صفحه نخست > دیدگاه > داكتر سپنتا؛ الگوي موفق در فرايند اصلاحات در وزارت خارجه

داكتر سپنتا؛ الگوي موفق در فرايند اصلاحات در وزارت خارجه

با تاكيد بر مؤلفه‌هاي عدالت‌ورزي و شايسته‌سالاري
لطيف نظري
دوشنبه 18 جون 2007

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

دو اصل عدالت و شايسته سالاري، گم شدة افغانستان است. بسياري از مشكلات و نارسايي‌هاي كنوني محصول عدم شايستگي و بي‌عدالتي‌هاي گذشته است. در حوزه سياست خارجي و وزارت امور خارجه نيز در بسياري موارد در گذشته با بي عدالتي و فقدان شايسته سالاري در اداره مواجه بوده‌ايم. شيوة نامطلوب و به دور از عدالت متوليان پيشين وزارت امور خارجه نسبت به برخي اقوام و كارمندان وزارت امور خارجه ناقض حق آنان در تعيين سرنوشت‌شان تلقي شده و انديشة مشاركت ملي را خدشه‌دار ساخته بود.

داكتر سپنتا؛ الگوي موفق در فرايند اصلاحات در وزارت خارجه

با تاكيد بر مؤلفه‌هاي عدالت‌ورزي و شايسته‌سالاري

لطيف نظري

دو اصل عدالت و شايسته سالاري، گم شدة افغانستان است. بسياري از مشكلات و نارسايي‌هاي كنوني محصول عدم شايستگي و بي‌عدالتي‌هاي گذشته است. در حوزه سياست خارجي و وزارت امور خارجه نيز در بسياري موارد در گذشته با بي عدالتي و فقدان شايسته سالاري در اداره مواجه بوده‌ايم. شيوة نامطلوب و به دور از عدالت متوليان پيشين وزارت امور خارجه نسبت به برخي اقوام و كارمندان وزارت امور خارجه ناقض حق آنان در تعيين سرنوشت‌شان تلقي شده و انديشة مشاركت ملي را خدشه‌دار ساخته بود.

با گام نهادن داكتر سپنتا در حوزه سياست خارجي هم‌چنان كه از وي انتظار مي‌رفت تغيير اساسي در شيوة برخورد با كارمندان داخل وزارت و جلب و جذب افراد بيرون از وزارت رونما گرديد. او توانست تغييرات بنيادين را در وزارت امور خارجه پديد آورد كه در اين ميان مسائل مربوط به عدالت مداري و شايسته سالاري جايگاه خاصي دارد.

در حال حاضر وزارت امور خارجه افغانستان چهره متكثر ملي را به تصوير مي‌كشد و نخبگان كلية اقوام حضور خود را در وزارت امور خارجه و حوزه سياست‌گذاري خارجي احساس مي‌كنند. اين مسأله در جامعة افغانستان به دليل عشيره‌اي بودن جامعه، از اهميت فراوان برخوردار است و موجب مي‌شود تا بسياري از حساسيت‌هاي سياسي و اجتماعي تقليل يابد.

برخورد انحصار گرايانه و عاري از عدالت و شايستگي در جلب و جذب افراد براي افغانستان عاملي تهديدآميز محسوب مي‌شود و منافع ملي را مورد تهديد قرار مي‌دهد. بر اين اساس، زماني كه داكتر سپنتا به عنوان وزير در وزارت امور خارجه تعيين شد، چشم‌ها به سوي او دوخته شد تا با آغاز روند اصلاحات در وزارت امور خارجه و بازنگري عميق در شيوه‌هاي پيشين، بتواند بنياد يك ادارة سالم و به دور از تبعيض را ايجاد نمايد.

تعقيب شيوة عدالت محوري و شايسته سالاري در عزل و نصب افراد يكي از افتخارات وزارت خارجه افغانستان در دورة جديد به شمار مي‌رود. اسلوب نصب افراد در پست‌هاي مختلف وزارت امور خارجه و تقرري‌هاي كارمندان در نماينده‌گي‌هاي سياسي نوعاً بر بنيادهايي قرار دارد كه تكميل كننده يك سيستم عدالت مدار و شايسته سالار به حساب مي‌آيد.

اين حقيقت بنيادين بر فلسفه سياسي‌اي استوار است كه به موجب آن شايسته سالاري و توسعه دستگاه ديپلوماسي پديدارهايي جدايي ناپذير و به هم پيوسته‌اند. در قلب سياست خارجي افغانستان اين فرض وجود دارد كه دستگاه سياست گذاري خارجي كشور از رهگذر جذب افراد متخصص و توان‌مند بايد خود را در برابر تهاجمات سياسي و تدريجي نظام‌هايي كه مي‌كوشند نظام نوپاي دموكراتيك افغانستان را بر اندازند و يا تضعيف نمايند، حفظ كند.

بر مبناي اين فرض، شيوة جذب افراد در داخل وزارت امور خارجه و منصوب نمودن آنان در نماينده‌گي‌هاي ديپلوماتيك بر بنياد اصل شايستگي و تخصص صورت مي‌گيرد تا آنان بتوانند از طريق توسعه روابط نيك با دولت‌هاي مقيم، مانع تخريب چهرة نظام سياسي كشور در محافل بين‌المللي گردند. در واقع اين مرحله از حيات بين‌المللي افغانستان مشحون از چالش‌ها و پيچ و خم‌هاست و تعريف جايگاه افغانستان در دنياي جهاني شده، از اهميت به سزايي برخوردار است. از اين رو ريختن طرحي نو براي اداره روابط خارجي كشور و انتصاب افراد توانا و كارشناس در مراكز تصميم‌گيري، بسيار مهم و پرارزش مي‌باشد.

در اين راستا وزارت خارجه كشور به دور از نگرش‌هاي سمتي، گروهي، تنظيمي، زباني و قومي عمل كرده و تنها معيار شايسته‌گي، درك و لياقت افراد را مد نظر قرار داده است. البته نمي‌توان منكر مشكلات حتي در حوزه توجه به "اصل شايسته سالاري" بود؛ اما بايد به اين نكته نيز دقت كرد كه نمي‌توان كلية نقايص و آسيب‌هاي برجا مانده از چند دهه را در طول يك سال بر طرف ساخت. آنچه حايز اهميت است اين نكته است كه اراده جدي براي تعقيب سياست شايسته سالاري و عدالت محوري در وزارت خارجه وجود دارد.

در راستاي تداوم همين پاليسي، داكتر سپنتا شمار قابل توجهي از سفيران افغانستان را كه بعضاً بيش از ده سال در خارج سپري كرده بودند و كسي جرأت تغيير و تبديل آنان را نداشتند در مركز فراخواند و به جاي آنان سفراي جديد را منصوب كرد. اين مهم مورد توجه مردم افغانستان و حلقات روشنفكر كشور قرار گرفت. زيرا سفارت خانه‌هاي افغانستان براي نخستين بار است كه از سلطة افراد خاص كه بعضاً تغيير ناپذير شده بودند، خارج مي‌گردد و مردم افغانستان احساس مي‌كنند كه وزارت خارجه كشور بازتاب دهنده آمال و آرزوهاي ديرين كلية شهروندان اين سرزمين است.

وزارت خارجه به منظور تحقق عدالت، بيش از هشتاد كارمند وزارت را كه سال‌ها از نظر افتاده بودند، به نماينده‌گي‌هاي افغانستان در خارج اعزام كرد كه در نوع خود كاري ارجمند و قابل تحسين به شمار مي‌رود. در تعقيب همين سياست، 17 كرسي در سطح سفير تغيير خورده و افراد شايسته به عنوان سفير در نماينده‌گي‌هاي سياسي افغانستان در كشورهاي مختلف منصوب شدند. هم‌چنين 55 كارمند ديگر از خارج به افغانستان فرا خوانده شدند.

به اين ترتيب مي‌توان گفت كه اين دستاوردها در جامعه‌اي چون افغانستان كه با مشكلات و فشارهاي عديده‌اي از داخل و خارج مواجه است نبايد كاري سهل ارزيابي گردد. سزاوار است ملت افغانستان اين تحولات را به ديدة قدر بنگرد و افرادي را كه در اين عرصه تلاش مي‌ورزند، تحسين و مورد احترام قرار دهند. البته ترديدي نيست كه قلم‌هاي آزاد، حقايق را خواهد نوشت و جايگاه شايسته‌اي را براي خدمت‌گزاران متهور ثبت تاريخ خواهد ساخت.

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • برادر محترم !اینکه شماچه رابطه باوزیرخارجه مخلوع دارید مربوط به خود شماست ولی تا جائیکه بنده ازجریان امورات وزارت خارجه اطلاع دارم آنچه شما تحریر داشته اید برعکس آن است.متاسفانه وزیر خارجه مخلوع مانند سائرین قدرت طلب وناآگاه ازامور وزارت امورخارجه میباشند.ایشان درست است که یک تعداد کارمندان وزارت خارجه رادرنمایندگیها مقرر کرده اند ولی کیها را ؟ یک تعدا د ایشان سواد کافی ندارند یک تعداد الفبای سیاسی رانمیدانند یک تعداد مصروف جمع آوری پول گزاف که بنام معاش از بودیجه کشورغریب پرداخته میشود هستند یک تعداد مصروف عیاشی بطور خلاصه میتوان گفت که سیاسیت کادری آقای سپنتا نادرست وناکام است

  • سپنتا سپنتا يك شخص خود خواه و خود غرض است در اول شما بايد ديده باشيد اين شخص روز اول مانند يك اسكليت بود مگر حال مثل كوميش پاكستاني پمپ شده است اين چي است كه شما از آن دفاع ميكند شما گناه كسي را پنهان نكيند چراكه شما هم همانقدر مقصر ميشود چقدر كه او دوزديده است در يك سال گذاشته من كه خبردارم بمقدار 2000000000 دالر امريكايي دوزديده است اين يك دوزد است از اين فرد بگزريد

  • همايون گرامي سلام و عرض ادب ما را نيز پذيرا باشيد.
   من به صورت مستند روند اصلاحات را در وزارت امور خارجه با توجه به دو اصل مهم شايسته سالاري و عدالت ورزي تحليل و تبيين كرده‌ام. بكوشيم تا اصل انصاف و جوانمردي را در نوشته‌هاي خود فراموش نكنيم. همه ما و شما افغان هستيم و متعلق به افغانستان. حفاظت از منافع ملي وظيفه هر افغان است. تضعيف وزارت خارجه به نفع هيچ يك از ما نيست. از اينكه تعبير مخلوع را دربارة وزير به كار برده‌اي بسيار متأسفم زيرا دادگاه عالي رأي به ابقا و ادامة كار داكتر سپنتا داده و عملكرد پارلمان را مغاير قانون اساسي و اصول وظايف داخلي آن دانسته است. پس بياييم به قانون پايبند باشيم.
   پيروز موفق باشيد. لطيف نظري 86-3-30

  • لعنت به درو غگو سپنتا پاکترین ادم است

 • خو تو اول همی عکس ایره سیکو.اصلا به آدم نیماند.
  و نویسنده عزیز من در این فکر هستم که به خودت کدام نماینده گی را وعده کرده.تمام وزارت را خویشا های سپنتا گرفته.در یکی از کنفرانس های مطبوعاتی در آمریکا آقای سپنتا چنین فمودند.
  afghans dont fight themselv afghans fight foreigners.
  بعدا تمام خبرنگاران حیرت زده شده و خندیدند و آقای وزیر هم بسیار یک لبخند چالب کردند.او بیادر جبر چیست انگلیسی را که یاد نداری چرا صحبت میکنی.
  این وزیر محترم ما دروغگو هم است.

  • بچه مه عکس چه عیب داره با این پرو پاگند سپنتا خرد نمی شود او همکاران دانشمند دارد همی نویسنده را سیکو چقه قلم قوی داره شورای نظار اصلا سواد نداره

 • نام خدا این همه مبالغه را از کجا آوردی مه خو نمی فهمم.یک گپ امکان دارد که خودت را هم در کدام سفارت وعده کرده خو به هر صورت این برادر اکادمسین ما وقیکه به امریکا رفته بود به زبان انگلیسی بیانیه ایراد میفرمود که یک قسمت آن چنین است:
  afghans dont fight themselv afghans brave people afghans fight other.خوب این برادر اکاومسین ما مطلب شان چه بوده خدا میفهمه و گپ دیگر که چالب بود این که تمام خبر نگاران از این بیانیه سخت حیرت زده بودند.در دل خود میگفتن که ای چه بلا است که آمده

  • برادر که نوشته است «در اين راستا وزارت خارجه كشور به دور از نگرش‌هاي سمتي، گروهي، تنظيمي، زباني و قومي عمل كرده و تنها معيار شايسته‌گي، درك و لياقت افراد را مد نظر قرار داده است» اما نکفته است که شایستکی، درک و لياقت افراد در چه؟ در امر تحقق سياست و منافع امريکا، انګليس و آلمان ، مزدوری و فرمان برداری بیکانکان زورمند و متکبر و يا در تحقق و دفاع منافع ملی افغانها که اين خود با منافع اشغالګران در تضاد و تناقض است.

   واضح است که وی از باداران خويش وظیفه کرفته است که مزدوران و خدمتکاران بی دين و بی عقيده، خود فروش و موقف طلب همانند خودش ر ا دريافته و در وزارت خارجه جمع و مقرر نمايند.

   خدمت وی به باداران خارجی شان قابل تحصين است و از همين خاطر است که وزير خارجه آلمان امر تقرر مجدد وی را خلاف خواست و اراده پارلمان و مردم افغانستان صادر نمود.

  • دوست گرامي جناب امين صاحب

   سلام

   بايد خدمتتان عرض كنم كه فكر نميكنم در نوشتهي بنده كدام مبالغهاي صورت گفته باشد. آنچه بيان داشتهام داراي سند محكم است. شما ميتوانيد در اين باره كسب اطلاع نماييد. در مورد دانائي داكتر سپنتا بسيار بيانصافي است اگر بخواهيم ايشان را انكار كنيم.

   اولاً دانش و فضل جناب سپنتا اظهر من الشمس و ابين من الامس. ثانياً اين مقاله درصدد بيان واقعيت است نه تمجيد و تعريف.

   بيائيد همديگر را تحمل كنيم و اصل روا داري را در حيات سياسي و اجتماعي خود تمرين كنيم. ما مردم بزرگ با تاريخ ديرين و استعدادهاي درخشان هستيم؛ به شرط اينكه همديگر را بپذيريم و نسبت به همديگر پيامآور اصول گذشت، مسامحه، رواداري، محبت و همزيستي برادرانه باشيم. شادكام باشيد. لطيف نظري 29/3/86

  • (ملت ما بعد از هر غسل خون همان پيرهن کهنه را دوباره بر تن کرده )م.غ.م.غبار

   جناب آقاى نظرى!
   اين سرشت ماست آنچه از گهواره تا حال آموخته ايم بايد طوطى وار بگويم .چشم حقيقت بين نداريم که ببينيم ، گوش شنوانداريم تا بشنويم
   مکتبى نبود که با سواد شويم.از گوچه وبازار ديديم و شنيدم وفهميديم.

   کسى که هم طراز وزير خارجه قبلى آلمان(افتخار اروپا)است بدرد ما
   نميخورد. که اگر(دزدان گردنه) بگويند خوب ! است ميگويم بلى صاحب ، و اگر بگويد بد! ميگويم خوب صاحب ، ما گو سپندانى هستيم که از خود سر صاحب و چوپان درايم ، جز از آخورخود به آخور کسى ديگرى حتا نگاه هم که شده نمى اندازيم.فقط و فقط دو چشم و دو گوش داريم که به يک طرفى دوخته شده و امان شنيدن و ديدن غير را ندارد.

  • آقای نظری سلام

   دفاع تکراری و بسیار تهوع آور شما از وزیر بر کنار شده جایی را نخواهد گرفت. من قبلا هم در یک کامینت به شما گفته بودم که آدم باید با شایستگی و لیاقت خود مسیر پیشرفت را طی کند نه از راه تملق و چاپلوسی! دفاع پشت سرهم و تکراری شما که در هفته دو سه تا ملاقه نه مقاله برای این آ دمک دروغگو و مزدور می نویسی پیداست که در جهت راه یافتن به کدام سفارت خانه در تقلایی و الا عرصه های فراوانی در این وطن برای نوشتن وجود دارد تا افرادی چون شما حول آن قلم بزند. آیا بهتر نیست دفاع یکجانبه و لوث مانند ازاین قدرت طلب بی آبرو را رها نمایی و بگذاری که این آدم که شما اورا متصف به صفت شایسته سالار می نامید بر اساس شایسته سالاری افراد را به نمایندگهای خارجی افغانستان اعزام نماید. اگر او واقعا شایسته سالار است پس اینهمه سراسیمگی و دست و پاچگی شما چه دردی را دوا خواهد کرد؟ پس او شایسته سالار نیست بلکه چاپلوس سالار و پشتونسالار است که اگر در کدام نقطه ای پشتون نرود افرادی چون شمارابه پاس ملاقه نویسی تان اعزام نماید.

  • نیلی بی ادب خجالت بکش به یک نویسنده چرا توهین میکنی ؟ چرا از غیب گپ میزنی>؟ جز خدا هیچ کسی حق ندارد از غیب خبر دهد فقط الله عالم الغیب والشهاده است به شخصیت کسی توهین نکن مقاله را رد کن با این کارها فقط خود را رسوا می کنی من مقاله را چند بار خواندم کدام گپ خراب نبود بسیار مودبانه این برادر نوشته است من هم همه گپ های اورا قبول ندارم اما 80 فیصد حق گفته است

  • او نیلی به قوم دلیر پشتون تو هین نکن بسیار ادم خبیث هستی از نوشته تو فامیده شد فکرت باشد آخر تورا پیدا میکنیم و از طریق آنلاین گیر میاوریم

  • دوست عزیز وگرامی عرض سلام دارم خدمت شما!
   استاد اسپنتا( حال دیگر دوست ندارم استاد بخوانمش)یکی از شخصیتهای مورد نظر بنده بود که حال فهمیدم به صورت قلابی از سوی رادیوی بی بی سی به ابتکار جناب ظاهر طنین ایجاد شده بود. خدمت عرض کنم که بنده یکی شاگردان جناب اسپنتا بوده ام که به دانش شان در گذشته احترام داشتم ولی در جریان درسها در دانشگاه کابل متوجه شدم این آقا خیلی اندیشه های آلوده وافراطی دارد. برای شما مثال میاورم در جریان یک لکچر علمی در مورد شیوه های تحقیق در مسائل سیاسی یک بار بر خمینی تاخت وگفت که " خمینی که یک شخصیت بسیار خائن بود، برداشت یک چنینی از سیاست داشت". حال درینجا شما ببنید من از خمینی دفاع نمی کنم اما شیوه قضاوت این آقای به قول شما دانشمند تا چه حد غیر علمی وغیر انسانی بوده است. در گفتگو با تلویزیون طلوع گفت که من برعلیه فاشیزم تاجیکی مبارزه میکنم، این چنین قضاوت مشابه نشان میدهد که ایشان نه تنها در عمل بل از نگاه علمی مشکلات بسیار زیادی دارند. چه بسا که اخیرا" غیردموکرات بودن خود را به صورت کامل ثابت نموده وحتی به قول یک فرد که اکبر اکبر وزیر مخلوع مهاجرین دموکراسی و ارزشهای آنرا از اسپنتا بسیار بیشتر میدانسته و به آن اعتقاد داشته است. اسپنتا در گام نخست یک دموکرات نیست بلکه وی به صورت تئوریک یک فرد توتالیتر ومعتقد به ارزشهای تکروانه است؛ ثانیا" جناب اسپنتا با واقعیت های افغانستان نا آشنا اما از سوی دیگر تشنه قدرت که هیچ راه برای تداوم قدرت برای خود باقی نگذاشته است. در اخیر میخواهم بگویم که من به صورت جدی در دانشمند بودن این آقای اسپنتا تردید پیدا کرده ام. مشاور آقای اسپنتا (داود مرادیا) که به گفته خودش استاد دانشگاه در اسکاتلند است یک افتضاح دیگر برای سیاست خارجی افغانستان بوده است وحتی کوچکترین ابتکاری ازین شخص دیده نشده است. لطفا" دوستان عزیز به صورت جدی در کادرهای که اطراف اقای اسپنتا جمع شده اند دقت نمائید ومضحک بودن آنرا درک خواهید کرد.

 • به نظر من هر یک هموطنان محترم حق دارند بااستفاده ازامکانات موجود از طریق رسانه های دلخواه پیرامون اشخاص مورد نظرخویش ابراز نظر مثبت ویا منفی نمایند به نظر حقیر اگر آقای سپنتا فرد قدرت طلب نمیبودند برایشان بسیار آبرومندانه میبود بعداز سلب اعتماد ولسی جرگه بعوض مختل کردن مناسبات باهمسایگان واتهام برشورای ملی خود شان استعفا میدادند .آنچه بنام اصلاحات دروزارت خارجه نامیده میشود به نظر من او فقط افرادی راکاردارد که بابقایای شورای نظار دشمنی داشته باشد ولو چیز فهم است یا نه اوافرادی رادرپست های دیپلوماتیک قرر کرده است که مانند خود آقای سپنتا قبلأ نه کتابت کرده ونه قانون ومقررات رامیداندافراد افراد چیز فهم همه ازوزارت خارجه رفته اند او منده ودست راستش رئیس اداری مشورش ونطاقس به امید روزی که اسشان کمی شرم نموده وخود بخود استعا دهند برای روشنفرالن شرم آور است که مانن سپنتا یک همفکر داشته باشند.

  • بسیار عالی دروغ می نویسید. مبارک باشد. آفرین به خودت و وزیرت. مثلی عربی است که می گوید کوه زور زد، زور زد، از آن یک موش بر آمد! تو هم زور زدی و زور زدی آخرش معلوم نشد که نتیجهء این همه نقل و انتقال بچه گانهء وزیر در وزارت چه حاصلی داشته است!

   وزیر صاحب مخلوع، غیر قانونی و عامل خارجی( چون شورای ملی افغانستات به وی رای عدم اعتماد داد، اما کشور وی، آلمان با اعمال نفوذ در دولت، خواهان ابقا وی گردید) باید خجالت بکشد و دیگر این قدر به دروغ از دموکراسی و حقوق انسان، قانونیت و ... گپ نزند. اما از آنجایی که وی آدمی بی آبروست دروغهای شاخدارش، و دموکرات نمایی اش، جز فضل فروشی و پنهان کردن میانمایگی اش نیست و مردم به این گوشه
   ئ شخصیت وی پی برده اند.

  • او مردم همى بيادر جـبـار ما خو راست ميگه!!!

   اوهيچ از افراد جنگى وطن استفاده کرده نميتانه ، کسى که وزير خارجه ميشه بايد افرادى ره جزب کنه که کتى کل دنيا جنگ و مقاومت کده بتانن، جهاد و قهرمان(دزد سر گردنه)ما به رخ تمام دنيا کشيده بتانن ،افراد چيز فهم(!)جهادى ما خو اگر کسى باز قبول نکه به زور برچپه سر شان ميقبولاند . خو اينا چه ، خانده خانده و گفته گفته کلى خودم خراب کدن اونه عقل مام از گپاى شان واز نميشه.
   مسود شاآمد

  • با احترام به نظر شخصی آقای نظری باید خاطر نشان نمود که وزیر صاحب فرد موفقی در وزارت خارجه نبوده است. وی خودش را درگیر بازی های جناحی در کشور، و در منطقه نمود و هم خود را در داخل و هم موقعیت بین المللی افغانستان را در خارج بیشتر خراب نمود. متاسفانه این واقعیتی است که آن را نمی شود با مقالات آبرو ساز پنهان نمود. نکتهء دیگر حلقه اطراف وزیر صاحب است. همانگونه که رییس جمهور درگیر یک حلقهء مافیای قدرت شده است، و حقایق را از عینک آنها می بیند، وزیر نیز چنین سرنوشتی دچارش شده است. اگر آن حلقه برای رییس جمهور کدام موفقیتی آورده است، این حلقهء کوچک فعلی برای وزیر خارجه نیز موفقیت ببار خواهد آورد. این گونه مقاله های پر طمطراق با عناوینی کلان استهزاو توهین به شعور مردم است.

  • ای بی ادب معلوم شد که تربیت خانواده گی تو خراب است

  • برادر شعور مردم در دست تو نیست مردم باشعور سیاسی خود در هرات مظاهره کردن به حمایت از وزیر روشنفکران حمایت کردند خود همین اقای نظری که مقاله نوشته و حقیقت را گفته یک روشنفکر است ودر رشته علوم سیاسی تحصیلات عالی داره بیا حق را قبول کن لج وسر تنبکی ره ایلا کن

  • جبار جان چرا وار خطایی؟ وزارت خارجه فقط کتابت نیست مغز میخواهد بحث دیپلوماسی مطرح است افراد جنگی شورای نظار میفهمند یا تیم تحصیلکرده جناب سپنتا؟ انصاف داشته باش

 • اين دفاع تکراري وزير خارجه ويا رفقاي وي با نام مستعار واقعا مسخره آميز است. اين کار ها هيچ کاري را به اين آقاي وزير انجام نميدهد بلکه بر عکس ويرا در نظر مردم روز يه روز فضولتر ميسازد. صرفتظر ازينکه وي مدت هاست که مخلوع شده است.
  با احترام

 • سپنتا الگوي بي شرمي و ديده درايي است.
  من با شما موافقم.

  • بلی اگر او مانند ربانی و ضیا مسعود مسولیت قتل هزاران نفر را به گردن میداشت، شما او را ستایش میکردید. در افغانستان متاسفانه خرد و تقوا به کار نمیاید. انسان باید مانند احمد شاه مسعود خائین و یاغی باشد یا مانند ربانی شیاد و قاتل که مورد پذیرش قرار بگیرد.

  • سپنتا یک آدم روانی است. وی کم بود شخصیت دارد. مثل یک کودکی که احتیاج به توجه داشته باشد... . باید خودش را به بیمارستان روانی در شهر آخن معرفی کند.

  • Dear Madam or Sir /
   People wrote and write about Rangin Dad far Sapanta because the above article wrote by him or any other person under wrong name . All article belongs to Mr. Sapanta,it is not clear ,why did you wrote the names of Mr. Rabani ,Mr.Zia Masaud,and Ahmad Shah Masaud ! ? You think all time about Mr.Rabani ,and Masaud ! I think some thing is wrong with you. If you go to a psychiatrist for therapy ,he can help you. We have an idiom in Persian-Language : " Every word has it place, and every point has also its place " I disagree with Mr. Rabani ,but this article belongs to not to Mr. Rabani

   If you are a correct person ,please write an article against Mr. Rabani ,and print it

   Mr. Rangin Dad Far Sapanta could not follow a correct and suitable policy in government of puppet Hamid Karzai,he did what the puppet Karzai ,and Afghan-Mellat party wanted. They used him like paper,and will use him in future
   I wrote two times before in this site that the best solution in case Mr.Sapanta is it that he go back to Germany

   Mr.R.D. Sapanta is nobody in government of puppet Hamid Karzai now, but he is happy ,call him a minister.! He lost the power two months ago. I self did not want ,so bad happen with him, but it happened

   I , or any other body not need to answer or write about this article because a former friend of Mr. Sapanta refused this written a few days ago. Please see and read in Sites Khawaran.com , and - Kabulpress.com the article.
   June 20,2007 -

  • شرمم میاید که ترا با انچه مانند سگ زوزه میکشی - هموطن بنامم. ای خاین بی همه چیز با دو و دشنام به انکسیکه دیگر امروزه جهان عملکرد و بصیرت وی را مایه نجات نه تنها بشتون - تاجیک - هزاره - نورستانی -بشه ای - ایماق و در کل افغانستان بلکه بشریت میداند - و بدون شک رزم و ستیز وی مایه بقای تو کثیف بیمقدار شده و مادر و خواهرت را از گاییدن باکستانی - عرب و عجم و غیره رهانیده است - نمیشود حقایق انباشته در دل تاریخ را دگونه نمود. چه قضایای اتفاق افتیده در کشور ما انعکاسی از نبرد - برخاش و ستیز ملتی دست تهی و شکم گرسنه در برابر هیولایی روس و باکستان و تروریزم بوده است که جهان امروزی متمدن را با همه ساز و برگ نظامی و تکنالوزیک ان به حیرت واداشته و از انست که امریکا و اروبا و دیگر شوی های بوبوی روسبی و فاحشه ات بدان به ناچار افرین میگویند و به نام نامی اش جاده و سرک و غیره نام مینهند.

   حال انچه گفتم را برای یک لحضه هم که شده به قضاوت بگیر و بدان که ( نام چو جاوید شد - کشتنش اسان کجاست)

   و فرمایشات شوی نه نه جانت را در کوس خشویت زده و از گریبان اغای بی غیرت و نصوار بکت که تو کوس نه نه را اداب سخن گفتن و درک حقایق شفاف تاریخ کشور خودت را نداده است - برون کن.

   او کوس نه نه ! بدان که تاریخ کشور ها و ملت ها با خون و اتش نوشته میشود و بر همه ماست تا انانیرا که جان در کف برای رضای خدا و در خط دفاع از حق ملت و همنوع معصومش - جانبازانه خون سرخش را نثار میکنند - قهرمانان ملی می نامند. چنانیکه ما مسعود بزرگ را ملقب بدان میدانیم. و این راه و رسمیست که همه کشور های دنیا بدان التزام دارند و از خود ها قهرمان های خود شان را دارند.

   حال امید است یک کمی جایگاه قهرمان - قضاوت تاریخ و مسولیت مردم در قبال انرا فهمیده باشی و در کوس خواهرت بزنی تا وی نیز چنین ابلهانه بر بزرگ مردی که وی را بر نسلهای امروز و فردای افغانستان حقی بسیار است - نه تازد.

  • راست میگی بیادر.در افغانستان هیچ خرد وجود ندارد اولا در وجود شما چون شخصیت چون مسعود را با اسپنتای کافر بیدین مقایسه میکنین.اگر شما واقا افغان باشین و وطن تان را دوست داشته باشین خو باید اینطور ننویسین.

  • شما تعبیر خیلی جالبی از اسلام دارید. به نظر شما یک قاتل، جاهل و کسیکه در ظرف چند هفته فقط در افشار کابل جنایات هولناکی را مرتکب شده است ،مسلمان است و کسیکه یک گنجشک راآزار نداده و با خرد و با ایمان است ، بیدین شمرده میشود.

  • سپنتا یک شخصیت شناخته شده بین المللی است تو و شورای نظار کمبود شخصیت و کمبود انسانیت دارید بیایید در مکتب سپنتا ادب و دانش یاد بگیرید

  • سپنتا الگوی جوانمردی است ادب داشته باش

 • اين مقاله عين را گفته است

 • اين نوشتار بدون تعصب نوشته شده است

 • اي ول، مرامتو عشق است، به خوبي به اين موضوع پرداختي و تحليل منصفانه‌اي ارائه دادي

  • جای خجالت است. بگذارید دیگران در مورد وزارت خارجه قضاوت کنند. شما خودتان چرا برای هم حلوا پخش می کنید. از این طریق هم آبروی خود را می برید و هم وزیر را.

 • برادر محترم نآقای نظری؟ سوالیه رابخاطری گذاشتم که شما خدای ناخواسته خودآقای سپنتا ویاداوود مرادیان ویا نظاق آقای سپنتا نباشید. متاسافنه در سیستم قانونگذاری افغانستان نواقصی موجود است که ازمواد آن میشود در قضایا نعبیروتفسیر متفاوت کرد.اینجا گنجایش نوشتن زیاد ندارد تادرمورد موضوع سلب صلاحیت آقای سپنتا بحث نمایم.متاسفانه آقای سپنتا باوجود روشنفکربودن بنابر اشتباهات خودش درکابینه آقای کرزی اولین شخصی است که بی حد مورد ضرب شمشیرروسنفکران قرارگرفت اگرارزشش راداشته باشم من نیزخودراروشنفکر میدانمبامخالفان آقای سپنتا هیچنوع ارتباطی ندارم دررابطه به اصلاحات منفی دروزارت خارجه درآینده نزدیک سعی خواهم کرد فاکت واراین موضوع رابه بررسی گرفته از طریق سایت آذاد کابل پرس? خدمت شماوسادرهموطنان عزیزعلاقمند تقدیم نمایم باعرض حرمت

 • برادر محترم نآقای نظری؟ سوالیه رابخاطری گذاشتم که شما خدای ناخواسته خودآقای سپنتا ویاداوود مرادیان ویا نظاق آقای سپنتا نباشید. متاسافنه در سیستم قانونگذاری افغانستان نواقصی موجود است که ازمواد آن میشود در قضایا نعبیروتفسیر متفاوت کرد.اینجا گنجایش نوشتن زیاد ندارد تادرمورد موضوع سلب صلاحیت آقای سپنتا بحث نمایم.متاسفانه آقای سپنتا باوجود روشنفکربودن بنابر اشتباهات خودش درکابینه آقای کرزی اولین شخصی است که بی حد مورد ضرب شمشیرروسنفکران قرارگرفت اگرارزشش راداشته باشم من نیزخودراروشنفکر میدانمبامخالفان آقای سپنتا هیچنوع ارتباطی ندارم دررابطه به اصلاحات منفی دروزارت خارجه درآینده نزدیک سعی خواهم کرد فاکت واراین موضوع رابه بررسی گرفته از طریق سایت آذاد کابل پرس? خدمت شماوسادرهموطنان عزیزعلاقمند تقدیم نمایم باعرض حرمت

  • سپنتا هر چه که بود، حالا وزير خارجه افغانستان نيست. همان پارلمان دست نشانده اجنبی که به وی رای اعتماد داده بود، رای خويش را پس کرفت. اينکه در پروسه بس کرفتن رای اعتماد از سپنتا، طرزالعمل پارلمان مراعات کرديده است يا خير، اين موضوع داخلی پارلمان است. و در همان زمان رای دادن هم طرزالعمل ها به صورت درست عملي نه شده بودند.

   هر انسان نورمال و هر سياست مدار ديکر در چنين شرايط خود را زيادتر ازين مسخره نمی کرد و خودش استعفی خود را پيش ميکرد. من فکر ميکنم که اکر سپنتا هم از خود اراده آزاد ميداشت، همين کار را ميکرد.
   سپنتا در سابق يکی از مخالفان سرسخت دولت کرزی به حساب ميرفت از نظر عقيدوی و افکار سياسی نميتوانست با دولت مزدور و مفسد کرزی همکار باشد. چون متاسفانه سپنتا در شکار دستکاه های جاسوسی بيکانکان قرار داشت، بدون خواست خودش از جانب دستکاه استخباراتی خارجی به خاطر حفظ منافع کشور های معين خارجی در وزارت خارجه مقرر کرديد. حالا هم اکر خودش بخواهد يا نخواهد، دستکاه اطلاعاتی خارجيکه نامبرده را فيلسوف و وزير خارجه ساخته و بالايش سرمایه کداری زياد نموده است، نميخواهد که بدون کدام امتياز ديکری وی را از وزارت خارجه دور نماید. البته بعد از يک معامله مناسب با کشور های رقيب اين کار صورت خواهد کرفت.

   سپنتا خودش حتما خوب ميفهمد که همين حالا وزير خارجه برحال افغانستان نيست و کار که اکنون ميکند یک لجاجت و سرتمبکی بی مانند است!

  • man qabl az hama khedmat hamwatanan azizam arz midaram ta dar yad dasht hai wazen khod adab Qalam ra marat kunand Aqai Espanta ham yak Afghan ast wa darai tahselat akademik wa Almi. ma bayad bedanim ke barai har pisha Pishawar zarorat ast ba zamindari Dehqan,ba Maldari chopan, ba Baghdari baghban ,ba kar takhnik Mikhanik , ba shefakhana Duktor,ba Jang Afsar wa sarbaz,ba talim wa tahsel Astaz,wa ghira dar har jai muqam Ansan bodan Afghan bodan wa Ahl kar bodan bayad mad nazar bashad .muqamat Dowlati barai har afhan marifat Afghan bodansh wa manafi watan azizash mad nazar bashad na manafi grohi ,hezbi,samti,zabani ,qawmi,,wa ya zadoband hai bironi .hal chughl az Aab baramada malom mi shawad ke keshawar hai hamsaya ham ba har bahana ke ba goya kumak karadand gharaz dashtant, wa hal ham gharaz darand .in ha ham manand qudrat hai buzrg chashm ba Aab ma ,Zamin ma Madan ma ,Farhang ma Ghuror muli wa mazhabi ma wa da ha dashta hai digar mardum Afghan darand ke ta hanoz ma shayat dark nakarda bashem.in hamsaya ha ke hal az junob gharb ,shamal wa sharq kushwar ma ba grop hai mukhtalif mazdor salah mi frestand ke goya dar muqabel Ashghalgaran bejangand, khod inha mazdor hamin Ashghalgaranand . in ha mi khahand ke Afghan ha Mazdor Mazdoran bashad. az hamin khater ba har mushkel tarashe ba takhrib kari dast mi zanand wa az sadagi wa kam malomati Afghan ha sod mi barand. beguzared ta tol umr ghash kotah bashad.
   wasalam

  • برادر اجمل طبق قانون اساسی و رای ستره محکمه داکتر سپنتا وزیر خارجه قانونی افغانستان است

  • برادر عزيزم غوث !
   اکر از اين بکذریم که آب زږرمندان سربالا ميرود، و اينکه امروز ناتو و ساير قوت های خارجی در افغانستان حکومت ميرانند، که طبعا ميتوانند حد اقل برای مؤقت اجنت های راست و چپ و کروکانان مزدور خويش را در قدرت نکهدارند، از نظر حقوقی، دموکراسی و نقش پارلمان در اداره دولتی ديکر مطابق قانون اساسی تحميلی، مطابق فيصله شورای ملی دست نشانده همين زورآوران ناتو، و فيصله ستره محمکه و یا امر رئيس جمهور قانونا و اصولا و شرعا و سنتا سپنتا ديګر وزير خارجه افغانستان نيست!

   اينکه سپنتا ديکر وزير خارجه نيست، از لحاظ همين قانون تحميلی اساسی افغانستان و تعامل مروج دولتداری، هيچ کونه سوال نميتواند مطرح شود. ولی ميتواند بهانه ای از طرف زورداران و دليل عوامفريبانه برای بازی دادن مردم بيچاره افغانستان جستجو کردد، تا سپنتا را به حيث وزير در چوکی نکهداری نمایند.
   آيا در کل افغانستان هيچ کسې ديکرې نيست که به عوض سپنتا به امور وزارت خارجه کماشته شود؟ آيا افغانستان آنقدر به فقر شخصيت مواجه است؟ يا اينکه حاکمان زورمند و حمايتکران خارجی شان شخصيت های مستقل ملی و سياستمداران کاردان ملت ما را نمی شناسند و يا نمې خواهند بالای أآن ها حساب کنند؟
   و چرا تنها سپنتا؟ بخاطر که نوکر بهتر ازوی را هنوز نيافته اند؟ يا...

  • اجمل جان در اروپا زندهگی میکنی اما قانون مدار نیستی بالاتر از دادگاه عالی خو نداریم بالاتر از ریس جمهور انتخابی که نداریم بیا حق را قبول کن

  • غوث جان! با وجود آنکه آقای اجمل در غرب زندگی میکند، قانون رابسیار دقیق ودرست درک نموده است ومیداند واین شما هستید که یا قانون را نمی دانید یا تعصب جاهلانه ای تان در حمایت از اسپنتای نا دموکرات نمی گذارد تا قانون را درست بخوانید ودرک نمائید.

 • اصلاحات نسبتا قابل قبول است

 • زنده باد سپنتا این مقاله بسیار عالی است تشکر از نویسنده توانا آقای نظری

 • جناب نظری مقالات شما بسیار روشنگرانه است وتحلیل شما عالمانه زنده باشی

 • نظری صاحب موفق باشی مقاله شما کاملا واقع بینانه است کسانی که به شما و اقای سپنتا فحش مینویسند ارزش پاسخ گفتن ندارد شمایک انسان با ادب و عالم هستی راه خود را ادامه بده

 • سپنتا یک وزیر لایق است نویسنده بسیار مقاله درست و عالی نوشته است.

  • راستی هم : اکر از اين بکذریم که آب زورمندان سربالا ميرود، و اينکه امروز ناتو و ساير قوت های خارجی در افغانستان حکومت ميرانند، که طبعا ميتوانند حد اقل برای مؤقت اجنت های راست و چپ و کروکانان مزدور خويش را در قدرت نکهدارند، از نظر حقوقی، دموکراسی و نقش پارلمان در اداره دولتی ديکر مطابق قانون اساسی تحميلی، مطابق فيصله شورای ملی دست نشانده همين زورآوران ناتو، و فيصله ستره محمکه و یا امر رئيس جمهور قانونا و اصولا و شرعا و سنتا سپنتا ديکر وزير خارجه افغانستان نيست!

   اينکه سپنتا ديکر وزير خارجه نيست، از لحاظ همين قانون تحميلی اساسی افغانستان و تعامل مروج دولتداری، هيچ کونه سوال نميتواند مطرح شود. ولی ميتواند بهانه ای از طرف زورداران و دليل عوامفريبانه برای بازی دادن مردم بيچاره افغانستان جستجو کردد، تا سپنتا را به حيث وزير در چوکی نکهداری نمایند.

   آيا در کل افغانستان هيچ کسې ديکرې نيست که به عوض سپنتا به امور وزارت خارجه کماشته شود؟ آيا افغانستان آنقدر به فقر شخصيت مواجه است؟ يا اينکه حاکمان زورمند و حمايتکران خارجی شان شخصيت های مستقل ملی و سياستمداران کاردان ملت ما را نمی شناسند و يا نمې خواهند بالای أآن ها حساب کنند؟
   و چرا تنها سپنتا؟ بخاطر که نوکر بهتر ازوی را هنوز نيافته اند؟ يا...

   راستی هم که بهتر است که کسی ديکری وزير مقرر کردد و از تشنج ، بحران و برابلم جلوکيری به عمل آيد.

 • اقای سپنتا وهمکاران وی ازجمله اقای مرادیان از دانشمندان کشور است من بانظرآ قای نظری در باره اصلاحات صد فیصد موافقم

 • جناب نظری مقاله شمارا خواندم واقعا عالی وعالمانه بود اقای سپنتا حقیقتا اصلاحات اورده است ویک ادم مسلمان واقعی است

 • اقای سپنتا ومرادیان هردو استاد پوهنتون در اروپا هستند این افتخار است برای افغانها چرابه این دو انسان دانشمند فحش مینویسید خجالت بکشید وادم شویدبچه های من

 • مردم بیدار است هرچه به وزیر خارجه دشنام دهید قدرش بیشتر میشود نمونه اش همین روشنفکران است که از او حمایت میکند همین برادر را ببینید که ماشائاللله چقدر مقاله مقبول نوشته وحقایق را برملا ساخته حالا فهمیدیم که سپنتا صاحب چه کارهای خوبی انجام داده حالا سپنتا نور چشم همه است

 • راست میگوید وزارت خارجه مال پدر کسی نیست چرا یک عده ده سال در خارج مانده است درود بر سپنتا که انها را کنار زده او یک قهرمان است حالا فهمیدیم که چرا یک عده بر او می تازند واورا بی شرمانه دشنام میدهند پیامبر را نیز کافران و مشرکان دشنام می دادند اما او روز به روز بزرگ و محبوب شد از اقای نظری نیز تشکرکه با نوشته های خود افکار عامه را بیدار میکند واطلاع رسانی میکند باید باز بنویسد واز کارهای مثبت وزارت خارجه بگوید تا مردم با خبر شود ما از این کارهای کلان تا حالا خبر نداشتیم خدا سپنتا را از شر دشمنان حفظ کند

 • آدم وقتی این مقاله ره میخوانه کیف میکنه و خوشحال میشه که عدالت میایه و شایسته گی رواج میشه مه از سپنتا حمایت میکنم

 • اقای لطیف مقاله خوب نوشته ودقیق ارقامرا ذکر کرده ولی به نظرم می خواهد اقای سپنتا را تبلیغ کند من با نظر او 90 فیصد موافقت دارم

 • نظری جان زنده باشی مقاله زیبا نوشته ی حرف دل هزاران هموطن عدالت خواه راگفته ی ما از سپنتا حمایت میکنیم

 • گپ اقای نظری صد فیصد تایید است در زمان عبدالله همه جمعیتی ها و پنجشیریها بود این لکه ننگی است بر پیشانه عبدالله او با هزاره ها دشمنی داشت خلیلی و محقق باید این را بداند

 • او برادر در زمان عبدالله پشتونها هم مثل شما هزاره ها بود عادت شورای نظار همین است اوغنستان ره هین ربانی ومسعودوف خراب کرد

  • دوستان محترم:
   لطفاً صرفاً و صرفاً حقایق را بیان کنید. از دشنام چیز ساخته نیست. لطفاً بگذارید تا خواننده از حقایق که شما با خبرید، مطلع گردند. به عوض دشنام حقایق و اسناد با درج تاریخ و مدرک آن ارائه دارید. تا باشد مردم ما خود شان قضاوت نمایند.

   با احترام
   داکتر ر.ت.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس