلاتی خودرا دارد، ولی این مشکلات وقتی وسیع تر میشود که اشخاص خاءن مانند احمد ضیاء در آن وجود داشته باشد. به فکر من جبه خاءن ملی باید هرچه زود تر ملغی گردیده و تعداد کثیر آن به محاکمه بین المللی کشانیده شوند.

 • بحال ملتی باید گریست که معاون رئیس جمهور آن نمیداند چه صلاحیتی دارد. من به آقای مسعود میگویم تا اینقدر جاروجنجال راه انداختی یکبار به قانون اساسی مراجعه میکردی تا میدیدی چه صلاحیتهای داری اگر خودت خواندن بلد نیستی میشد از کاظم کمک بخواهی. و اما موضوع فاسد بودن اداره : آقای مسعود و کرزی به یک کارت رای دهی انتخاب شدند پس هر مشکلی که کرزی دارد اقای مسعود مساویانه در آن شریک است. در این شکی نیست که اداره کرزی یک اداره فاسد است اما حرف اینجاست که آقای مسعود در این پنج سال تازه به این موضوع پی برده افرین بر استعداد تان. شما احمد شاه مسعود در گور شرماندین وای بحال دختر استاد ربانی که چنین شوهر هفته فام داره

  • با عرض ادب و احترام
   با دوستان هم نظرم که حکومت کرزی یکی از نالایقترین والوده ترین حکوماتی است که دیده یا شنیده ایم.ولی حرف اینجاست که اگر ما بدون داشتن یک الترناتیف قابل پذیرش برای حالت روان دروطن اقدام به تخریب داشته موجود کنیم چه مفهوم را میرساند؟
   فکر میکنم ما داریم بدون اینکه متوجه باشیم به اسیاب جبهه متحد شمال که متشکل ازسیاه ترین چهره های موجودتاریخ وطن ماست نا اگاه اب میریزیم.
   ببینید از اب خت کردن موجود کی ماهی مراد خواهد گرفت؟...مطمینا جبهه متحد... درست است که جبهه متحد یک نام بسیار جذاب و پرکشش برای درمان دردهای موجود وطن ماست.اما کاش درینجا بیشتر از یک نام میبود. ببینید اگر اگاهانه عمل نکنیم یکبار دیگر درتور جلادان جهادی خواهیم افتاد.
   میخواستم پیشنهاد کنم هنوز تا انتخابات فرصت داریم یک طرح خوب بریزیم و به اشاعه ان بپردازیم. پس بیایید از همین حالا دوستانی که استعداد مطرح ساختن موضوع مورد بحث را دارند شروع کنند و ما انرا به بحث فعالانه میگیریم.
   از همین حالا شروع کنید که فردا دیر خواهد بود.
   فعلا خواهشم اینست اقلا تا رسیدن به یک الترناتیف تخریب نکنید زیرا بیشترین ضرر را ما داریم به مراد دشمن به خود میرسانیم. خوب ما که شخصیت کم نداریم تا صرف به کرزی و دار و دسته اش و یا به جهادی های وطن فروش و جنایتکار بیاندیشیم تااز انها شخصیت ساخته و بر گرده های مردم سوارکنیم..
   اصلا احمد ضیا مسعود کی است تاازو میخواهید شخصیت بسازید؟
   بیایید از ازموده ها بگذریم و تلاش کنیم از بین خود شما شخصیت را تشخیص و به اشتهار وی بپردازیم.
   از همین حالا بنویسید و استعدادتانرا در زمینه نشان دهیدو به همه نشان دهید که اینهارا فقط باد اورده وتصادفا باز شاهی به شانه شان نشسته و یا دیگری قصدا وادار به نشستنش کرده.
   برادر عزیز من ! هیچوقت به توانمندی خود شک نکن و اغاز کن.. اگر استعدادداشتی ما به دنبال تو خواهیم امد.
   عمر ما کوتاه است قبول دارم که شاید تو ریس جمهور نشوی ولی بیایید یک رسم تازه را اغازکنیم وکادر های خود را تشخیص داده به مردم معرفی کنیم.
   تا جاییکه من صفحات نشریه را خوانده ام میتوانم دو تن از نویسندگان را بطور اخص منحیث افرادی که اغازگرخوب برای این کارزار باشند به شما معرفی کرده و از ایشان تقاضادارم پیشقدم شوند:

   • اقای نجیب کامل.. بسیار مورد پسند من است و کاش میتوانستم مطمین شوم که باور های دینی شان ساختگی وگذاره یی نیست...
   • اقای مزاری.. که امیدوارم گذشته اخوانی گری نداشته باشند زیرا متوجه شده ام که ایشان تفنگ رایج دین را همیشه به شانه داشته و گاه وبیگاه به گفته خودش ( کمونست ها ) را هدف قرار میدهد. این امر تصادفی نمیتواند باشد.. با تظاهر به بیطرفی، طرفی را دقیقا هدف گرفتن نمیتواند تصادفی باشد. و الا از ایشان تقاضا دارم شک مرا دور ساخته و منت گذارند زیرا به ایشان بسیار علاقمند شده ام.
 • از همه نخست سلام :
  واما بعد: من هم مانند سایر هموطنان خود بالقب خانواده قدرتمند سیاسی زیاد موافق نیستم .سه دهه اخیرنشان داد که چه کسانی وخانواده ها چگونه صاحب قدرت شدند ویا هم به خانواده قدرتمند تبدیل شدند.
  نمیدانم دوستان من درنوشته آقای بیگزاد به پیشنهادوبیشگویی حرکت سوم متوجه شده اند یانه؟ جدال لفظی غرض میراثی سازی قدرت اتفاق افتاده است .آیا براستی زمان آن نرسیده که هموطنان من دست از چانبداری گویااین دو خانواده قدرتمند سیاسی پایان دهند ودر انتخابات آینده شخص دیگری بیرون ازین خانواده های قدرتمند سیاسی را انتخاب نمایند تا همه خوشبخت باشند؟
  به گفته یی یکی ازدوستان سیاست میراثی نیست ویا نمی تواند باشد.
  به گفته یی یکی از اقتصاد دانان مشهور ،یک طوطی هم میتواند اقتصاددان باشد،اگر برایش عرضه و تقاضا رابفهمانیم.آیا براستی زمان فرا نرسیده است تا بعوض این دوخانواده قدرتمند سیاسی (کرزی-مسعود)افغانهای وطندوست راکه در کشور ماهم کم نیست واردمیدان شوندواین دوخانواده قدرتمند سیاسی رادیگربه صفحات تاریخ بسپاریم تا نسل آینده بالایش قضاوت نماید؟من یقین دارم که جنگ صلح را بمیان ویا هم با ارمغان نمی آورد اگر بنجهزار سال دیگر هموطنانم همچنان درجدال زبانی ،قومی ،نوشتاری ،منطقوی مصروف باشند .وآخر کلام:اگرنسل امروز موفق به حل مشکلات خود نشوند،نسل آینده حتمأ تعجب خواهند نمود که براستی چنین چیزی ممکن بود؟

جستجو در کابل پرس