در همین بخش

صفحه نخست > دیدگاه > قرآن وعلم امروزی

قرآن وعلم امروزی

جدال دین و علم
kawa gharji
شنبه 9 جنوری 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

صدها سال قبل کلیسا های مسیحی نیز با چنین باوری درمورد رابطه علوم انسانی وکتاب مقدس انسان های زیادی را دراتش سوزاندند وگالیله یکی ازکسانی بود که به واسطه دوستی با پاپ ان زمان و انکار ان فرضیه علمی که زمین به دور خورشید می گردد، ازمرگ نجات یافت. ويل‌ دورانت درمورد ان زمان‌ مي‌نويسد: «تعداد قربانيان‌ ازسال‌ 1480 تا 1488 يعني‌ در مدت‌ 8 سال‌ بالغ‌ بر8800 تن‌ سوخته‌ و 96494 تن‌ محكوم‌ به‌ مجازاتهاي‌ سنگين‌ ديگر بوده‌ است‌ و از سال‌ 1480 تا 1808 بالغ‌ بر 31912تن‌ سوخته‌ 291450 تن‌ محكوم‌ به‌ مجازاتهاي‌ سنگين‌ تخمين‌ زده‌ شده‌ است‌.»

صلاح کار کجا و من خراب کجا

ببین تفاوت ره کزکجاست تا به کجا

دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس

کجاست دیرمغان و شراب ناب کجاست

درکابل پرس نوشته نشرشده بود، درمورد رابطه قران باساینس امروزی که بحث دورو درازی رابه دنبال داشت ومن متاسفانه به خاطرکمبود وقت نتوانستم نظرات دوستان را درپایان ان نوشته بخوانم.

سالهای زیادی است که تحصیل کرده ها وروشنفکران اسلامی بحث های زیادی درسطوح مختلف درموردرابطه علم و دین دارند. تعداد زیادی ازروشنفکران دینی نیزازغیراسلامی بودن دستاورد های علمی بشر و تدریس ان دردانشگاه ها انتقاد نموده اند و نمونه ان را درچند روزگذشته در جمهوری اسلامی ایران دیده و شنیده ایم.

آنانیکه لاقل ذره اشنایی ازتاریخ علم دارند ،هیچگاه ازرابطه دین وعلم حرف نمی زنند. به خاطر آنکه دستاورد های بشری درعرصه علم همیشه دچار تغیر و تحول بوده و دراینده نیزخواهد بود. از طرف دیگر،کاوش نمودن دقیق و بدون پیش داوری ، داده های علمی درمتن کتاب های دینی به جای انکه خدمتی به دین باشد ضربه بزرگی را درباور افراد وارد خواهد کرد.

صدها سال قبل کلیسا های مسیحی نیز با چنین باوری درمورد رابطه علوم انسانی وکتاب مقدس انسان های زیادی را دراتش سوزاندند وگالیله یکی ازکسانی بود که به واسطه دوستی با پاپ ان زمان و انکار ان فرضیه علمی که زمین به دور خورشید می گردد، ازمرگ نجات یافت. ويل‌ دورانت د مورد ان زمان‌ مي‌نويسد: «تعداد قربانيان‌ ازسال‌ 1480 تا 1488 يعني‌ در مدت‌ 8 سال‌ بالغ‌ بر8800 تن‌ سوخته‌ و 96494 تن‌ محكوم‌ به‌ مجازاتهاي‌ سنگين‌ ديگر بوده‌ است‌ و از سال‌ 1480 تا 1808 بالغ‌ بر 31912تن‌ سوخته‌ 291450 تن‌ محكوم‌ به‌ مجازاتهاي‌ سنگين‌ تخمين‌ زده‌ شده‌ است‌.»

راه انداختن همچون بحث ها فایده های زیادی نیز در بهتر شناختن دین داردوجای خوشی است، چون یکی ازدلایل گریزمردم از دین و باور نمودن انها به علم به خاطر همین تناقض های است که خود دین باوران با خوش سلیقگی و کج سلیقگی در مورد علم و دین راه می اندازند و دراخر هم این دین است که شکست می خورد. ازجانب دیگرجای تاسف است که این بحث ها نشان دهنده آن است که کشورهای اسلامی قرار است همان راهی را که مسیحیت درچند قرن پیش طی کرده اند- از نو بپیمایند.

به هرصورت جدال بین علم و دین برمی گردد به دوره رنسانس دراروپا که پیشرفت های علمی زیادی رخ داد و ما با مطالعه تاریخ ان زمان متوجه می شویم که دین نه تنها مانعی درراه پیشرفت عقلی انسان درزندگی اش بوده و است ، بلکه از استقرار اخلاق راستین و نظم اجتماعی و سیاسی عادلانه و انسانی نیز ناتوان بوده و در اینده نیز خواهد بود.

با اغازپیشرفت کشورهای اروپایی درعرصه علم و صنعت، تعدادی ازمسلمانان درکوشش این افتادند تا با یافتن شواهدی درقران آن پیشرفت ها را به شکلی تایید نموده و با این طریق قران را معجزه قلمداد نمایند.

من خود بارها ازدهان اشخاص مختلف مذهبی شنیده ام که در قران بیش از 77 هزار علم موجود می باشد. وقتی درکشورهای دیگر طیاره را می سازند، سخنوران اسلامی ازپیش بینی قران با اوردن ایه " ولطیرو" ویا وقتی درامریکا حمله یازده هم سپتامبراتفاق می افتد تعدادی ازمسلمانان به این باورند که این اتفاق نیز در قران پیش بینی شده و ایه 109 سوره توبه را می اورند که در ان امده است: افمن اسس بنینه علی تقوی من الله و رضون خیر ام من اسس بنینه علی شفا جرف هار فانهار به فی نار جهنم والله لا یهدی القوم الظلمین .)) آیا کسی که شالوده و اساس مسجد را بر پایه تقوا و پرهیز بنا کرده و هدفش جلب رضایت خدا است بهتر است یا کسی که آن را کنار پرتگاه سستی بنا نموده که ناگهان در آتش جهنم فرو می ریزد، و خداوند گروه ستمگران را هدایت نمی کند.

آنگاه تطبیق این آیه را با فاجعه ویرانی مرکز تجارت جهانی آمریکا چنین تفسیر می کنند:

1- این فاجعه روز یازدهم بود، آیه فوق نیز درجزء 11 سوره توبه است.
2- ماه سپتامبر ماه نهم میلادی است ، سوره توبه نیز سوره نهم قرآن است.
3- سال فاجعه 2001 است، از ابتدای سوره تا آیه فوق 2001 حرف وجود دارد.
4- تعداد طبقات برج 109 عدد بود، آیه مذکور ، آیه 109 سوره توبه است.

به هر حال اگر شما در گوگل جستجو نماید از بازی پینک پونک تا اختراع هواپیما و کشتی های بزرگ مسافر بری و تا علوم طبی و فضا نوردی و زمین شناسی و جانور شناسی همه را به شکلی به قران ربط داده اند.

با خواندن تمام انها اولین چیزی که درذهن یک انسان نورمال خطورمی کند این است که در صورت موجود بودن این همه معدن علم در قران،پس چرا تمام کشورهای اسلامی در چنین قرن حجر بسر می برند؟

اسان ترین جوابی که یک مسلمان اماده و حاضربه این سوال دارد این است که بگوید" قران به شان خود ندارد هیچ عیبی --- هر عیب که است در مسلمانی ماست و....

دوستان عزیز!ما باشندگان کشورهای اسلامی متاسفانه گرفتار یک مشکلی استیم که ان مشکل فراراز پیدا کردن یک راه حل معقول وعدم پذیرش مسئولیت می باشیم. ما هر چیزی را که غرب پس از صدها سال مصرف دور می اندازد ،می گیریم و لباس خونین اسلامی بر ان می پوشانیم و تایید و تصدیق ان را نیز از متن قران و کلمه های ان پیدا می کنیم و با این کار نه تنها فرصت شناخت دلیل پیشرفت های کشورهای غربی را از دست می دهیم، بلکه همان ارزش های انسانی و خیلی چیز های دیگر خود را نیز از دست داده ایم.

انسان های چون اقای الف به جای کوشش نمودن درساختن لباس های ناجور اسلامی برای دست اوردهای کشورهای غیراسلامی درکوشش ان شوند تا خود ازهمان معدن علم و هنر و تروریسم استفاده نموده ومصدر خدمتی برای خود و خانواده و جامعه خود شوند.

متاسفانه در ذهن مسلمانان راه و رسم وپیشرفتها و دستاوردهای کشورهای غربی به یک اسطوره شیطانی تبدیل شده که که هرمسلمانی خود راموظف می داند که به شکلی با ان مقابله کند. یکی با استفاده از ان معدن 77 هزار علم، به خود بمب می بندد و معجزه قران را با به خاک و خون کشیدن هزاران هموطن من و درکوچه کوچه کشورمن نشان می دهد و دیگری با ساختن لباس های ناجور اسلامی بر تن پیشرفت های علمی کشورهای غربی- و با این کارها زمینه شناخت غرب را از خود و دیگران می گیرند. غربی که با سیاست های پلید و استعمارگرایانه و امپریالیسم اش بیشتر از انکه ضربه به ما زده باشد به خود اسیب رسانیده و نمونه ان جنگ های جهانی اول و دوم است که ملیون ها انسان در ان قربانی شدند و بلاخره غربی که چند گونه و چندگانه است.

در اخیر کمی در مورد معجزات علمی قران:

1-یونس از پیامبران بود. چون به آن کشتی پر از مردم گریخت، قرعه زدند و او در قرعه مغلوب شد. ماهی بلعیدش و او در خور سرزنش بود. پس اگر نه از تسبیح‌گویان بود، تا روز قیامت در شکم ماهی می‌ماند. پس او را که بیمار بود به خشکی افکندیم و برفراز سرش بوته کدویی رویانیدیم و او را به رسالت بر صد هزار کس و بیشتر فرستادیم.

از نظر علمی نه تنها مردود است بلکه بیشتر به قصه امیر ارسلان رومی و مادر فولاد زره می ماند .

2- و یاد کنید که دریا را برای شما شکافتیم و شما را رهانیدیم و آل فرعون را غرق کردیم و شما نظاره می‌کردید [آیه ۲]

3- [اینان‌] کسانی‌ هستند که‌ خداوند لعنت‌شان‌ کرده‌ و بر آنان‌ خشم‌ گرفته‌ و طاغوت‌ را پرستیده‌اند و [خداوند] آنان‌ را بوزینه‌ و خوک‌ گردانده‌ است‌، اینان‌ بدمنصب‌تر و از راه‌ راست‌ [از همه‌] گمگشته ترند [آیه ۳]
4-......................

نوشته امشب را با شعری ازهاتف اصفهانی به پایان می برم ولی امیدوارم که دوستانی چون اقای الف، کشف اتم را با چنین تفسیرهایش به این شاعرعزیز نسبت ندهند.

چشم دل باز کن که جان بینی انچه نادیدنیست آن بینی
دل هر ذره را که بشکافی افتابش در میان بینی

ایه های ذکر شده از ویکیپیدیا گرفته شده است!


برای مطالعه بیشتر در این زمینه علاقمندان می توانند از این منابع استفاده نمایند.
http://kawagharji.wordpress.com/
http://www.zandiq.com/
www.kavehroom.com

واژه های کلیدی

کاوه استم.
در کشورم اتفاق های می افتد که نمی توانم از کنار شان به بی تفاوتی رد شوم.
درس می خوانم. موسیقی می شنوم .

آنلاين بنگريد :

http://www.kawagharji.wordpress.com

پيام‌ها

 • jenabe gharji ra salam taqdeem ast

  aziz hamwatan pas chera ba goftaye aan shayere aziz amal namekoni wa chashme delat ra baz namekoni, na shawad ke delat chashm nadashta bashad , ke hatman darad ba har hal harkase ba andazaye fahmash masayel ra dark mekonad wa mepazerad wa ba een hesab agar khodat chez haye ra namepazeri na pazeer wa agar kase mepazerad shayad aqlash qad medehad , magar sawale man az khodat een ast ke asle daghdaghaye khodat dar chist? chi ra mekhwahi ke begoye? saf wa sada byan kon ke een todahaye millioni ra ba kodam samt wa jehat mekhwahi rahanomaye koni, chon anche ke az naweshta at paydast ba dieeen chandan sare sazesh nadari , okkkkk

  • مه یک چند نویشته به ارتباطی نویشتایت داروم که بدونی ایجازیت د زیری نویشتایت میپرتوم . آشنایت آقای الف بخیالیم که نویشتی مره موناسیبی حالی مضمونیش ندید و اجازه نداد . آقای کاوه که نمیدانوم چه مانا داره سلام ! اگه عکسکیت تازه است خو جوان استی و از نویشتایت فامیده میشه د تلاشی حقیقت ام برامدی . نشوه روزی حقیقت ره پیدا بکونی و د سر سریت مگس واری بزنی و نویشتایته از سایت ها جم کده نتانی . خودیت را یاب شوی و نویشتایت مردومه گومرا کده بوره صوابیت د گونایت حساب شوه و آخریش (...) پارگی د تو بانه . مه که قواری قندولکیته میبینوم بسیار زود راهیته پیدا خات کدی . از طرفی مه بریت یک مشوره است که د پالوی خاندنی مضمون های راویش و بابک و مثلی ازینا یک کمترک زیات ترک فلسفه ام بخانی . مشکل نیست که فلسفی شکاکا ره میخانی و یا خدا شناسا ره . به فکری مه خودکیته امی لبکی دریاچه های فلسفه غرق کده . حالی که درامدی پیش برو د مابین بحری فلسفه اوبازی ره شرو بکو . چیرا که اموتو که د لبکای جوی و دریا قوربقه و تشبقه میباشه د لبی بحری فلسفه ام سفسطه بسیار است . د درونیش درای که از نهنگایش باخبر شوی . د مغز مغزی قعریش درای که از جوهر هایش بدانی . تا جایکه مه ادبیاتیته دیدوم د مشکلی درکی حقیقت های نویشته ها بند نمیمانی بشرطی که درونیش درایی اگه نی د ای لبکی جویچه با خومتکه بازی و ریگ بازی دریا نوردی نمیشه . یا اگه میترسی یک چند قطری ازی بحره وردار و د خانه سریش غور کده مطالیش بکو . ایتو مطالیه که خوده د درونی امی چند قطره غرق بسازی . شاید از غرق شودنی سفسطه برایی و ای تمامی نویشتیم بخاطری تفسیری امو شعریتان بود که برداشت کده بودین و بس . جوابیتانه کار نداروم عملیتانه میخایوم . امی که ای نویشتی مره د کونجی خاطری تان جای بتین مثلی که مره خریدین . تشکر

  • برادر عزیز و آشنای گرانقدر آصف خان سرپلی؛

   احساسات بیریای شما به دین و نوشته های دلچسپ به لهجۀ عامیانه ئی، شما را یک شخص یکتا و بینظیر میسازد.
   من همه پاسخنامه های شما را مطالعه نموده و از هر یک نظرات شما قدردانی مینمایم و چیزهای هم می آموزم.

   کاوه جان را باآنکه از جنب مخالف اظهار نظر مینمایند، منحیث یک جوان روشن و با استعداد میدانم.
   آنچه که مرا مبهوت میسازد، برداشت شان از دین و قران و نسبت فرمائی ایشان از اعمال و طرز روش مسلمانان با اسلام است.

  • بیادر عزیز آقای الف سلام و احترام ! با ای نامیتان ثابت کدین که از جمی نویسندای مغرور و کبرجن و خودخا نبودین و سلامی بیسوادا ره الیک میگریفته بودین و لاحقل بری تبخوشی نویشتیشانه خو میخاندین که پیغام دادنیتان بری مه واری یک بیسواد امی مانا ره داره باایکه مثلی آقای صدر از نزدیکیم بخود شرمیدین . باز ام ما مردومی بیسواده که انسان فکر کدین و آدم حساب میکونین یک عالمی خدا جان تشکر .

   ما مردومی بیسواد تابالی ایتو فکر میکدیم و میکونیم که ای باسوادای قلم دار . ای ادیب های (ب) ادب و ای دانشمندای (ب) دانش و ای مغرور های سرکش و ای شاخه های کیبر و تکبور و ای نازول های قصر نشینی ما که ازعرق و اولی قفی دیستی ما بیسوادا باسواد شودن . و از خون ما و اولاد های ما صاحیبی قصر و خانه و چوکی و مقام و رتبه شودن . با فامیدنی رموز ها و شفر ها و درکی رگ رگی سفسطه های زندگی . چیرا به نویشتای آساند و فلسفی و رموز و اشارای واضی کیتابی خدا و رسولیش سر هایشان خلاص نمیشه و قدردانی بیادرانی بیسوادیشانه نمیکونن .

   حالی بریم ثابت شود و جوابیمه از بیجوابی چند نفری کبر جن گریفتوم که د وقتای مناسب د خدمتیشان خات رسیده احترامات تقدیمیشان خات کدوم . که امی نویشته و امو نویشته و نویشتای خودیشات ثبوتی نویشته های بعدیم خات شود . که یک یک تا شهنامایشان د روی شان کشیده میشه چه از طرفی مه و یا کسی دیگی که ای باریکی ها ره ایساس کده میتانه .

   بیادری عزیز آقای الف ! نامی مه ام با الفی مد دار شرو شوده خو پوشتی نامیم شد (بر وزنی مد) که خان باشه نداره . ما ره . مردوم د گیلدی حساب نمیکونن و شوما مره خان میگین . خاطریتان جم باشه که ای نویشتای ادبی و علمی شوما و نویشتای عامیانی ای بیسواد د گوشی راوشیان و دیگه روشن ضمیران دو توت ارزش نداره مثلی که عقایدیشان پیشی ما مردوم امو رقم بی ارزش است . لاکن بگوفتی یک حقیقت گومی حق ناشناس که خوده بسیار زیرک و هوشمن و دانا و عقلی کلگی جهان میتراشه گپایما فقط یک پرازید پخش کدن است که جل و بلی گپایشانه و آینی سخن هایشانه خط خط میکونه و یگان وقت رویشانه ام سیا میسازه . از امی خاطر مره با اونا بحث کدن مزه میته . و از گریان های بی اشکیشان کیف میکونوم . لاکن آشنا جان فکریتانه بگیرین که ای کیف و مزه ها بخاطری کودام دوشمنی شخصی نیست . و از عقایدی پوچی مردوم رنج ام نمیبروم . به مه چی . میگن بوز از پای خود و گوسفند از پای خود آویزان است . کسی که د ای گپای ما و شوما فامید خدا خیریش بته و کسی که نفامید د بلای هر دویما .

   وقتیتانه نمیگیروم موفق و کامیاب باشین و د چک چکی کابل پرسیان نپرین .

   با احترام . سرپلی

  • دوستان عزیز سلام

   انچه را که من می خواستم و می خواهم بگویم این است که ربط دادن دستاورد های علمی با قران کار درستی نیست . دست اورد های علمی همیشه یک چیز ثابت شده با تمام معنا و برای همیشه و کامل نبوده و همیشه دچار تغیر و تحول می باشد . بنا شما با ربط دادن این دست اورد ها که ممکن است فردا با پیشرفت علم بار دیگر تغیر کند نه تنها خدمتی به قران می کنید بلکه .....

   و خدمت اقای سرپلی صاحب باید عرض کنم که اگر روزی متوجه شدم که من به راه درستی نرفته ام ان وقت با سادگی و ... تمام اشتباهات خود را قبول می کنم . انسان گاهی اشتباه می کند ولی جایز الخطا بودن نباید دلیلی بر عدم ابراز اندیشه شود . متاسفانه بعضی وقت ها خیلی ها بر اشتباه بودن اندیشه شان واقف می شوند ولی باز هم به همان فکر می چسپد و... مطمن باشید من از ان گونه انسان ها نیستم .

   دست تانر ا صمیمانه می فشارم .

  • عزیزم سلام ! تشکر از جوابیتان . مه بیچاره ام میخاستوم بگویوم که یکی ملزم است و دیگیش مجرم . آیا قرآن پیشی شوما ملزم است و یا مجریم ؟ اگه ملزیم است خو نمیشه که بالای ملزم تا اثباتی جورمیش غور و فیش کد . و اگه ای کیتاب ره مجریم میدانین و تمامی مطالیه هایتانه سریش کامل کدین و ثبوت ام د دیست دارین و د ای نظریتان رای اکثریت ره ام حاصیل کدین میتانین دور فشانی بکونین . و مه ام کودام گپی غلط و مشوری نادروست ره بریتان ندادوم و ای یک مشکلی خورد نیست که شوما از مه کده بسیار میدانین و زیاد کیتاب ها ره حتا کیتاب های دینی ره خاندین . یک طرف بخشیش و میربانی های خداوند است و طرفی دیگیش چند شاباش و آفرینی چند اوباش . که مابینیشان بسیار فرقی کلان است و ادمی هوشیار از ایحتیاط باید کار بگیره باقی مطلبیمه خودیتان خوبتر میفامین . گپایکه د آقای الف گوفتین تا جای صحی است لاکن از ایکه مه نویشتایتانه خوب میخانوم مثلی که امی نویشتیتانه دو دفه یک دفه د امینجه و دفی دیگه که امی مضمونیتانه دلیل کسی ساخته روان کده بودین خاندوم . و از امی خاطر خاستوم شوما ره نرمک نرمک بفامانوم . پیشی ما قرآن یک معجزست و شوما از ای درک تشویش نکونین که امروز مثلن فلان علم و تجربات و تیوری ره با فلان آیت مثال دادن و شاید صبا ای تیوری غلط برایه و عکسیش شوه باز چه خات شود . مه یقینی کامل داروم که امو آیتی امروز خاندگیتان صبا مانای اموروزه برداشت ها ره خات داد و امی کمال و اعجازیش است و امی گپ ثابت میکونه که ایتو برابری ها و گپای بسیاری دیگه که شاید وقت داشتوم میده میده نویشته بکونوم کلام و نویشتی یک نفر و یا یک انسان شوده نمیتانه . تشکر از ای که یگان گپای تا و بالای مه ره بیسوادی خودیتان گوفته گوزشت میکونین و از امیخاطر مه ام گریفتاری اخلاقیتان شوده نمیخایوم چیزی که به دوشمنای خود میخایوم بری شوما ام بوخایوم . با احترام

  • ببین کاوه جان عزیز،

   مرام بنده از ترجمه و نشر رابطۀ ساینس با قرآن هرگز این نبوده که اثبات آیات قرآنی را مستلزم کشفیات ساینس جلوه بدهم.

   هدف و مرامم طوریکه در آخرین بخش نیز یادآور شده ام:

   « - آیات قرآن ضرورتی به تصدیق و یا عدم تصدیق از مرجع ساینس ندارد چونکه ساینس علم بشری بوده، قابل تغیر و در حال رشد و درحال کشفیات بیشتر و بهتر میباشد.

    مخالفان اسلام به هر عقیدۀ که هستند دلایل و استدلال خود شانرا دارند و ما نمیتوانیم از نگاه دینی و معنوی بر کسی دیگر قضاوت کنیم و اینرا پروردگار عالم حق خود دانسته و ما را بیدخل ساخته اند. وظیفۀ ما منحیث یک مسلمان اینست که دین اسلام را برای آنان به شکل درست معرفی بتوانیم.

    اگر عدۀ فکر میکنند که انسان از نسل میمون بوده و همه چیز زادۀ طبیعت میباشد، پس این طبیعت را کی آفریده است؟

    از طرف دیگر همانطوریکه خداوند میفرمایند: انسان قادر به ساخت حتی یگ مگس هم نخواهد شد.

   تکنالوژی و ساینس میتواند از آنچه خداوند قبلاً منحیث مادۀ اولیه پدید آورده چیزی دیگری اختراع نماید، کُلون نماید و یا ماشینی بسازد، اما هرگز چنین یک عالمی پر از عجائبات نخواهد توانست پدید بیاورد. سپس اگر کشفیات ساینس مطابق آیات ذکر شده نباشند ناقص بوده، به تجدید نظر و تحقیقات بشتر نیاز خواهد داشت.

    فرض نمائیم که اگر قرآن از سخنان حضرت محمد (ص) میبود، سپس شاید تاریخ نویسان از صداقت کار نگرفه اند و مخالفین امروزۀ قرآن نیز درست نمی فرمایند که محمد یک شخص بیسواد، جاهل و ... بوده و اگر محمد (ص) این همه آگاهی داشته و با آن به خدا و یکتا پرستی دعوت میکرده نه بخود پرستی، سپس چه بهتر که ما راهی چنین شخصیرا به جای داروین و ... که از وجود خدا انکار دارند، پذیرفته و بی دین و بیخدا از جهان فانی نرویم.»،

   بله مرامم، مقایسه آیات قرآن با علم امروزۀ ساینس و سواد و دانش حضرت محمد(ص) بوده تا ازین طریق جوابی برای کسانی بیابم که قرآن را کلام خداوند نه، بلکه از گفته های بشر و یا آنحضرت (ص) میشمارند.

   تا جائیکه من از قرآن دریافته ام؛ تشویق به نیکوکاری، پرهیزگاری، صداقت، تقوی و ایمانداری مینماید.

   بیشک آیاتی هم در رابطه با جنگ ذکر شده که بیشتر متعلق به دورۀ نزولش و دفاع از اسلام میباشند و آنهم از تصور و قضاوت من بدور است چونکه تاریخ عمدتاًاز دیدگاهای هواداران و یا مخالفان تحریر شده و من شخصاً اعتباری چندانی به آن نمیبخشم.

   آیات دیگری نیز هستند که من واقعاً خود را از درک و مفهومش عاجز میبینم ولی آنرا رازهای بزرگَ نهفته میپندارم که نسلهای بعدی بشر شاید به درک و کشف آن رازها نائل بیایند.

   ولی آنچه را امروز مخصوصاً در میهن ذلیل شدۀ ما بنام دین و مذهب و یا جهاد انجام میدهند مثل نور خوشید روشن است که چنان نبوده بلکه جهت بدنامی دین و به خاطر مرامهای ارتجاعی و غرائض شخصی و فردی گروه ها میباشد.

   موفق باشید.

  • آصف جان سرپلی؛

   بگذار از عالم دوری ولی با قلب پاک و بی آلایش منحیث یک برادر مسافر ترا به آغوش کشیده و برایت یقین بدهم که هرگز و هیچ فردی را از خود و کسی دیگری کم نه شمرده و دانش و نظرات هر شخص را از دیدگاه احترام و قدر میبنم. اگر نوشتۀ قبلی ام ذره ای نمایانگری از بی احترامی و یا خودپسندی بنماید، با کمال معذرت تأسف عمیقمرا قبول بفرمائید و نگذارید باعث رنجش خاطر شما بگردد.

   یقین داشته باشید که نوشته های شما، گویائی احساسات واقعی تان و مملو از تلاشهای خستگی ناپذیر در رفع سوء تفاهمات دینی با پیش آورد دلائل و استدلالهای مناسبِ حال و معقول میباشند و من متیقن هستم که شما آن بیسوادی هم نیستید که خود را جلوه میدهید. من کمتر کسیرا دیده ام که چون خودت رمز فهم و زوددرک باشد.

   همیشه خوشوقت و پیروز باشید.

جستجو در کابل پرس