در همین بخش

صفحه نخست > دیدگاه > نتایج برگزاری لویه جرگه بازهم مثل نوشتن در یخ و گذاشتن در آفتاب خواهد بود!

نتایج برگزاری لویه جرگه بازهم مثل نوشتن در یخ و گذاشتن در آفتاب خواهد بود!

پامیر
چهار شنبه 5 اكتبر 2011

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

حملات متوحش اخیر در شهر کابل بخصوص جنگ بیست ساعته در تعمیر نیمه کاره و متعاقب آن کشته شدن رییس شوارای عالی صلح در یک حملۀ انتحاری که از طرف مخالفین مسلح دولت انجام شده است مسبب برگزاری لویه جرگه شد. این اولین بار نیست که سرنوشت مردم افغانستان با جنگ های تضادی میان رهبران احزاب و تنظیم های مسلح رقم میخورد. برگزاری دو نشست ظاهراً بزرگ ( جرگه امن منطقه ایی )، ( جرگه صلح با سران پاکستان ) بخاطر برگرداندن صلح در افغانستان و منطقه با مصارف میلیونها دالر ]خیراتی[ قبلاً در افغانستان انجام پذیرفت. اگر به دستآوردها و محاسن این دو نشست نگاهی مختصری داشته باشیم نتیجۀ که بدست خواهد آمد هیچ و بازهم به فربه شدن خواهشات طالبان و گروه تروریستی القاعده و به دور خوردن حول محور نقطۀ صفر منتج می شود.
آقای "کرزی" در سخنان اخیرش به مذاکره و بازکردن ابواب گفتگوهای ممالحت آمیز از طالبان به پاکستان رجعت نمود و یادآور شد بعوض اینکه به طرف درگیر صحبت کند لازم است تا به کشورهای حامی این گروه های نشستی داشته باشد، از طرف دیگر با به بحرانی شدن اوضاع امنیتی افغانستان در چند روز اخیر نخست وزیر پاکستان خواست که با هیئت رهبری افغانستان متلاقی شود اما حامد "کرزی" از روبر شدن با او بصورت آنی از این نشست اباء ورزید.

آقای "کرزی" در چنین روزها میخواهد فعالیت های بشردوستی و وطندوستانۀ خود را نشان بدهد. گفتنی است از هنگامیکه شخص رییس جمهوری افغانستان مصمم شده است تا با سران کشور طرف ( پاکستان) نشستی داشته باشد، پاکستان خود را آمادۀ مذاکرات ساخته است. هویدا است که پاکستان در این نشست خواهشات بیست سال قبل خود را از افغانستان خواهد داشت، پاکستان خواهان سهیم شدن طالبان در نظام فعلی افغانستان خواهد شد که این خود درحقیقت سهیم شدن پاکستان را در امور ادارۀ افغانستان نشان میدهد گمانها وجود دارد که این بار طالبان بشکل و تیپ دیگر وارد صحنۀ سیاسی افغانستان خواهند شد. این در حالیست که تعداد زیادی از زنان افغانستان از برگشت طالبان بر شریان های اساسی قدرت در کشور، نگرانی خود را اعلام می کنند. طی گزارشی از موسسات " اکسفام " و " اکشن اید " نشان داده شده است که در هر 10 زن 9 نفر آن از این حالت نگران اند. آنها نگرانی خود را از عدم فعالیت زنان در ادارات دولتی و رفتن به 15 سال قبل ( امارت اسلامی افغانستان ) که در آن هیچگونه شرایط تحصیلی و تعلیمی برای زنان افغان میسر نبود، ابراز می کنند.

افغانستان از زمانیکه استقلال خود را از قوای خارجی کسب نموده به استثنای چند سال و یا بهتر بگویم دو سه سال، دیگر تماماً تحت استحمار ( خرسازی ) کشور های خارجی بوده است.

کشته شدن برهان الدین " ربانی " توسط "ملا عصمت الله " باعث ناراحتی مردم ما شده است. در گزارشات ریاست امنیت ملی و هیئات وزارت امور داخلۀ کشور بخاطر رهایی از مسولیت و بهانه بافی این ارگانها گفته شده بود که شخص انتحار کننده مواد انفجاری را در دستار خود جابجا ساخته بود. تصاویر نشان می دهند که در ادارات دولتی بخاطر تامین امنیت مسولین و مردم افغانستان، کمربندهای تلاشی را ایجاد کرده اند که در آن " لنگی" های افغانها بشکل بسیار دقیق و تخنیکی آن بازجویی میگردند.که چنین عمل باعث نگرانی مردم ولایت کابل شده است. اگر قرار باشد که تلاشی کردن ]سله[ ها و بازجویی ]کله[ شروع شوند به نظر بنده باید تمام کابینه و پارلمان را تلاشی کنند زیرا مرکز دستار ها و لباس های ظاهراً ملی در همانجاست.

واژه های کلیدی
آنلاين بنگريد :

جستجو در کابل پرس