صفحه نخست > دیدگاه > نوکرچه استعمار و توهین به میرویس خان هوتک

نوکرچه استعمار و توهین به میرویس خان هوتک

"تغییر" این نوکرچه چیزی جز استحکام استبداد و استعمار و "امید"ش چیزی جز احیای حاکمیت فاشیزم مذهبی – تنظیمی نیست.
لمبه
دوشنبه 3 آگوست 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

غوغای امپریالیزم جهانی برای انتخابات پوشالی و سرکاری رو به فزونی است و استعمار در تلاش است تا با پر زرق و برق ساختن پروسه انتخابات مردم ستمدیده ما را یکبار دیگر بفریبد. در کشوری که بیشتر از نودهزار چکمه پوش امریکایی و ناتویی فرمان میراند و زندان پشت زندان سر بلند می کند و هر روز جویباری از خون توده های ستمکش بر وجب وجب خاک ما شیار می بندد، مضحکه انتخابات چیزی جز تنگتر ساختن طناب اسارت بر گلوگاه مردم ما نیست و قبول و بدتر از آن شرکت در این پروسه در حقیقت پذیرش استعمار و جبین ماندن بر پای چکمه پوشان امپراتوری جهانی است.

حال که کوس انتخاباتی تندتر از چهارسال قبل از سوی امپراتوری جهانی و نهادهای مزدور آن کوبیده می شود، عده ای را شادی مرگک نوکری فراگرفته و در کنار نوکرچه های درشت استعمار(حامد، عبدالله و اشرف) نام نویسی کرده اند تا حلقه ای از غلامی "دموکراتیک" را آذین گردن سازند و به زغم خودشان مردم را رهبری کنند!!
بحث ما با نوکرچه های ریزه استعمار نیست و عجالتاً از سخن در مورد انتخابات و ماهیت پوشالی آن نیز می گذریم و یکراست توهین یکی از نوکرچه های درشت استعمار به میرویس خان هوتک را بررسی می کنیم.
چنانچه اشاره کردیم، بازار مکاره انتخابات سرکاری و پوشالی در کشور ما گرمتر شده میرود و هر کاندیدا با عکس های یک قد و نیم قد بالیودی سرگرم فریفتن مردم ما می باشد و در حالی که مردم ما از گرسنگی عاطفه های شان را به لیلام و حراج می گذارند، آنان با مصرف پول های هنگفت در و دیوار کشور ما را با چهره های کثیف شان پر ساخته؛ به آرزوها و امیدهای مردم ما ابلهانه دهن کجی می نمایند.

عبدالله، یکی از این نوکرچه های درشت استعمار است که پس از اشغال کشور ما بخت حاکمیت مافیایی شورای نظارش گل کرد و در چند سال گذشته جزوی حاکمیت استعماریی بود که جز فقر و بیکاری، اعتیاد و قتل، خیانت و جنایت چیزی نصیب مردم ما نکرده است. او که یکی از کادرهای مهم شورای نظار و صمیمی ترین دوست "اندیشه"( همان اندیشه ای فرشته حضرتی) بود، در تمام جنایت و خیانت این باند خاین سهم فعال داشت و دستش تا مرفق به خون مردم ما آلوده است. اینک او با تفاهم امپراتوری استعماری، پاچه بر زده است تا یکبار دیگر با "استاد"ش بر سرنوشت مردم و میهن ما چون اختاپوس بلمد و با خیانت به میهن، کشور ما را بیش از پیش به مرکز استعمار، مافیا، جنایت، کشتار و ارتجاع مذهبی مبدل سازد، چیزی که حامدخان پوشالی تا اکنون با صداقت تمام برای امپراتوری جهانی انجام داده است.

عبدالله در کنار چاپ عکس های خاین مردانی چون مسعود و کاظمی و عطا، از عکس میرویس خان هوتک، یکی از قهرمانان ملی کشور ما نیز در پوسترهای تبلیغاتیش استفاده کرده است که با تنفر و انزجار مردم ما روبرو شده و این اقدام را اهانت مستقیم به شخصیت مبارزاتی میرویس هوتک (فراموش نکنیم که میرویس هوتک با درنظرداشت ایدئولوژی حاکم فیودالی آنزمان دچار اشتباهاتی جدیی بود که بررسی آن کار تاریخ نویسان مردمی و متعهد ماست) به حساب آورده، آنرا یکی از حیله های تازه این نوکرچه استعمار می دانند. اما چه بهتر که نخست بر شخصیت مبارزاتی میرویس هوتک مکث نموده تا بعد به این جنایتکار حالی سازیم که میان او و میرویس هوتک فاصله ای عمیقی موجود است که با این نوع حرکات عق آور و ارتجاعی نمی توان آنرا پر کرد.

زمانی که صفوی های اشغالگر ایران کشور ما را مورد هجوم قرار داده بودند و گورگین یکی از نمایندگان ظالم و خونریز صفوی ها در کندهار حکمرانی می نمود و توده های کندهاری را از زیر تیغ اشغال و ستم می کشید، مردم این ولایت به ستوه آمده در صدد خیزش برای رهایی از این اشغال بودند. میرویس هوتک به حیث یکی از مردان استقلال طلب، رهبری جنبش ضد اشغال صفوی را بدست می گیرد و هزاران توده کندهاری به دور او جمع شده صفوف رهایی بخش او را مستحکمتر ساخته و استقلال کشور را با هم فریاد می کنند.
میرویس، گورگین و لشکر ظالم صفوی ها را شکست داد و پیام آزادی منطقه خودش را به دربار صفوی ها فرستاد و یکی از ماندگارترین حماسه استقلال طلبی را ثبت تاریخ کشور ما کرد و بیجا نیست که شاعری به یاد این قهرمان ملی سروده است:

و يس نيكو طرز حكومت كشيد

روح نوين ضد شاهى در دمـيد

عدل و مساوات نخست او گزید

شخص خود و توده به يك ديده ديد

حـريت تازه خاور ازوست

روشن فكر نـکوتر ازوست

میرویس هوتک نماد استقلال طلبی و جنبش رهایی بخش بود. او در میان مردم با مردم به ضد اشغال رفت و زنجیرهای اسارت را شکست و تاریکی های اشغال صفوی را با نور استقلال روشن ساخت. اما نوکرچه بالیوودی ما با چاپ عکس او در کنار خودش بدترین توهین به میرویس و روح استقلال طلبانه او نموده است و مردم حق دارد این بچه گک هرزه را بخاطر این توهین درس و سبق لازم بدهد.

عبدالله خان یکی از جانیانی است که در چارچوب شورای نظار و با رهبری مستقیم احمد شاه مسعود جنایتکار، با تبلیغ فاشیزم مذهبی و ایدئولوژی ارتجاعی حیثیت و شرافت کشور ما را به حراج گذاشته؛ استقلال سیاسی ما را گاه بپای روسیه و فرانسه و هند و گاه هم به پای ایران و در حال حاضر به پای امریکا و انگلیس قربانی نموده است و در جنگ های خاینانه تنظیمی شورای نظارش با حمایت مستقیم ایران و روسیه جنایت پشت جنایت زایید و هلاکو وار به قتل مردم ما پرداخت؛ از اینرو او حق ندارد از تصویر کسی که بر ضد اشغالگران فریاد شد و استعمار را به خانه صفوی ها برگشتاند و مرد استقلال و آزادی بود نه نوکرمنشی و استعمار گرایی ، کار بگیرد.
عبدالله که یکی از مهره های درشت جاسوسی و استعماریزه کردن کشور ماست، با حمایت مستقیم امپراتوری جهانی در کنار حامد کرزی پوشالی پست های کلیدی اداره مستعمراتی را قاپید و در حالی که ملت ستمدیده ما زیر بمب های بی 52 به ابدیت می پیوستند او خرامان در دامان استعمار جورج بوشی، بر سرنوشت مردم ما قمار سیاسی میزد. اینک او با شعار "تغییر" پا به میدان گذاشته است تا ملتی را که از گیوتین استعمار می گذرد، زیر تیغ استبداد تنظیمی نیز قرار دهد."تغییری" که شورای نظار او در زمان جنگ های تنظیمی – مذهبی بمیان آورد به همگان روشن و هویداست و نیازی به بیان ندارد، از اینرو این نوکرچه اگر هزار بار هم عکس های مبارزین ملی چون میرویس هوتک را زیب و زینت پوسترهای تبلیغاتی اش بسازد از چهره خونی این جرثومه استعمار چیزی کم کرده نمی تواند .

"تغییر" این نوکرچه چیزی جز استحکام استبداد و استعمار و "امید"ش چیزی جز احیای حاکمیت فاشیزم مذهبی – تنظیمی نیست.

نزديک به يک ميليون دالر اختلاس، نمونه تجربه مدیریتی عبدالله عبدالله

عبدالله عبدالله یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در برنامه ای از تلویزیون طلوع، تجربه ی مدیرتی خود را ارزشمند توصیف کرده و آن را يک نقطه مثبت دانست. نمونه ای از تجربه ی عبدالله عبدالله در بخش مدیریت را با هم در سند اختلاس محراب الدین مستان، دیپلمات وزارت امور خارجه عبدالله عبدالله بخوانیم

جمعه 24 ژوئيه 2009

گالری عکس

واژه های کلیدی

انتخابات در افغانستان
آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • به همه سلام ،لمبه عزیز در مورد این نوکر روس یعنی عبدالله درست فرموده اید لیکن باید گفت که در قیام مردمی علیه گرگین همه مردم افغانستان شرکت داشت نه تنها مردم قندهار حاجی میروس هوتک یک تجار پیشه بود و وی توانست در سراسر کشور برای قیام مردم را بسیج نماید و در ان قیام همه اقوام کشور شرکت نموده بودند که اولین انزجار علیه ایران در مردم هزاره رخ داده بود که نباید انرا تاریخ فراموش کرد.
  جلال ابادی

  • عبدالله خان جانی چيزی برای افتخار ندارد جز چپاول، قتل و بی ناموسی. برای همین از نردبان يک جنايتکار ديگر مثل هوتک بالا می رود.

  • شما که بايد از لحاظ مذهبی به طرفداری گرگين حاکم قندهارنوشته کنيد . دقيقا گرگين صاحب يکی از برنامه هايش ترويج مذهب شيعه گری بود که در پهلوی ساير فشار ها البته چون قوم اوغان قانون گريز قبيله نشين هستند و از مسوليت های شهروندی هميشه قرار ميکنند / همين حالا ببينيد اوغانها به خدمت سربازی نميروند ماليات نميدهند اگر پرسيده شود جواب شان کوجی گری است برعکس هزاره های مظلوم را از خانه های شان می کشند مال و زنده گی شانرا در همين دوره حکومت کرزی به ياری اشرف غنی در بهسود جه وحشت که نبود اينها بالای مردم ملکی نکردند.. !
   حالا در گذشته هم حاکمان محلی برای اداره حکومت شان يک سلسله قواعد وضع کرده بودند که اوغانها از اجرای وحشت داشتند به هميظور غوغا کردند و اون جاهل کلان شان ميرويس هوتکی در رائس شان بود ...

 • سلام عزيزان
  با همه ترور شخصيت که در سائت کابل برس بر مقابل کانديدی مشخص در جريان هست .
  شما همه شاهد خواهيد بود که داکتر صاحب عبدالله در انتخاباتی که شفاف و بدون تقلب برگزار
  شود بالا ترين ارا را از ان خود خواهد کرد .ودر بودن تقلب هم انتخاب دوم خواهد بودو است.تخريب شما جای را نخواهد گرفت جز ذايه وقت خود وخواننده گان اين وب سايت.
  هالند

 • شنیدم یکی گفت که رحیم بخش خدا رحمتی خوب میخواند کسی دیگری صدا زد که خاک به سر سرآهنگ اش یعنی هردویش خوب نمی خواند
  حالا لیمه جان یا لمیه جان دارد کای کونه را بات می کند اگر میرویس خان یا احمد شاه خان خوب می بود ما بازماندگانش اینقدر ذلیل و خوار در جهان نمی شدم کوشش کن تاریخ کشور خراسانرا خوبتر مطالیه نماهی بخاطرکه دوصد سال تاریخ را تاریخ نویسان و تاریخ دانان تاریخ نمی شمارند آن اگر به زدن کشتن تجاوزکردن این جناب ها به سرزمین های دیگران افتخار می نماهی حق داری مگر در باره علم فرهنک دانش آبادی پیشرفت اینها شرم است که تو حرف بزنی و بلند تراشی نماهی برای همه ملوم است که اینها و اولاده اینها نام و نشان علم و فرهنگ زمان سلطان محمود غزنوی و بابریانرا به خاک یکسان نمودن پلیز خواهش می کنم لطفآ اینهارا با جناب داکتر صاحب عبدالله و قهرمان ملی دوران ما برابر نکند اینها به مقابل 150000 هزار قوای متجاوز سرخ مقاومت نمودن که اگر میرویس خان و یا احمد شاه خان می بود تابحال چندین بار مانند جناب آقای گلبدین به پاکستان و ایران فرار می کرد به این اساس خودت باید که شرایط امروز جهان را با تاریخ های گزشته فرق نماهی و در این زمانکه فتنه همه دنیا را گرفته جناب آقای عبدالله در زمان خود مانند یک فرشته است واز نگاه شهامت و غیرت سلطانها و پادشاه ها گزشته به پای این رادمردان نمی رسد تشکز

 • اقای عبداله در انتخابات کنونی در مقابل کرزی عقدوی عمل میکند و اگر کرزی موصوف را از چوکی وزارت خارجه حذف و طرد نمی کرد او هرگز به این مبارزه قدرت علیه کرزی روی نمی اورد.

  بنا انگیزه اشتراک در کمپاین انتخاباتی اکثر کاندیدان ریاست جمهوری مانند کرزی و عبداله صرف ماندن و گرفتن قدرت و رسیدن به شهرت و سرمایه ملییون دالری و سوار شدن بالای شانه خسته و گرده های خونین مردم درد دیده افغانستان چیزی بیش نیست.

  اینها اشراف زادگانی اند که بطور مفت و مجانی چه در دوران قبل از انقلاب و چه در هنگام جهاد زالو گونه رشد و به اقتدار رسیده اند و اصلا از درد واقعی مردم این خطه و سرزمین بجز از دایره منافع قومی و گروهی خود هرگز بیشتر چیزی درک و حس نمی توانند و یا هم نمی خواهند بکنند چون وقت و حوصله انرا ندارند و چیزی زاید بنظر شان خطور میکند.

  فلهذا انتخاب مجدد همچو اشخاص به حیث ریس جمهور این خطه نه تنها که سعادت و ارامش را باز نخواهد اورد بلکه به الام و مصایب و مشکلات قومی و مذهبی و لسانی افغانها بیشتر دامن خواهد زد.

  شاید برای کم کسی جای تعجب باشد که تلویزون طلوع چرا صرف برنامه های سه کاندید ریاست جمهوری را منطقی دانسته و از کاندیدان دیگر ریاست جمهوری انطوری و شاید و باید یاد نمی کنند و اگر واقعا بحث منطق و برنامه در کار باشد سه کاندید نامبرده فوق حتی به انگشت پای اقای عبدالطیف پدرام نخواهند رسید و از مسله تقوا و امانت داری که اصلا لازم نیست که یاد اوری شود در غیر ان از ان نقطه نظر یک شهروند اگاه افغانستان هیچ اعتمادی به هیچ برنامه این سه کاندید مورد نظر تلویزون طلوع نخواهند داشت!!!پس ایا مسولین تلویزون طلوع بطور اگاهانه نژادی عمل نمی کنند و یا هم شاید چیزی های میدانند که نمی خواهند بدون اجازه.......به سمع مردم افغانستان برسانند؟؟؟

 • brader aziz
  dasnam dadan ba kasanika az uen denia realat kardaa and kar jawan mardan nest.

 • بی چاره لمبه که حتی از نوشتن نام خودت عار داری معلوم است که یکی از فاشیزمهای بی دین و وطنفروش هستی.

  معلوم است که شما قبیله گرایان توان و تحمل دموکراسی را ندارید به همین سبب یک روز با روس یکجا میشوید، یک روز با پاکستان، یک روز با انگلیسی و امریکا و یک روز با نکتائی و یک روز هم با لنگی.

  شما هیچ وقت تحمل ندارید که ملت افغانستان خود شان در باره سرنویشت شان تصمیم بگیرند.

  اگر میرویس هوتک در برابر صفویها جنگیده بود داکتر عبدالله در برابر روسها و پاکستانی ها بخاطر نجات افغانستان جنگیده است و در ایام صلح هم قهرمان صلح در بن شناخته شد.
  اگر او تنظیم گرا میبود نیاز نبود که به بن سفر کند بلکه در کابل به حکومت کردن ادامه میداد.

  بی چاره لمبه گگ خیلی انسان مریض هستی نصیحتت میکنم که نه وقت خود را ضایع کن و نه هم از خوانندگان گرامی را.

 • آغای لمبه!

  میرویس هوتک هم چنان شخصیت مهم که شما آنرا ساخته اید نیست و در عصر خودش چون عبدالله حامد اشرف بوده است. و ما هم علاقه مند عکس وی نیستم.

  و با معذرت شما اسم پاکستان را فراموش نوده اید که در امو داخلی اوغانستان دخالت دارد. لطفاً در آینده ها از آن نیز نام ببرید اگر کدام وجه مشترک نداشتید.

  با احـــــــــــترام

 • لمبه خان زي خيل صاحب داكتر صاحب عبدالله هم اگر زنده گينامه شان رامطاله كرده باشيد نواسه شمازي ها است فقط فرق اين است كه دردامان مادر ي از ديارخراسان تربيت يافته شاگرد ي قهرمان واقعي دوران اشغال ومقاومت رانموده خار چشم هاي كور شما قبيله گرا ها شده است اگر اين صفات را نميداشت خدا ميداند شاعران تان مثل ملالي برايش چه اشعارميهني ميسرودند وشما قلمبدستان ازوي چه استوره هاي راست ودروغ ميساختيد.

 • عبداالله را باید به جرم دزدی جنایت و خیانت محاکمه کرد. افسوس که حکومت مردمی نداریم

 • آقا ویا خانم لمبه!

  بنده کاملاً با نظر شما موافقم، این عبدالله آن قدر فریب کار است که ما در تاریخ افغانستان نظیر این را بجز در همقطاران خودش در جایی دیگر سراغ نداریم بر علاوه که این یک مکار و حیله گر است بلکه به اصطلاح عوام در چشم سفیدی هم نظیر ندارد.

  ببینید در همین رابطه چاپ عکسش نه تنها از شخصیت های مطرح فوت شده کشور مااستفاده کرده بلکه از عکس شخصیت های زنده ای که حتی پشتبانی شان را از کاندید دیگر به دفعات در رسانه های ملی و بین المللی اعلان کرده اند نیز با کمال بی شرمی استفاده نموده، بطور مثال عکس جنرال دستم رهبر جنبش ملی.

  بناءاً تحلیل شما درست است و تحلیل اکثر مردم هم همین است

  • abdolah abdolah der miyai mardomi hazare taraf dare dare khili az mardom az ishan poshti bani karde hazaran hazaran nafar tohin kardan ba yak nafar moshkilat ra hal na mokone wwwwwwww kamar ra na banded bahi setiz wwww abdolah az sahne nakonad goriz wwww karzai az dasti abdolah gorikht hame dedan

  • بی بی جان .
   امید در این لمه اتش ات ما را نسوزانی .

   میرویس خان کجا قهرمان بود او. نیز نوکر ایرانی ها داروغه قندهار از جانب ایرانی ها انتخاب شده بودتاریخ را درست نمیخوانی دختر جان هر سگی که نسب غرشت داشته باشه قهرمان ملی است حتا اگر نوگر انگلیس و ایران پنجاب و امریکا که هم باشند.
   فکر میکنی تنها ایتلاف شمال باعث خرابی وکشتار در وطن ما شده یا همه تنظیم های 7- 8ودوستم پاچا و سگ وسکور سلطنتیو اوغان ملت و ماویست های مسلح نیز.

  • , ,WE THE PEOPLE OF LOGAR PROVINCE WILL VOTE FOR ABDULLAH HE IS A MOJAHED AND HIS POLICY IS USEFULL FOR THE PEOPLE OF AFGHANISTAN WE HATE KARZIA BECAUSE HE IS WOKING JUST FOR HIS PEOPLE WHICH IS JUST FOR PUSHTOON IF YOU PEOPLE LOOK AT THE GOVERMENT OFFICES IN LOGAR ALL OF THEM ARE PUSHTOON DESPITE THAT LOGAR IS MORE TAJIK THAN PUSHTOON [ WALI IS PUSHTOON, QOMANDAN POLICE IS PUSHTOON, QOMANDAN IMNIYA IS PUSHTOON, RAYES WOLAYATI LOGAR IS PUSHTOON, RAYIS TALIM WA TARBIYA IS PUSHTOON ] WHERE IS THE TAJIK, I HATE THIS KIND OF PRESEDENT LONG LIFE ABDULLAH

 • خوب این یک حقیقت روشن است که عبدالله یکی از همان جنک سالاران است که درزمان حکومت حق و ناق و شرو فساد دوران دزدها یعنی بعد از سقوط حکومت نجیب الله درجنگهای داخلی دست داشت و قاتل هزاران هموطن بیگناه ما درآن زمان است برعلاوه چنانچه یکی از دوستان به ان اشاره کرد که مکارگی و حیله دست روباه را ازعقب بسته است وهمجنان یک شخص دروغگو وکذاب بزرگ است که حقیقت هرگز به دهانش راست نمی آید درست درآن زمان که طالبان به کابل حمله و کابل راتسخیر نموده بودند دریک مصاحبه رادیویی این شخص دروغگو گفت که همین حالا مادرخیرخانه و اطراف ان مستقر هستیم درحالیکه همه شان فرارنموده بودند

 • dear muslim brothers,
  lets think about future of Afghanistan our poor country this is not time for all this free discassions, i think all of this people Abdullah Haamid Ashraf or the others they all want there on profits they not doing what they saiying when become president lets vote for someon who can build our country , about Abdullah i have say he was in power but he did not help people they become rich and poor people got more poor, fack all of them but lets find someone who is really educated person, who have experience who can help poor people, any way i think lets all help governer to save a country from our nice naghbours, wish you all the best, afghani,

 • لمبه تو از همان قماش فاشیست های هستی که تاک های انگور شمالی را تیل زده به آتش کشاندید. تو فاشیست قوم پرست بی هویت نمیدانم که با کدام وجدان تعریف از هوتک میکنید. هوتک احمد شاه ابدالی ( مشهور به بچه بیریش نادر افشار ) و مهمند جنایت کار از جمله پدرکلان های تان است که به آن ها شما افتخار میکنید. تو قبیله پرست فاشیست اگر مرد باشی با نام خود نوشته میکنید. تو منافق آور در بین اقوام کشور تفرقه ایجاد میکنید. با این گپ های بیهوده که تو از آی اس آی از آن پول دریافت میکنید، دیگر مردم هوشیار کشور بازی نمی خورند. و به تو واری خاک فروش دیگر اجازه منافقت رانخواهد داد.

 • Salam ba tamam dostan

  Dr. abdullah ke yak shakhse kasef o watan frosh ast. o ba khun mardoom afghanistan bazii karda o mekonad. dr. abdullah mesele badar boz khod, yahne ahmad shah massud nokar russ ha o sakht toshnae qodrat ast. haqay abdullah mesle badar jenayt karash yahne ahmad shah massud ta akherin lahzae zenda ge khud ba khater qodrat o nokaree begana gan mobareza mekonad. iin shakhs ke marboot ba shoray nezar yahne shoray dozda ast, az khoon melat o bechara afghanistan seer namekonad. man az hawa khwahan iin groope fasheste, dozd o qatel mekhaham ke yak bar degar in melat bechara o mazloom ra ba khater adaf shakhsee khod qorbani nakonan. dar yak sokhanrani ke BOZ yahe ahmad shah masud ba mardoom sharife parwan dasht, khood eteraf mekonad ke solh o aramesh ra qabool nadaard, chon ke o ba goftae khodesh 14 sal jahad karda ast, o dar solh o aramesh ba o qodrate kam dada khahad shod. iin rabar khaeyn shoray dozda ke 4000 ensan mazlom o bechara ra dar jang hae afshar ba qatel rasaneed o watan ra ba russ, pakistan o iran frokht. kodam jahad? jahad , ba khater qodrat? kodam qaramanii? qaramanii bakhater wayrani o qatel? shma hech sharm p wedjdan nadaren watan froshan khayeen. Jeb hay khod ra az khon melat poor karden o eftekhar qaramanii ham daren. lahnat ba shma khayenen

 • كرجه دكتر عبدالله مال قندهار است. او از بدر قندهارى بشتون وازمادر تاجيك ميباشد.اين طور افراد همه يك بل دوستى بين دوقوم وهستند هيج نوع تعصب نميداشته باشند.ديكر اقوام برادر افغانستانرا عزيزان خود ميداند. واقعا يك شخص مناسب است او ميتواند دوشتى وحدت واقعى را بين اقوام برادر با هم برابر كشور عزيز ما تا مين كند.راستى اين يك مرد دلير شجاع و يك وطن دوست واقعى است .البته اين يك مشت محكم به دهن باكستان خون ريز خون اشام تروريست برور خواهد بود.اين هم عجيب نيست كه ....هستند باز زمره ديكر كه كارشان...نبود به جز رزالت و غوغاو شور و شر...خواهند تا به فتنه و اشوب در جهان...ارند صد جفاوبلا بر سر بشر... نام نكو كجا و جنين ناكسان كجا.
  از فاشيستان فبيله كه باكستان ايمان اورده اند...تنها رهبرى را ميبزيرند كه از باكستان انتخاب شده باشد مانند ملاعمر كور و راكتيار خونريز كه خون هزارها انسان اين سرزمين بركردنش است .باز اين خاينان وطن وطن مارا وكابل عزيزمارا مورد راكتهاى مركبار خويش قرار دادند.اقايان اين بار خو داكتر عبدالله نيست ازبيك نيست هزاره نيست كه الاوبلارا به كردن ملا مياندازيد.وقعا امروز معلوم است كه نه تاجيك نه اوزبيك نه هزاره درين جنكها تحميلى ملامت بودند اين فاشيستان دوطرف ديورند مسول اصى همه جنايات ضد بشرى وعلت اصى عقب ماندكى كشوى ماشده اشت .براى اين زن فروشان هيجيز مقس نيست.ما بايد يك مرز بين بشتون خودما و بشتون با كستانى قايل شويم.

 • لمبه جان عزیز:ازین یاوه سرایی های بیجا وچتیات گفتن چه عایدی نصیبت میشود.همه عقل(که نداری)ومنطق(که انراهم خوشبختانه که نداری) خودرادرین مضمون بی معنی وبی محتواگنجانیده یی.قضاوت اینکه میرویس خان واولاده او باین خاک ومردم چه کردند میگذاریم به دیگران.مسعود شهیدیک مبارز قهرمان خراسانی بود که پوزروس وپاکستان واولاد های حرامی پاکستان(طالبان)رابخاک مالید.محترم داکترعبدالله انسان شایسته و با وقار است .ومناسب است که رییس جمهور اینده این مملکت باشند. امید است که اخروعاقبت شمابه شفاخانه عقلی وعصبی علی ابادنکشد با این طرز تفکرمزخرف تان.باعقل باشید.

 • بعد از عرض سلام !

  داکتر عبدالله خواب کنجاره مِيبيند . قانونی که از دبل عبدالله کرده در مکاری و حيله کری چند پته بالا بود و تمام شوروای نظار + پولهای روس و ايران همراهش بود نتوانست که حتا بيست فيصد رای ببرد ، پس عبدالله به چی دل خوش کرده . اکردبل عبدالله يک بر چّار داکتر بشردوست هم رای آورد خوده در آدمها حساب کند .
  خاطرک تان جمع باشه ، به این لاف و پتاق هيچ هم جور نمیشه . مردميکه در کردهمآيي های عبدالله شرکت میکند صرف برای بدست آوردن پول است که عبدالله از ملت دزديده .

  بختيار

  • دوستان سلام
   اشغالگر اصلی وویرانگر بی گذشته همین افغانها یا پشتونها اند نه ایرانیها ونه روسها و...چرا ندانسته نشانی نادرست میدهید.مگر خوراسان را همین کوچیها وقبایل خانه بدوش اشغال نکرده اند؟یک پرسش: ایا فرقی میان اشغال اوغانها با روس یا پاکستان یا...وجود دارد؟کدام اشغالگر در پی نابودی زبان وهویت وافتخارات غیر اوغانهاست؟ روس-امریکا یا پشتونها؟کدام ادم عاقل است که اشغالگر راستین را نشناسد.مگر محققین ثابت نساخته اند که اوغانستان تاریخی یک منطقه ای کوچکی بود که در حدود جغرافیای پاکستان قرار دارد!فاشیستها بر گردید به افغانستان ابایی خود!

 • salam motaram BINA!
  agar che man ba choma kodam mahrefi nadaram, ama az sokhanan shma mahloom meshawad ke ham marboot shoray dozda yahne shoray nezar ba rahbarii boz watan frosh o qatel asten. dost aziz bayad ba shma arz kard ke iin afkar fashestii shma o az ezbe nokare shma ast ke afghanistan ra parcha parcha karda ast. iin qodrat talabii rabar khaen shma o degar mazdooran chon hekmatyar, rabani, dostum o mazari bood ke afghanistan ra parcha parcha kard. magam shma watan froshan hech az khoon melat seer namekonen. besh az 80000 bechara ra dar kabul qatel karden ama anoz ham nam az qaramani megren! lahnat ba fashezm lahnat ba kase ke mesle shma yak khaeen ast! lahnat ba an boz ke shma o ra qaraman megooen. name khod ra bina gozashten ama afkar fasheste o watan froshi chashman shma ra tat poshesh khod qarar dada ast

 • من نمی فهمم روشنفکرمآبان ما چی می خواهدباتعصبات قومی وقبیله وی ما افغانستان درچنگال یاوه گویان چون کرزی"عبداله"اشرف غنی ومردقماری چون مرویس خان یاسینی و...افتاد
  هرکدام بافریب افکارمردمان که سالیان دراززجرکشیده وتلخی های خودکامگی افرادفوق راتحمل نموده اندروبه رویند اینبارمعاون اول کرزی مردکه درتمام فسادهادرکشوردست داردبااون بینی عجیب اش می خواهدمردم ماربه تذویربی کشاند
  لذانسل ازادی خوای مترقی تلاش کنیدتاازچنگال مافیای موجودرهای یابیم نه عبداله"نه کرزی"نه اشرف غنی کوچی"نه مرویس قماری
  بلکه مردمتفکراندیشمندوبی تعصب اقای داکتررمضان بشردوست

 • متسفانه تاريخي اينها(پشتونها) علمي نيست ناسيوناليستيست انچه حايز اهميت است اين كه در منابه جهاني دانش تاريخ نگاري از ديد علمي يعني روش شناسي تاريخي افغانستان كشور بود كه در نتيجه سياست بازي بزرگ كه ميان انگليس و روسيه به راه انداخته شده بود شكل گرفته و تداوم پيدا كرد البته حضور انگليس و روس در سياست اسياي ميانه ديرتر از تكيه احمد شاه دوراني بر تخت سلطنت بود ولي بقا و گسترش حكومت انها بر اساس مسلحت بريتانياي كبير و روس تزاري بود به عنوان منطقه حايل ميان دو امپراتوري البته اين يك ديدگاه علميست امروز در مراكز تحقيقاتي جهان مورد قبول است. البته اشتباه بزرگ ديگه اين است تكيه احمد شاه دوراني بر تخت سلطنت نبايد تشكيل دولت افغانستان ناميد زيرا در تمامي اسناد دولتي موجود در ان زمان احمد ابدالي را شاه خراسان ميناميدن و فقد در زمان شاه شجا اولين بار توسط دولت بريتانياي كبير نام افغانستان به رسميت شناخته شده يعني تعمين كننده اصلي پروسه كه بعد به كشور افغانستان مبدل شد دولت انگليس بود

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس