صفحه نخست > دیدگاه > شکم کلان ها باید حساب شانرا با مردم هزاره روشن کنند

شکم کلان ها باید حساب شانرا با مردم هزاره روشن کنند

پدیده کوچی در زمان حاکمیت رژیم منفوروخونخوار طالبان، با سهم بالای که در قدرت داشتند، پس از اشغال هزاره جات، با شناخت که ازمردم داشتند، در جستجوهای خانه به خانه، هرچه توانستند، کشتند، چپاول کردند وغارت. از همین جهت بود که آنها در آخرین سال حکومت طالبان از سوی ملا عمر؛ فرمان مصادره زمین های هزاره جات را گرفتند.
فیض محمد هزاره
پنج شنبه 19 می 2011

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

برادران وخواهران!

طوریکه میدانید امسال بازهم کوچی های مسلح طالبان با پیشرفته ترین امکانات نظامی وترانسپورتی در اطراف مناطق هزاره نشین، درغزنی، دایمرداد وبهسود مستقر گردیده وآمادگی میگیرند تا یکبار دیگر هزاره جات را به حمام خون دیگری مبدل کند.

پس از سقوط رژیم منفور طالبان این دهمین سال است که عناصر طالبانی کوچی با پشتیبانی کامل دستگاه حکومت فساد حامد کرزی، همه ساله بالای مناطق هزاره نشین در ولایات مرکزی حمله نموده وبا غارت وچپاول اموال ودارایی های آنها؛ خانه و مکتب را به آتش کشیده وزنان کودکان را به رگبار می بندند.

این درحالیست که کسانی که از آدرس مردم هزاره در مقام های بالای تکیه زده اند، فقط مصروف شکم کلان کردن ومعامله باخون ومال مردم هستند وهیچ کاری مفیدی را در زمینه حل دایمی این معضل نکرده وفقط با محکوم کردن ها وگاه با نوحه خوانی وگریه های زنانه از کنار این همه جبر وظلم گذشته اند.

شما می دانید که پدیده ی وحشی "کوچی" توسط قاتلان خونخوارِ تاریخیِ مردمِ هزاره ایجاد گردیده تا همه ساله این مردم فقیر وبی بضاعت را که جز چند متر زمین چیزی دیگری در کوه پایه های بابا وهندوکش، برای امرار معاش وگذران زندگی ندارند، ، آنهم در فصلی که تمام محصولات زراعتی آنها آماده بهره برداری میگردد، مورد تهاجم قرار داده وهمه را نابود کنند.

پدیده کوچی گری، در طول تاریخ سرزمینی که آنرا افغانستان نامیده اند، وسیله جبر وستم وخشونت بوده است. این پدیده همان طوریکه توسط عبدالرحمن خونخوار پس از قتل عام 62% مردم هزاره، برای سرکوب وچپاول با اسناد جرم شان به هزاره جات سوق داده شد، در طول تاریخ به عنوان بزرگترین وسیله خشونت، سرکوب وخفقان؛ توسط حاکمان خونخوار وفاشیست افغان مورد استفاده قرار گرفته است.

پدیده کوچی در زمان حاکمیت رژیم منفوروخونخوار طالبان، با سهم بالای که در قدرت داشتند، پس از اشغال هزاره جات، با شناخت که ازمردم داشتند، در جستجوهای خانه به خانه، هرچه توانستند، کشتند، چپاول کردند وغارت. از همین جهت بود که آنها در آخرین سال حکومت طالبان از سوی ملا عمر؛ فرمان مصادره زمین های هزاره جات را گرفتند.

آنها در همان سال هنگام تهاجم به مناطق هزاره نشین به مردم محل هشدار دادند که فقط یک سال وقت دارند، منطقه را تخلیه کنند. زیرا تمام زمین های هزاره جات بنا به گفته ی کوچی ها، از طرف ملاعمر به آنها بخشیده شده است.

پس از شکست حکومت منفور طالبان وبوجود آمدن حکومت فساد وتریاک حامد کرزی، وقتی دستگاه فاشیستی حکومت متوجه شد که پس از سالهای خفقان وستم، هزاره ها دارند نفس تازه ی می کشند؛ پدیده ی کوچی بازهم به عنوان آله ی فشار مورد استفاده قرار داده شد.

دستگاه فساد کرزی در همان سالهای اول مسلط شدنش برگرده ی مردم افغانستان، به طور پلان شده ودقیق اول هزاره جات را به طور کامل خلع سلاح نموده وپس از آن به بهانه های مختلف زیر نام "ملیشه سازی ، کمک به امنیت" وغیره به مناطق پشتون نشین وکوچی های طالبان اسلحه توزیع نموده وآنها را آماده کرد تا دوباره با امکانات بیشتری به هزاره جات رفته وقتل وغارت کنند. این دهمین سال پیاپی است که هزاره جات همه ساله در خون شناور است.

ده سال پیاپی کوچی های طالبان با پیشرفته ترین امکانات نظامی وپشتیبانی کامل دستگاه فساد حامد کرزی هزاره جات را به قتلگاه مردم ما تبدیل نموده وغارت وچپاول می کنند.

در طول این ده سال چنانچه شاهد هستید، صد ها تن از مردم هزاره به شمول کودکان وزنان توسط این گروه وحشی وخونخوار کشته شده وهزاران نفر دیگر از خانه وکاشانه ی شان آواره گردیده اند.

علاوه براین، در طول ده سال تجاوز کوچی های طالبان مردم هزاره ملیونها دلار خساره مند گردیده اند و فشار روانی سنگین حاصله از این تجاوز وخشونت نیز به شدت مردم ما را زجر داده است.

اما چیزی که دراین میان ازهمه درد ناکتر است، اینکه آقایان که از آدرس مردم هزاره در مقام های بالایی رسیده اند. در طول این ده سال یا با تبانی دستگاه فساد حامد کرزی شریک جرم گردیده ومست از شراب سکر انگیز قدرت برسفره قاتل نشسته و با خنده از کنار جنازه های به خون شناور مردم هزاره گذشته اند، ویا هم با استفاده از فرصت دست به معامله زده وخون مردم مارا در بدل چوکی ومقام وپول به دشمن قسم خورده فروخته اند.

این درحالیست که نظر به فضای به وجود آمده در کشور، این آقایان که ادعای رهبری مردم را دارند می توانستند، کمی از خود درایت، شایستگی وصداقت نشان داده وبا کمک مردم وجامعه ی جهانی کار را با دشمنان قسم خورده ی مردم ما یکسره کنند.

شما به درستی میدانید که ازبرکت وجود همین اشخاص است که در طول ده سال گذشته با آنکه مردم هزاره در نقاط مختلف افغانستان به شدت از طرف دستگاه فاسد حکومت طالبانی حامد کرزی، مورد ستم، تبعیض وحق تلفی قرار گرفته است، واز ملیارد ها دلار کمک های سرازیر شده به کشور هیچ چیزی نصیب مردم ما نگردیده است، بازهم توسط همین افراد، رای مردم هزاره در انتخابات ریاست جمهوری به صندوق کرزی ریخته شد ودر حمله ی مکرر کوچی ها به بهسود ودایمیرداد وراه انداختن حمام خون وغارت، به جای اینکه، کوچی های متجاوز به محاکمه کشانده می شد، با دلالی همین افراد بود که آنها با اخذ ملیون ها دلار به حکم حامد کرزی پس از قتل وغارت وچپاول بهسود ودایمیرداد، منطقه را ترک کردند، تا در سال آینده دو باره وبا امکانات بیشتری به وحشی گری شان ادامه دهند.

بنا براین اگر ما وشما از احساسات بگذریم وبا توصل به منطق وتدبیر به مسئله ووضعیت شکننده ی مردم خود نگاه کنیم، از وجود این زن باره های ناپاک، جز تجربه مکرر معامله وخون فروشی؛ چه چیزی نصیب ما می گردد؟

مسلما هیچ. چون اینها به اندازه ی کافی امتحان خود را داده اند وفقط این ماهستیم که باز هم دنباله رو این اشخاص واز آنها بت های دیگر برای مردم خود می سازیم.

بیدار باشید اگر امسال بازهم شما منتظر باشید که شکم کلان هایی که از آدرس شما با قاتلان شما درحال معامله هستند، بیاید واز مناطق شما دفاع کند به خطا رفته اید. اگر بیدار نشویم مطمئن باشید که دراین صورت هزاره جات بازهم به حمام دیگری تبدیل خواهد شد واضافه از این طبق پلانهای شوم دستگاه فاشیزم د رحکومت فساد کرزی، جبهه ی جنگِ آدمکشان طالب والقاعده نیز به مناطق هزاره نشین کشانده شده وهزاره جات در یک جنگ نابرابر به خاک وخون یکسان خواهد شد.

بازهم بیایید و از این شکم گنده ها بخواهید که حساب شان را با مردم ما روشن کنند تا ما بدانیم که این آقایان د رکدام طرف قضیه هستند؟ هزاره هستند و تا رفع این بلای انسان خوار در کنار مردم ما میمانند ویابازهم در تبانی با دشمنان قسم خورده ی مردم هزاره، بر سفره ی قاتل می نشینند؟

در اخیر آنچه بازهم مردم ما را امید وار می کند اینست که وکلای مردم ما در پارلمان به عنوان بزرگترین مرجع قانون گذاری کشور چنانچه تا هنوز در کارهای شان توانسته اند با اتحاد وصداقت کامل با وکلای دیگر مردم ترک تبار در رفع پلان های شوم فاشیزم مقاومت نموده واز حقوق مردم خود که همیشه رنج دیده وستم کشیده، دفاع کنند، وکلای ما باید به اتحاد وهمپارچگی خویش ادامه داده وبرای دفع این بلای خونخوار وارد اقدامات جدی وعملی شوند.

طوریکه معلوم است، امسال وضعیت خطر ناکتر وفاجعه بارتر خواهد بود. چون نه دیگر انتخاباتی است که رای مردم ما به کار باشد ونه کرزی به سمبول وعروسک های سیاسی ما نیاز دارد.

طبق معلومات رسیده، امسال گروپ های مختلف کوچی طالبان تا دندان مسلح از استقامت های مختلف به سوی هزاره جات در حرکت هستند. واینست که زنگ خطر باید در تمام هزاره جات نواخته شود ومردم ماچه در داخل وخارج کشور باید با راه اندازی جبهه ای منظم دفاع از هزاره جات اقدام نمایند.

بیایید دست به دست هم داده ومن وتو ما شویم!

ما بسیاریم وقدرت داریم. ما دیگر مظلوم نیستیم واگر یکجا ویکپارچه عمل کنیم می توانیم درمقابل هرگونه مشکل مقاومت نموده و هردسیسه وپلان دشمنان مردم خود را دفع کنیم.

آنلاين بنگريد :
loading...
loading...

پیام، نظر، تفسیر یا نقد؟

تعديل از پيش

اين سخنگاه از پيش تعديل مي‌شود: نظر شما پيش از تأييد مديران سايت ظاهر نخواهد شد.

كى هستيد؟
وصل
پيام شما

براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه خط خالى ايجاد كنيد.

جستجو در کابل پرس