در همین بخش

صفحه نخست > کارتون > طنز روز > سلسله درس هایی پیرامون انواع و اقسام طالب

سلسله درس هایی پیرامون انواع و اقسام طالب

طالبان اهلی مسؤليت طرح و پلانگذاری ، تدارکات مالی ، تبليغات و معاملات سياسی را عهده دار شده و در قتل و کشتار های طالبانی مستقيما دخالت نکرده بلکه...
شمس الحق حقانی
چهار شنبه 17 فبروری 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

در درس های گذشته گفتيم که سه نوع طالب وجود دارد : طالب تندرو ، طالب ميانه رو و طالب سست رو که هر کدام اينها به نوبه خويش به شاخه های کوچک ديگری تقسيم بندی ميشوند ، طالب تندرو به دو شاخه طالب انفجاری و طالب انتحاری تقسيم شده و ساحه فعاليت تخريبی هردو شاخه را انسان ها ، حيوانات و جمادات تشکيل داده و ابزار کارشان عموما بمب و واسکت انتحاری می باشد .

طالب ميانه رو نيز در ابتدا به طالب ميانه رو اعدامی و طالب ميانه رو اخطاری تقسيم ميشود که ساحه فعاليت هر دو گروپ را قتل و
ضرب و شتم انسان ها تشکيل داده ابزار کارشان کارد ، تبر ، ساطور ، کيبل و دُره می باشد .

شاخه طالب ميانه رو اعدامی به نوبه خويش از نوع طالب کيبل کش ، طالب حلق آويز و طالب ذبح اسلامی تشکيل ميگردد به همين
ترتيب شاخه طالب ميانه رو اخطاری نيز از نوع طالب گوش بر، طالب بينی بر و طالب انگشت بر تشکيل ميگردد.
گروپ سوم طالبان را طالبان سست رو گويند که در زبان عاميانه بنام طالبان بدل مشهورند و اينها نيز به دو شاخه طالبان نکتايي پوش و طالبان چپن پوش تقسيم بندی می شوند که مشترکات هردو شاخه عبارت است از انکشاف دماغی بيشتر افراد اين دو شاخه نسبت به ساير شاخه های طالبان و به يقين ميتوان در يک جمع بندی کلی گروپ سوم طالبان را در جمله طالبان اهلی و دو شاخه ديگر را در جمع طالبان وحشی قرار داد.

چيزيکه اين دو شاخه را از هم متمايز ميسازد اينست که طالبان نکتايی پوش برعلاوه خصوصيت های اخلاقی رندی و زرنگی ، رياکاری و عوامفريبی که طالبان چپن پوش نيز بدان متصف اند ايشان از سواد و دانش علمی نيز برخوردار اند که طالب چپن پوش فاقد اين صفات بوده و در جبران اين نقيصه به همان ميزان درعوامفريبی و معاملات سياسی از خود مهارت و کاردانی نشان ميدهد.

با وجود اين دسته بندی ها و تفاوت های چشمگير طالبان و حشی و طالبان اهلی ايشان مانند يک پيکر واحد درفعاليت های سياسی و
تخريبی عرض اندام کرده تقسيم بندی کار هارا به نحو احسن انجام ميدهند.

طالبان اهلی مسؤليت طرح و پلانگذاری ، تدارکات مالی ، تبليغات و معاملات سياسی را عهده دار شده و در قتل و کشتار های طالبانی مستقيما دخالت نکرده بلکه از دور و از پشت ميز به هدايت و کنترول جريان امور می پردازند ، طالبان وحشی مسؤليت اجرای امور را در عمل عهده دار شده بدون چون و چرا به اجرای اوامر پرداخته و آنرا چون وجيبه دينی بی درنگ انجام داده در انتظار پاداش عملش چشم از جهان می پوشد و پاداش آنرا طالب اهلی در همين جهان و بدون انتظار زياد بدست می آورد.

تا که احمق در جهان باشد مفلس در نمی ماند !!

با تقديم حـــــــــــــــــــــــــــــرمت

حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی

http://sofianan.funpic.de

پيام‌ها

 • حقانی صاحب درود ! امید جان جورو کامیاب باشید . سبق های طالب شناسی شما به سبق هایی مانند است که دانش آموز دانشگاه را به فراگیری الفبا فرا خوانید . طالبان رنگه رنگه را مردم ما مدت ده سال است که میشناسند ، چی تند و چی سست . همۀ طالبان بیرون ریخت یک سوراخ اندگه بوی بد شان دنیا را فرگرفته و بود شان منطقه را چتل نموده .

  به نظر این حقیر اگر آرزو داشتید در آینده سبقی به خواننده گان کابل پرس داشته باشید ، کوشش کنید پیرامون غول شناسی و غول مشربی کمی معلومات بنگارید ، مقبولتر و بجا تر خواهد بود . زیرا غولگری و غول منشی علت بروز پدیدۀ طالب است که هر علت ، معلولی در قبال دارد . اگر امکان داشته باشد به این پرسشهایم ، پاسخی ارایه بدارید نیکبخت خواهم بود:

  _ آیا غول کوهی و غول شهری تفاوت دارد یا خیر ؟

  _ آیا غول و طالب دو رخ یک سکه نیست ؟

  _ آیا غولها هم مانند طالبان رنگه رنگه نیستند ؟

  _ آیا غولها گاهی سرعقل می آیند و یا اینکه درخلقت شان کمی و کوتاهی صورت گرفته ؟

  پیروزی تان را آرزو دارم .

  _

  • محــــــترم آقای مــــــــزاری ســــــلام !
   نخست دستان تانرا فشرده و از حسن نظرتان تشکر می کنم و قرار خواهش تان می پردازم به جواب سوالات تان :

    آیا غول کوهی و غول شهری تفاوت دارد یا خیر ؟

    بلی خیلی تفاوت دارد غول کوهی در حقیقت همان طالب وحشی از نوع طالب تند رو انتحاری یا انفجاری و یا طالب میانه رو اعدامی یا اخطاریست
   که همه شان از نعمت عقل سلیم انسانی محرومند و ازینرو آله ای دست غول شهری که در حقیقت همان طالب اهلی از نوع طالب نکتایی پوش و یا چپن پوش است میگردند .

    آیا غول و طالب دو رخ یک سکه نیست ؟

   غول یک پدیده افسانویست که فقظ در ذهن و خیال مردم وجود داشته و طالب موجودیست واقعی و زنده که در حقیقت تجسم عینی همان پدیده خیالیست که از بخت بد مردمان عصر ما آنها از عالم افسانه و خیال در زندگی واقعی ما قدم گذاشته اند.

    آیا غولها گاهی سرعقل می آیند و یا اینکه درخلقت شان کمی و کوتاهی صورت گرفته ؟

   در خلقتشان که نه ولی در تربیت شان به یقین کمی و کوتاهی صورت گرفته ، کسانیکه بروی واسکت انتحاری به دنیا آمده اند و اولین چیزی را که در زندگی شنیده اند " ضرب زیدأ و قتل عمرأ " بوده پس ازاینها توفع سر عقل آمدن بیشتر از یک خیالبافی چیزی دیگری نخواهد بود .

   با تقديم حــــــــــــرمت

   حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی

 • یک نفرنیست که از طبقه بندی سگ شویها بگوید همگی یک مسئله تکراری را دنبال میکننداز کسانیکه دندانهای پیشروی خودرا برای حمایت بادار خود میکشند هیچ یک جدول نمیسازید .

  1 بام و 2 هوا شد

  • آفای بدر اجازه میتین مه جواب بگویوم ؟ تشکر
   پیش از درسی سگ شویی باید درسی سگ شناسی ره یاد بگیرین
   سگ ها ام در زادت خود چند رقم استن
   سگی خانگی 1
   سگی اولوی 2
   سگی جنگی 3
   سگی پولیسی 4
   سگی پاسبانی 5
   1- سگی خانگی : ای رقم سگ ها ام چند رقم استن 1 سگی شوقی 2 سگی سکسی 3 سگی جبری
   سگی شوقی امو سگ های چوچه گک استن که بخاطری کثیف کدنی دیست و ظرف های خانه نگا میشن و هر کودامشان یک نامی انسان ره دارن ناگوفته نمامه که قدریش ام از آدم کم نیست . د سری یک دستر خان با صاحیبایش میشینه و نان میخوره . باضیشان حتا که مادر خانه ره ممی میگه
   سگی سکسی : د ای قسمت یک کمترک شرم میکنوم که چطو بگویوم . خو امگی میدانن حاجتی گوفتن نیست .
   سگی جبری : ای رقم سگ ها اکثرن توسطی کمپیر ها نگا میشه بجای اولاد و نواسه
   2 – سگی اولوی : تمام سگ های بی صاحیب اولوی گوفته میشن .
   3 – سگی جنگی : ای رقم سگ ها بخاطری رسلینگ نگا میشه و کلان کلان قمار ها سریش زده میشه و خوراکیشان از ما مردومی عوام کرده به صد ها درجه بالا و لزیز تر است
   4 – سگی پولیسی : ای رقم سگ ها پیشی پولیس ها میباشه و اگه کسی مخدرات ره د داخل وجودیش تیر کده باشه بوی کده بوی کده پیدایش میکنه
   سگی پاسبانی : عام سگ هایکه د خانا نگا میشن و از سر شام تا صبکی وق میزنن و د داخل خانه آمدنشان ممنو است
   اینالی د سبقی سگ شویی مشکل پیدا نمیکونین
   سگ شوشتن د اصل دو رقم است و بس .
   سگ شوشتن خالی د بیرون و زیر نل توسط مرد و یا زن البته با شامپوی هید ان شولدر
   دیگه رقمیش سگ شوشتن د داخلی تپ کتی خودی محترمه یکجا است که ساعت ها ره در بر میگیره البته د پالوی شامپو بی بی لوشن ام استعمال میشه که ای رقم سگ ها ناخن ندارن و ای سگ ها از جملی امو سگ های خانگی شماره دو استن .

جستجو در کابل پرس