صفحه نخست > دیدگاه > يا كفن يا وطن

يا كفن يا وطن

پيامي به جوانان مهاجر
محمد رضا طوفان
سه شنبه 28 دسامبر 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

هنوز هم میشود از گوشه وکنار خاک مقدس افغانستان غرش شیرمردانی که طنین صدای : یاوطن یا کفن آنان کوههای سربه فلک کشیده افغانستان عزیز را به لرزه می انداخت را شنید.

تاریخ افغانستان مملو است از پهلوانان نامی که در گوشه وکنار وطن می زیستند واسطوره میهن پرستی و عشق به هموطنان بودند كساني كه مي بوسيدند خاك اين وطن را و متبرك مي دانستند ذره ذره اين خاك راچه آنانی که در کابلستان می زیستند یا زابلستان و غرجستان ...

و مردان امروز ما سلاله همان پهلوانان بودند که تندر آسا بر دشمنان این خاک می تاختندو رعب و وحشت در دل آنان جايي نداشت زيرا رگ رگ وجود آنان آكنده از عشق به وطن بود وچه عشقي والاتر از اين عشق..

و جادوي همين عشق بود كه ابرقدرتهاي بزرگ جهان را به زانو در آورد و آنان را واداشت تا با به يادگار گذاشتن ننگي ابدي درتاريخ اين خاك را ترك كنند قشون نامي همچون سپاه اسكندر وچنگيز و بريتانياي كبيرو ارتش سرخ شوروي . برجهانيان اين مسلم گشته است كه تاريخ دلاوري وشجاعت افغانها حديثي است پايداروهميشگي كه تا ابديت دوام خواهدنمود. و امروز ما شيرمرداني همچون بهايي و نيكپا و هزاران قهرمان ديگر را داريم كه همه روزه براي ايت وطن درد كشيده افتخارات را كمايي مي نمايند.

ولي افسوس .... افسوس .. از عده اي از هموطنان ما كه تنها از افغانيت تنها چهره را به ازث برده اند و خوي وخصلت افغان ها را به فراموشي سپرده و يا پشت به نياكان نموده و حس انزجار از گذشته درخشان پدران خود دارند.

چندي پيش از يكي از همين مهاجرين نسل دومي كه در كشور فاشيستي ايران متولد شده بود شنيدم كه مي گفت : حتي حاضر نيست جنازه اش در كشوري همچون افغانستان دفن شود..و هزاران سخنان ياوه وبيهوده را نثار مادر خود وطن نمود.

البته بايد اين نكته را نيز خاطر نشان نمود كه علت اصلي اينكه مهاجرين نسل دوم وسوم ما از فرهنگ وعنعنات وكلتور افغاني گريزان و فراري اند تنها تنها بي اطلاعي وجهل آنها نسبت به تاريخ درخشان افغانستان عزيز ماست. كشوري كه از زمان يما تا چند دهه پيش و همزمان با روي كار آمدن حكومت مجاهدين هميشه كشوري بوده است كه از نظرسطح رشد فرهنگي در آسيا حائز مقام سوم و همواره پيش از ايران قرارداشته است. شهرهاي افغانستان حتي تا دوره نجيب ميزبان دانشجوياني بوده است كه ازسايركشورهاي آسيايي براي ادامه تحصيل ساكن اين كشور ميشدند.و اگر امروز ما شاهد كشوري نسبتاً عقب مانده از سايركشورهاي همسايه شده ايم .يگانه دليل آن دخالتها وجنگ افروزي هاي كشورهاي همسايه بوده است كه با تمويل وساپورت مالي وتجهيزاتي هميشه آتش جنگ را شعله ور نمودند.در اين ميان پاكستان وايران بيشترين سهم را در ويراني افغانستان دارند.

گفتيم جهل و ناداني جوانان ما سبب اين شده از هويت خود فراري باشند. مطمئناً نمي توان اين جوانان را ملامت نمود وواقعاً هم انان مقصر نيستند. جوانان ما قرباني سياستهاي فاشيستي ايراني شده اند. در رژيمي كه تاريخ در آن به نفع ايرانيان تحريف ميشود و همواره سعي برآن نموده اند كه كشورما را يك كشور دور از تمدن و ويرانه دانسته ومردم ما را با بربرها قياس مي نمايند چه انتظاري مي توان داشت.رژيمي كه دانشمندان بزرگ سرزمين ما را با تذكره (شناسنامه) ايراني معرفي مي نمايند وبزرگترين دست آوردهاي تاريخي ما را به سرقت برده ومهر ايراني به آن زده اند . هرگز نمي تواند دلسوز جوانان ما باشد. چندسالي كه در ايران بودم شاهد انواع تبليغات منفي اين رژيم در رسانه ها و مكاتب آنها بوده ام. هنگامي كه از افغانستان تنها وتنها ويرانه هاي آنها از تلويزيونها به نمايش گذاشته ميشدوبا استراتژي ضد امريكايي خويش و ارائه آمارهاي دروغين از تلفات ملكي تنها هدف ضد امريكايي خود را پيش برده و آنان را متجاوز مي خواندند حال آنكه بركساني كه در داخل افغانستان زندگي ميكنندروشن و واضع است كه متجاوز كيست؟ و چه كساني قصد دخالت در امور اين كشور را دارند؟

همين عاشوراي امسال بود كه ما شاهد برگزاري مشترك مراسم عزاداري اباعبدالله الحسين توسط شيعيان نظامي امريكا و نيزاردوي ملي افغانستان بوده ايم كه درصورت امكان به زودي عكس هايي از اين مراسم ونيز سخنراني اين امريكاييان را در دسترس شما قرار خواهيم داد.

مقصر دومي كه دخيل در جهل اين جوانان هستند خود ما افغانها و در راس سفارت كبري افغانستان و نيز قنسولگري ها اين كشور درخاك رژيم ايران است .كه متاسفانه هيچ گونه سعي وتلاشي مبني برمعرفي وشناساندن تاريخ درخشان افغانستان و نيز دانشمندان و مردان بزرگ اين خطه را به جوانان نسل نو ما روي دست نگرفته و حتي يك پلان در اين زمينه را به انجام نرسانده اند . حال آنكه حتي اگر در سال يك گردهمايي افغانستان شناسي را در اين خاك دايل نمايند ويا از فرهنگيان و قهرمانان اين خاك دعوت به عمل آورند. مي توان شاهددست آوردهاي خوبي در زمينه پيوند دادن هرچه بيشتر اين جوانان با وطن خود بود. هرچند اين كار مستلزم صرف هزينه وزمان است . در درجه بعدي پدران و مادران خفاميل بايد سعي برآن كنند تا درمحيط فاميل خود عنعنات و مخصوصاً لسان افغاني را احترام نهاده و خود را مقيد به انجام آن بدانند تا انگيزه اي و جرقه اي ايجاد شود در ذهن اين جوانان تا بتوانند حقيقت كشور خود را بيابند. وفريب سياست و مبارزه فرهنگي ضد افغاني رژيم استبدادي ايراني را نخوردند و خود را مانند بسياري ديگر از فرهنگيان خود فروخته ما كه قلم خود را به ستايش ومدح دروغين ايران فرسوده تا از لقمه ناني كه از خواري و خفت منشا ميگيرد را كمايي نمايند و زندگي با ذلت را پذيرفته اند ،اسير دست رژيم ددمنش ننمايند. حال انكه اكثر اين اشخاص كساني هستند كه در مجلس اباعبدالله همواره شعار هيهات من الذله را سر مي دهند. (نفرين براين خود فروختگان)

بار ديگر يادي از يك قهرمان

واقعه اي كه محرم امسال را زيبا نموده بود وباعث شد كه توجه عمومي سيل وسيعي از مردم متوجه تاريخ افغانستان و يكي از اسطوره هاي معاصر افغانستان شود مقارن شدن اين ايام با ايام شهادت عبدالخالق جوان هجده ساله اي بود كه با بزرگترين ديكتاتور زمان يك تنه به مبارزه پرداخت و نهايتاً اين غول بزرگ ونيرومند را از پاي درآورد. كه نظير اين عمل در جهان سابقه انگشت شماري دارد. عبدالخالق واقعاً مظلوم بود . اگر عبدالله هفتاد ودو تن يار پيش مرگ حضرت شده اند . عبدالخالق تنها يك نفر بود كه دست به قيام زد و پيش مرگ وسپاهي نداشت. امام تمام خانواده خود را از دست نداد . ولي عبدالخالق تمام خانواده خويش را قرباني نمود و در اين ميان خواهر سه ساله وي نيز شامل اين قربانيان بود. بدن عبدالخالق نيز مثله مثله گشت همچون بدن سرورش اباد عبدالله الحسين و اين يعني عشق به وطن...عشقي كه حماسه ساز آن جواني است هجده ساله ولي حال اين جوان كجا و جوانان مدپرست ودوراز كلتورافغاني ما در مهاجرت كجا ....

از اين طريق از تمام فرهنگيان وقلم به دستان خود خالصانه خواهش مينمايم تا دست به جهادي بزرگ زده و نسل نو ما را از بحران از خود بيگانگي و هويت گريزي نجات دهند تا باشد باز افغانستان ما نگين اسيا شود . هرچند اين امري است قطعي وشدني ما همه ايمان داريم به اين مطلب....

جاويد باد افغانستان عزيز

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • http://www.youtube.com/watch?v...
  به نظر من ، فاجعه ی بزرگ و هولناکی در راه است . ارواح خبیث عبدالرحمن کله منار ساز و نادر غدار و هاشم جلاد و گل محمد مومند مجنون و داوود دیوانه و نعیم کر و غلام محمد فرهاد پاپا و دیگر فاشیست های قبیله پرست در گردش و زایش اند و دیری نخواهد گذشت که کرزی ها ، ملاعمر ها ، حقانی ها ، گلبدین ها ، احدی ها ، خلیل زاد ها ، احمد زی ها ، اتمر ها ، کریم خرم ها ، فاروق وردک ها و زی ها و زوی های دیگر شان ، با لشکر های مجهز و تا دندان مسلح ، به جان مردم بی سلاح و بی دفاع غیر پشتون بیفتند و دریاهای خون را به مقصد تصفیه های قومی جاری سازند . امروز کانتینر های کتاب های فارسی را به دریا می اندازند ، فردا لاری ها و کانتینر های پُر از اجساد مردمان غیر پشتون به دریا ها خواهند افگند

  • ای خصم وطن ، ای مزدور بيگانه ، ای غلام بچه دوم به خيال راحت گريه کن ، آتش بگير ، نابود شو اين خواست زمان و تاريخ است . کتاب های شيطانی از زراد خانه اخوند های کثيف ايران و گماشته های شيطان بزرگ جهنمی « خمينی لعنتی گوه در گورش » بود کار نيک ، منطقی و بجا بود زنده باد « خرم » و اينکه پشتون ها بعد از انکه شغالگران را شکست دادند ، نوبت سگ های ديوانه ومزدوران بيگانه ميرسد به اميد انروز خوب و سرنوشت ساز چيزک از چوب بنام خراسان ساخته در ناکجايت استعمال ميکنند منتظر باش

 • دوست من روزی که برای قدرت میجنگیدند باید به این روز فکر میکردید نه الان که نه نامی از افغانستان مانده و حتی ساکنان الان ان به فکر فرار از این جهنم هستند .
  ما نخواستیم این کشور را کشوری که حتی به آوارگان خودش هم رحم ندارد .آنها را طرد میکند .
  شده برای یک بار درد دل ما را بشنوید باز صد رحمت به افغانی های خارج نشین که درد دل الهه سرور را به گوش ما رساندند .
  کدام افغانی کدام هنر افغانی کدام دولت افغانی .خواهشان این مصاحبه را بشنوید درد دل الهه درد دل ما است .
  دوست من لطفآ از روی احساسات حرف نزنید .من در ایران پیدا شدم و الان در اروپا هستم و تا بحال افغانستان را ندیدم .اما پدر و مادر من هر روز اصرار میکردند که به افغانستان برگردیم اما من مقاومت میکردم چون میترسیدم از جنگهای قومی پنهان و فتنه گری امریکا و دیگر کشور های همسایه .اصلان افغانستان و فضای حاکم بر ان با روحیات من و و دیگر هم سن های من سازگار نبود .من در مورد افغانستان زیاد خوندم و تمام دوستان من الان افغانی هستند و آنها را مثل برادران خود میدانم و اصلان با ایرانی ها رابطه ندارم و خوشم هم نمیاد از ایرانی ها .
  ما منکر افغانی بودن خود نیستیم ما افتخار میکنیم به وطن مادر و پدر خود .
  ما هر وقت به یاد افغانستان بغض میکنیم و برای ان هم شده جان خود را هم میدهم .
  مشکل ما ان افغانی های هستند که از ساده دلی مردم ما سو استفاده میکنند و مردم ما را به جان همدیگر میاندازند تا نوکر بودن خود را برای امریکا و اروپا و ایران و پاکستان و عربستان و دیگر کشور ها ثابت کنند .
  امید من ان است که روی تمام آنها سیاه شود.
  و همه افغانی های افغانی به کشور باز گردند .

 • سلام با همه فارسیان افغانستانی آقای فاشیستی اوغان زوی با چشم پاره گی تان همه خاک پاک خراسان
  راغصب کردن، شما فاشیست های بی منطقی بودن که در خانه ما خرسان تجاوز کردند از اطراف کوه سلیمان ، به هرطرف پراگنده شدند ، مردمان بومی خراسان را تاراج کردند ، زمین های مردم را به اجبار در تصرف خویش درآوردند ، تا توانستند خون ریختند ، آدم کشتند ، کوچ اجباری دادند ، کله منار ساختند و ... تا بر بخش های از سر زمین پاک خراسان تسلط یافتند و پس از مدتی دیده درایی را به حدی رسانیدند که خواستند ریشه های فرهنگ ها و هویت های مردمان غیر اوغان را بخشکانند و آنها را به خود بیگانه گی و مسخ شده گی هویت گرفتار سازند . این تلاش ضد بشری شان تا همین امروز به شدت جریان دارد و حاکمان ِ فاشیست کنونی تحت رهبری حزب تبه کار اوغان ذلت با شیفته گی و جنون خاصی ، با پشتگرمی که از باداران خارجی خویش دارند ، میخواهند برنامه های نیمه کاره ای فاشیستی را به شتاب هرچه بیشتر عملی سازند و اوغانستان را همان گونه که در کتاب مانیفست فاشیزم اوغانی ( دویمه سقاوی ) تجویز شده است ، به یک کشور تک هویت اوغانی زیر سلطه ای مطلق ِ قبیله پرستان اوغان ، تبدیل سازند که در آن فرهنگ بدوی قبیله بر تمدن هزاران ساله ای ایرانی – خراسانی ما پیروزمندانه بتازد و بر شمشیر خون آلود خود بنازد !
  چیزی مسخره ایکه شتربانان ِ فرهنگی فاشیزم اوغانی این جا و آن جا به آن دست می زنند این است که برای به رخ کشیدن شوکت ِ تقلبی اوغانی خود ، دست به تحریف آثار گهربار شاعران و اندیشمندان ایرانی – خراسانی ما می زنند و برای خویش یک شکوهی کاذب دست و پا می کنند . یک وقتی ، جایی خوانده بودم که یکی از دلقکان فرهنگی اوغان ، به شعر های حماسی فردوسی بزرگ دستبرد زده و یک شعر بسیار بلند آوازه ای آن شاعر شکوهمند زبان پارسی را ، از جوهر اصیل ایرانی اش تهی ساخته و به جای آن با بیشرمی ویژه ایکه شتربانان فرهنگی فاشیزم اوغانی دارند، کلمه ای خنجری " ایران " را برداشته و نام ناساز ِ " اوغان " را به جایش نهاده استhttp://www.youtube.com/watch?v...!
  http://www.youtube.com/watch?v...

 • hich kas malamat nist . hama az nam awghan wa awghanistan ke awghan ha dar 200 sal akher sakhta and gorizanand . awghaniat ba mani wahshat , estebdad farhang badawi , farhang qabila wa har bad wa rad ke begoi dar farhang awghani /pashtuni mekhorad . dar khake ke mardom az dast yak qawm ranjesh rohi wa feziki mebenand . shayesta hamcho ebraz nazar ha ra ba wojod meyarwarad ke mardom mekhahand ke roh shan dar sar zamin wahshat talibistan wa pastanistan na aram nabashad . in yak waqiat ast . wagarna hama bar tarich kohon in sarzamin pish az pashtun ha ehteram darand wa khowahand dasht.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس