صفحه نخست > حقوق بشر > قتل عام و تجاوز جنسی دسته جمعی در افشار، 10-11 فبروری 1993

قتل عام و تجاوز جنسی دسته جمعی در افشار، 10-11 فبروری 1993

وزیر دفاع وقوماندان اعلی دولت اسلامی در آن زمان در عملیات افشار احمد شاه مسعود بود. وی تمام مسوولیت برنامه ریزی و دستور دهی عملیات های نظامی را داشته است. وی مستقیماً قطعات جمعیت اسلامی و به طور غیر مستقیم قطعه اتحاد اسلامی را کنترل می کرد.
کابل پرس خبری
چهار شنبه 11 فبروری 2015

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

تمام ترجمه هاى اين مقاله : [English] [فارسى]

همرسانی

اشاره: پروژه ی عدالت افغانستان، گزارش نسبتا خوبی درباره ی جنایات انجام شده در افغانستان در سال 2005 منتشر کرد. گرچه در اين گزارش هيچ اشاره ای به جنایات حاد علیه بشریت در زمان شاهان ديکتاتور افغانستان نشده است، اما با اين وجود، جزو معدود گزارش هایی ست که می توان به آن استناد کرد. اين گزارش متاسفانه تاکنون در سطح وسیع در اختيار شهروندان افغانستان قرار نگرفته است. کابل پرس? قسمت های مختلف اين گزارش را برای یادآوری جنایات انجام شده در افغانستان به مرور نشر می کند.


6.4 قتل عام و تجاوز جنسی دسته جمعی در افشار

شرح عملیات

عملیات افشار در فبروری سال 1993 بزرگترین و کاملترین استفاده قدرت نظامی توسط دولت اسلامی افغانستان تا آن زمان را نشان داده است. دو هدف تاکتیکی در این عملیات بود. اول اینکه مسعود هدف داشت که توسط عملیات قرارگاه های نظامی و سیاسی حزب وحدت را فتح کند ( که در انستیتوت علوم اجتماعی، متصل به افشار، پایین کوه افشار در غرب کابل) و گرفتار کردن عبدالعلی مزاری، رهبر حزب وحدت. و دوم اینکه دولت اسلامی افغانستان مایل بود تا مناطق پایتخت راکه مستقیماً توسط قوای دولت اسلامی کنترل می شد با متصل کردن بخشهای غرب کابل تحت کنترل اتحاد اسلامی و بخشهایی از کابل مرکزی تحت کنترل جمعیت اسلامی، مستحکم و یکپارچه کند. شرح سیاسی و نظامی کابل در آن زمان، این دو هدف ( که در جریان عملیات به آن دست یافتند) یک توضیح قانع کننده از اینکه چرا دولت اسلامی به افشار حمله کرد، ارائه می کند.

مسوولیت تجاوزات مرتکب شده در جریان عملیات

نیروهایی که تعرضات را در غرب کابل در 10-11 فبروری 1993 انجام دادند، همه رسماً متعلق به وزارت دفاع دولت اسلامی افغانستان بودند.

وزیر دفاع وقوماندان اعلی دولت اسلامی در آن زمان در عملیات افشار احمد شاه مسعود بود. وی تمام مسوولیت برنامه ریزی و دستور دهی عملیات های نظامی را داشته است. وی مستقیماً قطعات جمعیت اسلامی و به طور غیر مستقیم قطعه اتحاد اسلامی را کنترل می کرد. مسعود اشتراک قطعات اتحاد اسلامی در طی یک توافقی همراه عبدالرسول سیاف، رهبر حزب به دست آورد. با وجود اینکه قطعات اتحاد رتبه های تشکیلاتی اردوی افغان برایشان داده شده بود، قوماندان ها در ساحه دستوراتشان را از قوماندانهای ارشد اتحاد و شخص سیاف اخذ می کردند. سیاف عملاً به عنوان قوماندان عمومی نیروهای اتحاد در جریان عملیات عمل می کرد و مستقیماً با قوماندانهای ارشد توسط مخابره ارتباط داشتند. در این صورت، سیاف به طور مساویانه همراه رهبری جمعیت اسلامی مسوولیت کنترل و فرماندهی را دارد.

نمونه هایی ازخشونت ها و تنش های نژادی که قبل از عملیات واقع شده بود، قوماندان های عمومی شاید می توانستند پیشبینی کنند تجاوزاتی را در پی خواهد داشت وقتی که به مناطق اکثراً هزاره نشین حمله می کردند. به علاوه، چون جنگ در منطقه دو کیلومتری از پوسته قوماندان عمومی واقع شده و قوماندانهای ساحوی مجهز به ارتباطات مخابروی بودند، قوماندان عمومی باید از تجاوزات واقع شده در افشار بلافاصله بعد از شروع آن اطلاع می داشت. هم مسعود و قوماندان های ارشدش و هم سیاف از اقدامات موثر برای جلوگیری از تجاوزات قبل از آنکه شروع شود ویا برای جلوگیری آنها زمانیکه عملیات در حال انجام بود، ناکام ماندند.

در حالیکه مشخص کردن تک تک قوماندانهای مسوول برای مثالهای مشخص قتل و تجاوز جنسی امکانپذیر نبوده است، پروژه عدالت افغانستان توانسته است یک تعداد از قوماندان هایی که نیروهای مسلح را در عملیات رهبری می کردند، مشخص نماید. شواهد نشان می دهد که لشکریان جمعیت و اتحاد هردو تجاوزات را مرتکب شده اند. گرچه برخی از قوماندان ها فقط در کارهای نظامی قانونی، فتح و به دست آوری هدف تعیین شده شرکت داشتند، قوماندان هایی که عملاً در عملیات شرکت داشتند وضعیتی داشتند تا جواب داده و تعیین کنند که آیا نیروهایشان را از سوءاستفاده و تجاوزات بازدارند یا اینکه خود و افرادشان فعالانه در قتل عام های دسته جمعی، تجاوز جنسی، توقیفهای اختیاری و بقیه تجاوزات که در جریان عملیات واقع شد، شرکت ورزند.

دولت اسلامی از طریق وزیر دفاع احمد شاه مسعود و رهبر متحدین حزبی، عبدالرسول سیاف نیروهای نظامی ذیل را به شرکت در عملیات افشار فرستادند.

قوماندان های جمعیت اسلامی و قطعات

محمد قسیم فهیم، رئیس استخبارات، مسوول عملیاتهای نظامی ویژه در حمایت از تعرضها و حملات و شریک در برنامه ریزی عملیات می باشد.

انور دنگر، قوماندان فرقه ای از مجاهدین از شکر دره شمالی که توسط شاهدان متعددی به عنوان رهبر نیروهای نظامی که در دو روز اول عملیات تجاوزات را مرتکب شده اند، نام برده شده است.

ملا عزت، قوماندان فرقه ای از مجاهدین از پغمان که توسط شاهدان عینی متعددی به عنوان رهبر نظامیان که در دو روز اول تجاوزات را مرتکب شده اند،نام برده شده است.

محمد اسحاق پنجشیری، قوماندان لوایی از مجاهدین که طبق شاهدان در حملات شرکت داشت.

حاجی بهلول پنجشیری، قوماندان لوا که مطابق گفته شاهدان در حملات شرکت داشت.

بابه جلندر پنجشیری، قوماندان لوا که در عملیات شرکت داشت.

خانجر آخوند پنجشیری قوماندان کندک (غند) که در حمله شرکت داشت.

مشتاق لالی، قوماندان کندک در حمله شرکت داشت.

باز محمد احمدی بدخشانی، قوماندان فرقه که در حمله شرکت داشته و از قرغه حمله کرد.


قوماندان های اتحاد اسلامی و قطعات شرکت کننده در عملیات

حاجی شیرعلم، قوماندان فرقه وابسته به سیاف از پغمان توسط شاهدان عینی متعددی به عنوان رهبری نظامیان در افشار در طی دو روز اول زمانی که تجاوزات به وقوع پیوسته، نام برده شده است.

زلمی طوفان، قوماندان لوای 597 توسط شاهدان عینی متعدد به عنوان رهبری نظامیان در افشار طی دو روز اول، زمانیکه تجاوزات به وقوع پیوسته، نام برده شده است. ( لوای 597 قبل از سقوط دولت نجیب الله وجود داشت و لوای تانک مرادات نامیده می شد.) این لوا در منطقه کمپنی در غرب کابل موقعیت داشت.

داکتر عبدالله، قوماندان در سطح کندک (غند) لوای 597 توسط چندین تن از شهود به عنوان رهبری نظامیان در افشار در روز اول و دوم که تجاوزات انجام یافته، معرفی شده است.

جکرن نعیم، قوماندان در سطح کندک (غند) لوای 597 نیروهایش را در روز دوم عملیات مستقر کرد.
ملا تاج محمد شریک در پلانگذاری عملیات معرفی شده است.

عبدالله شاه توسط چندین شاهد به عنوان رهبری نظامیان در افشار و مسئول در دستگیریهای خود سرانه ، آدم ربایی و دیگر تجاوزات نام برده شده است.

خنجر که نیروهای نظامی را در روز دوم عملیات در افشار مستقر کرده است.

عبدالمنان دیوانه، قوماندان در سطح کندک (غند) توسط شاهدان به عنوان کسی که نظامیان را در روز دوم عملیات مستقر کرده، نام برده شده است.

امان الله کوچی، قوماندان در سطح کندک (غند) نظامیان را در روز دوم عملیات در افشار مستقر کرده بود.
شیرین، قوماندان در سطح کندک (غند) در روز دوم عملیات، نظامیان را در افشار مستقر کرده بود.

مشتاق لالی، قوماندان در سطح کندک (غند) نظامیان را در روز دوم عملیات در افشار مستقر کرده بود.
ملا کج کول در روز دوم عملیات نظامیان را در افشار مستقر کرده بود.

داستان عملیات

تمامی نیروهایی که نهایتاً در جنگ به تاریخ 10-11 فبروری 1993 شرکت داشتند، قبل ار شروع حمله در داخل و اطراف کابل مستقر شده بودند. تدارکات اصلی توسط دولت اسلامی افغانستان (ISA)، رهبری عملیات های ویژه برای تضعیف دفاع حزب وحدت و استقرار توپ های اضافی برای بمباردمان بود. زیرا که رئیس استخبارات، محمد فهیم تمامی مسوولیت را برای عملیات های ویژه داشت. پرسونل وی با یک تعداد از قوماندان های شیعه اطراف افشار تماس گرفته و تعهد آنها را برای همکاری با حمله دولت اسلامی کسب نمودند.

مهمترین مقر جدید سلاح ثقیله قبل از عملیات، نقطه تپه علی آباد بود. مسعود 23 اسلحه زیو را در آنجا به همراه گروه اعزامی 30 نفره مستقر کرده بود تا مناطق اطراف سیلوی مرکزی، افشار، کارته سه، کارته چهار، و کارته سخی را هدف گیری کنند. اهمیتی که قدرت آتش گروهی و تعداد زیادی از مکانهاییکه از آنجا سلاح های ثقیله استفاده می شد داشت این بود که آنها بزرگی و اهمیت عملیات را نشان دهند. این فقط یک حمله ضربتی و جنگ جزیی نبوده بلکه یک جنگ تمام عیار بوده که دولت اسلامی ذخائر نظامی ترکیبی از دوره ارتش شوروی سابق و مجاهدین را در مقابل اهداف در محدوده پایتخت مستقر کرده بود. تمامی این اهداف در مناطقی قرار داشتند که اول مسکونی بوده و جمعیتی از غیر نظامیان را در برداشته است.

شاهدانی که با نظامیان در زمان عملیات شرکت داشتند، گزارشاتی را در مورد پلان گذاری و هماهنگی نظامی که مسعود قبل از عملیات نظامی انجام داده بود، تهیه نموده اند. گرچه، این نمایی جزیی از برنامه ریزی را ارائه می کند زیرا یک عملیاتی بدین مقیاس می بایست آمادگی های متمرکز را مستلزم داشته است. طبق گفته یکی از شاهدان، قوماندان های ارشد جمعیت به همراه قوماندان های ارشد اتحاد ( شیرعلم و زلمی طوفان ) و مهمترین متحد شیعه بنام سید حسین انوری به علاوه مشاورین نظامی دولت اسلامی افغانستان به ریاست مسعود در قرارگاه-های ارتش در بادام باغ دو روز قبل از عملیات جلسه داشتند. جلسه دیگر در یک خانه مصون استخبارات در کارته پروان، نزدیک هوتل انترکانتیننتال در شب قبل از حمله برگزار شد. مسعود از همین منزل به عنوان اتاق عملیاتی در بیشتر روز استفاده کرد. همچنین یک جلسه ای از قوماندان های اتحاد به ریاست سیاف در پغمان یک روز قبل از عملیات برگزار شد. هدف این جلسه ها آموزش قوماندان های اصلی به نقش آنها در حمله زمینی بود.

قوای دولت اسلامی بمباردمان عمومی را درغرب کابل در شب 10-11 فبروری 1993 به اهداف اطراف انستیتوت علوم اجتماعی و افشار و در بقیه مناطق شیعه نشین شهر شروع کردند. پیشروی نظامیان حدود ساعت 5 صبح 11 فبروری آغاز شد و این زمان به عنوان زمان آغاز همه جانبه جنگ یاد می شود. اولین پیشروی قطعی نظامیان از جانب بادام باغ به بالای تپه رادار، بخشی از پشته افشار بود. نظامیان دولت اسلامی افغانستان بلافاصله نقاط بالای کوه را بدون مقاومت توانستند که تصاحب کنند و پوسته های دفاعی مهم حزب وحدت در آنجا آتش گرفته و تانک های مستقر در آنجا از حرکت بازماندند.

گروه اعزامی بزرگی هم از اتحاد و هم از جمعیت به سمت افشار از سمت غرب پیشروی کردند. نزدیکترین نقطه خط جبهه به هدف اصلی عملیات پلی تکنیک کابل بود. قوای جمعیت در امتداد سرک افشار از کارته پروان و هوتل انتر کانتیننتال به سمت انستیتوت علوم اجتماعی پیشروی کرده و از سمت شرق وارد افشار شدند. قوای دولت اسلامی به امتداد دیگر نقاط خطوط اول جبهه به ویژه قلمرو محصور غرب کابل پیشروی نکردند. گرچه به بمباردمان شدید ادامه داده و قوای فراوانی را برای حفظ تهدید پیشروی مستقر کردند.

به هرحال، ساعت ا بعدازظهر، خطوط دفاعی اصلی حزب وحدت به امتداد ستیغ افشار تحلیل رفته و مواضع آنها در انستیتوت علوم اجتماعی غیر قابل دفاع بود. مزاری و قوماندانهای ارشدش از انستیتوت پیاده فرار کردند. ساعت 2 بعدازظهر قوای دولت اسلامی توانستند که انستیتوت علوم اجتماعی را تصرف کنند و قوایی که از شرق و غرب پیشروی کرده بودند، در افشار یکجا شده و کنترل موثر منطقه را دردست گرفتند. آنها در خوشحال مینه و افشار مستقر شده، ولی پیشروی بیشتری نکردند. نظامیان شروع به امن سازی منطقه کرده، پوسته ها را ایجاد کرده و یک عملیات تلاشی را انجام دادند. این عملیات جستجو یا تلاشی بود که سریعاً یک سری از اعمال جنایت و چور و چپاول را به وجود آورد طوریکه شواهد عینی غیر نظامی ذیل شرح داده اند.

مزاری توانست تا خطوط دفاعی در امتداد کناره خوشحال مینه، پهلوی سیلوی مرکزی و کارته سخی را باز ایجاد کند. بناءً بیشتر غرب کابل را دراختیار داشت. برخی از اهالی افشار، به ویژه آنهایی که بیشترین آسیب را دیده اند، همراه نظامیان وحدت جابجا شده فرار کردند (این عامل به نظر می رساند تا نسبتاً شمار کمتری از جوانان در تلفات در گواهی ها ذکر شده باشد.) گرچه، اکثر جمعیت غیر نظامی افشار در این مکان بودند زمانیکه قوای دولت اسلامی ساحه را تصرف کردند. به خاطر بمباردمان، جنگ شدید و حضور نظامیان وحشی به نظر می رسد که تعداد زیادی از غیر نظامیان قادر به ترک ساحه در روز اول عملیات نبودند. به هرحال، یک هجرت گسترده در شب 11-12 فبروری به وقوع پیوست. زنان و کودکان اکثراً به سمت تایمنی در شمال کابل فرار کردند و در مکاتب و مساجد در چهار راهی اسماعیله پناه گرفتند. برخی از پیرمردان ترجیح دادند تا بمانند و از خانه و دارایی ها محافظت کنند، اما شواهد نشان می دهد که نظامیان اکثراً مردان را هدف توقیف های خود سرانه و قتل عام قرار دادند به عبارت دیگر غیر نظامیان مذکر آزاد نبودند تا منطقه را ترک کنند. اکثر نجات یافتگانی که از افشار فرار کرده اند، از دیدن آوارها و جنازه ها در طول راه شرح داده و بیان داشته اند که آنها بعد از جنگ اصلی گریخته اند. در ختم روز دوم، جمعیت وسیعی از غیر نظامیان افشار را تخلیه کردند و به نظر می رسد که این هجرت رویدادی بود که به طور قاطعانه جنایات علیه غیر نظامیان در منطقه را پایان داد.

در روز دوم عملیات، 12 فبروری مسعود جلسه ای را در هوتل انتر کانتیننتال با تعویق تشکیل داده و در مورد ترتیبات برای امنیت مناطق تصرف شده جدید گفتگو کردند. در این جلسه قوماندان های ارشد دولت اسلامی و اشخاص سیاسی به شمول ربانی، سیاف، آیت الله محسنی، آیت الله فاضل، و جنرال فهیم حضور یافته بودند. دولت اسلامی طلب کرد هیئت وکلای مردم شیعه را و حسین انوری به عنوان قوماندان برجسته دولت اسلامی از جانب غیر نظامیان شیعه تحت فشار بود تا ترتیباتی برای امنیت آنها بگیرد. در این جلسه دستور به توقف کشتار و چور و چپاول داده شد و به روی معاوضه سفرا بین احزاب مختلف برای شناسایی اسیران توافق صورت گرفت. همچنان عقب نشینی نیروهای تعرض کننده ومستقر کردن یک نیروی کوچکتر در مناطق جدید فراخوانده شد. بزرگی و عظمت جنایات واقع شده در دو روز اول عملیات ، قبل از این جلسه، به طور واضح بسیار دیر بود تا از جنایات اصلی جلوگیری شود. همچنین این جلسه به نظر می رسد که در توقف چور و چپاول منطقه بی اثر و بیفایده بود طوریکه ویرانی خانه ها در افشار به طور فزاینده بعد از جلسه رخ داد.

جنایات جنگی: حملات نامشخص، تجاوزات جنسی، آدم ربایی ها و قتل عام ها

گلوله باران و بمباردمان کورکورانه مناطق غیر نظامی

منطقه افشار در روز اول عملیات مورد هدف سلاح های ثقله قرار گرفت. اهداف نظامی عمده، انستیتوت علوم اجتماعی و دیگر قرارگاه های اصلی وحدت بوده است. گرچه، انستیتوت علوم اجتماعی هرگز صدمه ندید. اکثر راکت ها، گلوله های تانک، و آوان ها در مناطق رهایشی غیر نظامی فرود می آمد. چون مراکز فرماندهی نیروهای اتحاد و جمعیت هردو در محدوده افشار بود، آشکار می شود که این حمله هدف داشت تا جمعیت غیر نظامی را از افشار بیرون براند که در انجام آن موفق شد. شمار کشته شدگان در این حمله (به جز آنهایی که قتل عام شدند) نامعلوم است. تقریباً هر شاهدی که پروژه عدالت افغانستان همراهش مصاحبه کرده از دیدن اجساد در منطقه بیان داشته اند. در حقیقت، گلوله باران و فیر آوان بسیار شدید بود که تعداد زیادی از ساکنان در روز اول پنهان شده و سعی به ترک منطقه نکردند. گرچه این امر ممکن تلفات غیر نظامی رااز بمباردمان کاهش داده باشد، اما این غیرنظامیان را در مقابل جنایات بعدی صدمه پذیر نمود.

قتل عام ها و مفقودی ها

طوری که در فوق ذکر شد، احزاب درگیر جنگ طبق ماده عمومی 3 معاهده جنوا که قتل عامها، شکنجه و گروگان گیری را ممنوع کرده بود، محدود شده بود. شهودی که پروژه عدالت افغانستان همراه آنها مصاحبه کرده است، بیان داشته اند که گروهی از عسکران حزب وحدت از قرارگاه های وحدت در انستیتوت علوم اجتماعی توسط قوای اتحاد اسلامی در 11 فبروری اسیر گرفتند. علاوه بر این، تعداد زیادی مردان غیر نظامی و مظنون به ملیشه های وحدت از ساحه افشار دستگیر شدند بعد از اینکه اتحاد آن جا را تصرف کرد. شمار گرفتار شدگان نامعلوم است. یک گروهی از اسیران هزاره که توسط اتحاد اسلامی نگهداری می شد، متعاقباً توسط قوماندان های اتحاد برای دفن اجساد عملیات افشار بعد از یک هفته استفاده شدند. این گروه از شاهدان گزارش داده اند که اقاربشان در بین زندانیان غیر نظامی و نظامی گرفتار شده توسط اتحاد بودند که متعاقباً مفقود شده و باور بر این است که توسط قوای اتحاد آناًبه قتل رسیده باشند. پروژه عدالت افغانستان فقط قادر به بیان تعداد کمی از قربانیان بوده است. برخی دیگر از مردان از خانه هایشان گرفتار شده اند.

یکی از شهود به نام ع. به پروژه عدالت افغانستان اظهار داشت که وی و فامیلش سعی کرده بودند که فرار کنند، اما گلوله باران و راکت باران بسیار شدید بود. " ما به خانه خسور مادرم دویده و آنجا پنهان شدیم. دیگر مردمان به ما گفتند که مردم به روی جاده ها کشته شده بودند. سرانجام یک تعداد کمی از دیگر فامیل ها به ما پیوستند. ما می توانستیم مخابره های بعضی از افراد سیاف را بشنویم و به آنها اخطار داده می شد که جنگ را بالای اموال چورشده شروع نکنید. مردان مسلح که از سیاف و از جمعیت بودند، همه خانه ها را چور کردند. افراد سیاف پشتو صحبت می کردند و جمعیتی ها دری صحبت می کردند. من فامیلم را به دیگر مکان فرستادم و خود در خانه ماندم. حدود ساعت 11 قبل از ظهر، یک قوماندان بنام عزت الله (از اتحاد) به همراه حدود ده نفر مسلح به خانه آمدند. من به امید اینکه نظامیان فکر کنند که در خانه کسی نیست در را باز مانده بودم. آنها به داخل آمده و مرا لت و کوب نمودند و مرا به بند قرغه برده و به همراه حدود 60-65 مرد به داخل یک کانتینر انداختند. آنجا بسیار شلوغ بود. بعضی اوقات برخی از مردان بیرون کشیده شده و از آنها کار می کشیدند مانند شکستاندن چوب." بعد از یک هفته به همه زندانیان گفته شد که چقدرباید پرداخت کنند تا آزاد شوند. به این شاهد گفته شد که باید$ 5000 (دالر) پرداخت کند. وی به آنها گفت که اینقدر پول ندارد اما دوستانش از پغمان آمدند و برای رهای وی پرداخت کردند.

یکی از شاهدان زن بنام ب. به پروژه عدالت افغانستان گفت که نیروهای نظامی اتحاد اسلامی وی را لت و کوب کرده و شوهر غیر مسلحش را از منطقه مسکونی شان در افشار دستگیر کرده که وی هنوز لا درک می باشد.

یکی از شهود بنام C به پروژه عدالت افغانستان اظهار داشت که عسکران خانه ها را برای پیدا کردن مردها تلاشی می کردند. من به پغمان برده شدم. در شب در یک کانتینر نگهداری شدم. در جریان روز من و حدود 10 الی 20 نفر دیگر مجبور به کندن سنگر بودیم. کانتینرهای زیادی در آنجا بود. در شب برخی از مردان بیرون کشیده شده و باز نمی گشتند. ما می توانستیم صدای فیر را بشنویم و حدس می زدیم که آنها کشته شدند. فکر می کنم بعضی از آنها در سنگرها دفن شدند. بالاخره من با پنهان کردن خود در رودخانه در زیر پل فرار کردم. من ساحه را ترک کرده و به کویته رفتم.

شاهد زنی بنام م. به پروژه عدالت افغانستان گفت که ساعت 7 صبح، زمانیکه اتحاد اسلامی افشار را تصرف کرد، یک گروهی از مردان مسلح به محوطه خانه اش آمده و شوهرش س. را دستگیر کردند. آنها وی را بعد از 45 روز رها کردند. وی بسیار وحشیانه لت و کوب شده بود که شنوایی اش برای همیشه آسیب دیده و کر شده بود. طبق گفته همسرش، وی همچنین در شناختن افراد مشکل داشته است. بعد از اینکه وی توقیف شد، گروه دومی حدود 10 الی 15 نظامی اتحاد بین ساعت سه تا سه ونیم بعد از ظهر وارد خانه شدند. آنها ادعا کردند که پشت نیروهای وحدت می گردند. آنها از بازوی پسر این زن (م) گرفتند. "پسرم یازده ساله بود. آنها وی را نگهداشته و پرسیدند پدرت کجاست؟ آنها تفنگهایشان را طرف وی نشانه گرفتند و من خودم را روی وی انداختم. من به روی دست و پایم تیر خوردم. اما پسرش پنج بار تیر باران شد. وی مرد." بعداً نظامیان دارایی های فامیل را گرفته و رفتند.

شاهد 75 ساله ای بنام ک. بیان داشت که نظامیان وابسته به سیاف وی را از سر جوی افشار در روز عملیات افشار، 11 فبروری ربودند. وی یکی از گروه های هفت نفری بود که زندانی شده و شدیداً مورد لت و کوب قرار گرفته و وادار به کمک به حمل اجناس چور شده از افشار به عنوان جوالی شده بود. نیروهای نظامی اتحاد بعداً در آن روز وی را به کمپنی (منطقه کنترل شده سیاف) برده و مدت دو ماه وی را نگهداشتند. قوماندانی که وی را دستگیر کرده بود، غلام رسول وابسته به سیاف بود. وی اظهار داشت که بعد از آن به مدت دو ماه در شکردره به عنوان زندانی انور دنگر بود و بعداً سه ماه دیگر در فرزه (Farzah) به قوماندانی حنیف بود. وی شاهد بود که نظامیان یک از اقاربش بنام قمبر ظاهر را فوراً کشته اند.

شاهدی بنام غ. برای مدت کوتاهی دستگیر شده و توسط نیروهای اتحاد در روز اول عملیات تا حد بیهوشی لت و کوب شده است. زمانی که وی بعداً به منطقه برگشته، وی دو جسد را از چاه خانه اش بیرون کشید و تخمین می زند که خودش 30 الی 35 جسد را هنگام فرار از منطقه دیده است ( به شمول یک سر بریده شده در روی یک پنجره).

عبدالله خان، 67 ساله از ولایت غزنی توسط قوماندان عزیز بنجار، یکی از قوماندانان سیاف در افشار دستگیر شده است. مابقی فامیل در جریان عملیات نظامی اصلی به تایمنی فرار کرده بودند. عبدالله خان برای محافظت اموال خانه اش در افشار مانده بود. به هرحال، تمام اموال خانه در جریان عملیات دزدیده شده و خانه ویران شد. فامیل نتوانسته بودند تا عبدالله خان را ردیابی و پیدا کنند و بناءً وی گمشده باقی ماند.

شاهدی بنام ش. به پروژه عدالت افغانستان گفت: زمانی که نیروهای اتحاد وارد خانه اش شدند، آنها پدرش را داخل محوطه تا سرحد مرگ لت و کوب نمودند. سپس، آنها تمام اموال خانه را دزدیدند.

تجاوز جنسی توسط نیروهای اتحاد

در جریان عملیات افشار، قوای اتحاد اسلامی سیاف برای بیرون راندن مردم غیر نظامی از منطقه از تجاوز جنسی و دیگر حملات علیه غیر نظامیان استفاده کردند. پروژه عدالت افغانستان همراه تعدادی از شاهدانی که شرح واقعات تجاوز جنسی توسط قوای اتحاد در جریان عملیات افشار را داده اند، مصاحبه کرده است. شاهدی بنام م. (اظهارات فوق را ببینید) از دست و پایش زخمی شد زمانی که نظامیان اتحاد به پسرش فیر کردند. وی بیان داشت: "در حالیکه هنوز از من خون می رفت، آنها به من تجاوز کردند." وی اظهار داشت که سه عسکر وی را پایین نگهداشته در حالیکه چهارمی وی را در زیرزمین خانه خودش تجاوز جنسی کردند. چندین زن دیگر نیز به خانه م. پناه آورده بودند: یک همسایه بنام ز. و دو دخترش و یک زن دیگر بنام ر. نظامیان اتحاد دو دختر ز. که 14 ساله و 16 ساله بودند و زنی بنام ر. را تجاوز کردند. عسکران آنها را به نوبت به زیرزمین برای تجاوز بردند. یکی از دختران ز. توسط برچه زخمی شد وقتی که وی کوشش برای مقاومت می نمود.

یکی دیگر از شاهدان زن بنام س. بیان داشت که مردان مسلح به خانه اش در افشار سیلو در روز دوم عملیات افشارهجوم آورده بودند. آنها وی را لت و کوب کرده و خودش و خواهرش را در خانه شان تجاوز کرده و دارائی هایشان را به یغما بردند.

یک شاهد زن بنام ش. بیان داشت که بعد از تصرف افشار، نیروهای اتحاد اسلامی به زور ساعت 7 صبح وارد خانه اش شدند. آنها به چهار دختر به شمول ش. خواهرش که 14 ساله بود، و دو تن دیگردر محوطه خانه مسکونی شان تجاوز کردند.

گزارشات زیاد دیگری از تجاوز جنسی وجود دارد. شمار زنان تجاوز شده نامعلوم است. ساکنان افشار تا سال 2001 برنگشتند. در اواسط سال 2005 منطقه اکثراً هموار باقی مانده، گرچه برخی باشندگان اسبق به مخروبه های خانه های سابق خویش بازگشته اند.


بمباران کابل و ادامه جنایات جنگی

گرچه راکت باران کابل توسط حزب اسلامی به طور عموم کورکورانه بود، سه دسته هدف که قوماندان های حزب اسلامی علیه آن بمباردمانهای خودشان را رهبری میکردند، وجود داشت. بیشتر این اهداف در داخل و یا اطراف مناطق غیر نظامی موقعیت داشت.

دو شنبه 8 فوريه 2010


جنایات در رژيم برهان الدین ربانی

شورای نظار بر کوه آسمای، (کوه تلویزیون) با پوسته رادیو تلویزیون، کوه رادار به معنی اینکه رهبران هدایت میداد تا راکت ها و بمب ها در کجا می افتد کنترول داشت. طبق اظهارات قوماندان کندک پوسته عمومأ در مدت سه ماه در سه ماه تحت فرمان گل حیدر بعضی اوقات توسط با به جان اکمالات و تبادله نیرو میشد.

شنبه 6 فوريه 2010


جنایات شبه نظامیان و گروه نظامی حکمتیار و خالص در زمان نجیب الله

عقب نشینی روسها و زمان پس از آن/ آویزان کردن زندانی ها از دست شان در یک جوره حلقه آهنی که در سقف اطاق بود، لت وکوب اکثراً توسط چوب چماق، شوک برقی، محروم نمودن از غذا و خواب، محبوس کردن در اطاق یا کوته قلفی کـردن، سوء استفاده جنسی، شکنجه روانی، بود. مدت و زمان اساسی شکنجه از طرف شب بود.

جمعه 5 فوريه 2010


جنایات در زمان اشغال افغانستان توسط شوروی، کارمل و نجیب الله

از جنوری 1980 الی فبروری 1989 / حسام رئیس استخبارات نظامی بود و کار مدیریتی را انجام می داد و فرمان صادر میکرد. عبدالله فقیرزاده معاون اپراتیفی بود و فرمان ها را اجرا می کرد و عملاً پروگرام دستگیری و شکنجه آنها را هدایت می کرد. وی بسیار ظالم بود. وی به مار کبرا مشهور بود. بعد از این وظیفه وی والی قندوز شد.

چهار شنبه 3 فوريه 2010


جنایات حکومت های وابسته به شوروی

نقض حقوق بشر بین المللی و قوانین انسانی در سال 1978 الی 1992 / علیرغم شرارت زیاد و جنایات بی شمار، این دوره کمترین اسناد جنگ را دارا می باشد. افغانستان از بیشتر قسمتهای جهان مجزا بوده و خبرنگاران خارجی کمی به این کشور دسترسی داشته اند، و اخبار حادثاتی که خارج از کابل به وقوع پیوسته به آهستگی در خارج از کشور جعل می شد. در نتیجه، بیشترین اطلاعات همراه پناهندگان که شروع به گریختن از کشور نموده بودند، انتقال یافت. آن عده که توانایی داشتند به اروپا، آمریکا و یا دیگر کشور ها گریختند و هزاران نفر دیگر در پاکستان و ایران مسکن گزیدند./ پروژه ی عدالت افغانستان

دو شنبه 1 فوريه 2010

گالری عکس

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • wqte me goyeed dawlate ISLAMI , pas nerohaye ke dar moqabele dawlate Isalami baghawat konad, dar qawaneen neshan dehi shoda ke ba aan ha chegona barkhorde sorat gerad, mesle ke felan taleban dar moqabele dawlate ISLAMI baghawat karda and, een qazaya aan qadar taza ast ke ba een khetmali ha nameshawad haqayeq ra penhan kard ok

  • hazara da aija khosh naie pas boro mogholstan paishi qam hat aonja zandagit behtar mosha.

  • مشکل اساسی مردم افغانستان بی سوادی است که بدون در نظر داشتن عمل کرد افراد قدرت مند و حکومت ها در گذشته و حال،کور کور انه از آن ها پشتبانی میکنیم ،یگانه چیزی که برای اکثریت مردم این کشور مهم اند قوم یعنی پشتون ،تاجیک ،هزاره ازبک و ... بودن آن ها است .نه این که این آقای ،مثلا ملا عمر برای این مردم چی پلان ها و برنامه های دارند ،آیا این حکومت به مردم این کشور و سرزمین خدمت میکند یا خیانت ،آیا ترقی و پیشرفت این مملکت را میخوا هد یا نابودی آن را ،چنان چه همه ما دیدیم و میبینیم که طالبان مخالف علم ،ترقی ،انسانیت ،اسلامیت و تمدن میباشد اما بخاطر که پشتون است اکثریت برادران پشتون ما از آن ها پشتیبانی میکنند .امروز بیشترین کشتار مردم بیگناه در مناطق جنوبی کشور [پشتون نشین ]صورت میگیرد و مردم محل از آن ها پشتیبانی میکنند و به آن ها جای میدهند وبدبختانه خود مردم این بلا را خواسته اند.همین قسم اگر عمل کرد های دولت آقای ربانی را بیطرفانه یعنی مساله قومی ،سمتی و زبانی را در نظر نگیریم ،اشتباه بزرگی را مرتکب شده و ظلم کلان را در حق مردم افغانستان به خصوص ملیت های محروم کشور کرده که جبران آن کار آسانی نیست ،گرچند امروز یک عده از بزرکان میلیت ها در تلاش اند تا اقوام محروم کشور را باهم نزدیک نمایند اما متاسفانه بی اعتمادی های که در اثرجنگ های گذشته دوران حکومت آقای ربانی در میان مردم به وجود آمده به زودی از بین نمیروند،روشن فکران بیشتر وظیفه دارند که مردم را متحد کند .

 • سلام
  بنده مخالف هرنوع جنایت در افغانیستان بوده وسوالی که هروقت درذهنم خطور نموده که چرا در طول تاریخ اقوام دیگر افغانیستان مشخصنابه نام اوزبک وتاجک وغیره موردتجاوزو قتل عام قرارنگرفته به غیر از هموطن هزارهما؟ایابرادرهزاره مابخاطر عدالتخواهی یک جنگ تمام عیار درمقابل دیگراقوام راه اندازی کنندیاکه یخن رهبران خودراگرفته ببرسندکه با12یا15% نفوذافغانیستان میخواستد تمامافغانیستان فتح نمایند.ویابخاطرمنافع شخصی ایشان باتمام اقوام ای وطن شما را درگیر ساختند.ایا شماهیچگاهی برسیده اید که در دل دیگر اقوام ای وطن چقدر جای دارید؟اگر ندارید چرا به چی دلیل. paigham

  • dear paigham jan !

   we well thinks about your application for killing of Tadzhik and Uzbek from now on . and we request from Taliban and government of karzai and German para military in north of country and other hand in gun guys that please kill same Tadzhik and Uzbek too . why you kill hazara only ? is it okay , happy now . sweetie C y.,.

 • mr OK !

  in Islamic government like shi**ty government of karzai should be ( QESAS ) preform against Taliban or any one who law Lesly stand for destroying the country , but in Afghanistan this not going to happen .OK .

 • well if HAZARA bro no late to use by ALI MAZARI who have duty from Iraq and Iranian AKHOUND , then no one going to fight a war in revenge style with them . but if Iranian or Pakistani or CCCP or any out aside moment take the advantage of honesty and sincerity of our people and tray to use them against other or each other then there’s no question war is going on til complete distraction stage . now please look to this link and you well find out those hazara bro who are all was afghan and work for Afghanistan and people of Afghanistan . we respect them .

  http://www.junbesh.net/N-z-1.htm

 • نمونه’ کو چکی از جنایات معسود خونخوار. سیاف وحشی . قسیم فهیم کثیف را در این مقاله میتوان دید.
  هموطن من که با خونخواران همدست نبوده ای آیا اینها استند قهرمانان شما؟
  از آنعده از هموطنانم که خود در امثال این جنایات دست نداشته اند میخواهم که با وجدان پاک به دور از تبعیض و کینه علیه کدام ملیت دیگر درین باره با خود فکر کنند که آنهای را که قهرمان میدانند آیا واقعا لیاقت قهرمان بودن را دارند؟؟
  البته طرف سوالم فقط کسانی است وحدان آسوده دارند.

  • http://www.youtube.com/watch?v...

   از زیان خودشان گوش کنید!!!!!!!!!!

  • راسخ جان !

   جنایت پی آمد هر جنگی است. در جنگ حلوا بخش نمیشود و جنایت محدود به صفوف هیج گروهی نمیباشد. اگر صفوف چپی باشد یا راستی، امریکایی باشد یا افغانی جنایت خودرا در جنگ دارد. حتی درمقدس ترین جنگ ها نیز جنایت موجود است. مقصر این جنگ تنها شورای نظار و یا حزب سیاف نیست باید طرف دیگر را نیر در نظر بگیرید. افراد جنگی عیسی علیه وسلام نیستند بل انسان های عادی و خشگینی اند که بواسطه طرف مقابل دوستان و همسنگران خودرا از دست داده و انتقام در نهاد شان زبانه میکشد. فکر میکنیداگر حزب وحدت و آقای مزاری کارته پروان را میگرفت چی میکرد؟ کسی که منحیث رهبر حین دیدار با استادان انستیتیوت علوم اجتماعی در روی دوشک با بوت های پس قات نشسته باشد و از جای خود برای یک سلام و علیک تکان نخورد. انسانی چنین متکبر آیا در مناطق مفتوحهء خود چه خواهد کرد. مسعود هرچه بود آن شهامت را داشت که تا اخیر عمر هیچ گاه حق خود را منحیث شهروند یک کشور پائین تر از سلالهء حاکمان افغانستان ندانست و هیچ گاه هم ترازان خود را بدون موجب و صرف به گل روی وحدت ملی جعلی حاکمان سنتی افغانستان از خود برتر ندانست. تاریخ افغانستان بیاد خواهد داشت که در میان رهبران،این فقط مسعود بود که برداشت سنتی و احمقانه از حاکمیت را مبنی بر این که فقط پشتون باید در راس قدرت باشد، قبول نکرد و منحیث یک شهروند و با تبعیت از عزم و ارادهء متین تا آخر چنین کرد. حال بگوید که سایر رهبران چی کردند؟ چند بار با ذلالت و خواری منحیث شهروندان درجه دوم و حتی بی درجه بر آستان آن برداشت سنتی با بوسه ها ی شان مهر تائید گذاشتند. مرگ مرگ است؛ مهم اینست که انسان چگونه میمیرد! مزاری وار و یا مسعود وار ؟!

  • دوستان عزیز !!
   حامد جان راسخ خیلی بجا میفرمایند.قهرمان ما آدم خراب,خونخوار, و به گفته شان کثیف است. خوب است؟ دلت یخ کرد؟ اگر نکرده که یگان چیزی دیگر هم بگویم؟! آیا گاهی هم فکر کردی که گروه های هزاره که با موهای نیم متره مثل وحشی ها با هزارها کاماز از بامیان به قصد جنگ به مزار آمدند در پهلوی جنگ چی کردند؟ ایا معلومات داری که که چقدر اموال مردم را به یغما بردند؟ چقدر انسان را کشتند ودر روی کوچه ها انداختند؟ یا که او جنایت نیست؟ اگر تو خود را بسیار باوجدان میدانی و دیگر ها را هم به این راه دعوت میکنی پس باید در بالا نام عبدالعلی مزاری, محقق و دیگر تربوز های ابوجهل (نما بیرونی اش زیبا اما مزه تلخ) را ذکر میکردی. یا که شما مردم کور خود بینا مردم هستیند. اول خو خودت سویه و استعداد فتوا صادر کردن را نداری و اگر کدام وقت دیگر این کار را کردی کوشش که آن موضوع را از خود شروع کنی.

  • برادر سهراب !

   مرگ همرای کمره عکاسی و یا پاین انداختن از هلی کوپتر چی فرق داره ؟ یکی به زمین میخوره شلومبوو میشه دیگر بر اثر اصابت تکه های ثرب ء مخلوط با باروت خاص از قسمت نیم سر تا کاملاء بجلک پای لهو لهان میشه , از مقابل . منظور سهراب خان تا حال کسی را برای افغانستان به دارلحکومه شخصی وجدانت بعد از محاکمه و حکمی اعدام به جزا که همان کشتن باشد رسانیده ایی ؟؟؟ و یا ایا تا حالا ده روپیه افغانی به دست بچه که پدر خود را در جنگ به مقابل دشمنان افغانستان از دست داده است , گذاشته ایی ؟

  • برادر عزیز درست است. که همه رهبران افغانستان به شمول. رهبران براردان هزاره. برادران پشتون. براردران تاجک و غیره همه خونخوار بوده و هنوز هم از این خون ملت مظلوم سیر نشده اند. اما در گفته های شما اگر کمی نام عبدالعلی مزاری هم گرفته میشد خوبتر بود چون این رهبر هم از هیچگونه ظلم وستم دست نبرداشته است. به هزار ها هموطن مظلوم مارا به آتش کشیده و یا هم تا هنوز زنده و مرده آن گمشده است.

  • da dani morda wa zende masood wa tajik kere sag da zade tajik shash konam

 • برادران عزیز کسان که ازجنایت های شورای متجاوز نظار دفاع میکند درست است درجنگ مشکلات است حلواتقسیم نمیشود اما جنایت به اندازه هیج کس انجام نداده حتی پلید ترین اشخاص درتاریخ بشریت که مسعود وسیاف انجام داده است

  • برادران هزاره ما باید اول رهبران خود را درک کنند و بعد به آنها امتیازات رهبریت را بدهند.
   هزاره ها با نزدیکترین هم پیمان خویش که جنبش را می پنداشتند چه نمودند که با دیگران کنند؟؟؟
   بعد از آنکه پهلوان ملک با دوستم درگیر شد - و ملک توانست که به کمک طالبان و گلبیدین دوستم را تضعیف نماید - همین حزب وحدت آیا در مقابل جنبش جنرال دوستم در مزارشریف صف آرایی نمود و افراد جنبش را به زور سلاح و کشتار آنها را از مزار خارج نساختند؟؟؟؟؟

  • نه تو دروغ میگی ،با این گپ های دروغینت میخواهی میان برادران اوزبک و هزاره تفرقه اندازی کنی ،مزاری [ر] کسی بود که از حقوق تمام میلیت های محروم کشور دفاع میکرد اوزبک ها و هزاره ها برادر هم اند و دشمنان خود را خوب میشناسند ،با این پرو پاگن ها به مقصد نمیرسی خیالت راحت باشه .

 • یاد کشته شدهگان گرامی باد.
  اینها مجاهد بودند اینها پیام اوران اسلام دین پاک محمدی بودند اینها پیروی خط قران بودند مگر محمد در زمان ظهور اسلام چنین اعمال را انجام نداد وای بر حال ان کسانیکه توسط شمشیر محمد عمر عثمان ابوبکر وعلی کشته شدن کجاه است عدالت خدا ان خدای که کور است کر است جسم ندارد جالن ندارد حس ندارد جای ندارد مکان ندارد
  اما پیروان ان تحت رهبری پیامبر اسلام شدید ترین جنایات را انجام داده مطابق به احکام اسلامی بر خورد مینمایند این را مگویند جهاد این را میگویند غاذی این را میگویند جنتی این را میگویند مجاهد مجاهد رای اسلام ناب محمد و عمر عمر بلاخره ملاعمر.

  • واقعیت اینست که خشم و خشونت و جنگ و خونریزی، جهاد وشهادت ارکان اساسی دین اسلام است. اسلام راستین، اسلامی که محمد به بشریت ارائه داده است دین جنگ است و سلحشوری غارت و تجاوز. زیستن بر اساس احکام نازل شده از دنیای غایب، احکامی ابدی و چون و چرا ناپذیرکه در واقع نفی زندگی است، انکار شیرینی و لذت زندگی و خلاقیت است که دربطن آن نهفته است. حقیقت این است که اسلام پیام آورمرگ است و دشمن زندگی. شهادت، جنایت و ریختن خون دیگری تا زمانی که جان در پیکر داری. پس جائی شکوه وگله ای از جهادی های اسلامی نیست که در افشار یا جائی دیگری کردند ومیکنند. در غیر آن چگونه می توانند مظهر اسلام واسلامیت باشند و با فخرو مباهات خودرا جهادی بگویند.

  • شما هر احمقې که هستین از نام نګرفتن شما معلوم میشود که جاسوس امریکا هستین به همین لحاظ از دهن کثیف شما سخنان بد بو بیرون میشود. مرگ به تمام فامیل کثیف شما. مرگ به تمام قوم کثیف شما ویک گپه خوب متوجه باش اگر نزدیکم میبودی خودرا بالایت غازی میکردم و تو مرتد را برای ابد به دوزخ روان میکردم.

  • خبر دار !يك انتحارى خو بيداشد.قوم غازى كه از دمش بكيرى غاز ميدهد.يك سرشان در اوغانستان و يك كون شان در با كستان.

 • او خانه خراب یک دو تا چریک های وحدتی و پیشمرگ های بابه مزاری ملعون ره هم خو نام ببر که ده ای جنگ ها شرکت داشتند یا موش واری ده سوراخ ها و سوف های کارته سخی پت شده بودند.
  بنازم به ای دادخواهی ره که سر دیگران میتازی مگر قومو ره براءت میتی.
  ای ره میگن حقوق بشر از رقم خاله سیما جان!

 • خونخوار تر از مسعود کسی دیگری نبود .در دوران خود چنان روی تاریخ را سیاه کرد که برای ابد یک لکه ننگ برای همه قوم تا جیک شده است و دسته شورای بد نام نظام باند جنایت کار ربانی و مسعود باید به سزای اعمال شوم شان برسد .و انشالله ان روز امدنی است و هر کدام شان به نوبه خود به جهنم روان خواهد شد .

  • mazari misli sher raft shyed shod rabbani misli sag mordar shod masud e bi din misli kasiftarin haiwani roy zamin tika tika shod hamisha misli mush put bood tajik hai bighairat baz migen ki ma rahber dashtem chenin rahber pas fatrat liyaqati rahbari dara dar zamani ki qudrat der dast rabani bud chikard bad ter az pushtun bud baqi rahbrai shoma ham tak tak ba sazai amal khod mirased dakter abdulla ham khoni masudi kasif ra tajarat mikonud i

  • barai yag rahber der konji ghar mordan nong ast rahber bayed der maidan bi mirad na misli masud der konji ghar

  • تنوير نام زن با كستانى عرعر كو به مرادت رسيدى.بجو هزاره ساجق جويده را بر دهن كثيفت كزاشته.از نام قوم تا جيك حرف نزن تو يك انسان بسث جاسوس با كستان هى و وظيفه تفرقه افكنى را دارى.
   تو دوست هزاره هستى؟ كاشكى ميبودى.
   ما به دلسوزى دشمن ضرورت نداريم.اشك از دهايت را جاى ديكر بريز.

 • افشار افشار ميكويندواينها يكعده باد كرم خالى ميكنند و يك عده بالاى اجساديكه خودشان مسسول ان هستند به تجارت برامده اند.اينكه شخص متوفا وزسير دفاع بود او مسسول بود در عاشوراهاى كابل كى مسسول بود؟
  يك عده ديوانه وار در تاريكى مشت ميزند ما نند كور محكمكير از ميخكى دودسته محكم كرفته كه نى من ميدانم همين است,دور و اطراف خودرا نميبيند.
  بسيار احمقانه خواهد بود كه من هم بكويم كه شما هزاره ها....
  بياييد در مورد واقعه ايكه روشن نيست و تحقيق نشده و ميدانيم كه دشمن با تجربه دربى نفاق بود و هست,اب در اسياب دشمن مريزيم.يك عده كه من و تو دشمنى دارند امروز در اتش روغن مياندازند كه تو خوب هستى بدر ت يك شخص خراب است و سر شما نوازش ميدهند.ايا همين نوازش و همدلى است؟
  ايا بردران هزاره به همين نوازش ضرورت دارند؟
  ايا با اين نوع خيره سرى يك قوم دوست و عزيز خود را ميخواهى جنايتكار بدانى.
  شايد همان تجاوز را از شماها از خودتان كسى كرده باشد.در بسيار جاها اينها تسلط داشتند جرا در انجا اين كار را كسى نكرد؟
  فاميل مسعود تو سط قوم اسماعيليه حفاطت ميشده در تخار.با هزاره دشمنى و بيناموسى كدام تاجيك و اوزبيك بكند باور نميكنم.من كه در فاميل هزاره سالها نان خورده ام باور نميكنم.و همين طور از هزاره دوستى ديده ام نه خيانت خدا شاهد است.

  • shoma tajik hai nafam hala der maidan tanha mandaed az in gap ha miznid agar hazara barader shoma ast az rahberhai tan pursidaed ki ba kodam jerm zanha va atfalhai kochik afshar ra qatli am kardaed aya den shoma chinin karra ajazeh midihad der kodam den va mazhab chinin kushtar rawa ast shoma der afghanistan yak dowra raesjamhor shodid ki chinin jonayat ra mortakib shodaed ki der tarikh afghanistan abdurrahmani doum yani rabbani malghon khbis va ahmadshah e masud e qatel ki hamonturi ki goshish borida bud aqlish ham borida bud
   marg ber khun khari tarekh ahmadshah e qatil

 • با عرض سلام خدمت تمامی دوستان
  من ازتمامی افرادیکه درکشورما مرتکب جنایت شده اند نفرت دارم ولی تنها یاد آوری ازجنگ افشارشاید کمی غیرعادلانه باشد چون درزمان جنگهای داخلی کابل گروهای دیگر نیزمرتکب جنایات نابخشودنی شده اند که یکی ازاین گروهای جنایت کار حزب وحدت به رهبری عبدالعلی مزاری بود که صدها تن ازهموطنان عزیزمارا به شهادت رسانیده وحتی ازاین جنایات تصاویروفلم های نیزبافی مانده است .
  مزاری ازجمله جنایت کاران بود که خود به مشوره چند تن ازمشاورین ایرانی اززندان های ایجاد شده اش دیدن می نمود وبه افراد جنایت کاراش هدایت میداد تا به فشاروجنایت شان بالای افراد بی گناه افزایش دهند .
  اگر ما به جزئیات جنایات حزب وحدت بنوسیم شاید به مراتب ازمقاله شما تکاندهنده باشد ولی بنابرشرایط فعلی وزنده گی مسالمت امیزمیان اقوام تاجک .هزاره . ازبک وغیره نمی خواهم به آن اشاره نمایم .
  درحال حاضر دشمن اصلی مردم ما یکباردیگر درکمین است تا با ایجاد فرصت یکباردیگر دست به کشتاردسته جعمی وحتی کوچانیدن مردم ما گردد ودراین لحظه اساس نشر چنین مقالات درحقیقت دراسیاب دشمن آب ریختن است چون همه ما میدانیم که ازیک سو موجودیت مارشال فهیم واقای خلیلی درمعاونیت ریاست جمهوری وازسوی دیگر اعلام ایتلاف جدید میان احمد ضیا مسعود . جنرال دوستم واقای محقق دشمنان ملت مارا به هراس افگنده است وبرما وشما است تا ازاین افراد حمایت نمایم درغیرآن سرنوشت گذشته درانتظارما وشما خواهد بود .
  گفته های من به این معنی نیست که من ازجنایت کاران دفاع میکنم ولی اینرا میخواهم بگویم که درشرایط کنونی اظهارنظردر موارد گذشته صرف به نفع دشمن تمام می شود وبس .

  • mazari jonayat kar nabod mardi adalat khowa bud jonayat kar rabbani bod ki kursi reyasat ra ba kouni khud basta bud agar rabbani haqi milat hara paimal namakard jang der afghanitan na bud pas jonayat kar mazari ast ya rabbani monhus in rabani na bud kimagoft pushtun barader ma ast akher ham az duti pushtun ba jahannam raft afghnistan mali turk va pushtun ast tajik hara baid ser burid qadum shomi tajikha bud ki der a
   afganistan jang ra ba bar avurd

  • خالد - کابلی
   مگر امروز مصادف است به روز واقع درد ناك وخونين افشار كه توسط جلادان شوراي نظار مسعود و اتحاد خونخوار سياف انجام شده

  • kabule iran az masode kasf hemayad mekard na az wahdat; iran aslha baraye masood rawan mekard na baraye wahdat en mazari bod ke dar roye wazere kharje iran sele zad ke chira baraye masood nakarat aslha rawan moni khabrngare irani ba masood kasf bod akse yad gare ba masood megerft

 • به سمنگانی .. چرا زورت میدهد حرف حق را تحمل نداری . انشالله ان روز امدنی است که خونخواران شورای. بد نام نظار یکی یکی بسزای اعمال شان رسیده و باز خواهد رسید فقط منتظر باشید .
  من کرامت اسلامی و انسانی ام را حفظ میکنم مثل شما چرند یات نمینو یسم .
  ما سر بلند بودیم و هستیم انشاالله و فا جعه هو لناک افشار براستی یک لکه ننگ تاریخی بر قهرمان تراشی های شماست .زهر چرکین این ننگ تاریخی را تا ابد بچشید و یگ توق گردن لعنتی برای شورای نظار خواهد بود .

  • ehsan droud ber shoma

  • تنویر جان ، هله بزن دُهلته که وقتش رسیده ، یک چند تا اوغان انتحاری دیگه ره هم خبر کو اتن کونن که روز های مذهبی برادران هزاره ما نزدیک اس . ها راستی ده امی قسمت انتحاری شودن خو نام خدا شما هم غیرت دارین و سر تان بلند اس . منتها تا کی و چیقه انتحاری می کونین ؟ بلآخره ننه اوغان دیگه نمی زایه ، باز چی خات کدین ؟ ده جنگ روی راست خو می گریزین و توپک تانه هم ده میدان ایلا میتین !! چیطو ، ویدیویشه بریت نشان بیتم که دلک نازکت یخ کونه ؟

   می مانه مسله افشار ! برادران هزاره مه خوب میدانن جنگ های کابل از کجا شروع شد و کی شروع کده ، نه تنها ده کابل بلکه ده کل اوغانستان جنگ بود ، جنگ جنگ است و آدم کشته میشه ، ده جنگ حلوا تقسیم نمی شه . تاجک ، ازبک ، هزاره ، اوغان ، عرب ، اسماعیلی همه و همه جنگ کدن و فاجعه آفریدند . جالب اس که ده ای بگی بگی گلبدین راکتیار مسبب اصلی جنگها برائت حاصل میکنه ، چی دنیایی شده !!

   منتها گلبدین و اوغانا بدانن که مردم هزاره و غیره اوغان امروز هوشیار شده اند که بدانن کی دوست شان اس و کی دشمن اصلی شان . نشست یکجایی محقق و مسعود یک تف کلان به تنویر و تنویر گونه هاس اگه بدانن . بهتر اس تنویر ها انتحاری زیاد تربیه کونن که گپ ها کلان اس .

 • من وقتکه این مقاله را خواندم واقعا تاسف خوردم و بعدش نظریات یک ایده ادم حا هم دل ادم را بد میسازد .
  شما برادران تا جیک چرا قبول نمیکنید ببنید اسار خرابی و کشتار تان را دراین سایت .
  من من حیث یک افغان این فا جیه را مردود دانیسته و میخواهم که مدعی ین شورای نظار هم به پنجه قانون سپورده شود تا در پهلوی بادران شان روان شود . احمد دانیشجو از هندوستان

  • هه هه از اشتباهی املاهی ات معلوم میشه که دانشجو نیستی. یا توسط رشوه خودرا رساندی:-)

 • من جنایتکاران چهل سال قبل را از انفلاق کبیر ثور تا اکنون محکوم میکنم. اما باید بین جنگ میان گروه های نظامی و قتل عام ( جنوساید) افراد ملکی و تجاوز جنسی فرق بگذاریم. اطفال بیگناه را در افشار سر بریدند و به آنها تجاوز کردند. آیا اینرا هم میتوان با این سخن که " در جنگ حلوا تقسیم نمیشه" یا حرف های دیگر تبرئه کرد ؟

  و یک خواهش دارم که قوم پرستی را از خود دور کنید که تکلیف روانی پیدا میکنید. یک ریسرج در انگلستان نشان داده که کسانی که قوم پرستی میکنند معمولاً اشخاص جاهل اند.

  http://www.livescience.com/181...

  مونز تول یئ افغان یو

  • یک ریسرج در انگلستان نشان داده (شاید سروی منظور تان است ان هم در عجب جای انگستان انگریزستان سرزمین بابا ها سرزمین دوستان حقیقی .... پاکستان و انگستان قبله اوغان )

   ...قوم پرستی میکنند معمولاً اشخاص جاهل .... یک خواهش دارم که قوم پرستی را از خود دور کنید ...

   پس " این اندمونز تول یئ افغان (...)"چه است ؟ ایا قومپرستی نیست که هویت شرم اورت را بر دیگران تحمیل میکنی ..

   پس این لودین, بابر , احمد زی , محمد زی , غین زی , کوس زی , ادی زی .... چطور .

   میدان خرفام شدنی نمی باشید .

  • اقاى يهود بدل!
   اكر يكنفر به مرض روانى مبطلا باشد او خودت هستى و از نام مريض كونه است بيداست.محترم مزارى بسيار عالى نوشته.ولى من يقين دارم كه اين همه بازى اىاس اى بوده.برادر با كستان امروز دربين هر قوم و قبيله به هزار ها جاسوس تربيه كرده است.مردم كشور ما بهترين انسانها, روزى رسيد با فاميل مريض و كرسنه به كشور مزخرف و دشمن ما با كستان رسيدند.درانجا با كستان به طرايق و زرايع مختلف انها را به دام انداخت,انها مجبورشدند يا زن و اولادش بيش جشمش بميرد و يا خدمت جاسوسى با كستان را ببزيرد.ان روز ها از جشمان همه ما مخفى بود و امروز ببينيد كه جندين بار با كستانى حمام خون بر با كرد ولى باز هم اكر كسى درك نكرده بس يا خاين است و يا بيمغز.اكر ما هر قدر خر بيدوم هم باشيم روز عاشوراى كابل ان دختر با بيراهن سبز كه اغوشته به خون بخاطر عزيزان به خون افتاده خو ناله ميكشد,ديده ايم.قريب جند مليارد نفر ان فوتو را ديده و اه از جكر كشيده اند.از امروز حرف بزن او زن بيناموس با كستانى,او كاكل باز جه از بس برده حرف ميزنى.در كابل بانك با كستانى يكه يكه كشت و بعد ضربه كرد.او دخره زويه تنوير كه نا مت را تو هميشه تغير ميدهى و به اقوام غير بشتون تو هين ميكنى و جويدكى ها راكه عمليه هضم را سبرى كرده دوباره ميجوى.امروز تو تنها دل خودرا بد كرده ميتوانى ولى هزاره به حرف كثيف تو فريب نميخورد.

 • دوستان هزاره چرامارااینقدر به پریشانی مبتلامیکنید؟؟؟؟:
  وقتیکه تمام این قاتلان را میشناسید که حالاهم زنده است ولو مربوط هرقوم باشد چرا پور خودرا نمیگیرید؟؟؟؟؟
  چراازبرای خدا فاجعه افشار ازواقعه کربلاکده هم بد تر بوده است درافشار بدترین تجاوزهاصورت گرفته است که درکربلانشده است.
  سیدعصمت الله نقوی جاغوری

  • عصمت ج از مادرت برسيدى كه كى تجاوز كرده؟شايد همان حرامى تو باشى؟

  • اول- هزراره های ما باید بنویسند که -علت پرخاشکری مزاری با حکومت ربانی چه بود؟؟؟؟؟
   دوم -یک نظر را من مینویسم خداکند که مورد توجه هزاره ها و تاجیکها و ازبکها قرار بگیرد.
   اتکا به اصطلاح رهبران ما سه قوم بزرگ که اکثریت نفوذ این کشور را تشکیل میدهیم -یا به خواست خودی شان ویا هم به علت مزدوربودن این به اصطلاح رهبران مان به یک کشور خارجی که اینها را مجبور به ایتلاف به پشتونها مینماید - نباید مخالفت درونی بین ما سه قوم بزرگ تلقی شود.
   در فاجعه افشار ویا قتل عامهای شهریان شهر کابل توسط راکتهای گلبیدین -عبدالعلی مزاری و جنرال دوستم نیز این به اصطلاح رهبران از دوحالت خالی نیست که / یکعده مانند مزاری و دوستم به گلبیدین مریدی نمودند و ربانی به سیاف.
   بنابرین این فجایع رخ دادنی بود و در آینده نیز هرگاه حکومت قبیلوی توسط یکی از این اقوام سرنگون شود و بعد دیگران با قبایل یکجا شوند چنین خواهد شد.
   درجنگهای کابل که همه میدانیم بدون مداخله خارجی امکان جنگ وجود نداشت- آخر این جنگها به نفع قبیله تمام شد و بعد ازآنکه ماسه قوم بزرگ به تحریک سیاف -گلبیدین و مجددی باهمدیگر جنگیدیم و خود را تضعیف نمودیم -بعد قبیله با یک رنگ دیگر با تمام قوا همراه با ارتش پاکستان -داخل نبرد با ما شده -نه هزاره را شریک گل بیدین دانسته -بالایش رحم نمود ونه هم مردم شمالی را شریک سیاف دانسته بالایش رحم نمود و نه هم بالای ازبک رحم نکرد - همه را از تیغ کشید وبعد هم دیدیم با یک قیافه دیگر زیر چپن شمال/ کرزی را بالای ما تحمیل نمودند وهمین رهبران یکی از دیگری پیشی گرفته با او ایتلاف نمودند و نتیجه اش هم معلوم است - که هزاره را توسط کوچی طالبی قتل نمودند - ازبک را توسط جمعه خان گلبیدینی -طالبی و تاجیک را سرانش را گلچین توسط انتحار و انفجار از پا در میآورند .
   در فجایع افشار نیز افراد مسلح سیاف و انور دنگر ناقل شمالی که بعدآ طالب شد و افراد طرفدار -دست بالا داشتند و اینرا هزاره ها میدانند که اگر نوامیس شان از محل فاجعه مفقود شد به کجا برده شده - میدانند که طرفداران سیاف آنها را به پغمان و از آنجاها یا کشتند ویا هم به عربها به فروش رسانیدند - چنانچه در شمالی نیز بعدآ طالبان و عربها و پاکستانیها چنین نمودند.
   امید واریم که این سه قوم بزرگ -تاجیک -هزاره و ازبک هرچه زود تر هوشیار شده و از پت پرستی رهبرا ن ناشایسته کور کورانه دست بردارشده و با یک دید روشن و درک وسیع به افراد مورد نظر خویش رای بدهند.
   و من الله توفیق
   ضمیر

  • paraishani tan in ast ki abshara frokhtaed vijdan e tan narahat ast ba khater ki in hama khoms zakat sadaqat e hazara ra khordid akher ham khiyanat korden marg ber shom chiqader past shodaed

  • shash kw na dar jaghori pashtun na tanst beyaya shom ke az shamle aste tu az madarat sawal kon ke mesle shoma harme chan taye dege az pashtun wa pakstani wa arab zayeda

 • افغانستان خلک تول یوه خلکدی .مونگ اغانان تول یوافغانیم .
  وطنداران جنایت پیشگان و بقایای شورای نظار مثل توفاله وری به دور انداخته شود و یاهم به پنجه قانون سپرده شود. و تاجیکان هم دراین بابت نباید از خود عکس العمل نشان بدهد . زیرا فاجعه افشار مثل روز روشن اثارش معلوم است .

  • مومند تو خو از بلاكى كاكا يت برامدى بدرت 15 سال در دوبى بود اين هشت اولاد از كجا برامد,تو در افشار نبودى؟
   اين را هم بالاى افشار تهمت كو كه سياف سيخ زد.

 • سلام و عرض ادب به تمامی خوانندکان محترم « برادران محترم پشتون هزاره تاجیک ازبک وتمامی ااقوام محترم»
  کدام کروه ها در افغانستان قتل عام نکردندـ؟
  قوم هزاره قوم پشتون را ًقتل عام کرد و قوم پشتون قوم هزاره را قتل عام کرد و قوم تاجیک ازبک فرقه اسماعیلیه همه این کروه ها در قتل عام شریک هستند پس از سقوط رژیم دکتور نجیب مردم هزاره به کارته مامورین وخوشهال خان حمله نمودند و خانه ها را چور کردند ایا دروغ است؟
  کروه حزب وحدت به شفاخانه علی اباد بیماران مذهب سنی را در بستر بیماری کشتند و اموال شفاخانه را چور چپاول کردند ایا دروغ است؟
  ایا دروغ است پس از سقوط طالبان در بامیان سینه بریدن های زنان تاجیک صورت کرفت
  هزاره * پشتون * تاجیک * ازبک* همه و همه قاتلین مردم بی دفاع و ستمدیده افغانستان هستند
  موقعکه یکی از برا دران قوم هزاره به محله پشتون ها میرفت در همان لحظه بینی اش را می بریدند و می کفتند « دا د چنکیز زوی دی
  و یا برادر پشتون از محله هزاره کزر میکرد قروت را نشان می دادند و از برادر پشتون سوال میکردند این چه است و اکر میکفت[ کروت] در همان جا کشته میشد موقعکه قدرت نظامی بالاحصار در دست برادران ملیشه ای ازبک بود با کلبدین مسابقه پرتاب راکت را به شهر کابل کرفته بودند و قبرستان دسته جمعی در محله سراجی کابل سنکتراشی و شهر کهنه از شلیک راکت های کلبدین و ملیشه ای های ازبک تشکیل شده بود ایا دروغ ایت؟
  شورای نظار و حزب وحدت به خاطر به دست کرفتن محله افشارجنک های خونین بر پا کرده بودند و کروه سیاف وقت را غنیمت دانستند دست به بی ناموسی و چورچپاول پرداختند ایا دروغ است؟
  ایا حمله وحشیانه سربازان شورای نظار به دختران جوان در مکرویان دروغ است
  خواهر جوان پاکدامن من تو دست به خودکشی زدند خود را از ساختمان های مکرویان پرتاب کردند دروغ است؟
  اکر ان این پشتیبانی از یک کروه خاص میکنند مطمینا شریک قاتلان مردم مظلوم افغانستان هستند
  ای خواهر وبرادر اقوام مختلف افغانستان هیچ وقت تاریخ پنهان نمیشود
  موقعکه طالبان به بامیان حمله کرده بودند تکیه خانه ها مساجد قریه ها را اتش زدند و مردم را قتل عام کردند و پس از شکست طالبان در بامیان مردم هزاره جنایات وحشیانه ای را علیه مردم تاجیک بامیان انجام دادند
  همین کروه های پلید وبی دین کابل را به چندین ملو ک الطو ایفی تقسیم کرده بودند هزاره به محله پشتون رفته نمیتوانست پشتون به محل هزاره رفته نمی توانست همینطور همه اقوام
  باید واقیعت پذیر باشیم نه واقیعت کریز
  ایا کمک های مالی ایران به برادران هزاره دروغ است؟
  و اخوان الشیاطین های ایران دستور میدهند اکر یک ادم سنی را ترور کنید هر چند کناه کبیره مرتکب سده باشید بخشیده میشوید ایا این دروغ است
  منا فقین که در کشور پاکستان داد ازاسلامیت وانسانیت میزنند و مکاتب اسلامیت تاسیس کردند و مردم بیچاره افغانستان رابه ترور و قتل کردن تربیه میکنند دروغ است
  و همان منافقین ها در عیش ونشاط و چیب های خود را پر دارند از دالر وکلدار
  و حالا کشور های اجنبی به بهانه شیعه وسنی و اوغو وهزارکی تاجیکک اوز بوک
  همه را به جان هم انداختند دورا دور افغانستان عزیز را اژدها ومار کرفتند
  امروز افغانستان را به کاو شیری تبدیل کردند و از هر طرفش در دوشیدن شیر هستند

  پاسخ به اين پيام

  • چرا چرندیان میبافید خانم. کدام جا هزاره پشتون یا تاجیک را قتل عام کرد؟ کدام سند از این قتل عام دارید؟ در کجا و کدام سازمان حقوق بشر یا ملل متحد این چرندیات شما را تایید می کند؟ در بین هزاره ها چند نفری ممکن به پشتونها تعدی کرده باشد ولی هیچ گروه هزاره ای دست به قتل عام مردم نزد. در عوض سراسر تاریخ ننگین اوغانستان از خون هزاره رنگین است.

 • به پنج خر . اول نامته اسلاحش کن بعدش از سیاف بنویس . من از سیاف پشتبانی نمیکنم و سیاف هم به کمک شورای شوروی نظار جنایت کرد ولی شما منافقین تاریخ شمال که حتا تاریخ نوسان تان در نوشتن تاریخ با دوروی تاریخ نیگاری کرده است . شما بعد از نجیب اگر چوکی را در کونتان بسته نمیکردید افغانستان دراین روز نمیرسید . تمام بد بختی از احمدشا مسعود و شوروی نظار جنایت کارش بود .

  • tajikhai monafiq shyetan sifat yak bar hokomat korded chouki ra ba kon kose mader khod basta korded afghnistan ra ba badbakhti kashandid

  • مومند
   تو خو راست میگی - اگر همین پنجشیری ها چوکی را نمیگرفتند - شما بیچاره ها کجا مجبور می شدید - که ارتش سیاه پاکستان و ارتش مسلح عربستان را زیر نام القاعده به کمک باباهای انگلیسی و امریکایی تان به اوغانستان بیارید و با تمام غیرت و ناموسداری که از آن پف مینمودید - یکدفعه بی ناموسی تان هویدا شد.

 • http://www.youtube.com/watch?v...

  این ویدیوی غلام بچه مرده گاو را مشاهده کنید و بعدا بگویید که شما چه برداشت های از آن کردید

 • بر خلاف انتظار منظور مرا درک نکردید و با توهین جواب دادید که قابل تاسف است

  خیر باشد

  مونز تول یو افغان یو

  مننه

 • یکی از تآثیرات بسیار مخرب و زشت که شیعه گری بر جامعه ای هزاره گذاشته است شهید پروری و مظلوم پروری است، تا آنجایی که اینگونه سال مرگی‌ها و یا کارنوال برای حسین تشنه لب، تبدیل شده است به یک نوع جشن! تنها هزاره‌ها نیست که در خراب آباد قربانی داده است، دیگران از هزاره‌ها اگر بیشتر قربانی نداده باشد کمتر هم نداده است.

  اولویت بایست این باشد که چیطورمیشود با راهکار و خرد گروهی می‌توان از پیشامدهای مانند فاجعه ای افشار در آینده جلوگیری کرد، نه اینکه هر سال غوغا برای مرده‌ها سر بدهیم.

  • bekhda; az namat malom ast ke tu haram zada aste ke khoda ra qabul na dare madarat ham hatmen neka na shoda zena dada pas shoma haram zada asten masod ham haram zada bod manande shom ke afshar ra qatle am kard

 • تا جایکه من معلومات دارم پست ترین وخاین ترین رهبر تنظیمی عبدالعلی مزاری بود.
  مسول همه این وحشت دهشت خود مزاری احمق کله خام بود.
  یک چا پلوس در ضمن خیلی خود خواه اگر حماقت مزاری نمیبود همچو حوادثی رخ نمیداد.
  ما همه شاهد احمق دیگرش محقق استیم که چطور با کرزی و سیاف جور امده هزرا چاپلوسی میکنند.
  وقتی چوب در کونشان زدن بازاز مسعود مینالند.

  • ahmad shaa massud made a mistake and mr rabbani ....both of them get killed as poor people of afshaar....dont forget the rest of the afshaar killer like fahem qanoni .abdullah .anwari. mohseni dajjal and sayeed jawed will die at the same way god will panish all killer of afshaar. .....but tajiks hazara .uzbek and aimaq mus be united. must be together against fashest e qabela....like shaheed mazari said we must live together like brothers............................zenda baad wahdat tajik.hazara.uzbek.aimaq and turkman.......................marg bar qatelan afshaar

  • maa ham chobe ba kone massud zadem va mekh raa ba kone rabbani zadem....

  • در جواب تو بینا م !
   هرکسی که به دیگران ناسزا میگویند و دشنام میدهند مرض روانی دارد ،هم وطنم ،تو باید به داکتر مراجعه کنی حالت خوب نیست .

 • برادران فارسی زبانها بهوش باشید که قبیله باز اتن میکند و کاکل شور میدهد .بخدا قسم سران تا جیک از کرده خود پیشیمان است وانسان جایزالخطا است .اما قبیله همان است که بود بد تر هم شده نمونه اش طالب و انتحارش که تنها در عاشورا گروه جنگوی پاکستانی را در کابل اورد ودها هموطن ما را شهید ساخت .

  • کمتر کسی پیدا میشه که مثل برادر] نظری] جرات را به خود راه دهد و واقعیت را که امروز مردم محروم افغانستان نیازمند آن هستند بگوید،امروز ما از همه چیز نیازمند وحدت و یک پارچگی هستیم ،از اشتباهات گذشته خود باید عبرت بگیریم وگرنه صد ها سال دیگر بازهم در فقر ،حقارت ،محرومیت و بیچارگی باید به سر ببریم .
   مردم افغانستان در واقع همه مظلوم و محروم اند حتی پشتون ها .ایکاش حکومت های افغانستان به پشتون ها خدمت میکردند مردم را کور و بیسواد نگه نمیداشتند که امروز به آرزوی بهشت واسکت های انتحاری پوشیده برادران بدبخت شان را در گوشه و کنار افغانستان قتل عام نمیکردند ،مکاتب ،شفا خانه ،مسا جد و سرک هاراتخریب نمیکردند و آتش نمیزدند .اگه برادران پشتون ما امروز مردم متمدن،با سواد ،با احساس وبه انسان ها ارزش قایل میبودند بقیه اقوام کشور نیز یقینا در امان و افغانستان یک کشور آباد و سر بلند میبود .

 • maan megam ke na kaal bomanad wa na kadoo.

 • باقی سمندر
  دلو سال ۱۳۹۰ خورشیدی
  فروری سال ۲۰۱۲ میلادی

  سلام به خوانندګان ارجمند کابل پرس?

  نخست - یاد شهدای فاجعه ای افشاروهمه شهدای فغان ستان را ګرامی میدارم و برای همه بازماندګان شهدا یکبار دیګر تسلیت میګویم وخود را درغم ستمدیدګان بازهم شریک میدانم .
  دو- ارزو دارم روزی فرا برسد که عاملین همه جنګ ها به ویژه جنګ ها درافشار و چند اول هم مورد شناسایی دقیق تر قرارګرفته و برای مردم فغان ستان خوبتر معرفی ګردندوعلل وپیامد جنګها روشن تر ګردند .
  سوم- میدانیم که جنرال های پاکستانی نوشته بودند که« کابل باید بسوزد » دیدیم که کابل را سوختاندند و دود اش به هوا برآمد ومردم کابل بیشتر از هفتاد هزار شهید دادند البته در ظرف چند روز وچند ماه و اینکه پیش از سقوط دولت دکتر نحیب الله و بعد از ان وتاامروز چند ملیون نفر به خاک وخون کشیده اند – همه نیاز به تحقق دقیق ,همه جانبه داشته و برای تحقق بخشیدن به عدالت وبویژه عدالت اجتماعی بایست برای عدالت انتقالی اندیشید و راه کار های دقیق تر را سنجید .
  چرچیل میګفت :
  « تفرقه بیانداز وحکومت کن » در فغان ستان تفرقه انداختند وحکومت کردند ومینمایند و در فغان ستان خون ریختاندند و بازهم می ریزانند .
  یک بار تصور نمایید که اګر بجای یک لپ تاپ یا یک کمپيوتر همین حالا به اختیار نویسندګان همین بخش وستون تفنګ قرار میداشت - به حال یک دیګر چه می اوردیم و فردا درباره ما چه قضاوت مینمودند ؟
  ایا زخم های خونین مردم مرهم برای علاج میخواهند یا نمک برای سوزاندن ؟
  اګر از واقعه افشار بیاموزیم – دقیقن به این نظر خواهیم رسید که جنګ های بنام جنګهای تنظیمی و قومی وقبیلوی وجنګهای ایدولوژیک بنام های انترناسیونالیسم شوروی و یا انترناسیونالیسم اسلامی از قبیل اخوانیسم – سلفیسم – طالبانیسم یا خمینیسم و یا خوییسم چه پیامد هایی در فغان ستان داشته اند ؟
  جنګ هایی که به نیابت قم- جده – اسلام اباد ومراکز متعدد قدرت منطقوی وجهانی درفغان ستان بیداد نمودند و هریک از میان اقشار ولایه های ګوناکون اجتماعی ګوشت دم توپ را فراهم ساختند – بکجا رسیدند ؟
  انها یی که اتش جنګ ها را همیشه با باروت و روغن وتیل زبانه دار تر ساخته ومردم فغان ستان را از همه اقشاروګروه ها و اقوام به مثابه هیزم مورد استفاده قرار دادند و از همه تنظیم ها و احزاب و ایدو لوژی ها وافکار استفاده ابزاری نمودند – بازهم در تلاش اند تا با ترفند های دیګری اتش جنګ ها را زبانه دار تر بسازند ومردم فغان ستان در میان آتش معاندین به نامهای ګوناګون بسوزند .
  به نظر من بایست به دام تفرقه افکنان نیافتیم و برای دشمنان درکمین نشسته فغان ستان که نه برای پشتون دلسوز اند ونه برای ازبک یا هزاره یا تاجیک یا نورستانی یا ایماق یا پشه ای و یا بلوچ و اقوام دیګر زمینه را مساعد تر نسازیم .
  همین اکنون معامله های درپشت پرده های ارګ و تا قطررا خبر داریم وفردا در اسلام آباد میان سردمداران دولت های کابل – تهران و اسلام آباد معامله هایی جریان می یابد و هر انسان شرافتمند خواستار اموختن از خونین ترین تجارب بوده ومیباشد و تجارب که باخون مردم فغانستان نوشته شده - بایست بما خاطر نشان سازد که در دام تفرقه افکنان نیافتیم و برای جنګ های نیابتی ارتجاع خودی و یا بیرونی ګوشت دم توپ فراهم نسازیم .
  یاد شهدای ګلګون کفن افشار را ګرامی میدارم و برای خانواده شهدا اظهار همدردی وغم شریکی مینمایم .
  یا د اوری از خونین ترین حوادًث برای درس آموزی از تجارب میتواند برای اینده ګان وما موثر باشد .
  یار زنده و صحبت باقی

  آنلاین : قتل عام و تجاوز جنسی دسته جمعی در افشار، 10-11 فبروری

  • دوستان کف بر لب هزاره وتاجیک و ازبیک باید به خرد و تعقل تکیه نموده و به جنایات رهبران و تنظیم های خودی اعترا ف نمایند و همه ی این مردمفروشان را بدون استثنا محکوم کنند ..تا زمانی که ما جنایات خودی را محکوم نکرده وخودرا بی تقصیر ودیگران را مقصر جلوه دهیم وتا زمانی که از عصبیت قومی بیرون نشویم وانسانی فکر نکنیم این به اصطلاح رهبرانی که زنده مانده اند بازهم با فاشیست های پشتون معامله خواهند کرد و اهداف قدرت های خارجی را پیش خواهند برد وسر مردم کلاه خواهند گذاشت. آیا توانایی غلبه بر کینه های کوررا ندارید؟ اگر چنین است شما یکدیگر را بکوبیداما دشمن همچنان بر شانه های تان سوار خواهد بود وبه ریش همه ی تان خواهد خندید.

 • حامیان مسعود نامرد واقعا مانند خود او یک مشت جاهل و بیسواد اند چون ندانسته یک سند دیگر محکومیت این شیاد کثیف را به نمایش گذاشته اند.

  در این ویدیو مسعود نامرد اعتراف میکند که او در جمع تمام نیرو های درگیر یگانه فردی بود که بر ضد پلان صلح ملل متحد برای افغانستان قرار گرفت و آنرا ناکام کرد زیرا به قول او آن پلان یک پلان امریکایی بود. او میگوید که حتی گلب الدین با حکومت بیطرف و پلان صلح ملل متحد موافقت کرده بود ولی او نگذاشت آن پلان عملی شود.

  http://www.youtube.com/watch?v...

  شما همچنان به طرز سخنرانی این جاهل کثیف و شیاد توجه کنید که گویی یک قمار باز بیسواد در جمع یکعده بیگناه که به زور برچه جمع آوری شده اند از قمار بازی ها و از برد خود بدون هیچ شرمی سخن میزند.

  • گل بیدین -مجددی و سیاف با مشورت ایران - پاکستان - ترکیه و عربستان سعودی و انگلیس و امریکا خوب برنامه ریزی نمودند- و مزاری و ربانی و دوستم با اخلاص این برنامه ها را عملی نمودند.

  • آقا یا خانمیکه در دوجای ویدیوی شهید مسعود را در یوتوب آدرس دادید و از اخلاق خانواده گی و مدنی هم دور هستید و به ذهنیت و اخلاق قبیلوی گرفتارید .
   از ادرس ویدویی تان تشکر و من ویدیو را تا اخیر شنیدم.
   هدف آقای مسعود با حکومت ملل متحدی / مخالفت با استعمار و یکه تازی قبیله میباشد / که استعمار انگلیس و پاکستان میخواستند با یک دسیسه تراحی شده - تمامی اقوام مدنی و بومی این سرزمین را از صحنه دور نموده و یک حکومت قبیلوی متشکل از خلقیهای فراری کودتاه تنی همراه با نجیب / گلبیدین و ظاهر کل را سازماندهی و بعد با کشتار سران اقوام غیر و قتل عامها حکومت عبدالرحمانی و نادر غدار را تحت سر پرستی پاکستان پرپا نمایند- که با هوشیاری و مردانگی یگانه مرد میدان مسعود بزرگ آن دسیسه خنثی گردید و متاسفانه بعد از شهادت آنمرد بزرگ توسط اجانب به کمک مزدوران اجانب -امروز بازهم چنین حکومتی از طرف پاکستان و انگلیس و امریکا در حال شکل گیریست (در قطر/عربستان و ترکیه )که انشالله به امید خداوند منان این دسیسه نیز از طرف رادمردان و راهیان مسعود بزرگ نه با توپ وتانگ بلکه با سیاست و مبارزه مدنی وسیاسی در حال خنثی شدن است.

   آنلاین : http://ضمیر

  • درسایت ببنید
   musharaf- masoud

   آنلاین : http://musharaf-masoud

  • نامرد معلوم است او نوکر ای اس ای و ایران شما خاینین که غذا مردم را زهر اگین کردید و سینه زنان را بریدید میخواستید که کسی شما را چیز نگوید ننه مزاری خو گایده شد از شما هم میشود

 • قابل توجه آنعده ازکسانیکه حرف های بی مورد را می نویسند:
  یک دوست ماپرسیده بود که دلیل اختلاف بین آقای استادمحترم شهیدعبدالعلی (مزاری) وجناب ربانی چی بود؟
  1- دلیلش این بود که آقای ربانی مذهب جعفری را به رسمیات نشناخته بود به مشاوریت جناب سیاف وغیره ........
  2- آقای ربانی حکومت دیکتاتوری را به راه انداخته بود.
  3- آقای ربانی وزارت خانه های کلیدی واکثریت را برای قوم خود دو وزارت خانه نابکار را برای شهید بزرگ آقای مزاری پیشنهاد کرده بود .
  اگرجای شهید بزرگ شمامیبودید چی میکردید؟
  یک تعداد مزدوران ملیت هزاره (شیعه) را نیز آقای ربانی گرد خود جمع کرده بود که درنتیجه اختلافات زیاد را دربین مردم شریف هزاره وسادات به بار آورد.
  به گفته شهید بزرگ مامیخواهیم که هزاره بودن یاملیت های اقلیت درافغانستان جرم نباشد چه یک گفتار خوب کرده است عین گفتار پیامبربزرگ اسلام که شعارش عدالت بود.
  روح او شاد ویادش گرامی باد ودوشمنانش شرمسارباد.

  • اغا صاحب .

   پس مزاری همردیف پیامبر بزرگ اسلام بوده ؟

   تاریخ به عمل انسان ها قضاوت "مونه" نه به نیت شان .

   اعمال و کردار پیامبر تان مزاری و گروه اش را تول و ترازو کن مصیبت و بدبختی های را گریبان گیر مردمش ساخت , بدبختی های که به تمام ملیت های شویه ارمغان اورد , را زیر ذره بین قرار داده از چار تا از خود بیگانه هم پرس و پال بعد فتوا صادر کن .

   انسان نباید مثل اوغانها قضاوت داشته باشد فردا قیامت در پیشگاه قاضی بزرگ قرار خواهی گرفت انجا از قوم پرستی ناحق پرستی بت پرستی خر زوری خبری نیست .................

  • آقای نقوی
   مزاری پیش ازینکه ربانی به حکومت برسد -یعنی در زمان مجددی -جنگ را با سیاف علیه وزارت دفاع شروع نموده بود. که این جنگ در نهایت به نفع گلبیدین و سیاف و ایران و پاکستان و انگلیس و امریکا تمام شد.
   دو م اینکه مزاری خودش عضو شورای رهبری در حکومت ربانی بود - که این شورا متشکل از رهبران جهادی بود - که حیثیت معاونیت رییس جمهور را بهتر از معاونین فعلی کرزی داشتند.
   سوم اینکه - بزرگترین وزارت یعنی وزارت مالیه بدوش کریم خلیلی در آنزمان بود- که امروز قبیله به هیچ وجه این وزارت را از دست نمیدهد.
   همچنان وزارتهای معادن - زراعت - تجارت - ترانسپورت و برخی دیگر وزارتخانه ها که به یادم نیست بدست هزاره ها بود.

 • اگرو اقعیت های جنگ را بنویسیم باید همه حقایق را بنویسیم :
  سینه های بریده شده توسط عبدالعلی مزاری خاین سگ صفت که فلم های آ ن موجود است
  روغن داغ کردن بالای سر مردم که فلم های آن موجود است
  میخ کوبیدن ها
  رقص مرده
  ولادت خانم های حامله دار
  و هزار ها جنایات این خون خوار و کثیف را چند احمق میتواند پنهان کند ولی هر گز تاریخ فراموش نمی کند و قت جواب دادن همه آن افراد که امروز به افتخار می گردند خواهد رسید

  • اوغان قریشی .

   به حق که گروه مزاری در پهلوی سیاف گلبدین دوستم مسعود جنایات بیشماری در حق مردم روا داشته اند .

   اما این فلم های سینه بریدن زنان اوغانی رقص مرده بریان کردن و تیل داغ کردن .. ها را لطف کنید اینجا اورده و به همه نشان دهید تا بیشتر و بیشتر چهره سیاه ادمکش و جباران رسوا شود .

   زیرا فلم های حلال کردن بیگناه و با گناه که در دوره مجاهدین طالب و اینک کرزی از جانب نوکران پاکستان و سعودی و انگریز عملی شده است را ما همه دیده ایم سنگسار کردن زنان سربردن ملا اوغانی از جانب طفل حقانی گردن بریدن اجمل نقش بندی و راننده اش ........... در قضیه افشار سر های بریده شده زنان وکودکان و تجاوز .................... را نیز .

  • که فیلمهایش موجود است که فیلمهایش موجود است نکو. فیلم نشان بده. ماشین تبلیغاتی شورای نظار تل تمام کرده از شاشه هایی مثل تو استفاده میکند تا چالانده شود.

  • ma bedoni madrag qazwat na me konem aga madrag daren rawan konen ta hama bebenan aga nadre en kasfad khoreha ra bas kon ya en ke seni madarat ya zanat ra borda ke ma khabar nadrim

 • پروژه عدالت افغانستان شواهدی از قوماندان های مسوول وابسته به حزب وحدت با یک سلسله نقض قوانین جنگی که در نمونه های ذیل آمده است، بررسی کرده است:

  1. جنایات جنگی واقع شده به تعقیب جنگ حزبی، اساساً اعدام های زندانیان و مخالفان سیاسی، شکنجه، حملات کورکورانه و هدف گیری های شهریان و غیر نظامیان.

  2. جنایات فاحش علیه غیر نظامیان که لازمه جنگ و محتمل الوقوع بود. این جنایات بیشتر علیه غیر نظامیانی که غیر هزاره شناخته می شدند و افراد وابسته به احزاب رقیب صورت می گرفته است. گرچه برخی از جنایات نیز علیه غیر نظامیان قوم هزاره از مناطق کنترلی حزب وحدت صورت گرفته است. این نمونه از جنایات هم در کابل درسال 1992 الی 1995 و هم در مزار در سال 1992 الی 1998 مستند شده است. جنایات شامل آدم ربایی، توقیف های خودسرانه، ظلم کردن، مجازات ترذیلی (مجازاتی که لطمه به افتخار و شوون اجتماعی مجرم بزند مانند: محرومیت از حقوق اجتماعی)، تجاوز جنسی، قتل عام های بدون محکمه، ویرانی های لجام گسیخته و چور و چپاول.

  3. سوءاستفاده همیشگی از قدرت، به ویژه در مناطق اطرافی اکثریت هزاره نشین، جایی که قوماندانهای محلی و اداره چی ها از معافیت اعمالشان استفاده کرده برای آزادی در جنایاتی مانند تجاوز جنسی و ازدواج اجباری.

  4. ناکامی رهبری برای تاثیرگذاری موثر علیه قوماندان هایی که از قدرت نظامی و مسوولیتی خویش سوءاستفاده کرده اند و آنها به اتکاء موقعیت و پستشان در حزب وحدت این اعمال را مرتکب می شدند.

 • بخوانید جنایات عبدالعلی مزاری کثیف که با نام ملیت وحدت میان قوم های افعانستان را خراب کرد
  سیمای مشخص حزب وحدت در این دوره این بود که خودش را به عنوان حزب مظلوم قلمداد می کرد. حزب به ظاهر از حقوق شیعه ها و به ویژه از حقوق اقلیت قوم هزاره در مواجهه با یک پیشینه تاریخی وضع پایین اجتماعی و رانده شدن از قدرت و اعتبار وکالت دفاع می کرد. به هرحال، زمانی که جنگ داخلی گسترش یافت، شعار وکالت و مظلومی باعث دور جدید جنایات شد. قوماندان های حزب وحدت که به تازگی در پست های مسوولیتی شان بالای مردم شهر رسیده بودند، در معرض هیچ مسوولیت محاسباتی قرار نگرفتند و همچنین نه انتظار میرفت و نه تقاضا می رفت تا از نظامیانشان مواخذه ای صورت گیرد. آنها متهم به سلطه خشونت آمیز علیه مردم غیر نظامی شدند و رقبایشان نیز مشابه آنها.

 • همه جنایت کردند آنکس که در افغانستان قدرت داشت و جنایت نکرد کی بود؟ نوسنده یک بخش از جنایات را میگویند. اما فراموش نکنید که رقص مرده ، بریدن سینه خانمها ، و دیدن ولادت خانمها هم جنایت بود اما متأسفانه که ذکر نگردیده است. وقت که ذکر گردیده همه باید ذکر گردد نه اینکه یک بخش آن ذکر گردد امانباید روی جنایت بخش دیگر پرده انداخت.

 • همه بدون شک جنایت کردند ولی این مقاله یکطرفه نوشته شده است و از جنایات حزب وحدت به رهبری مزاری مفسد و قومندان های دیوانه اش یاد هم نکرده که به صد ها زن با سینه های بریده در پوهنتون کابل و پوهنحی طب از ایشان به جای مانده بود رقص های مرده را نوشته نکرده و از وزارت دفاع آن زمان که مجبور بوده از دولت خود دفاع کند مینویسید شما خاینید باید کشته میشدید و باید کشته شوید تا وطن آرام شود معامله گران ایرانی مذدور که حتی میوه ها را با پیچکاری زهراگین میکردید فراموش کردید خجالت هم نمیکشید شما وطن فروشان قوم چنگیز

 • ستایش علی
  باقی خان این" تحقیق و دقیق همه جانبه" را باید چی کسانی در چی زمانی به پیش برند؟ کسی مخالف "تحقیق دقیق و همه جانبهء" شما نیست. اینجا حرف بر سری محکوم کردن جنایت پیشه گانی، مثل مسعود، ربانی و سیاف است که جرم شان، دست کم برای مردم شهری کابل، روشن است. کاری "تحقیق دقیق و همه جانبه" وظیفهء دادگاه است؛ دادگاهی که روشن نیست چی زمانی بر پا خواهد شد. تا برپا شدن یک چنین دادگاهی به ما حق دهید که به مسعود، ربانی و سیاف به خاطری جنایت شان در افشار نفرین بفرستیم. ما نه به ریش سیاف دست انداخته ایم و نه مسعود و ربانی را از قبرشان به بیرون کشیده ایم؛ تنها به آنهای که سزاوار نفرین اند نفرین فرستاده ایم و این حق ماست. مگر نیست؟

 • تمام دنیا یک یا چندین بار جنگیدن ولی زود علت آن را فهمیدند که خربودند و به چوکات انسان آمدند/ ولی در افغانستان هنوز هم خرها زیاد تر از انسانها است چون انسانها اقلیت است آن هم در مصیبت این خر ها مصروف است که جای را نخواهند گرفت طوریکه میبینید ما درحال درست کردن پالان برای خود هستیم تا بادار های بیرونی ما سوار شود و بدون وقفه منزل کنیم مثل که در گذشته کردیم. در باره این مقاله یک سخن دارم اول اینکه هدف از نوشتن این مقاله چه خواهد باشد آیاعاملین جنایات را به پای دار محکمه خواهند کشاند که ناممکن است 2 هدف سیاسی داشته باشد شاید بخاطریکه در متن مقاله تعادل در نطر گرفته نشده است من خود هزاره هستم بیشتر از 10 سال میشود که در تمام ولایات افغانستان وظیفه اجراکرده ام که از هر قوم حد اقل 200 تا 300 نفر دوست دارم که همه ایشان گل های یک باغ است ولی هر باغ درخت بی ثمردارد و در جریان اجرای وظیفه وقتیکه میخواهیم اصلاحات را به وجود بیاوریم، هر کس از قوم خود شروع میکند و متباقی اقوام خود اصلاح میشود اگر مثل این مقاله و نظریات فوق الذکر عمل نمایم در یک نظام شاهد یک کودتا خواهیم بود4 ویا عاقبت آن را ناسنجیده در پی اصلاحات بر آمده 5 ویا هدفی دیگری داشته باد— نوشتن چنین مقاله ها مخالف منافع ملی ما است.

 • باعرض سلام : واقعا که خیلی درد آور است این آقای نویسنده گرچه خیلی از مطالب را غلو آمیز شرح داده با آنهم بعد جنایات کمتر از اینهم نبوده . برادران هزاره باید بپذیرند که قربانی سیاستهای شوم مزاری ملعون قرار گرفتند . ما فارسی زبانها اعتراف میکنیم که ماهم قربانی سیاستهای شوم والیسلنه چند نفر پنچر مین وتوت فروش مانند مسعود وهمقطارانش قرار گرفتیم . پشتونها باید بپذیرند که قربانی توطعه های شوم گلبدین وسیاف قرار گرفتند . چون مزاری سگ ایران مسعود وربانی سگ روسها وگلبدین وسیاف هم سگ پاکستان بودند این 3 تا کشور سگهای خودرا به جنگ انداخته بودند در نتیجه ماوشما ملت از همه جا بیخبر تباه شدیم . از هموطنان عزیز خواهش میکنم که خجالت بکشند تا خودرا به این جنایتکاران بی دین بی ناموس ووطنفروش نسبت میدهند واز این ملدین منافق دفاع میکنند .

 • mazari hsag bod hilla dar jahanam tafrah mikonad lanat bar hazara

 • او هزاره ها سگ شما مانند چنگیز پدر کلان خود افغانستان را خراب کرده

 • sha mauusud haram shud
  fahim haram shud
  sayaf ra man haram mekonam bakhair
  abdulla haramist

 • اين مزاري را خدا ببخشد با اين وحشي گري كه داشت، منطقه را به اتش كشيد و لبنان ثاني ساخت، خوب ديگه پيرو خط امام جاهل بودن همين را به همراه دارد و بس

 • massud lawda bud. Sayaf gapesh dad

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس