صفحه نخست > کارتون > مارشال فهیم و حامد کرزی

مارشال فهیم و حامد کرزی

کارتونی از هژبر شینواری
جمعه 17 آپریل 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

اين کارتون روز سه شنبه چهاردهم ميزان 1383 ساعت 17:15 به وقت کابل، در نسخه ی نخست کابل پرس? منتشر شده بود که اکنون به نسخه ی جديد منتقل شده است.

واژه های کلیدی

انتخابات در افغانستان
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • پس کدام لعنتی ترا معاون او ساخت ؟

  • فرشته هایکه با بی 52
   آمدن نه تنها مارشال صاحب فهیم صاحب چوکی گردید بلکه خود آقای کرزی نیز باکم دانیشی خود بالای شما مردم خوش بآور توسط امریکاهی ها قبولانده شد،اما اگر نتیجه گیری شود سباست مارشال چقدر کامیاب و مخفق است در طول هشت سال ار کابل گرفته تامزارشریف از بدخشان گرفته تا به بامیان جلال آباد هرات و غورات شکر آرام و آرامی است مگر این آقای کرزی است که با نادانی و ناکامی پای خود راسخت نموده و تمام روز مانند سگ های وحشی مردم قندهار کنر شنوار و وزیرستان را به جنگ نا محلوم و بی حدف قتل عام می نماید، خوب هالا چی فایده از چوکی که مردم خود قندار شب و روز کشته و بی عزت می شود!و تو آغا مانند ملاٌ عمر یا ملاَ نصرلدین شکم گشنه و گوز برنجی میزنی

 • افسوس وصدافسوس که این جنایتکار وقاتل احمدشاه مسعود به عیوض اینکه اعدام گردد وبه جزای اعمالش برسد دعوای معاونیت ریاست جمهوری را داردخداتراازدزدی ورهزنی نماندتوبیسوادرابه دفترودیوان چی خداوندراشکرگذارباش که ازبرکت مسعود به این ارگاه وبارگاه رسیدی وبالاخره حرام نمکی کردی توگاوچران که گپ زدن ات رایادنداری به دزدی وخیانت لواطت وادم ربایی مشهورهستی مامردم افغانستان منتظرروزی هستیم که دراین کشورجنگ زده ما دولت باثبات بوجود امده قانون وعدالت تامین گرددتومارشال حرام نمک وسایرشرکای جرمی تان به محکمه کشانیده شده وبه جزای اعمال تان برسیدبازدل مامردم یخ میکنددرغیران نوش جانتان.............

 • Fahim fasiq, jany, qatil wa muzdoor ast, un ki az qawee tarin mafiay Zamin wa mawad mukhadar ast, yak dewana wa muamilagar hamisha dar muamila ash bazunda, kunun baz ba Ethad karzay may khahad imkan in jenayat khud ra dawamdar sazad

  In chuchay feelak kawdan, qatil Ahmad shah massoud neez ast, bawujudy ki man az in mujahidin abadan himayat nakarda wa namay kunam , ba anham may guyam in qawaray manund toop footbal , bais zuf jabha buda wa shuma kamtar kasy ra saragh khahid dasht ki in watan froosh, qaum frush wa din froosh ra taaid kunad.

  Hamin karzay wa hamin Fahim, har 2 guli bagh khiyanat wa jinayat and

  Aziz

 • آفرین به جاوید جان دهزاد به دلم مه گپ زدی بینی شلغم به معاونیت ریاست جمهوری چی برود امو خر گاو بچاراند در پنجشیر این خود به احمد شاه مسعود قهرمان ملی برابر میکند این کوفته بینی وسلام !!!

 • سلام دوستان از موده را ازمودن خطا ست همان ديگ همان شلغم با يد سخنان گهر بار مجاهد كبير را فراموش نكنند كه گفته بود ( ملتي كه امروز با روس ميجنگد فردا با تو محا سبه خواهد كرد)

  • سلام خدمت تمامی کارکنان کابل پرس?
   تشکر از آقای شینواری با این کارتون مناسبش به این چلی شلغم بینی مارشالی که از خیانت به همرزمانت کرزی نصیبت کردهبرای هفت پشت خاندانت کافی است. به تو همان رمه چرانی . سگ بازی مرغ جنگی ..................میزیبد تو را چی به سیاست یک بار خون مردم شمالی را به اجانب فروختی سیر نکردی تو راستی که سیر نمکنی خداوندج تو را به مرض شکر گرفتارکرده؟ کتاب امریکا در افغانستان تو را بما معرفی کرده اگر میگوئی حقیقت ندارد پس این همه جایداد ها میراث پدر مرحوم ات است؟تو خو یکبار کرزی معزولت کردگریه میکردی باز چه وعده برایت داده ؟

  • آقای کرزی از دست یک بینی شلغم پنجشیری و یک هزاره بینی پوچق به خدا که ب تنگ آمده ای خدا ای چی روزگاری آمد که حالا سنگ و کلوخ سرما میرزد، دعا میکنم صاحب که خداوند یکبار فقد یکبارک دیگر طالب هارا قدرت بدهد که این دو راه گم کرده ها را دوباره به وطیفه پدری شان سوق بدهند

  • اگر حرف برسروظیفه پدری است.وظییفه پدری انهاکدام عیب نیست.وای به حال کسانیکه وظیفه پدری انهافروش ناموس وطن وروسپی گری است.

  • بشرم بچیم از گپ زدنت و قواره مهم نیست انسانیت مهم است و من متیقین هستم که بینی تو شاید خرابتر از فهیم باشد. سر تو کلوخ نمیبارد بلکه باران بی غیرتی و طالبی میبارد.

  • فرید عزیز همدست شدن و همدست بودن با کرزی وطن فروشی نیست؟

 • این کله گاو بینی کوفته ای را ببنید که خود را با قهرمان ملی آمر صاحب مسعود برابر میکند. برو گمشو سگ بازی ات ره کو. تو ره به سیاست چی.

 • هوطنان عزیزاگربه تصاویرنلسن ماندلاوگاندی متوجه شده باشیدآنهاازنگاه صورت بسیارنامقبول بوده اندامابه ماندگاراجتماع خودوجهانیان تبدیل شده انددلیلش چیست؟
  متیقین باشیدکرزی بدون اشتراک شخصیت های مانندمارشال فهیم،عبدالله عبدالله،قانونی،محمدی،نورو.......
  حکومت کرده نمیتواندمثلاًناکامی های پارلمان درعدم ریاست آن به یونس قانونی که حتامیگویندبایدبعضی ازوکلای منتخب مردم به خواسته کرزی که منتقدین اوهستندازپارلمان خارج شوندتعصب هیچ جاهی رانمیگیردبجزناکامی بایدازبزرگان واقعی خودحمایت کنیم دورازتعصبات
  تعصب هاشم خان،محمدگل مهمندو.....به کجارسیدکه اکنون به آن علاقه مندباشیم

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس