صفحه نخست > دیدگاه > گلُ دگری به آب داده شد

گلُ دگری به آب داده شد

وقتی آقای کرزی با جسارت عجیبی اعتراف میکند که بلی، این پول و پول های دیگر را گرفته و بازهم خواهد گرفت، آیا لحظه یی هم به عمق و ماهیت این عمل شرم آور خویش پی برده است ؟ سفیریک کشور خارجی به چه دلیل، بسته ی پول نقد را بصورت پنهانی، بی سر وصدا و غیر شفاف ، آنهم طی یک سفر هوایی بدست رییس دفتر یک رییس جمهور می گذارد؟ آیا این شیوه ی پرداخت پول نقد، واضحاً همان شیوه ی رشوه دهی مخفیانه بخاطر انجام کاری و یا پرداخت مزد دربرابرخدمت مخفی استخباراتی نیست؟
پیکار پامیر
جمعه 29 اكتبر 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

به سلسله ی خرابی ها ، غداریها و خیانت ها یی که از سالها به این سو، از طرف حاکمان و دولتمداران افغانستان در حق ملت عذاب کشیده ی ما انجام داده شده و هنوز هم میشود، اینک، حامد کرزی رییس جمهور کشور، گُل ِ دگری را به آب داد و یکبار دیگر آبرو و عزت ملت با همت ما را به زمین ریخت .

روزنامه ی معتبر نیویارک تایمز به روز بیست و چهارم ماه اکتوبرامسال گزارشی را به نشر رسا نید مبنی بر اینکه رییس دفتر حامد کرزی بنام ( عمر داوودزی)، مقدارکافی پول نقد از جانب سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل، حاصل کرده است . جالب تر این است که قرار گزارش نیویارک تایمز، این پول در یک بسته ی پلاستیکی، توسط سفیرایران ( فداحسین مالکی) در داخل طیاره یی که حامل حامد کرزی و هیأت معیتی اش بوده ، بدست رییس دفتراو سپرده شده است.

پس از انتشار این گزارش، انتظار میرفت آقای داوودزی و یا شخص رییس جمهور، این ادعا را که بسیار آبرو ریزانه است، رد کنند، زیرا اخذ رشوه یا " عطیه " توسط مقامات بلند پایه ی دولتی، آنهم بگونه مخفی و بدون استیذان ملت، عملی است بسیار ننگین ، خفت بار و مستوجب بازخواست قانونی. (اگرواقعاً قانونی وجود داشته باشد) اما، دیده شد که حامد کرزی با بی اعتنایی عجیبی گفت : " بلی ما از ایران پول گرفتیم و باز هم می گیریم " و علاوه نمود کرد که " رییس دفتر ریاست جمهوری به امر من این پول را گرفته است "
ولی کرزی نگفت که این پول نقد که از طرف سفیر ایران در داخل طیاره برای داوود زی سپرده شده، چه مقدار بوده ؟ ، به چه منظور داده شده ؟ چرا این عمل در میان طیاره صورت گرفته؟ و آقای کرزی و رییس دفترش این پول را به کدام مدرک وکدام پروژه ی عام المنفعه به مصرف رسا نده و یا می رسا ند؟ واگر این عمل، یک عمل رسمی و قانونی و شفاف بود ، چرا ملت افغانستان در جریان قرار داده نشده یا نمیشود؟

این عمل شرم آور چنان موجب دست پاچه گی جوانب رشوه ده و رشوه گیر شد که سفارت ایران در کابل آنرا مطلقاً رد کرد ، ولی جانب رشوه گیر که رییس جمهور کرزی باشد، با یکنوع دیده درایی خاص، رسماً آنرا تأیید نمود. اینک، می بینیم که برخلاف تعامل یا شیوه های سابق ، رشوه دهنده انکار میکند، ولی رشوه گیرنده اقرار.

شما میدانید که رشوه دادن انواع گونه گون دارد که پول نقد یکی ازان گونه هاست و رشوه همیشه در برابر انجام کاری، رفع مشکلی، گرفتن امتیازی ( حال این امتیاز میتواند مادی باشد یا معنوی)، مقرری یی، امضای قراردادی و ازهمین قبیل امور پرداخته میشود. حال معلوم نیست که جانب ایران این رشوت نقدی را در برابر حصول چه امتیازی برای آقای کرزی پرداخته است، آنهم متعاقب سفرش به آن کشور؟ درغیر آن، درجهان امروزی ما، هیچ کسی و هیچ جانبی بدون دلیل و موجب به کسی پول نداده و نمیدهد. . .

حامد کرزی و هر مقام دیگری در افغانستان و جهان میدانند و باید بدانند که هرگاه دولت ها بخواهند برای یک دولت یا یک مملکت دیگر کُمک و مساعدت مالی بعمل بیا ورند، اولاً باساس نیاز های عیان، مذاکرات رسمی ، عقد قرار داد ، تعهدات و مسوولیت های متقابله، ازمجاری رسمی، شفاف و شناخته شده مانند وزارت های دارایی، حسابهای بانکی وسایر اسناد کتبی دست به چنین کاری میزنند تا از یکطرف به مراجع محاسباتی کشور خود شان پاسخ ده باشند و از سوی دیگر، جانب مقابل هم صورت دخل و خرچ آنرا دربرابر ملت خودش آماده داشته باشد. همچنان تعامل چنین بوده و هست که تصامیم مربوط به پرداخت کُمک، مقدار، شرایط و نوعیت آن ازطریق رسانه های جمعی به سمع شهروندان کشور کُمک کننده و کُمک گیرنده رسا نیده میشود.

حال، وقتی آقای کرزی با جسارت عجیبی اعتراف میکند که بلی، این پول و پول های دیگر را گرفته و بازهم خواهد گرفت، آیا لحظه یی هم به عمق و ماهیت این عمل شرم آور خویش پی برده است ؟ سفیریک کشور خارجی به چه دلیل، بسته ی پول نقد را بصورت پنهانی، بی سر وصدا و غیر شفاف ، آنهم طی یک سفر هوایی بدست رییس دفتر یک رییس جمهور می گذارد؟ آیا این شیوه ی پرداخت پول نقد، واضحاً همان شیوه ی رشوه دهی مخفیانه بخاطر انجام کاری و یا پرداخت مزد دربرابرخدمت مخفی استخباراتی نیست؟

هرچند ملت افغانستان، قرنهاست که در نتیجه ی اعمال و سیاست های ظالمانه، ضد انسانی و ضد ملی حکومت های شخصی و خاندانی این کشور، بار سنگین و طاقت سوز فقر و محرومیت ها را بدوش می کشند، ولی آنچه را همیشه مانند مردمک چشم شان حفظ کرده ودر هرحالت ازان حراست کرده اند، هماناعزت نفس و غرور ملی شان بوده است . اگرجامعه ی بین المللی درده سال قبل اعلان کردند که غرض مبارزه علیه تروریسم و بازسازی افغانستان جنگزده و ویران شده می شتابند، ملت ما خودشان را مستحق استفاده از چنین مساعدت های جهانی دانسته وشتافتن کشورها در راه امحای تروریسم و دو باره سازی کشور شان ( نه اشغال نظامی و اسارت سیاسی!) را از وجایب و فرایض مردم دنیا و کشورهای دنیا دانستند، نه تگدی و رشوه گیری و کشتن عزت نفس و رسوایی هایی مانند پول گرفتن های حامد کرزی.

بهمین اساس است که امروز ملت عزیز ما نه تنها از اعمال غیر ملی و غیرمُجاز رییس جمهور شان سخت متنفر اند، بلکه از این ناحیه، نزد مردم جهان احساس شر منده گی هم میکنند.

بلی، هم میهنان عزیز! تا زمانیکه اختیار هستی و سر نوشت سیاسی ما در حیطه ی اختیاراجنبی و دست نشانده های آنهاست و تا موقعیکه دار و دسته ی نا لایق، متعصب، ضد مردمی و ضد غرورملی بر اورنگ حاکمیت قرار داشته باشند، ازچنین گزارشها ی ننگین و چنین اعمال غرور شکنانه و نا مردمی بسیار خواهیم دید و بسیار خواهیم شنید.

یگانه راه نجات بخش و یگانه وسیله ی اعاده ی ارزش ها ی ملی و فرهنگی کشور ما، عبارت از متحد شدن ملت، به راه اندازی مبارزات سیاسی ، طرد افراد و تشکلات وطنفروش و نوکران اجنبی در هر جامه و قیافه یی که هستند و بالاخره ایجاد یک دولت ملی، عادل و دموکرات در افغانستان عزیزماست و بس.

سعدی بزرگ چه خوش گفت :

ندهد هوشمند ِ روشن رای/ به فرومایه کار های خطیر

بوریا باف اگرچه بافنده ست/ نبرندش به کارگاه حریر.
گروه و دسته یی که همین حالا درمیهن ما حاکم هستند، دار و دسته ی غرور شکن و زر اندوز و فروشنده ی آب و خاک مملکت ما میباشند، نه خدمتگاران مُلک و ملت ما.

به آرزوی محوکلیه دشمنان هستی ، عزت و غرور مردم افغانستان و به امید تشکیل یک نظام عادلانه ی انسانی و آبرومند در کشور !

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • آنانیکه میگفتند کرزی گودی امریکا است باید قدری فکر کنند

  کرزی یکبار دیگر نشان داد که او نوکر هیچکس نیست و از همه بخاطر وطن خویش استفاده میکند.

  او کسی است که از پول امریکا بر ضد آنانی استفاده کرده که امریکایی ها را بر سر شانه هایشان تا کابل آوردند و از پول ایران بر ضد اجنت های امریکا استفاده میکند.

  بیشک که بلان میکند . از چشم بد دور

  • ببخشید منظورم از پول ایران بر ضد اجنت های ایران در کشور ما استفاده میکند

  • ملا تنویر خان !!

   درخت سبز کردن به ... تانرا نیز توجیه میکنید مجلس عوام و عیان هر دو یکصد گرفتن پول را ان هم به طیاره از جانب سفیر کشور خارجی مداخله و جاسوسی معنا کردند پشتیبانان غربی کرزی خان امریکا و انگریز ها هم توضیع از جناب شان خواستند حتا شاگرد کرزی سفیر کنونی امریکا در تاجکستان را بد و رد گفتن با این انتخاب اش , روشنفکران مقیم غرب و داخل کشور بی غرض و با غرض یکصدا عمل کرزی را خلاف نورم های تعین شده بین المللی دانسته و جاسوسی معنا کردند , اقصاد دانان همچنان گفتند هر کمک مالی و تنخنیکی .... خارجی باید از کانال های مربوط باید صورت بگیرد نه شخصی و نزد دولت و حکومت ثبت و از مصارف ان جواب داده شود برادر فساد ستان , هروین ستان , تبعض ستان .................ارمغان با درایت هاست ملا تنویر خان همخونی پنجاب !!!!!!

  • غول تنویره!

   یارا که بی اندازه موجود پستی استی! راستی که غول غول است و انسان نمیشود.

  • گفته های غول قبیله (تنویره) به گفته های یکی از چوکره های وحید عمر بنام رفیع فردوس (با دیدن وحید عمر ورفیع فردوس ان داستان قدیمی یادم می اید که میگفت که بود نبود چوپانی بود واین چوپان سگی داشت وسگ وی سگی داشت) که در یک برنامه تلویزیونی گفت که این مهم نیست که پول از کجا واز کدام طریق بدست ما می اید بلکه مهم انست که ما پول در درکجا به مصرف میرسانیم.

   تنویر چشم سفیدی را از نیاکان قبیله وی خود که در.......شان درخت سبز میکرد وهنوز هم انها افتخار به ان میکردند به میراث برده است بنا مهم نیست که کرزی چه میکند تا زمانکه به منافع قبیله وفادار باشد

  • با سلام و با سپاس از دوستان گرامی که در این زمینه علاقه گرفته و مطالبی را تحریر نموده اند.اجازه بدهید تا من نیز به حیث یک هموطن چند حرفی با آقای کرزی داشته باشم:

   آقای رئیس جمهور کرزی!
   برای شما کافی است تا برای یکبار هم که شده به قانون اساسی و سایر قوانینی که توسط خود شما توشیح گردیده نظری انداخته و کار کرد های تان را با آن مقایسه نمائید.به یقین درخواهید یافت که خود شما بزرگترین ناقض این قوانین میباشید.

   اقای کرزی! رئیس جمهور یک کشور مطابق قانون ، با در نظر داشت نتایج یک انتخابات سالم، توسط شهروندان همان کشور انتخاب میگردد.رئیس جمهور مشروعیت خود را مطابق قانون از ارای مردم گرفته و اجراات و عملکردش مطابق با قانون بوده و در صورت خلاف ورزی و قانون شکنی توسط همان قانون مورد بازخواست قرار میگیرد.شما نباید تحلیفی را که مطابق ماده 63 قانون اساسی بجا آورده اید زیر پا نمائید.شما نباید به این فکر باشید که در موقف یک رئیس جمهور حق دارید بالاتر از قانون عمل نمائید.اجراات فرا قانونی میتواند سبب ایجاد محکومیت برای هر فردی در هر موقف و سمتی گردد.حتی شما!

   ماده هفتادم قانون اساسی میگوید که :

   معاش و مصارف رييس جمهور توسط قانون تنظيم مي گردد.
   رييس جمهور بعد از ختم دوره خدمت به استثناى حالت عزل، براى بقيه مدت
   حيات از حقوق مالي دوره رياست جمهورى مطابق به احکام قانون مستفيد مي شود.

   برعلاوه در بخش دیگر قانون اساسی دربند دوم شروط تاسیس احزاب سیاسی در ماده سی و پنجم آمده است که :تشکیلات و منابع مالی حزب علنی باشد.

   ببیند! وقتی معاش و مصارف شما توسط قانون تنظیم گردد ، چه نیازی به این همه قانون شکنی ها داشتید که خود و دولت خود را آلوده و بدنامتر ساختید؟مگر وجوهی را که قانون برایتان تصویب کرده بود برای مقاصد تان کافی نبود؟که دست درویزه گی به دروازه این و آن کشور دراز نمودید؟

   اگر طور نمونه به تامین منابع مالی یک حزب دقت نمائیم دیده میشود که منابع مالی یک حزب باید مطابق قانون علنی باشد.حالا چگونه منابع مالی قصر ریاست جمهوری و رئیس جمهور که دارای مسئولیت خطیر تری نسبت به احزاب دارد ،نباید علنی باشد؟شما به حیث رئیس جمهور به ، علت علنی بودن منابع مالی احزاب روشنی بیاندازید.به چه دلیل منابع مالی یک حزب علنی و منابع مالی ریاست جمهوری شما غیر علنی باشد؟
   اقای رئیس جمهور! مطابق با قوانین نافذه جمهوری افغانستان باید تمامی منابع مالی و بودجه کشور به صورت رسمی معلوم و مشخص بوده و از زیر نظر نمایندگان مردم در شورای ملی گذشته باشد.مصارف رئیس جمهور و یا قصر ریاست جمهوری مطابق قانون دارای فصل و باب بوده و ریاست جمهوری به مثل سایر ادارات دولتی از مصارف بودجه خود، وزارت مالیه و نمایندگان ملت را در جریان قرار بدهد.هیچ نوع پنهان کاری و بهانه عدم اطلاع از قوانین در زمینه عذر پنداشته نمیشود.

   هر نوع کمک مالی ،مادی و معنوی باید از طریق مجاری قانونی آن در اختیار دولت و ملت افغانستان قرار داده شود.دریافت وجوه نقدی آنهم به صورت پنهانی و در یک وقت غیر رسمی و در یک محل غیر معمولی ، قانون شکنی بوده و شما به حیث مسئول درجه نخست این افتضاح باید مورد بازپرسی واستجواب قرار بگیرید.
   ضمنآ شما باید توضیح بدهید که در گذشته چندین بار دیگر و کدام مقادیر دیگر و از کدام کشور های دیگر پول دریافت کرده و این مبالغ را در کجا به مصرف رسانیده اید؟در صورت موجودیت مجاری قانونی چه نیازی به ایجاد مجاری غیر قانونی و مافیایی وجود دارد که شما متوصل به آن گردیده اید؟
   دلایل اساسی تان در قسمت عدم شفافیت های مالی که در قصر ریاست جمهوری رخ داده است چه میباشد؟
   آقای رئیس جمهور! دریافت پول نقد پنهانی و سیاه ،آنهم از یکی از سفاکترین و مرتجع ترین افراد و نظامهای عصر حاضر،افتضاح و خجالتی است عظیم بر دوره زمامداری تان که ارزش آنرا دارد تا ملت از شما و دولت شما سلب اعتماد نمایند.شما کاملآ مطمئن باشید که این عملکرد شما ثبت اوراق تاریخ گردیده و شما را در سطح امیران خاینی از قبیل شاه شجاع و امیر یعقوب خان و سایرین پاهین آورده و خواهد آورد.به یقین شما با این عملکرد تان به اثبات رسانیدید که پیرو دقیق سیاست ماکیاولیستی بوده وپابندی شما به قوانین و اخلاقیات خیلی ضعیف میباشد.

   راه نهایی شما برای جبران سئو اعتماد موجود اینست تا خود شما تمامی مبالغ دریافتی را همراه با لست مصارف شان که در طول نه سال سپری شده به انجام رسیده ، در اختیار ملت و مطبوعات قرار بدهید.تا با مطالعه آن ملت بتواند به کنه سیاست دولت شما پی ببرد و در صورت لزوم اعتماد از بین رفته دوباره احیا گردد.

   با احترام روشنضمیر

  • آنانیکه میگفتند کرزی گودی امریکا است باید قدری فکر کنند ( بلی باید چورت بزنن و انگشته زیر الاشه بگذارن و ده طرف آسمانا ببینن و فکر کونن که آیا براستی کرزی خان نوکرو گودی لالاامریکا است یا نی ؟ اول ایکه کرزی خان دیگه ده پیسه لالاامریکا ضرورت نداره . همیکه بوله ایرانی بریش پیسه میته ، اورم ده طیاره و قتی بکسش بسش اس . دوم ایکه همی کرزی بیچاره ره خو بادی گاردای امریکایش نه روز ایلا دادنی هستن نی شو ، حالی شما بگوین و فکر کونین که کرزی نوکر و گدی ، او بوبخشین گودی امریکاس یا امریکا گودی کرزی ؟ )

   کرزی یکبار دیگر نشان داد که او نوکر هیچکس نیست (غیر از پاکستان و ایران ) و از همه بخاطر وطن خویش استفاده میکند. ( بلی اینی ره میگن خدمت به وطن ! کرزی خان خو بار ها نشان داده که نوکرپیسه امریکا نیس ، او بیچاره ده همی پیسه گکای کوکنار و انجو های برادانش خو قناعت کده . حالی کور استین که نمی بینین کرزی پیسه خرچی بوبوی میرویس جانه از کجا پیدا میکنه ؟ اگه ای خدمت ده وطن نیس ، پس چیس ؟

   او کسی است که از پول امریکا بر ضد آنانی استفاده کرده که امریکایی ها را بر سر شانه هایشان تا کابل آوردند و از پول ایران بر ضد اجنت های امریکا استفاده میکند. ده امینجه خو تنویر خان راست گوفته ، یانی که باضیا لالاامریکایی ها ره ده سر شانه شان سوار کده ده از بُن ده کابل آوردن .

   ده او وقتا هم ملا صبغت الله خان یک استخاره دیگام کده بود و کرزی خدا ده خو ملت اوغانستان ده شو تاریک نشان داده بود و ده روز روشن کلمرغ پاچایی ده سر کله کلش شیشته و گوی کلان کده بود که حالی قره قولی شده. کرزی بیچاره چی گونا داره ؟

   کرزی اینالی پیسه های لالاامریکایی هاره گرفته بر ضد کسایی استفاده میکنه که اوناره سرخود سوار کده ده کابل آوردین و خودش بیچاره ماه ششصد دالر تنخای خوده ده میرویس جان پامپورس میخره و خلاص . ایکه پیسه های بوله ایرانی ره خپکی و چوپکی گرفته وبرضد جاسوسای ایران استفاده میکنه هم تنویر خان راست میگه ، بخاطر ایکه اگه اونا بفامن دیگه پیسه نمیتن و خرچ بوبوی میرویس جانه از کجا کونه ؟ اینـــــــــــــــــــــــــــــــــــه کُل گپ اینجستک .

   اگه ای کلمرغ پاچایی از کله کریش همیتو قار کونه و طرف یگان کله کور بوپره باز چیتو میشه ؟ ای پیسای مفته دیگه ده خو هم نمی بینه و دامن کلان گیفته جم میکنه و از همی خاطر تنویر خان نوشته کده که :

   بیشک که بلا میکند . از چشم بد دور ! بلی واقعن که بلا میکنه که همیتو قتی زور اوغانی و غیرتش یکجا پیسه جم میکنه . چشم کسایی که پیسه جم کده نمیتانن کور باشه و دور باشه !

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس