صفحه نخست > دیدگاه > انتقاد از کابل پرس > کابل پرس بايد بسته شود!

کابل پرس بايد بسته شود!

دو نامه ی انتقادی به کابل پرس
کامران میرهزار
جمعه 8 جون 2007

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

اشاره: آنچه در ادامه می آيد دو نامه کوتاه از فردی با نام عثمان و صالح محمد صالح می باشد که از آدرس های الکترونيکی osman.kandahar yahoo.com و salih.m.salih gmail.com ارسال شده است. در نامه ی اول علاوه بر جملاتی چند آمده که از آقای ثابت ( دادستان کل) خواسته می شود که سردبير کابل پرس? را بندی نموده و سايت کابل پرس را مسدود کنند. در جواب جناب عثمان بايد بگويم که نه شما، نه رييس جمهور شما و نه هيچکس ديگر اجازه و توان مسدود کردن سايت کابل پرس را ندارد. اگر شما مدافع، تريبون و يا موزه پاک حبيب الله رفيع يکی از روشنفکران کيلويی افغانستان هستيد، می توانيد متمدنانه و امروزی، پاسخ خود را نوشته و برايم ارسال کنيد تا نشر کنم. همچنين شما خود، نماينده ی کداميک از فرهنگيان ولايت قندهار هستيد؟ چرا نام اين فرهنگيان را ذکر نکرديد و اصلا مگر شما که عاجز از نوشتن چند سطر سالم هستيد، خود را فرهنگی می ناميد؟ کسی مانع از شما نخواهد شد. به سارنوالی برويد و به لويی سارنوال از قول من هم بگوييد که فلانی گفت که دوسيه ی اختلاس نزديک به يک ميليون دالری محراب الدين مستان را چه کرده ايد. عدم رسيدگی به دوسيه ی مستان، لکه ی ننگی برای دستگاه قضايی افغانستان است. جهت اطلاع شما آدرس دفتر لوی سارنوال (دادستان کل) اين است: کابل، از چهارراهی حاجی يعقوب به طرف سرک تايمنی. شماره تماس ايشان هم 0700289916.

نامه ی ديگر هم از فردی با عنوان صالح محمد صالح ارسال شده که نوشته سايت شما چتيات است و به يک داکتر روانی مراجعه کنيد. به اين خواننده ی عزيز که ظاهرا خبرنگار راديوی آزادی و فرداست نيز بايد بگويم ، سپاس از ارسال نظر شما. هر کس تصوير خود را در آيينه ی کابل پرس می نگرد. مگر شما نتوانستيد، از لايه های تاريک و بسته ی قومی خود برآييد. جناب صالح من تاکنون درباره ی قوم پشتون، تاجيک و يا هزاره و ازبک نظر منفی نداشته ام و ندارم. شما چرا می خواهيد به زور نقد عملکرد جناب حبيب الله رفيع را با نقد قوم محترم پشتون يکی بدانيد؟ اگر تنها فارسی زبانان را نقد کنيم خوشحال می شويد و هورا می کشيد؟ برای من فرقی نمی کند که طرف پشتون باشد، تاجيک و يا هزاره؛ هر کس که لازم باشد نقد کنيم، نقد می کنيم. روشنفکر کيلويی افغانستان جناب رفيع که بماند.

من معمولا دوست دارم نامه های انتقادی را منتشر کنم تا نامه هايی که از سايت کابل پرس تمجيد شده و باعث دلگرمی و ادامه ی کار من می شود. وگر نه بايد حداقل در روز يک نامه را نشر کنم که با نظر جناب شماموافق نيست. / سردبير

متن نامه ی اول:

آقای ميرهزار،
شما دنبال چه چيزي استيد؟ قدرت و اشتهار و يا اينکه بدنام کردن مبارزان راهي افتخار و سربلندي ملت افغان. چرا شما خود را نويسنده میناميد و انسان ها ارزشمند افغانستان مثل آقای حبيب الله رفيع را توهين و استهزا میکنيد؟ شما ذره ای درباره منافع ملي افغانستان و ملت افغان فکر نمیکنيد. سايت مسخره ء شما کابل پريس هر روز بيشتر به سرمايه هايي ملت افغانستان توهين میکند. به نمايندگی از فرهنگيان ولايت کندهار از آقای ثابت می خواهم که شما را بندی کرده و محاکمه کند. سايت مسخره ء کابل پريس بايد ار چه زود بسته شود.

متن نامه ی دوم:

salam,
site shuma por az chatyat ast, please find any doctor for your mental problems
Thans

— 


Salih Mohammad Salih
Reporter, Radio Azadi / RFE/RL
Helmand Province, Afghanistan
Mobile: 0093 799 670303
Thuraya: 0088 216 52018703
Email:- salih.m.salih gmail.com
Personal weblog:- worbal.com/hosey


كارنامه

گالری عکس

شاعر و متخصص سیستم های معلوماتی
سردبیر و ناشر کابل پرس?
هزاره از هزارستان

آنلاین :

Work and Poetry

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • آقای کامران
  کابل پرس? صدای ملت رنجديده را بازگو می کند و يگانه رسانه اي است که به نفع مردم و برای مردم است.

  اين جماعت کور خود و بينای ديگران هستند. از سر و روی اين افراد فاشيزم و تبعيض نژادی می بارد. به کار و تلاش خود اميدوار باشيد و مبارزه خود عليه ارتجاع همه اقوام ادامه دهيد. پيروزی با شما است.

  • چرا کابل پرس? بسته شود؟ هرگز نشود!

   هر کس می تواند در کابل پرس اظهار نظر کند، منطقت را در برابر منطقم بگذار و منطقم را در برابر منطقت می گذارم؛ اینست کابل پرس!

   آنانی که می خواهند دشنام بدهند و ناسزا و بد و رد بگویند، بالاخره روزی اصلاح می شوند و ما داریم به تجدید تربیت ایشان ادامه می دهیم.

 • چرا باید کابل پرس? بسته شود؟ این دو نفر که خود را فرهنگی هم می دانند می توانند ده سایت دیگر باز کنند و در آن سایت ها از کابل پرس بد بگویند، آبروی آن را ببرند و هر چه خواستند بنویسند اما این حق را ندارند که دستور بستن کابل پرس را صادر کنند آن هم از مرکز تجارت تریاک افغانستان. اینها می توانند برای ارتقای فرهنگ قندهار بر علیه مارکیت تریاک آن فعالیت کنند که با سرعت بسیار مردم افغانستان را معتاد می کند و آرامش و امنیت و صلح را در کشور به نابودی می کشاند. اینها چشم دیدن دیگران و کار دیگران را ندارند. بگذارند دیگران کار کنند و خود شان بروند برای قندهار کار کنند و از مشکلات بی پایان آن بگویند. من شخصا این آدمها را کمک می کنم اگر اقدام به یک کار خیر در قندهار بکنند اما باید بدانند که دستور صادر کردن در حد شان نیست.

  من کاملا با کابل پرس موافق نیستم اما آن را برای افغانستان مفید و ارزنده می دانم. بستن کابل پرس ناممکن است حتی اگر میرهزار بندی شود. دنیای انترنت قدرتمند تر از آن است که تن به سانسور بدهد.

  سلام به میرهزار که شجاعت بی مانندی دارد. افغانستان به این قسم آدمها نیاز دارد نه به روشنفکران بی سواد و پر ادعایی که کار شان تکه تکه کردن جامعه مظلوم و بدبخت افغانستان است. این رفیع چه کرده است؟ او برای قوم پشتون چه کرده است؟ لعنت به متعصبین تنگ نظر که حتی از یک بی مقدار محل شان حاظر هستند تا در مقابل انسانهای فرهیخته ای مناطق دیگر دفاع کنند. این است نگرش کشور سوز قبیلوی. ننگ تان باد که هنوز دنیا را با عینک بابا بابا بابا بابا کلان تان می بینید.

  • هموطن
   مطبوعات همیشه ازاد و واقعیت گو میباشد. البته ان مطبوعاتی که بدون طرف صرف برای خدمت به جامعه و برای رفع نوافص و کمبودی جامعه و اذهان عامه.
   با کابل پرس? تا اندازه زیادی موافقم، که براستی پرده از چهره های خاین، افشا، اسناد اختلاس و فساد و غیره برداشته و به ا گاهی مردم و حاکمان رسانده.
   اما اکثر اوقات بعضی اشخاص با استفاده از کابل پرس مطالب و یا مضامین را ارسال میدارند که باید از نشر ان خود داری شود. که این قطعاً به معنی سانسور و یا خلاف ازادی مطبوعات نیست.
   در مورد دانش، علم و خدمات فرهنگی استاد جیب الله رفیع جای شکی نیست. وی واقعاً یکی از فرهنگیان دل سوز و خدمتگار است که از سال های 50 به فعالیت ادبی و فرهنکی و ژورنالیسنی پرداخته است.
   باید یاد آور شد که مرض اینکه این پشتون است این تاجک است این ازبک است این هزاره است. به دردی این ملت و کشور نمی خورد . این بازی کثیفی از طرف دشمنان افغانستان و کشور های همیسابه برای اهداف خویش راه انداخته است.
   جهان به کجا رسید و ما به کجا. صرف این پشتون - این تاجک و این...
   اکر کسی از قوم ما نیست پس همه فاشیست هستند و یا تریاک فروش و یا طالب و یا کچالو فروش.
   و یا اگر شخصی از یک ولایت نظر خود را ابراز میدارد . به تمام ولایت و ساحه و مردم ان باید سخنان کنایه امیز ابراز نمود.

   تا چه زمانی روشنفکرانی که جامعه جشم امید به انان دوخته به این بازی ادامه داد.
   خاین را هم مردم میشناسند.و صادق را نیز.

 • آقای میر هزار !

  در جوابتان به دو ایمیل، منظورتان از "رئیس جمهور شما" چیست؟ آیا شما خود را تبعه افغانستان نمی دانید و یا رئیس جمهور قانونی کشور را بعنوان رئیس جمهور قبول ندارید؟

  حمید

  • بنام خداوند و آزادی!

   کابل پرس? یک رسانهء ملی، مستقل و فراگیر است. برادران بیسواد و جاهل که خواهان بسته شدن آن است باید خواب عبدالرحمانی و ملاعمری را از سرشان بیرون کنند ورنه در زندانهای بگرام و گنتانموء گند زده و پوسیده خواهد شد.

   کامران جان! به کارت با شوق و اردهء تمام ادامه بده و هیچ کس هیچ علطی نمیتواند.

  • بنام خداوند آزادی!

   کابل پرس? یک رسانهء ملی، مستقل و فراگیر است. برادران بیسواد و جاهل که خواهان بسته شدن آن است باید خواب عبدالرحمانی و ملاعمری را از سرشان بیرون کنند ورنه در زندانهای بگرام و گنتانموء گند زده و پوسیده خواهد شد.

   کامران جان! به کارت با شوق و اردهء تمام ادامه بده و هیچ کس هیچ علطی نمیتواند.

  • خوب بر سر سوته امریکایی نشسته و مینازید و مردم بیدفاع را به زندانی کردن در بگرام و گوانتانامو تهدید میکنید.

   لعنت بر شما وطنفروشان که از خود نه غیرت دارید و نه اراده و همیشه مانند بیناموس مسعودوف سوته پنجابی، روس و امریکایی را در دست و افتخار دارید.

  • کرزی رئیس جمهور من هم نیست. او نه از خود اراده دارد و نه حرف او را کس میشنود. اگر او اراده میداشت امروز یا قاتلان یک میلیون پشتون که خود او هم مربوط به ملیت پشتون است دست های خود را یکی نمیکرد و قاتل پشتون ها یعنی بز کثیف مسعودوف را که با روسهای خون آشام دست های کثیف خود را یکی کرده بود به حیث قهرمان خود یاد نمیکرد.

 • آقای صالح برويد و پخلايانه را ببنديد که گند و کثافت قوم گرايی از آن می بارد. شما شرم نمی کنيد می خواهيد يک رسانه فراگير که حتی به نفع قوم پشتون است بسته شود؟
  من اگر بجای رييس شما در راديو فردا بودم بلافاصله دستور اخراج شما را از اين راديو بدليل برخورد قومی و تنگ نظرانه صادر می کردم.

  فاضل از کابل

 • Az nazar man aghaye mir hazar bayed har cherand ra ka bae aou mi frastand chap nakonad. agar chez now beraye khandan nadashte bashad ta chap konad
  Bayed bae mozoaat bozerg tawojah kard ,nah kap wa safsatah haye chand ta motaaseb wa jahel

  agar khatar beraye mir hazar wejod darad bayed ba dostan wa ples ba tamas bashad . waght khod ra ba chand ta namah berghy mejhol nabayed zayeh sakht. omed kap ba gosh nashanawa mir hazar berawad

 • کامران جان سلام!

  در کارت خیلی موفق استی و برایت بیشتر از این آرزوی موفقیت می نمایم.

  در افغانستان، بسیاری هستند که به دیموکراسی، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، تساوی حقوق زن و مرد باور ندارند و همواره درتلاش اند تا به هرنوع از انحاء مانع رشد و گسترش آن شوند، ولی آنها غافل اند که خود از این کاروان که شتابزده و به سرعت روان است، عقب افتاده و روزی خواهد بود که خود پیشمان از اعمال خود خواهند شد.

  من برای این دوست عزیز عرض می کنم که:

  بیا تو هم در این سایت نظرات خود را به طور منطقی بیان کن، کابل پرس? نظرات کسی را سانسور نمی کند! از گفتن لهولهب واین طور اخطار های طفلانه پرهیز کن، استدلال کن و منطق بگو! کابل پرس جای خوبیست برای انعکاس نظریات همه افغانها از هرقومی که اند.

  ولی یک مورد را نیز باید در نظر داشته باشیم و این با ما مربوط می شود نه کابل پرس و آن اینکه از نوشتن کلمات رکیک و زشت باید جلوگیری شود و امیدوارم همه ای هموطنان به این امر موافق باشند.

  با عرض ادب
  س،ش از کابل

  • سلام و عرض به همه خواننده گان منفقد علاقه مند بد بین و خوشبین سایت انترنیتی کابل پرس? !
   وای خدای من چه خنده دار است ! چه مسخره است دفاع و پیشنهاد آقایان قند هاری و هلمندی ما !
   جه مردمی !چه ژورنالیست های وظیفه شناسی !
   آقایون !
   آیاتنها اقوام غیر پشتون کمی ها و کاست های میداشته باشند ؟!
   ایا باید فقط از اقوام غیر پشتون انتقاد کرد ؟!
   آیا تنها با انتقاد اقوام غیر پشتون خوشحال شده و کف میزنی ؟!
   آیا تنها متعلق بودن به ملییت پشتون میتواند معیار اصلی برای تکا مل علمی و فرهنگی شخص قبول شود ؟
   نی ! هر گز نی !
   برادران عزیز و احساسات من !
   هر فردی و لو متعلق به هر ملیت از ملل و اقوام مختلف افغانستان باشد میتواند کمی ها و کاست های دشته باشد.
   نمیتوان متعلق بودن به قوم خاصی را معیار شایسته گی و نبوغ شخص تلقی کرد.
   بلی آقای رفیع انسان رسیده و دانشمند است ! اما کمی ها و کاست های دارد !
   اگر باور نمیکنید از شخص ایشان سوال کنید . هیج کس از هیج دیدگاهی نمیتواند خود را آگاه از همه امور و علوم تلقی کند.
   تنها ذات الهی کامل و عالم است .
   آقای رفیع تحصیلات اکادمیک درست هم ندارد ! باز هم باور ندارید به ایشان مراجعه نمائید ! تا ابهام برای تان باقی نماند.

  • همهء تان کثافت کاری راه انداخته اید. افسوس و صد افسوس به حال شما! حیف گرافیک این سایت که مضامین مبتذل در آن نشر میگردد.

   میر هزار بچیم، طفل برامدی به قران!! تو خو بیخی اوشتک هستی.

   (ازی که سایت بازاری شده مه هم به زبان شما بریتان نوشتم، میفامم که در اینجه گدودی است و آزادی بیان!!!!!)

 • هزارن تن از افراد مانند شما اقای میرهزار که حالا دست به دامن امریکا زده اید و نان دالری اقای بوش را نوش جان میکنید از این دنیا به طریقه نامعلوم رخت سفر بسته اند .
  شما این را باور داشته باشید که یک روز مانند نقشبندی ، خانم زکی و یا همه گوینده تلویزیون شمشاد به طرف جهنم فرستاده خواهید شد .
  ایا اینبار پدران ایرانی شما به شما اجازه ورود به ان خاک را خواهد داد مثل که قبل داده بود .
  نه هرگز نه .
  شما حالا در اداره انترنیوز در کابل به صفت مامور انترنت کار میکنید ایا میدانید که این شبکه را کی پول میدهد .
  این شبکه را ایالات متحده امریکا به منظور تسخیر ازهان مردم و احالی دهات پول میدهد .
  این شبکه به این منظور رادیو های محلی ایجاد نموده است .
  من متاسف هستم که شما در بدل سه و یا هم چهار صد دولار امریکایی از صبح تا شب به شکل یک مورچه به انان کار میکنید پس به کدام جرت شما اقای ریس جمهور و یا قوم پر غرور پشتون را توهین مینماید .
  شما که اصلا حالا مکان برای بود و باش در کابل ندارید منتظر باشید روزی از طرف ... به سزای اعمال تان خواهید رسید .
  شما فروخته شده به امریکاییی ها
  نمک حرام . هم از امریکایی ها نان میخورید و هم به انان خیانت میکنید .
  مجاهدین را توهین نه نماید .
  اینکه به شما اقای کثیف اجازه شمولیت در سفما داده نشد پس میخواهید با این کار های تان بزرگان پشتون را توهین نماید .
  اگر افغان هستید پس مکان بود و باش تان را مشخص سازید .

  • لطفا خود را به ناحق نماينده ی قوم پشتون جا نزنيد. پشتون ها يی هستند که مردانگی آنان مثال زدنی ست و نه مانند شما که حتا شهامت آن را نداريد که با نام حقيقی خود بنويسيد. من هيچگاه به خود اجازه نمی دهم به قوم پشتون و يا هر قوم ديگری توهين کنم. اين ظرفيت کم شما را می رساند که کمبودات خود را می خواهيد در پشتون بودنتان پنهان کنيد و همين آدم هايی مانند شما هستند که لکه ی ننگ پشتون ها می شوند. ضمنا شما که می دانيد من کجا کار می کنم، می توانيد براحتی هر وقت که خواستيد برای کشتن من اقدام کنيد. جناب، مرا از کشته شدن نهراسانيد. اين همه کودک، زن و مرد بيگناه در افغانستان کشته شدند، يکی ديگر هم من. در ضمن اگر درباره ی آن کچالو فروشی يا سفما می گوييد، خود همين آقايان نام مرا هم در ليست اعضای آن شامل کرده بودند. من خود خواستم تا از اين نهاد غير دموکراتيک بيرون باشم. برای من ننگ است که در نهادی که رييس آن " فدايی " را کسی به عنوان روزنامه نگار نمی شناسد و بواقع اصلا روزنامه نگار نيست و فقط برای تاراج آمده است، شامل باشم و در چرخ اين تاراج سهمی داشته باشم. شما هم بهتر است که لابلای دنيای گسترده ی اينترنت خود را پنهان نکنيد. اينترنت گسترده است اما شناسايی شما راحت و مثل آب خوردن می باشد.

   آنلاین : کابل پرس: خبری، تحليلی و انتقادی

  • khordad 19,1336 - 9 June 2007

   If these E-Mails that received Mr. Mir Hazaar ,those are from correct addresses , and the senders of electric-mails certified who they sent those E-Mails , all intellectual people who respect for democracy must support Mr. Mir Hazaar ; especial people who are living in European countries

   People live in U.S.A. can not help and aid Mr.Mir Hazaar because all non profit law organizations ,and International Organizations , like: Amnesty International , Humsupervisionan-Rights Organizations in U.S.A. are under direct control and F.B.I. ,and C.I.A. This is actuality , not my opinion

   I am living unwanted since June 1992 in fascism U.S.A. I have gone and was in contact with above organizations for a few years , I spoke face to face with staves those organizations . ( If any body wants more information about it, she/he can join with me.)

   It is possible , puppet Hamid Karzai receives an order from F.B.I. to arrest Mr.Mir Hazaar because he speaks from Justice and Law . Puppet Karzai must order to his especial person Mr.Jabar Sabet to perform the F.B.I. order

   people are living in European countries must explain the problems of Mr.Mir Hazaar for Law Organizations , and inform Mr.MIr Hazaar about it
   Mr. Mir Hazaar must have agood lawyer in Kabul also. He must try to find a lawyer for him-self because when a person arrested by F.B.I. agents , on that time she/he has not all possibility. F.B.I. will allow only F.B.I. lawyer to represent her/him. F.B.I. lawyer must do ,what F.B.I. said before her/him

   Public Prosecutor Mr. Jabar Sabet as a Canadian F.B.I. agent must be aware about handling with -www.kabulpress.org- his unlawful action will not stay without response

   Fascism and ugly U.S.A. - ta_lash yahoo.com

 • آقای مصطفی،

  شما نباید نام مصطفی را بر خود بگذارد چون که بسیار بی مقدار و بی شعور هستید. شما تروریست آدمکش حق ندارید که از قوم مظلوم پشتون حمایت کنید. مردم را کشتن و مکتب ها و خانه های شان را آتش زدن فقط از دست یک جنایتکار غیر مسلمان می بر آید. اسلام می گوید که کشتن یک فرد برابر است با کشتن کل بشریت اما شما هر روز زنان و اطفال بی گناه وطن را می کشید. مکتب ها را ویران می کنید. حتی روحانیت را می کشید. شما مزدوران آی اس آی پاکستان دم از دین نزنید که اسلام و مسلمانان را بدنام کرده اید.

  • من هم موافق هستم كه سايتهايي مانند كابل پرس بايد بسته شود، چون انسان نماهايي مانند ميرهزار كه جز از عقده، تفرقه قومي، لساني و سمتي كار ديگري سراغ ندارند، تلاش دارند با راه اندازي مسايل جنجال برانگيز عقده هاي خود را انزال كرده مردم را در شر بيندازد، من از دولت تقاضا دارم كه جلو چنين صفحات انترنت را بگيرد.
   مرده باد اشخاص عقده يي و ديوانه مانند ميرهزار

  • har kas ka az zolm wa satam wa hagh chezi nawasht az nazar afghan melity aou dewanah wa aoghdah yee ast bayed aou ra kosht. maalom nist in afghani ha adam mi shawand ya nah ? -m

  • عــــرض ســلام .
   بنـده نظـــریات و گفـتـــارهای آقای زلمـی حـقـیار رادر برابر مصطفـی تآیید میکـنم .
   چشــم دشمـنان وطن کور و جگـــر شــان بســوزد .
   کـــــابل پــرس زنـده بـاد .

 • دوست گرامي افغان، جناب آقاي كامران ميرهزار

  به نوشته‌هايي از اين دست توجه ننماييد بهتر است. مي‌دانم كه شما فارغ از اين مسائل به راه خود ادامه خواهيد داد و مطمئنم كه سايت كابل‌پرس هر روز بهتر از ديروز خواهد شد و جز اين هم انتظاري ندارم.

  آقاي ميرهزار آزاد انديشي و صحه صدر شما كه حتا نظريات مخالفين را هم بدون هيچ ترس و واهمه‌اي انتشار مي‌دهيد در خور تقدير است.

  همچنان در راه خود، ثابت قدم گام برداريد هر چند مشكلات بيشتري حتما در سر راه شما خواهد بود اما نترسيد.

  به اميد بهروزي و پيروزي شما و ديگر دوستان افغانم.

 • بعد از عــرض سلام وچشم روشنی خدمت همه دوستداران کابل پرس? و آقای میر هزار .
  میر هزار عــزیـز. شمــا اگر شخـص (آغا بلی) ویا (دان جوال) رابا این خاینین میگرفتید . نزد آقایان هر یک عثمان و صالح یک شخص مطلوب وشخصی با وجدان میبـودید . شما که این همه چـــور چپـاول اختلاص و نالیاقتی یک دسته اوباش های مسلکی و حرفـوی را مستند افشا و معرفی میکنید طبآ آقایان عثمان . صالح و...... را به یک نوع پریشانی می اندازید . شما قبول کنید که در هـمـچـو شرایط در وطن ما چنین است وبس . شما در بین آنعده فرهنگیان. نویسندگان روز نامه نگاران که نفح مـلی را فدای نفع شخصی خویش میکنند جای ندارید . نشنیده یی که شاعر میگوید .

  هرکی کج رفتارشدبررق مردم جا گرفـت ***** باورت گر نیـسـت بنگـر پـیچـش دســتاررا .
  پس آقای میر هزار شما نور چشمی ما حقیقت جویان و خار چشمی این منافقـین هسـتید . لطفـــآ مـایوس نشوید ملـت با شماست و از همه بهتر که خـــدا با شمـــاست .
  در خاتمه اگر زحمت نشود حسـاب بانکی کــابل پـرس را در آدرس ایمل ذیل برایم بفرستید تا بتوانم به اندازه توانم

  باعث کمک ناچــیــزی به کـــابل پرس شوم . موفق باشید .

  با احــتـــرام معـصـومـی از جـــرمنـی

 • کابل پرس? از جمله سرمایه های ملی افغانستان است. بعضا با نظریات آن موافق نیستم و تفاوت های زیادی میان دیدگاه های ما وجود دارد اما این خود شاخص اصلی یک جامعه انسانی است.از تفاوت ها است که زیبائی و کمال میروید.
  من شخصا ایشان را روشنفکر شجاع و کابل پرس را سرمایه برای افغانستان امروز و فردا میشمارم.

  موفق باشید.

 • My apology for writing in my poor English, because I have no Dary language installed in
  .my computer
  Regarding closing Kabul Press?, it is ashame on those who can not tolerate to hear
  the truth
  If majority people of Afghanistan suffering from poverty let at least hear what is
  going on in their country.And Kabul Press is the only independant source that speaks louder through writings and comments for raising awareness to the people of Afghanistan to defend their rights
  Kabul press is now unbreakable, people who have once opened this site will never miss its’ daily updates. God is willing right is right and wrong is wrong. We do not have to worry. Even an illiterate can distiguish between right and wrong in Afghanistan, now. Wish Kabul Press further suceess and prosperity in reflecting the reality of our society to the public.
  Best wishes and kind regards.

 • My apology for writing in my poor English, because I have no Dary language installed in
  .my computer
  Regarding closing Kabul Press?, it is ashame on those who can not tolerate to hear
  the truth
  If majority people of Afghanistan suffering from poverty let at least hear what is
  going on in their country.And Kabul Press is the only independant source that speaks louder through writings and comments for raising awareness to the people of Afghanistan to defend their rights
  Kabul press is now unbreakable, people who have once opened this site will never miss its’ daily updates. God is willing right is right and wrong is wrong. We do not have to worry. Even an illiterate can distiguish between right and wrong in Afghanistan, now. Wish Kabul Press further suceess and prosperity in reflecting the reality of our society to the public.
  Best wishes and kind regards.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس