در همین بخش

صفحه نخست > کارتون > طنز روز > چرا کرزی در شورای عالی صلح ربانی را جانشین مجددی ساخت؟

چرا کرزی در شورای عالی صلح ربانی را جانشین مجددی ساخت؟

او مسلمانها ببینید این عجایب کار شد ، نر کلنگی مرغ جنگی رام و بی آزار شد
شمس الحق حقانی
جمعه 15 اكتبر 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

چــــــرا کـــــرزی در شـــــوری عــالی صلـــــح ربانی را جانشـــــین مجـــــــددی ســـــــاخت ؟

او مسلمانها ببینید این عجایب کار شد ، نر کلنگی مرغ جنگی رام و بی آزار شد شد

واقعا خیلی جای تعجب است که مرغ جنگی به کبوتر صلح تغیرماهیت داده و از جنگ سالار دیروز صلح سالار امروز شده آنهم با
وجودیکه طالبان از گزینش صبغت الله مجددی بعنوان رئیس شوری عالی صلح اظهار رضایت کرده بودند و رضایت طالبان چیزیست
که کرزی در ازای آن تا حال دست بهرکاری زده ولی با وجود اینها ناگهانی کرزی تغیرعقیده داده و استاد ربانی را جانشین مجددی می
سازد دلیل اینکار فقط دوچیز میتواند باشد یا که مجددی بازهم استخاره کرده و به حسب آن خود ازین سمت دست برداشته و یا اینکه کرزی
در مورد غور کرده و بالاخره به این نتیجه رسیده که گماشتن مجددی درین پست خالی از خطرات احتمالی نیست چون به قول و قرار
طالبان نمیشود اعتماد کرد ، آنها عبد لعلی مزاری رهبر حزب وحدت را نیز در جریان یک مذاکره به قتل رسانیدند و از دست دادن احتمالی
پیرطریقت و مشاور استخاره گر دربار برای کرزی خیلی گران تمام خواهد شد پس بایست کس دیگری را جاگزین او کرد که از دست دادن احتمالی اونه تنها برای کرزی گران تمام شود بلکه برعکس منفعت آفرین نیز باشد و آنکس بهتر از استاد ربانی کی می تواند باشد ؟
طالبان یا سراو را از تنش جدا خواهند کردند که درانصورت یک مخالف بزرگ کرزی از جمع مخالفین کاسته خواهد شد و یا ناکام از مذاکره
با طالبان برخواهد گشت (چون امکان توفیق درین مذاکره بدون معجزه موجود نیست) که درانصورت تمام ملامتی بگردن او انداخته شده و
حتی ادعا خواهد شد که او عمدا نمی خواسته که صلح و آشتی با طالبان صورت بگیرد.
اینبود که قره کار بنام ربانی زده شد حالا این سوال در ذهن آدم خطور میکند که ربانی آن گرک باران دیده که با آب هفت رودخانه فتنه و نیرنگ شسته شده پس چطور او فریب این این پلان اهریمنی کرزی را خورده و تن بدین کار داده ؟

درینجا باید تذکر داد که خصوصیت های اخلاقی سیاستمداران افغانی خیلی به خاصیت گرگان بیابانی شباهت دارد ، گرگان گرسنه شبهنگام
در اثنای خواب رو برو و پوز به پوزمیخوابند که اندک حرکت یکی دیگری را از خواب بیدار کرده و ازغافلگیرشدن جلوگیری کند ،
این سیاستمداران نیز مانند همان گرگان بیابانی اندک اعتماد به همدیگر ندارند و اگر یکی ظاهرا فریب دیگری خورده در حقیقت اوپشت کتاب
را خوانده و حریف را به بیراهه کشانده .
استاد ربانی نیز ظاهرا فریب کرزی را خورده ولی در حقیقت پلان کودتای را علیه کرزی در ذهنش طرح میکند ، او هرگز نمیتواند کرزی
را بخاطر ظلم که در حق او روا داشته ببخشد ، او که سالها در هوای جلوس برتخت سلطنت خیال پلو زده و چوکی ریاست را از بدخشان تا
بکابل در هوای سرد زمستان به پشتش انتقال داده و در اخیر کرزی مفت و رایگان آنرا از وی قاپیده .
او این سمت ریاست شوری صلح را برایش یک شانس طلایی پنداشته تا از طریق آن با ملا عمر در تماس شده و از دریچه اسلام با او
داخله مذاکره و معامله گردد .

او میخواهد به ملا عمر بگوید که : " آخوند صاحب در فارسی یک مثل داریم که گوشت از استخوان جدایی ندارد و مجاهد و طالب نیز گل
یک چمن اند و هردو برای ایجاد یک حکومت اسلامی در مقابل کفار جهاد کرده اند و میکنند البته وقتیکه از مجاهد یاد میکنم منظورم از مجاهدین واقعیست نه دزدان و قطاع الطریقانیکه اعمال ناشایسته آنها طلاب کرام را مجبور به پاکسازی وطن از وجود آنها گردانید و اگر
همین طلاب کرام و کبوتران صلح بداد مردم مظلوم و بیچاره افغانستان نمیرسیدند و جلو خود سری ها و چور و چپاول این مجاهد نماها را نمیگرفتند خدا میداند که مصیبت و سیه روزی مردم بکجا میرسید !
خیلی جای تاسف و تاثر است که بعلت وجود همین مجاهد نما ها مجاهدین واقعی نتوانسته اند که با برادران طالب شان در سنگر واحدی در
مقابل قوای کفر به مبارزه و جهاد اسلامی شان بپردازند اینها هنوز هم در راه وحدت این برادران دینی سنگ اندازی میکنند ولی کور خوانده
اند من امروز آمده ام که دست دوستی به سوی آخوند صاحب امیرالمومنین درازکرده و حمایتم را از ایشان در جهاد برحق شان در مقابل
قوای اشغالگر غرب اعلام دارم ، من در تائید نظر آخوند صاحب که با وجود قوای اشغالگر غرب و حکومت دستنشانده آنها در افغانستان
هیچ مذاکره صلح با دولت نوکر صفت کرزی صورت نخواهد گرفت به آخوند صاحب پیشنهاد میکنم که برای برچیدن گلم دولت پوشالی
کرزی لحظه ای درنگ نکنند درین راستا به یقین کامل با حمایت عام و تام بنده و تمام اقوام سمت شمال می توانند حساب کنند !

آخوند صاحب محترم امیرالمومنین !

شاید شما از جبهه گیری ناگهانی و قاطعانه ام در مقابل کرزی دچار تعجب شده باشید ولی باور کنید که من فقط از باب مصلحت مسلمین
با او کنار آمده بودم ولی امروز که چهره و اقعی او بر من برملا گشت دیگر نتوانستم یک لحظه ای هم تامل کنم .
کرزی مرا بعنوان رئیس شوری عالی صلح وظیفه داد که شما را بنام مذاکرات صلح فریب داده بکابل بیاورم که تا او شما را به قوای امریکا تسلیم دهد ، از استماع چنین پلان شیطانی کرزی این موسیچه بی آزار خیلی دچار حیرت شدم و با خود عهد کردم که تا چاه کن را بچاه نیاندازم
لحظه ای آرام نگیرم .

حالا دست دوستی بسویتان دراز کرده از شما مصرانه میخواهم که برای نابودی این دولت نوکرمنش و رهبر شیطان صفتش لحظه ای دریغ
نفرمائید ، جهت حصول اطمینان خاطر از صداقت و نیت خیر بنده اینک پیشنهاد دوستی بین الفامیلین را با شما کرده و نور چشمی شما را
به دامادی پروفیسور برهان الدین ربانی اسبق استاد فاکولته شرعیات کابل ، رهبرجمعیت اسلامی افغانستان و رئیس جمهور سابق افغانستان
مفتخر می سازم ! "
در همین اثنا صدای زنگ تلفون ربانی را از خواب شیرین بیدار کرد وی بزیر زبان دشنام گویان بسوی تلفون رفته و گوشی را برداشت
ازان سو صدای کرزی بگوش میرسید که با صدای خواب آلود عرض سلام کرده چنین گفت :

" استاد بسیار معذرت میخواهم اگر درین صبح وقت مزاحم استراحت تان شده باشم ! "

ربانی صدایش را صاف کرده در جواب گفت :

" خواهش میکنم من اصلا عادت ندارم که بعد از نماز صبح استراحت کنم امروز هم مانند همیشه چند سپاره ای از قرآن عظیم الشان برای
شادی ارواح شهدای اسلام خوانده و بعد غرق درعالم ملکوتی ذکرالهی بودم که صدای تلفون مرا ازان بالا ها درین دنیای فانی به پائین آورد "

کرزی با عرض پوزش ازینکه با تلفونش مزاحم ذکر وعبادات استاد گشته به ایشان گفتند که :

" استاد ربانی غرض از مزاحمت درین صبح وقت این بود که من درمورد ماموریت سفر پاکستان شما تجدید نظر کرده بدین نتیجه رسیدم که بهتر خواهد بود اگردرین سفر محترم داکتر فاروق وردک شما را همراهی کرده و در ملاقات با آخوند صاحب ملا عمر ترجمانی شما را عهده دار گردد ."

شنیدن سخنان کرزی چون چکش آهنگری برفرق ربانی ضربه کاری زده و ستاره های شب را در روز روشن برایش هویدا ساخت .

ازینکه کرزی بازهم موفق شد که پلان های او را نقش بر آب کند چون مار زخمی پیچ و تاب میخورد و صد کفر و نا سزا نثار او میکرد

بالاخره این واقعیت تلخ را قبول کرد که کرزی در نیرنگ و چالبازی و فنون مداری گری نه تنها از او پیشقدم تر است که در تمام افغانستان
و پاکستان و حتی آسیا و منطقه بی نظیر است پس بگفته برادر دینی اش استاد سیاف " با خدادادگان ستیزه مکنید که خدادادگان را خدا داده "
و کرزی را که خدا چنین استعداد فوق العاده داده پس نباید توفیقات او را به دید حسادت دید .

پيام‌ها

 • مجددی با همه معايبی که دارد، يک آدم ضد پاکستان است ، کرزی همواره به خواست پاکستان ،گردن مينهد و اين بار نيز!
  مطلب نويسنده محترم حتا يک حرف نو ندارد، به سطح کمسوادان و با منطق پاپوليزم نوشته شده!

 • زلمی جان با سواد گمان کنم در هنگام نوشتن اين دو سطر قدری سرت هم گرم بوده که مجددی را با ربانی اشتباهی گرفتی ولی بهر صورت دانستن اين مطلب قدری به سواد ادبيت خواهد افزود که توقع " حرف نو " از يک طنز ادبی يک توقع بيجا و از انسان با سواد مانند خودت خيلی بدور است و برچسپ " منطق پاپوليزم " نيز باز هم به وضاحت نشان ميدهد که خودت سوراخ دعا را گم کرده ای پس از خداوند برايت چشم بينا ميخواهم !
  با تقديم حــــــــــــــــــــــــــرمت
  حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی

  • جناب حقانی ! درست نوشتم ، منتها تو به لسان دری ظاهر خانی (!) که روده درازی و گريز از منطق جزو ذات آن است عادت کرده ای و صنعت « ايجاز و اطناب » را درک نميکنی!
   منظور از کامنت قبلی اين است که ربانی سازشکار و معامله گر را رييس ساختند تا منافع پاکستان نيز رعايت شود، با رياست مجددی اين خواسته برآورده نميشد !
   نوشته تو نه طنز است نه مطايبه ، يک تف سربالاست بصورت خودت! و يک دهنکجی است به خواننده باشعور کابل پرس!

  • زلمی جان که صنعت « ايجاز و اطناب » را درک میکنی ولی مراعات عفت کلام را نمیکنی ، از مضمون طنز توقع "حرف نو" و اخبار روز داری و مطلب که مورد پسند خودت نبود به نویسنده آن دشنام میدهی و به خوانندگان آن اتهام بی شعوری می بندی ، اگر صنعت ایجاز و اطناب همین است که خدا آنرا بتو نیک و مبارک گرداند د!
   از خداوند برایت اخلاق حمیده و رفتار پسندیده خواهانم !
   با تقديم حــــــــــــــــــــــــــرمت
   حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی

جستجو در کابل پرس