صفحه نخست > دیدگاه > ظاهر تاجیکی و باطن پشتونی تورن اسعمیل خان امیرسابق هرات

ظاهر تاجیکی و باطن پشتونی تورن اسعمیل خان امیرسابق هرات

صفی الله عمر
دوشنبه 15 نوامبر 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

تورن اسمیعل خان اچکزی که پس از سقوط حکومت داکتر نجیب الله، امیر هرات لقب یافت، یکی از ناقضین برجسته حقوق بشر و سیاست پرداز چند چهره میباشد که تاهنوز کمتر در مورد او پرداخته شده است. سهم اسمعیل خان در تمدید و تشدید بحران افغانستان کمتر ازسایر رهبران احزاب متخاصم نیست. اما باطن پشتونی و ظاهر تاجیکی او سبب گردیده است که کمتر کسی در مورد قلم بچرخاند و بر رفتار او انگشت بگذارد. اسمعیل خان که چهره چند پهلو و کاملا ناشناخته میباشد که در نقش های مختلف در تحولات سه دهه افغانستان نقش افریده است. او پس از آنکه رقیب سرسخت خود صفی الله افضلی را از مسیر راه خود برداشت بدون برخورد با موانع جدی بر اقتدار خود افزود و تا اینکه برتخت امارت حوزه جنوب غرب نیز جلوس کرد. اما رابطه نزدیک او با سازمان استخبارات سعودی و حلقات وهابی در کشورهای عربی و همچنان دریافت مبالغ هنگفت از منابع وهابی، آرزوهای او را خیلی فراتر از امارت برحوزه جنوب غرب گسترش بخشید که حتی دربعضی رایزنی های استخباراتی کشورهای بیگانه به عنوان بدیل و جانشین برای شهید احمدشاه مسعود نیز مطرح گردید.

در اولایل دهه نود میلادی که حزب اسلامی آقای حکمتیار در تمام تعاملات سیاسی افغانستان شکست خورده بود، تلاشهای گسترده ای را به را انداخت تا با استفاده از خاستگاه پشتونی اسمعیل خان او را بدیلی برای شهید احمدشاه مسعود مطرح نموده و دریک اتحاد نامبارک علیه اقتدار سیاسی شهید مسعود اقدام مشترک نماید. در راستای همین نیات شوم، درسال 1373 هجری شمسی دو مرتبه هیئتی از طرف حزب اسلامی افغانستان به رهبری وحید الله سباون وارد اسلام قعله گردید و با امیرهرات دیدار کردند. این دیدار که با کمک سعودیها و پاکستانیها زمینه سازی گردیده بود، باهدف کشانیدن اسمعیل خان درکنار آقای حکمتیار برای شکست اقتدار سیاسی شهید احمدشاه مسعود و نشاندن اسعمیل خان در جایگاه شهید مسعود طراحی گردیده بود. اما مسیر تحولات بعدی و قدرت گرفتن طالبان سبب گردید که این طرح راه به جای باز نکند.

شهید احمدشاه مسعود هرچند که در سالهای اخیر به نیت و اهداف شوم اسعمیل خان واقف گشته بود و به خوبی میدانست که او همگام با دشمنان مردم افغانستان حرکت می نماید اما به دلیل یک سلسله مسایل ومصالح سیاسی هیچ گاهی رسما در برابر او قرار نگرفت و از موضع گیری رسمی خود داری ورزید. حتی در بدترین حالت که روزهای آخر اقتدار سیاسی اسعمیل خان درهرات بود و دریک معامله پنهانی با استخبارات پاکستان و سازمان استخبارات سعودی هرات را تسلیم طالبان کرد، شهید احمدشاه مسعود به دلیل خردمندی سیاسی که داشت سخن بر لب نیاورد. شهید احمد شاه مسعود به خوبی میدانست که اسمعیل خان در دامن استخبارات سعودی سقوط کرده است اما وضعیت سیاسی به گونه ای بود که هرنوع موضع گیری رسمی علیه اسمعیل خان بر آشفتگی اوضاع درونی می افزود. اسمعیل خان ارتباط نزدیک با استاد ربانی داشت و ازجمله سید نور الله عماد کسی بود که در درون جمعیت اسلامی باتمام توان از اسمعیل خان حمایت میکرد.

دراین روزها که نام اسمعیل خان به دلیل دخالت مستقیم در روند انتخابات پارلمانی بر سر زبانها افتاده است، عده ای نا آگاهانه تلاش میورزند که از او یک چهره معصوم و پاسدار منافع تاجیک ها ترسیم نمایند. این درحالی است که او خاستگاه پشتونی دارد وهمیشه در اتحادهای نامقدس علیه منافع تاجیک ها حضور داشته است و حتی تلاش ورزیده است که با نابودی شهید احمدشاه مسعود بر جایگاه مقدس او بنشیند. هم اکنون اسعمیل خان یکی از منابع تولید توطئه و دسیسه علیه منافع تاجیک ها میباشد که همگام و همدست با آقای کرزی برای حذف نخبگان سیاسی تاجیک از تعلامات سیاسی افغانستان، تلاش می نماید.

واژه های کلیدی

تاجیک
آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

  • تورن صاحب در سابق در هرات دوكون دار بوده.

  • آزاد شـــــــــــدن « ضابط اســـــــــماعيل » از قيد و زندان طالبان آدم خوار ، بربر ، اينکه از جانب خردجال زمان لعنت الله خمينی پســـــــــر يا ؟ خواندشــــد ، اينکه مدت چهار سال تمام عايدات گمرک های اســــــلام قلعه و تورغندی که روزانه يک مليون دالر ميگرديد ، به نسبت نه ساختن آب گردان ، بند آب ، بند برق بر مسير در يای هلمند ، مرغاب ، هری رود ، خاشرود که خداناخواسته « اخوند های » ايران بی آب نشوند ، و يا بالای در يای کابل ، لوگر ، علينگار ، عليشنگ ، کنر که پنجابی ها بدون آب وبرق نشوند ،
    و کابلی ، زابلی ، کندهاری ، نيمروزی ، فراهی ، هراتی ، لغمانی ، لوگری ، ننگرهاری سال ها بدون آب گردان ، بند آب و بند برق و برق کافی باشند [ ضابط صاحب ] با تمام جهالت ، بيسوادی ، بی مسلکی ، بی دانشی ، و بدون رای « ملت » با چشم سفيدی بر چوکی وزارت آب وبرق که هر دو از کشور ناپديد گرديده تکيه زده . برای دولت که ۳ مليارد دالر برای ايجاد پروژه برق ، توليد برق ، آب گردان ، بند آب و جلوگيری از فرار مليارد ها مترمکعب آب به ايران ، پاکستان و ازبکستان مردم پايتخت برق و آب ندارند!
    شرم به تو ضابط که جبهه خانه فرقه ۱۷ را شب دزدی به ايران فرار تسليم رژيم ايران نموده در مشهد به ارزش 50 مليارد دالر سرمايه اموال ، زمين ، باغ ، هوتل ، قصر دارد
    و اينکه هنوز خون افغان ها را چون برادران کرزی و گل اغا شيرزوی ، ربانی مکيده
    لعنت خدا بر اين دين ، وطن فروشان . ج .ب

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس