صفحه نخست > دیدگاه > دزد خوانده شدن غلجایی ها و شنواری ها توسط یک وردک

دزد خوانده شدن غلجایی ها و شنواری ها توسط یک وردک

م- فرهنگ دوست هروی
جمعه 8 اكتبر 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

پشتونها عادت دارند هر کس نگذاشت حق و حقوقش توسط آنها پایمال شود, به دشنام و اتهام زنی روی می آورند تا او را وادار به خاموشی کنند. این رویه را بیشتر در مورد فارسی زبانها و ترک زبانها اعمال میکنند؛ اما چون به این رویه دشنام و اتهام زنی عادت کرده اند این بار هم زبانان آنها هم در امان نمانده است.

افغان جرمن یک سایت فاشیستی که بتوهین و دشنام دادن به اقوام و فرهنگهای مختلف شهرت دارد با یک نام مستعار به غلجایی ها و شنواری ها توهین کرد. احمد شاه وردک نامی که شاید هم واقعی باشد تی ارسال نامه ای با عنوان "مقاله پرمحتوی جناب آقای سراج وهاج"
به این سایت فاشیستی ضمن تعریف و تمجید از یک دشنام نویس دیگر بنام سراج وهاج غلجایی ها و شنواری ها را رهزن ! و دزد! خطاب کرد.

وی ضمن توهین به شخصیت ملی و نماینده مردم هرات آقای احمد بهزاد به تعریف و تمجید از عبدالرحمن خان خون خوار و فروشنده استقلال کشور پرداخته است. وی مینویسد: "هزاران تن رهزن و دزد غلجایی را و هزاران قطاع طریق شنواری را از بین برد تا پایه های حکومت را استحکام بخشد" .

به همین بی شرمی مبارزان غلجایی و شنواری را که به مقابل امیر خون خوار و وطن فروش ایستادگی کرده بودند رهزن و دزد میخواند. در این توهین و دشنام دقیقا مردم عادی مخاطب هستند. حالا اگر رهبر شان مخاطب قرار میگرفت میگفتیم شاید ادم خوبی نبوده. اما وقتی مردم خطاب قرار میگیرد جای هیچ توجیهی نمی باشد. این قبیله پرست بی خبر از همه جا ضمن تعریفهای عجیب و غریب از این امیر خون خوار میگوید: امیر کاروان سراها در سراسر کشور بنانهاد ، کارخانه های تولیدی به وجود آورد. باید بپرسیم کجاست این کارخانه ها ؟ کجاست این کاروان سراها که هیچ اثری از آنها نیست.

ما از هزاران سال قبل بناهای تاریخی داریم که با وجود بی توجهی و نابودی آنها توسط سرداران قبیله باز هم پابر جا است. چطور شده از کارخانه ها و کاروان سرا های امیر که صد سال از آن میگذرد هیچ اثری نیست؟ این بنده بی خبر خدا که معلوم میشود از محمدزی ها است عقده بی نهایت از دو قوم دیگر یعنی غلجایی ها و شنواری ها دارد. در این چهار سطر نوشته خود تا توانسته عقده گشایی کرده.

پشتونها عادت دارند هر کس نگذاشت حق و حقوقش توسط آنها پایمال شود, به دشنام و اتهام زنی روی می آورند تا او را وادار به خاموشی کنند. این رویه را بیشتر در مورد فارسی زبانها و ترک زبانها اعمال میکنند؛ اما چون به این رویه دشنام و اتهام زنی عادت کرده اند این بار هم زبانان آنها هم در امان نمانده است. البته این روشها هیچ کار ساز نبوده و هیچ کس را وادار نکرده تا از حقش صرفنظر کند. بلکه این روش افرادی را که برای حقوق حقه و انسانی خود مبارزه میکنند مصمم تر میکند.

لازم به یاد آوری است که غلجایی ها اصلا ترک هستند. این موضوع را مورخ و پژوهشگر بزرگ کشور مرحوم دکتر عبدالاحد جاوید با اسناد معتبر به اثباط رسانده بودند. این موضوع رادرکتب تاریخ و مقالات علمی خود آورده بودند. همین مسائل باعث به زندان افتادن شان شد اما از حقیقت نگذشتند. پشتونها اکثرا از این موضوع آگاهی دارند و به همین دلیل غلجایی ها را پشتونها اصیل نمی دانند. کوشش میکنند همان تبعیضهای که بر دیگر اقوام قائل میشوند بر قلجایی ها هم قائل شوند. شاید بهمین دلیل به غلجایی ها توهین کرده اند.

http://www.afghan-german.de/up...

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس