در همین بخش

صفحه نخست > دیدگاه > آقای دادستان کل چرا پرونده 52 میلیون دالر را پیگیری نمی کنید؟

آقای دادستان کل چرا پرونده 52 میلیون دالر را پیگیری نمی کنید؟

یکی از این نیرنگ بازی ها و سیاه کردن دیگران گزارش دهی و خبر چینی به سفارت خانه های خارجی است. البته در کار خبرچینی و خدمت به آرمانهای نمایندگی های خارجی تخصص فاشیستان جاخوش کرده در دل اقوام اوغان است.
م- فرهنگ دوست هروی
دوشنبه 28 فبروری 2011

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

نژاد پرستان در افغانستان دوصد سال است با فریب نیرنگ حکومت را در اختیار خود نگه داشته اند. برای نگه داشتن قدرت نزد خود از هیچ جنایت و نیرنگی فروگذار نیستند. تاجای که امکان داشته باشد رغیب را فریب داده میکشند. نمونه آشکار آن در این سالها شهید عبدالعلی مزاری بود همین روزها سال روز شهادتش است. وقتی حذف فیزیکی نشد به نیرنگ روی می آورند. یکی از این روشهای جنایت آمیز تهمت زدن و ترور کردن شخصیت رقیبان قدرت است.

این جانوران چون دیوها در غارهای تاریک خود نشسته هستند و نقشه میکشند که چطور راهی پیدا کنند تا بتوانند به رهبران و بزرگان دیگر اقوام تهمت بزنند و ترور شخصیت کنند. با تهمت زدن به دیگران آنها را سیاه کنند تا روی سیاه خود را سفید نشان دهند. به تمام رهبران و بزرگان غیر پشتون بلااستثنا اتماهامات عجیب غریب و گاهی وقتها متناقض را میزنند. در واقع همان کردار ننگین خود را به دیگران نسبت میدهند.

این موجودات پسمانده باوجود جاخوش کردن در بین قبایل پشتون هر پشتونی با وجدان ، متدین و مترقی که تعداد شان هم کم نیست مخالف برتری نژادی آنها باشد آن شخص را هم با نیرنگ و حیله میکشند یا ترور شخصیت میکنند.
آیا میشود با نیرنگ و فریب حکومت و ملت درست کرد؟ در کدام جای دنیا نیرنگ و فریب دولت و ملت شاخته؟ تا کسانی در کشور ما باشند و خواسته باشند با این روشهای برتری نژادی دولت و ملت بسازند روزگار ما همین است و بس. دوصد سال است این افغانستان ما پسمانده ترین کشور در دنیا بوده و با این نیرنگ بازیها باز هم خواهد بود. در این دوصد سال دوره تاریکی فاشیستها با همین نیرنگ و جنایت اقوام کشور را بخصوص پشتونها را بگروگان گرفته اند.

یکی از این نیرنگ بازی ها و سیاه کردن دیگران گزارش دهی و خبر چینی به به سفارت خانه های خارجی است. البته در کار خبرچینی و خدمت به آرمانهای نمایندگی های خارجی تخصص فاشیستان جاخوش کرده در دل اقوام اوغان است. نمونه آن نور محمد ترکی و حامد کرزی است. اصلا راه به قدرت رسیدن این نژاد پرستان و رهبران شان همان دروازهای سفارتهای خارجی است. حامد کرزی هم به اعتراف سفیر امریکا در سالهای 1980 به سفارت امریکا در پاکستان آمده و خبر چینی و جاسوسی را آغاز کرده بودند تا حالا. تره کی در سالهای 1960 تا 1970 میلادی جاسوسی و خبر چینی برای سفارت امریکا را میکرده. حالا اسناد سفارت امریکا از آن سالهای انتشار یافت و هموطن آگاه و عزیز ما آقای سهیل سبزواری آنها را برگردان فارسی کرده و انتشار دادند.

تره کی پس از کفش لیسی های بسیار دید امریکایها همان ظاهر خان را نوکری بهتری از او میدانند دست از سفارت امریکا شست و به سفارت روسیه روی آورد. تا نهایت روسها او را بر کرسی ریاست جمهوری نشاندند. باید بحال مردم کشور تاسف خورد و گریست که ترکی چنین بلای بر سر مردم کشور آورد. همچنین برای اعضای حزب دمکراتیک خلق هم جای تاسف است که یک فاشیست خبر چین سفارت امریکا خود را مترقی و کمونیست جا میزند و سالهای آنها را بازی داده و به دنبال خود چرخانده.

امیر خون خوار عبدالرحمان خان با ابراز نوکری و فروش استقلال کشور به انگلیس و گرفتن پول و جنگ افزار به قتل و جنایت در کشور پرداخت. نادر غدار و جبار در پیوند با انگلیس و به فرمان آن کشور قدرت را در کشور غصب کرد. ببرک کارمل پشتون با وجود نداشتن اندیشه های نژاد پرستی اما راه بقدرت رسیدنش همان دروازه سفارت خانه های خارجی بود. نجیب آخرین رئیس جمهور کمونیست باز هم به اعتراف رفقای خودش از راه پیوند با سفارتخانه های خارجی به قدرت رسید. شاه شجاع از راه پیوند با انگلیس به قدرت رسید اما خیلی زود سرنگون شد. اینها نمونه کوچکی بود از سرداران قیبله که 250 سال است برکشور ما حکومت میکنند.

در واقع نتیجه همه این جاسوسی ها و پابوسی باند فاشیست دربدری کشور و روسیاهی خود شان بوده است. در واقع با این خبر چینی ماهیت اصلی خود را که همان جاسوسی و رسیدن به قدرت با پابوسی قدرتهای خارجی است بنمایش گذاشتند. در اسناد ویکیلیکس یک سند منتشر شد مبنی بر اینکه معاون نخست ریاست جمهوری آقای احمد ضیا مسعود هنگام انتقال 52 میلیون دالر به دبی دستگیر شده اما با وساطت دولت افغانستان آزاد شده است. بسیاری از نژاد پرستان روی این موضوع رزمایشها دادند و تبلیغات برپا کردند.

اصل جریان بسیار واضح است. یکی یا چند تا از همان فاشیستان جاسوس سفت برای خراب کردن چهره پاک آقای احمد ضیاء مسعود نزد جامعه جهانی به سفارت امریکا طبق روال و وظیفه جاسوسی همیشه گی میرود و گزارش میدهد: در سفرآقای احمد ضیا مسعود به دبی 52 میلیون دالر پول را انتقال میداده که کارمندان گمرک دبی متوجه میشوند. اما موضوع با تماس با مقامات کابل حل میشود. سفیر امریکا هم بدون اینکه پژوهشی در مورد راست یا دروغ بودن موضوع انجام دهد گزارش را در پروندها یا گزارشات دریافتی روز خود ثبت میکند. پسانتر همان گزارش غلط را به واشنگتن روان میکند. این گزارش همراه با دیگر اسناد پسانتر توسط ویکیلیس افشا میشود.

آقای احمد ضیاء مسعود در یک کنفرانس مطبوعاتی شدیداً حمل پول توسط خود را رد کرد و گفت: من در حالی که این خبر را بشدت رد میکنم و آنرا یک دروغ محض میدانم به همه ملت قهرمان افغانستان این را واضحا میگویم که من کوچکترین دخالتی در همچو موضوع نداشتیم و نداریم و اصلا هیچ آگاهی هم ندارم. تقاضای من از رئیس جمهور افغانستان همین است برای دادستانی افغانستان و وزارت خارجه افغانستان هدایت فرمایند تا موضوع را بصورت جدی پیگیری نمایند و کسانی که مرتکبی همچو خیانت و جنایت شده اند هرچه زودتر ولو بهر سویه که بوده باشند به دادگاه معرفی کنند. یا راست و دروغ مسئله را برای ملت افغانستان بازگو نمایند.

از آن زمان تا حالا بیشتر از دو ماه میگذرد اما از سوی دادستان کل گواه هیچ واکنشی نبودیم. ما از انجای که پشتیبان اجرای عدالت و دادخواهی در مورد هر کس در هر موقتی که باشد هستیم هم اکنون سخن رسای آقای احمد ضیاء مسعود را باز هم فریاد میکنیم و تا مطمئن شویم بگوش شما رسیده باشد:
آقای دادستان کل کشور جمهوری به ظاهراسلامی افغانستان چرا پرونده 52 میلیون دالر را پیگیری نمی کنید؟
ما میداینم اگر واقعا موضوع حقیقت میداشت تا حالا صد بار اسنادش را انتشار و آقای مسعود را به دادگاه میکشاندند. خود شما شاهد خاموشی خفاش گونه شان هستید. جنجال دو نفر از یک قوم و یک حزب جنرال دوستم رهبر جنبش ملی اسلامی افغانستان و اکبربای را آن چنان بزرگ کردند که به مشکل بزرگ نخست مملکت تبدیل کردند. بحدی که مشکل طالبان، دهشت افگنی، پاکستان و ایران به فراموشی سپرده شد. فقط به خاطر از میان بدر کردن جنرال دوستم یا بگفته معروف "آب را گل آلود کردند تا ماهی خود را بگیرند". در صورتی که یک جر بحث ساده بود. شما شاهد بودید آنها برای زدن و بی اعتبار کردن جنرال دوستم از کاه کوه ساختند کردند تا به مقصد شوم خود برسند.

این وجدان باخته ها بحساب خود از اکبربای که یک ازبک بود دفاع میکردند و این همه هیاهو را انداخته بودند.اما در عین زمان جنایتکار معروف جمعه خان همدرد تظاهرات ازبکهارا در شبرغان به تیربار بست و نزدیک به پینجاه نفر را شهید کرد. کرزی جنایتکار بجای به دادگاه کشانیدن جمعه خان همدرد او را در استان دیگر والی مقرر کرد. در عین حال برای اینکه روی زخم ازبکهای ستمکشیده نمک پاشیده باشد جمعه خان جنایتکار را بعنوان مشاور و معاون خود در امور اقوام مقرر کرد. تا از تجربه های او در جنایتهای بعدی استفاده کند.

اما پرسش اصلی این است چرا در این پرونده خاموشی گزیدند و آنرا را پیگیری نمی کنند؟ کرزی همان مرحله نخست متوجه شد که این موضوع 52 میلیون دالر بجای اینکه آبروی شخصیت برجسته کشور آقای احمد ضیاء مسعود را ببرد آبروی طراحان جاسوس سفت باند خودش را برده است. آقای کرزی می فهمید از پیگیری این پرونده هیچ چیزی نسیب شان نمی شود جز بی آبروی برای خود شان. برای همین فورا خود کرزی دروغ بودن قضیه را ثابت کرد. کرزی با رد گزارش ویکی لیکس گفت: انتقال پنجاه و دو میلیون دالر که حجم زیادی را در برمی‌گیرد دور از تصور است.

کرزی این را هم گفت که اگر این گزارش دقیق باشد پس انتقال پنجاه و دو میلیون دالر در سی بکس ممکن است و چه کسی می تواند باخود سی بکس پول را به بیرون از کشور حمل کند.
او گفت: شنیده است که این پول ها دالر نارویی! بوده اند و اگر این گونه باشد این مبلغ ممکن است در صد بکس جاداده شود؛ آیا ممکن است کسی صد بکس پول را باخودش به بیرون از کشور انتقال بدهد.

سخن آقای کرزی در این مورد سند است. چون خود جناب شان در حمل نقل پول نقد تخصص دارند. در سخن شان نباید شک کرد. بگفته خود شان فقط از ایران سالی چندین نوبت در قبال معامله های نامشروع کلان پول نقد میگیرند و آنرا با هواپیمای مخصوص رئیس دولت به کابل انتقال میدهند. تا از آن در جهت پشتونیزه کردن و استحکام پایه های حکومت قومی خود استفاده کند. وقتی آقای کرزی در انتقال 700 هزار یوروی با هواپیمای ریاست جمهوری مشکل دارند طبعی هست انتقال 52 میلیون دالر آنهم در یک مسافرت عادی با هوپیمای مسافری امکان ندارد.

آن نژاد پرستانی که چنین نقشه شیطانی کشیده بودند فکر نمی کردند روزی همان نقشه تناب بیخ گلوی خود شان شود. حتما با خود گفتند : با این دروغ ما نزد امریکای ها و جامعه جهانی آقای مسعود سیاه میشود بدون اینکه خودش خبر داشته باشد. چون امریکای ها این خبر چینی مارا افشا نمی کنند تا آقای مسعود بتواند از خود دفاع کند. اما شما شیطانها هنوز در عصر سنگی زندگی میکنند نمی دانند در قرن 21 دانش روز بشری دنیا را روشن کرده هر لحظه ممکن است اتفاق تازه رخ دهد که برای هیچ کس قابل پیش بینی نیست و دیگر شما دیوها تاریکی نمی بینید که تا در آن جاولان دهید.
این بود که اسناد وزارت خارجه امریکا که فکر میکنم اکثرا در حافظه رایانه ها نگهداری میشود توسط هکر ها هک شد و در دسترس سایت ویکیلیس قرار گرفت. مسئول سایت هم آنها را با کمال دلآوری انتشار داد تا باشد روی سیه شود هرچه دیو سفت باشد. این نقشه شیطانی نخستین بار نیست که اجرا میشود بلکه قبلا از این دسیسه ها برای ترور شخصیت شخصیتهای سیاسی نظامی و فرهنگی انجام داده بودند. اما این بار به مدد دانش روز بشر این دسیسه بیخ گلوی خود شانرا گرفت.

حال آقای کرزی و دادستان کل کشور باید پاسخ دهند با وجود درخواست قاطع و مکرر آقای احمد ضیاء مسعود چرا این پرونده را پی گیری نمی کند؟
اگر این قضیه 52 میلیون دالر راست است پس کجاست اسناد و گواهی های آن؟
اگر اصل قضیه توطعه و دسیسه بوده پس چرا عوامل را دستگیر و به دادگاه معرفی نمی کنید؟
همانطوری که برای همه ما و شما هویدا است سکوت نژاد پرستانی همچون کرزی و باندش در باره این پرونده باعث رسوای خود شان شده و خواهد شد. از سکوت شان مردم تعابیر مختلف خواهند کرد .

1 _ به گردن گرفت مسئولیت این رسوای است اگر نه چرا پرونده را پیگیری نمی کنند؟

2 _ چون خود شان مسئول این دروغ و دسیسه بودند بناً خاموشی گزیدند

3 _ اگر پیگیری میکردند پرده دسیسه می افتاد کرزی و باند فاشیستش رسوا تر میشد.

4 _ ناکارآمد در پیشبرد امور

اگر پرونده را پیگیری کنند باز هم خود شان رسوا خواهند شد. برای این باند جنایت پیشه معلوم است کی چنین گزارش را به امریکایها داده است. اگر آنها خواسته باشند آن شخص را دستگیر و به دادگاه بکشانند در واقع خود را دادگاهی کرده اند. همان مثل زیبای پارسی دری است که میگوید: چاه کن خودش همیشه تهی چاه است.

شاید بگویند ما پیگیری کردیم آقای مسعود این پول را انتقال داده بلافاصله با چندین پرسش روبرو خواهند شده

1 _ پس چرا ایشان را بازداشت نمی کنید؟

2 _ با کدام سند؟

شاید پاسخ گویند ما قدرت نداریم آقای مسعود را بدادگاه بگشانیم. که با این پاسخ عجز خود را بنمایش میگذارند. پس باید گفت خاک بر سر شما که این همه بدروغ مدعی هستید ما اکثریت 70%هستیم اما از به دادگاه کشانیدن یک نفر فارسی زبان که حالا خار چشم شما شده عاجر هستید. کسی که نه پست و نه مقامی دارد و نه نیروی نظامی. شما علیه ایشان دسیسه کردید حالا که مدعی هستید اسناد دارید پس چرا وارد عمل نمیشوید؟

من به همه فاشیستان توصیه میکنم دیگر دوره تاریکی سر آمده شما دیو سفتان دیگر نمی توانید با دروغ و نیرنگ اقوام کشور را بگروگان بگیرید و دیگران را سیاه کنید تا رخ سیاه کریه خود شما روشن جلوه کند. بهتر است از نیرنگ و جنایت دست بردارید و حقوق حقه همه اقوام کشور را احترام کنید. با گفتن "همه افغانیم" ما فریب نمی خوریم. ما زمانی متوجه میشویم که شماها تغییر رویه داده اید که رسماً اعلام کنید تحمیل هویت یک قوم یک ( اوغان) بر اکثریت 80% دیگر اقوام کشور غلط بوده و جنایت. بابت این جنایت از دیگر اقوام کشور رسما عذار خواهی کنید. اقوام غیر اوغان را باز هم رسماً در هویت کشور سهیم کنید.

با امید روزی که همه ما در عدالت بسر بریم.

Farhangdost_af@yahoo.com

افشای اسناد سفارت
امریکا درکابل

"گزارشدهی نورمحمد تره کی (آموزگارکبیرونابغه شرق!) بسفارت امریکا"
http://archive.khawaran.com/SabzwariSohail_EfshaiSanadeChaharom.htm

"بازهم دربارۀ گزارشدهی نورمحمد تره کی بسفارت امریکا"
http://archive.khawaran.com/SabzwariSohail_EfshaiSanadePanjum-5.htm

حامد كرزي: احمد ضيا مسعود پولي را انتقال نداده است انتقال پنجاه و دو میلیون دالر در سی بکس ممکن است!
http://kabulpress.org/my/spip.php?article43192

واژه های کلیدی
آنلاين بنگريد :

جستجو در کابل پرس