در همین بخش

صفحه نخست > دیدگاه > مبارزه برای حقوق برابر و آزادی زن نیاز پایدار جامعه معاصر است

مبارزه برای حقوق برابر و آزادی زن نیاز پایدار جامعه معاصر است

لیزا سروش
يكشنبه 30 آگوست 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

امروز همه برا ی برابری زن و مرد مبارزه داریم ، همه تلاش می کنیم تا بتوانیم به شکلی از اشکال اشکی از چشم مادری را پاک نماییم ، هر یک به نوبه خود هم آواز به دردی هر انسانی هستیم ، هر یک برای ادای رسالتی پیشگامی می جوییم، اثبات این همه بیانات ، همدردی مردم عزیر و پرو غرور با خانم شکریه است .

احساسات گرم مردم به صورت عاجل هر چند از تصور به دور نبود، ولی می خواهم از قدر دانی هر یک شما به صدا ی ما و همکاری با یک زن ،با یک مادر و یک ستم کشیده تمجید کنم . این برایم مثلی بزرگی در زندگیم شد ، آ رمانم را شما مردم با شریک درد شدن با یک زن پوره کردید، باور را به حقیقت مبدل ساختید .

دوستان عزیز! جا دارد از هر یک شما نام گرفته یاد کنم و همکاری شمارا شماره وار برا ی ادای مسوولیت خود بر شمارم ، سازمان آزادی زن مقیم سویدن، خصوصآ خانم شهلا نوری برای شکریه کمک نقدی کرد ، لباس به خودش و اطفالش فرستاد ، خانم مریم الیاس از مریلند امریکا ، محترم سلطانی ازکلفرونیا ، احمد از امریکا ، جمال از فرانسه و فیاض نجمی از المان با این خانم کمک مالی و منعوی کردند ، گرداننده گان محترم سایت های خبری ، به صورت عاجل در نشر نامه ی در خواست همکاری با خانم شکریه سهیم شدند ، زن پر عاطفه ای افعان خانم سجیه که از طریق برنامه ای تلویزونی خود جویانی کمک با شکریه شد . ابراز قدر دانی از هر یک شما می نمایم و ناگفته نباید گذاشت که همکاری سازمان آزادی زن همین اکنون در شمال ایران برا ی افغانهای مهاجر و هندوستان ادامه دارد .

هموطنان عزیر دو ستان گرامی ! این برای مان ثابت شد که راه مبازه مان باز است . هستند دوستانی که تنهای مان نمیگذارند ، در این همکاری مرد و زن سهیم شدند ، با وجود تبعیضات فاحش علیه زن که در هیچ کرانه جهان تا هنوز برای برابری کامل دست نیافته ایم ، تلاش مان جریان دارد تا ستم بر زن را در عصر معاصر برداریم .

چندی پیش نوشته ای در مورد به قانون زن ستیز احول شخیصه شیعیان داشتم که با استقبال فراون و به خصوص زن فعال ، مبارز و ازادی خواه ، خانم ملالی موسی نظام ، را همراه داشت و نتیجه ای تمام مبارزات ، مظاهرات و و اکنش ها سبب شد تا تغیراتی در آن قانون وضع شود، که این پیروزی هریک ماست .

فرودستی زن در بیشتر جوامع رنگ پلیدش را دارد اما در جوامع عقب ماند به حیث عامل ستم ، تفرقه و جدایی بر زن تحمیل شده و میشود ولی نمیواند ذهن انسانهای آزادی خواه و برابر طلب را مخدوش نماید . هر چند از نظر تعدادی، شکریه جرم کرده بود، چرا صدایش را برا ی حق خود بلند کرد، در برابر یک مرد فاسد ایستاد و چهار فرزندش را از شر پدر ظالم نجات داد ولی شما با احساس پاک تان همه ی ذهنیت های ناپاک را رد کردید.

کسانی که در نامه های خود توهین و تهدید نوشتید ! راه ما برا ی مبازه علیه شما به درستی باز شد انقریب ذهن های پوسیده تان را پاک خواهم کرد ، حالا بار دیگر به خود اعتماد کردیم، هستند کسانی که تساوات می خواهند، نه برتری .

میدانم ، همانگونه که ستم بر زن نهادینه شده ، جان می کاهد اما مبارزه علیه بی عدالتی و نابرابری نیز سنتی پایدار و قوی است. اکنون در گوشه گوشه ای از جهان به دستاورد های با ارزشی نایل هستم .
مبارزه برای حقوق برابر و آزادی زن نیاز پایدار جامعه معاصر است
در جوامی که اسلامیت ها ی سیاسی ، این جنبش ارتجاعی و زن ستیز هویت؛ در قدرت اند، رکن مهم ایدئولوژی خود را فرودستی زن قرار داده اند و هر نوع زجر دادن زن را بیرق سیاسی خود ساخته اند .
علیرغم سرکوب دائم حقوق زن و فعالین این جنبش، مقاومت زنان بشکلی گسترده ادامه دارد و سهم شما مردم شریف ثابت ساخت ، با ما همگام قدم بر میدارید ، پس بیاید که با مشت آهنین به دهن قانون شکنان، قانون سازن زن ستیز و فاشیست ها ی مذهبی بکوبیم، بار دیگر شما را دعوت میکنم ، با تعهد و همدستی برای محوی هر نوع محتاجی خواهران ، مادران وهمسران تان کار کینم ، بیاید قوانین را تغیر دهیم ، بیاید دنیایی زنانه بسازیم که عاری ضرب و شتم باشد ، عاری از فسق و فجور باشد ، عاری از کلیشه های سنتی باشد ، بیاید سرکوب خفقان زن را به آزادی و برابری مبدل نمایم .

لیزا سروش

واژه های کلیدی
حقوق کودکان و زنان
آنلاين بنگريد :

پيام‌ها

  • سلام به خواهرعزیزلیزاسروش!بعدبه حیث یک شهروندافغان بوجودتان افتخارمیکنم که صدای مظلومانه زنان افغان رابه گوش جهانیهان میرسانید.

  • گردانندۀ محترم سایت

    لطفاً نقدیرا که بنده روز قبل بر نوشته خانم سروش فرستاده بودم، نشر نموده ممنون سازید.

    تشکر

جستجو در کابل پرس