در همین بخش

صفحه نخست > دیدگاه > روابط ابزاری هند با افغانستان

روابط ابزاری هند با افغانستان

انچه مایه نگرانی است تنها بی توجعی دولت هند و سازمان ملل متحد نیست بلکه سفارت افغانستان نیز در خصوص کدام عکس المعل نشان نداده و یا انقدر بی خبر از موضوع است که موجودیت اش در این کشور زیر سوال است
لیزا سروش
چهار شنبه 4 نوامبر 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

فرودستى ،سرکوب و خشونت عليه زنان بر مبناى مناسبات ستمگرانه و انقياد آور سرمايه دارى سبب شده انسان در بند زندگى اجتماعى اش مقهور مناسبات و روابطى باشد که کاملا از تمدن بشرى و تا آنجا که به حقوق برابر زنان با مردان مربوط مى شود، بدور باشد ،حقوق زنان و برابرى زن و مرد هيچگاه با تفکر مذهبى هيچ يک از اديان موجود در جوامع بشرى سازگارى نداشته است.

به نقل از سایت افغانستان آزاد –آزاد افغانستان حمله بر خانه ی خانم رابعه محسنی (زن افغانی) درمراسم مذهبی "دیوالی " هندی ها در دهلی جدید بیانگر این این ادعاست ، درست این حمله زمانی صورت گرفته که ما در آستانه تجلیل از روز جهانی محو خشونت علیه زنان در تاریخ 25 نوامبر قرار داریم . زنان بلا کشیده افغان که بد رفتاری با ایشان چیز تازه نبود ولی اینکه در کشور همسایه هند ، کشوری که به عنوان الگو دموکراسی همواری در بین جوامع بین الملی عرض اندام کرده از یک طرف ضعف این کشور را دراداره اش نشان میدهد از جانب دیگر یک نوع بی حرمتی در روابط همسایگی و نداشتن ارزش به افغانها را بر ملا میسازد.

این گزارش که روش تبعیض امیز پولیس این کشور با افغانها وبه خصوص با این خانم را خبرمیدهد ، درست مرا به یاد روزی انداخت که "سونینگم" هنر پیشه و آواز خوان هندی در سال ها قبل در افغانستان برا ی اجرای کنسرت امده بود ، در جریان کنسرت پایه های کمپ (ستیژ) به هم خودند هرچند این حادثه بیش از یک حادثه طبعیی ،سوال بر انیگیز و دشوار نبود ولی حتی معیین توریزیم وزارت فرهنگ افغانستان تا نمیه شب ها با این هنرمند در کانتیننتال ماند و تمام مطبوعات هم در اختیارشان و برنامه ها هم یکی بعد دیگر به صورت زندگی پخش میشد ، جا ی شرم و تاسف این است که این کشور با وجود داشتن روابط ظاهرآ نیک شان با افغانها چرا همچو بد رفتاری ها را انجام میدهند ، البته به تصور من عدم توجه با خانم رابعه بیان میکنند که دولت هند رفتارش با افغانها جز یک سازش بیش نیست این هم یا به دلیل نمایش همکاری ظاهری به خاطررقیبش پاکستان است و یا می خواهد از بی هویتی و ضعف دولت افغانستان سوء استفاده کرده بر رشد روابط ابزاری اش میشتابد .

سازمان پناهندگی هم هیچ نوع دفاع از این پناهجو نکرده سوالی دیگر را در ذهن هر خواننده خلق خواهد کرد که این سازمان برای چی و چرا به پناهجو توجه ندارد ؟ ایا کفایت کاری ندارند ؟ انچه که خلاف در سایت رسمی این ارگان نشر شده است ولی انچه مایه نگرانی است تنها بی توجعی دولت هند و سازمان ملل متحد نیست بلکه سفارت افغانستان نیز در خصوص کدام عکس المعل نشان نداده و یا انقدر بی خبر از موضوع است که موجودیت اش در این کشور زیر سوال است ویا که تصور دارند افغانهای که از افغانستان فرار کرده اند دیگر هیچ افغان نیستد و هیچ مشکل انها مربوط به این دولت فاسد نمیشود .

هر چند هند کشوریست که ازقبل ها الی اکنون بدور از تصور نیست که زندگی زنان انجا بدون آزاد و اذیت باشد ، زنان به عناوینی چون "نوکر" که در اصل و به گذارش از بی بی سی همان اصل (بردگی ) آزادی اکثرا زنان فقیر را در قید خود دارد ؛ زندگی میکنند . در گذشته زنان در این کشور وقتی شوهر زن وفات میکرد خانمش را زنده با جسد شوهرش می سوختاندن؛ این رسم ،اظهار عشق و محبت به شوهر عنوان میشد ، چانچه صاحب با دید مرا دنه اش این جنون را چنین تعریف میکند .

چون زن هندو کسی درعاشقی مردانه نيست/ سوختن بر شمع خفته کار هر پروانه نيست

انچه از بالا گرفته شد همان اثرات شوم مذهب است که کلیشه وار حتی در کشور های که همورای ادعای آزادی و دیموکراسی و حقوق برابر دارند ، رنگ شومش را دارد. اکنون که ما در استانه تجلیل از روز محوخشونت با زنان قرار داریم و هر روز هم از سرکوب خشن وو حشيانه زنان و لگد مال شدن حقوق آنان در خانواده و جامعه در جوامع زير سلطه و نفوذ اديان و بويژه حکومتهاى مستبد ، مساله زنان را در راس مسائل اجتماعى و سياسى جامعه قرار داده است ولی اکنون یگانه راهی که بلا اخص در مجالس تجلیل ازروز جهانی محو خشونت برزنان مهم است اینست که باید سکولاریزم را در راس مطالبات جنبش هاى زنان براى برابرى قرار دهیم . برابرى کامل و بى قيد و شرط زن و مرد در حقوق فردى و مدنى، در خانواده و در شرکت در حيات سياسى جامعه، لغو امتيازات ويژه مردان و مبارزه عليه مرد سالارى، رئوس مطالباتى هستند که دامنه نفوذ و تاثير مذهبیون سیاسی را بر زندگى زنان محدود مى سازند و زنان میتوانند با حق انسانی خود که شایسته یک انسان است زندگی نمایند .

گاه اسلامگریان سیاسی خواست جریات شان را به نام قانون بر زنان وضع میکنند و گاه حکومت ها ی مستبد رنگ شوم اهداف زن ستیز شانرا توسط سرمایه دارن به نمایش میگذارند ، رزو جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان مرویست از ستم سیتماتیک برزن ، واقعتیست از ظلم واستبدا وحشیانه رژیم های سرکوبگر و رفتار غیر انسانی با زنان به عنوان جنس دوم ، زنان که در ادوار تاریخ کشتزار مردان بوده اند این روزیست که باید اینهمه نابسامانی را بر هم بزنیم و برای حقو ق انسانی زن تلاش نمایم .

منبع :

http://afgazad.com/Gozaaresh-H...

واژه های کلیدی
آنلاين بنگريد :

پيام‌ها

 • لیزا !

  در کشوری که یکی از وزرای ان تا بوی " گوبر " را حس نکند خوابش نمیبرد ( لالو پر شاد یادوف ) و یا از شرم دختر های خود را به جنگل های اسام بعد از جند روز ولادت تنها میگزارند که طعمه جانوران وحشی جنگل شود و یا در مجموع هندوستانی هندوستانی را به نام مذهب میکشد , بطور مثال هندوستانی عیسایی بدست هندوستانی هندو کشته میشود , مسلمان هندوستانی بدست سک هندوستانی کشته میشود و یا سک هندوستانی مجبوراء خانه و جایداد خود را برای پناهنده شدند به نزد دشمن شماره یک خود پاکستانی مسلمان ترجیح میدهد و از همه جالب تر در روز های انتخابات قیمت رای دهی یک کیلو کچالو و یا پییاز میباشد . و یا پولیس نیم تنخواه ماهانه خود را از عابرین و مردم شهر به زور میگیرد . در یک همچو جامعه شما از یک همچو جزییات شکایت مینماید که اصلاء برای انها اهمیت ندارد . همچنان این خبط محله والا ها و یا اهالی محل ( زدیت و یا قصداء ) نبوده است و افغانها را با پاکستانی ها اشتباه نمیگیرند . اگر متوجه شده باشید هندوی هندوستان امروز با قدرت تر از زمان ابدالی ها هستند و هیچ وقت در صدد انتقام از افغان های هند و یا اولاده هایشان که 75% بالیود هندوستان را میچرخانند بر نیامده اند . در عوض برادران افغان شما را به نام ( کابلی والا پطان ) یاد نموده مانند شطر به یاد پنبه دانه در قان قرطک خود غب غب میکنند تا مزه جلغوزه جلال ابادی و یا پسته شمال را به یاد بیاورند . فقط یک بار بر اثر اشتباهات مسلمانان بهار خاصتاء مسلمانن سسرام و نواحی کولکته , هنود مجبوراء مسجد بابری را تخریت نمود که تا حالا پشیمان و معذرت خواه هستند . من این حرف ها را از روی حسن نظری که راجع به هندوستانی دارم نوشتم , ولی شما باید همیشه به یاد داشته باشید که هندو مانند گاندی صاحب اگر زورش برسد هندوستان تکه پاره میکند و اگر زورش نرسد چها متر کرباس را پوشیده همرای دم پایی های چوبی که ما افغانها آنرا ( نالی ) یاد میکنیم به سرک ها بر امده چنان اعاده عاجزی و عجز بنمایند که دل سنگ برایشان اب میشود .

 • فقط خانم لیزا بخواند

  مشکلات فعلی تنها گریبان زنان را نگرفته... این مشکلات مربوط میشود به جامعۀ بشری. جدا کردن زنان از مردان عاقلانه نیست چرا که این دو جنس بدون همدیگر هیچ هستند... برای خانم محسنی متأسف هستیم و باید گفت که مشکل دیوالی و اذیت و آزار دیگران توسط هندو ها نه تنها در هند بلکه در اروپا نیز رایج است... در شهر لندن ما که شبانه نمیتوانیم بخوابیم از بس که فشنگ و بم های صوتی منفجر میکنند...

  بهرحال مشکلات بشریت نه با مذهبی کردن حکومت و نه هم با غیر مذهبی کردن (سکیولاریزم) آن حل میگردد... فقط یک راه حل دارد که باید همه ی انسان نما ها، انسان شوند (که بعید است)...

  در همین اروپا که بعضی از کشور های آن به شدت سکیولار هستند روزانه صد ها پناه جوی هموطن و غیر هموطن را بعد از لت و کوب و توهین و تحقیر رد مرز (دیپورت) میکنند به کشور های جنگزده ی شان... پس کجای سکیولاریزم انسانیست؟

  قهرتان را ببلعید که بجز از جگرخونی برای خودتان دیگر نتیجه ی ندارد...

 • دیدن این مستندات برای خانم لیزا ضروریست. جنایاتی که در بیخ گوشش و در قلب اروپا و در میان شاخداران فیمینیزم صورت گرفته ولی افسوس که "خانه از پای بست ویران است"...

  http://english.aljazeera.net/p...;

 • لیزا جان !
  فکر کنید که کابل پرس میدان جنگ است و شما وظیفه دارید که اشحاص مانند کامبیز را محاکمه نموده و به دسته اعدام بسپارید . برای سپردن اشخاص مانند کامبیز و یا سرپلی و یا ارازل دیگر ضرور نیست زیاد وقت خود را ضایع نماید , ایشان خود توسط نوشته های خود سند و مدارک مینی بر محکومیت خود را برای شما فراهم مینمایند . این اشخاص یا در مقابل نیرو های وطن پرست قرار گرفته شروع به پخش جراثیم مینمایند و یا از بفروش ر سیدن خود ایشان و پروگرام ها و پلانینگ اینده خود در باره ضد و بند های ایشان با آی اس آی و سی آی ای این جا حرف میزنند . به این وسیله به جای اینکه وقت خود را در جمع و ضرب نمودن احساسات خود مینماید , شروع نماید برای افهام و تفهیم نمودن نوشته های این اشخاص , در این مورد من به شما کمک مینمایم و عرض کنم که ( گاهی نوشته این اشخاص را " از راست به چپ " بخوانید , گاهی از " چپ براست , گاهی از " پاین به بالا " , و گاهی خط ایشان را " از پشت ورق " بخوانید , بدین وسیله نتایج مطلوب از مطالعه تان بدست خواهید اورد . منظور اکثر دلالان امریکا و پاکستانی و ایرانی انچه مینویسند در باطن معنی دیگری میخواهند از نوشته خود بگیرند . این وظیفه نه تنها بسیار جالب است ولی شما را همیشه مشغول نگه داشته شرایط کمک به مردم تان را برای شما فراهم میاورد . موفق باشید .

جستجو در کابل پرس