صفحه نخست > دیدگاه > لوی جرگه عنعنوی یا نماد واپسگرایی ‏قبیلوی

لوی جرگه عنعنوی یا نماد واپسگرایی ‏قبیلوی

عباس دلجو
سه شنبه 30 آپریل 2019

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

نشر نخست در کابل پرس?: چهار شنبه 16 نوامبر 2011
زمانیکه ما کارکرد‌های لوی‏ه جرگه های قبیلوی را در تاریخ‏سیاه افغانستان به بررسی می‏گیریم، درمیابیم که این پدیده قرون‏وسطایی همیش سلاح برنده‏ای در دست حکام مستبد و مزدور افغانستان بوده که اهداف و اغراض انحصارطلبانه آنان را مشروعیت بخشیده‏است . در واقع مباني مشروعيت نظام‏های مستبد سياسي گذشته در افغانستان، همین لوی‏جرگه ها محسوب میگردید . اصلا لوی‏جرگه ها در افغانستان حاصل تفکر واپسگرایی‏قبیلوی قوم‏حاکم بوده و هیچ سنخیتی با موازین فرهنگی و عنعنوی سایراقوام کشور ندارد . درست به همین‏دلیل، لوی‏جرگه ها، یک تشکیلات‏بدوی بوده و از بدو پیدایش تا کنون، هیچگاه رای و اراده تمام مردم‏افغانستان را متبلور نساخته و صرف مجموعه ای متشکل از سران و متنفذین قبایل پشتون بودند که به امر حکام‏مستبد، در یک مقطعی از تاریخ دورهم جمع میشدند و حاکمیت استبداد، انحصار و واپسگرایی را ضمانت دوام می‏بخشیدند . اگرچه گاهگاهی در همچو جرگه‏های قبایلی، تعداد انگشت شمار از سران مرتجع و بلی قربان گوی سایر اقوام را نیز به صورت فرمایشی و دیکوری، دعوت می کردند، اما آنان، هیچگاه نقش تاثیرگذار نداشتند .

چنانچه احمد خان ابدالي در سال 1747 میلادی در مزار شیر‏سرخ قندهار، ازین پدیده قرون‏وسطایی استفاده‏کرده و به کمک روحانی مشکوکی به اسم صابر شاه کابلی و تعدادی از ریش سفیدان اقوام سدوزایی، پوپلزایی، نورزایی، غلزایی و انگشت‏شمار ریش‏سفیدانی از اقوام دیگر، پایه‏های حاکمیت‏اش را توسط همین لوی‏جرگه استحكام بخشيد . اتفاقا امیر عبدالرحمن جابر در کتاب تاج التواریخ صفحات 465 – 466 ماهیت لوی‏جرگه شیر‏سرخ در قندهار را كه منجر به زعامت احمدخان دراني گرديد، چنین افشاکرده است : " بعد از مشاجره و مذاكره‌ي بسيار رأي شان به هيچ يكي قرار نگرفت، ولي شخص مقدسي، صابرشاه نام خوشه گندمي را در دست گرفته آن را به سر احمدخان گذاشت و گفت ديگر لازم نيست شماها بين خود تان نزاع نماييد.... بعد از اتفاق دراين باب، همه‌ي آن ها علف سبز به دهان خود گرفتند و اين علامت آن بوده؛ يعني همه‌ي ما مواشي و حيوان باركش شما مي باشيم و پارچه‌ي را هم به شكل ريسمان به گردن خود انداخته به جهت علامت اين كه ما حاضريم از شما پيروي نماييم و به اين قسم به او بيعت كردند و اختيار حيات و ممات خود را به دست او دادند."

حالا در قرن بیست و یکم آقای حامد کرزی و تیم اتنوسنتریست ایشان نیز تلاش دارند همان روش حکام مستبد گذشته را اقتباس‏کرده و از سلاح زنگارگرفته و قرون وسطایی لوی‏جرگه ای به اصطلاح عنعنوی که در طول تاریخ سیاه استبداد قبیلوی، تضمین کنندۀ حاکمیت‏های مستبد و تثبیت‏کننده مناسبات‏قبیلوی در کشور ما بوده‏است، غرض به چالش‏کشیدن پارلمان کشور و به نفع و دوام حاکمیت‏ریاستی و متمرکز فعلی، کارگیرند . شرم‏آورترین بخش این درامه مضحک اینجاست که سیاستمداران تمامیت‏خواه قبیلوی حتی در شرایط‏کنونی دنیای مدرن و عصر جهانی‏شدن، متوسل به بازی کهنه، زنگ زده و مندرس لوی‏جرگه شده‏اند . تا ازین روش انحرافی، قاعده‏بازی دموکراتیک را که ضمانت‏کننده حقوق‏شهروندی در کشور میباشد به چالش کشیده و ازین طریق تعدادی از فسیل‏شده های مرتجع قرون‏وسطا را جهت تحکیم پایه‏های حاکمیت قبیلوی‏اش در خیمه‏ی که نماد واپسگرایی‏قبیلوی در عصرجدید میباشد، دورهم جمع‏کرده و حاکمیت مناسبات قبیله‏سالاری را ولو برای چند روزی محدود، ضمانت دوام‏بخشند.

آقای کرزی و شیونیست‏های دور‏وبرش با تضعیف پارلمان و نقض مکرر قانون‏اساسی، همواره تلاش ورزیده تا ساختار‌های متحجر قبیلوی را در برابر ساختار‌های مدنی و قانونی علم کرده و در نهایت مانع رشد مناسبات دموکراسی و مردم‏سالاری در کشور شده‏اند . آنان برخلاف قانون‏اساسی افغانستان، جرگه غیرقانونی به اصطلاح عنعنوی را که در دوران حاکمیت های تک‏محور تدویر می‏یافت، با همان ترکیب و ساختار ارتجاعی گذشته راه‏اندازی می‏کنند تا روند دموکراسی و قانون‌مداری در کشور را به چالش کشیده و بر عمر حاکمیت‏قبیلوی در حال اختضارش چند صباحی بیافزایند .

از گفته های آقای کرزی در کنفرانس خبری شان معلوم میشود که ایشان می‏خواهد لوی‏جرگه عنعنوی را دایر نماید و مثال هم جرگه‏صلح را آورده‏اند. ولی باید توجه‏داشت که بعد ازتصویب قانون‏اساسی جدید، فقط لوی‏جرگه قانونی به رسمیت شناخته شده و اعضا و حالاتی که لوی‏جرگه قانونی باید دایرشود نیز تعیین و مشخص گردیده‏است. چیزی بنام جرگه‏عنعنوی در قانون‏اساسی افغانستان اصلا وجود ندارد و اگر ساخته هم شود از نظر قانون، مشروعیت نخواهدداشت . زیرا جرگه‏عنعنوی نه در صلاحیت رییس جمهور است و نه در قانون‏اساسی کشور جایگاهی برای آن تعریف شده‏است و اکثر قریب به اتفاق شرکت‏کنندگان درین مجلس‏فرمایشی، شامل نهادهای نمایندگی مردم افغانستان نمی‏باشند. در عوض، طبق ماده هشتاد و يکم قانون‏اساسی افغانستان، پارلمان که از قاطبه ملت نمايندگي مي کند، به حيث عالی‏ترین ارگان‏تقنینی و مظهر اراده‏مردم به حساب میاید . اصلا در کشوری که پارلمان وجود داشته و نمایندگان مردم با رای و اراده مردم به پارلمان راه یافته اند، تشکیل لوی‏جرگه عنعنوی یک صیغه من‏درآوردی است که فقط و فقط سنت قبیلوی را ضمانت دوام می‏بخشد .

رئیس جمهور کرزی و تیم تمامیت خواه ایشان از نگاه قانونی، حتی قادرنیستند تا لوی‏جرگه قانونی را برگزار کنند چه رسد به لوی‏جرگه عنعنوی که اصلا جایگاهی در قانون‏اساسی افغانستان ندارد . در فصل ششم قانون‏اساسی افغانستان اعضای لوی‏جرگه قانونی متشکل از اعضای شورای‏ملی، روسای شوراهای‏ولایات و ولسوالی‏ها، وزرا، رئيس و اعضای ستره‏محکمه و لوی‏سارنوالی می‏باشند . اما چالش عمده فراروی برگزاری لوی‏جرگه قانونی اینست که در شرایط فعلی شوراهای‏ولسوالی ها اصلا تشکیل نگردیده اند و ما پدیده ای بنام شوراهای‏ولسوالی ها نداریم . این بدین معنی است که اولا ٣٦٤ تن نمایندگان شوراهای‏ولسوالی ها که طبق قانون‏اساسی از اعضای لوی‏جرگه محسوب میگردند، اصلا وجود خارجی ندارند. دوما رییس قوه قضاییه و لوی‏سارنوال افغانستان در پی تنشها بر سر محکمه ویژه انتخاباتی فقط با دو رای ممتنع و یک رای مخالف با اکثریت آرا از طرف پارلمان کشور سلب صلاحیت شدند و قطعا صلاحیت شرکت در لوی‏جرگه قانونی را ندارند.

اما علیرغم دلایل‏بالا، قرار است آقای کرزی لوی‏جرگه غیرقانونی به اصطلاح عنعنوی را به منظور بررسی همکاری‏های استراتژیک افغانستان با ایالات متحده امریکا برگزارکند . همه بر این امر آگاهند که نمایندگان‏سیاسی افغانستان و ایالات متحده امریکا حداقل از دوسال به این طرف روی پیمان‏استراتیزیک بحث کرده بحث‏کرده و در واقع هفتاد درصد کار امضای پیمان‏استراتیزیک میان افغانستان و امریکا تمام شده است . بناء این لوی‏جرگه عنعنوی که هیچ مشروعیت قانونی ندارد، در ارتباط امضای پیمان‏استراتیزیک بین امریکا و افغانستان، صرف یک نقش نمادین و تشریفاتی دارد و بس .

رهبران ایالات متحده امریکا باید بداند که این جرگه به اصطلاح عنعنوی، اصلا مبنای قانونی نداشته و هیچ ماده ی از قانون‏اساسی ، موجودیت لوی‏جرگه عنعنوی را به رسمیت نشناخته‏است. طبعا یک جرگه غیرقانونی صلاحیت تصمیم‌گیری بر سر موضوعی چون ایجاد پایگاه‌های نظامی آمریکا در افغانستان را نداشته و هر فیصله آن قطعا فاقد ضمانت اجرایی بوده و مردم افغانستان در قبال فیصله های یک نهاد غیرقانونی هیچگونه تعهدی را متقبل نخواهد‏شد .
صلاحیت تصمیم‏گیری در باره‌ی ایجاد پایگاه دایمی نظامی آمریکا در افغانستان و بستن پیمان راهبردی با آمریکا، فقط و فقط از صلاحیت نمایندگان منتخب مردم در پارلمان میباشد که آنان قانونا حق‏دارند تا در مورد عقد پیمان‏استراتیزیک و ایجاد پایگاه نظامی با یک کشورخارجی، تصمیم بگیرند. زیرا در قانون‏اساسی افغانستان، از آنجائیکه اعضای پارلمان با رای‏مستقیم مردم و به نمایندگی از مردم انتخاب گردیده‏اند، بعنوان مرجع و مظهر اراده‏ملت معرفی گردیده که بر علاوه قانون گذاری، صلاحیت نظارت بر اعمال قوه‏اجراییه، حق تصمیم در ارتباط سیاست‏های کلان و راهبردی، تعدیل قانون‏اساسی و جلوگیری از بروز جلوه های جلوه‏های استبداد، اقتدارگرائی و اتنوسنتریسم را نیز دارند .

گالری عکس

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • chera hamish haks pashton ha ra neshan medeheed. hal hanke ghair pashton ha ham darin jirga ziad ast

 • برای اینکه اینها هزاره هستند و دشمن پشتون ه ها هستند .

  • بردران عزسز . شما ده غم موضوعات پیش وپا افتاده وکم اهمیت خودرا مصروف ساخته اید > این چه معنی دارد که فلانی پشتون است وفلانی هزاره است .... از تازه نرین اخبار آگاه هستید ؟ نه نیستید.دختر مصری در اعتراض به اعمال اسلام گرایان تندرو خودرا لخت نمود وبدون هیچگونه پوشش حتی نیکر به کوچه برآمد . به تعقیب انتشار این خبر مارشال فهیم از افغانستان اعلامیۀ صادر کرده که اگر کرزی به خواسته های جدیدش جواب مثبت ندهد ، او نیز در برابر دوربین خبر نگاران خودرا لخت خواهد کرد. آگاهان اظهار مینمایند که خواست جدید جناب مارشال یک خرطوم مصنوعی از الماس است که باید از بودجۀ دولت تهیه گردد.

  • khoob kat tu ra chi? lol

 • لطفاّ ازین به بعد نام این جرگه را جرگه وطنفروشان بگذارید.

  • نادر جان متوجه بدی که کرزی دمدار در حین افتتاح جرگۀ قبیلوی خود میگه که ما افغانها شیر استیم شیر. این حرام زاده بی همه چیز نمی دانه که روبا هم از گرفتن نام این بی وجدان می شرمه. بلی توهم شیر استی ومیرویس جان هم شیرزاده..

  • salam khidmat khanindai site kabul press? kharzai mekhahad zan khudra ba kharigi ha befrusha mirwise ke mega ki az kharzai asta au az kharigi hasta kharzai khudash mega ma jangali astam jangal ki qanon nadara waqian watan frosh wa khaya mal asta

 • حامد کرزى در سخنرانی افتتاح لویه جرگه در مورد شرايط توافقنامه ستراتيژيک با امريکا گفت، که تلاشى هاى شبانه منازل مردم توسط امريکا و ناتو، عمليات شبانه و ايجاد نهاد های موازى با ادارات افغانستان را نمى پذيرند.
  به مفهوم دیگر، کسی به دزد بگوید، اموال خانه ام را دزدی مکن، من در عوض آن کلید خانه ام را برایت واگذار میشوم.

 • is karazai hazara? or something else

  • something else is karazai

   برادر جان ! کرزی صیب ذوحیاتین ، ذومعیشتین ، هم از جمله پستانداران ، هم از جمله خزنده گان و هم از جمله پرنده گان اند . ایشان چیزی اند مانند عجوبه که هم شاخ دارند ، هم دُم و هم پریده میتوانند . هم هوشیار اند هم دیوانه ، هم مرد اند و هم زن و اگر دلشان خواست یگان وقت مانند چلپاسک های جنگلی رنگ عوض میکنند و خنثی هم میشوند . نه دوستی شان معلوم است نه هم دشمنی شان ، گاهی جنگ میکنند و گاهی عذر و زاری ، گاهی می خندند های های و گاهی هم گریه می کنند وای وای . گاهی به سر شان کلاه پوست می گذارند ، گاهی شمله غیرت بلند بسته میکنند و یگان وقت پیش کلان ها هم سر لچ ظاهر میشوند . ها راستی ، یگان وقت که چیز خوبی را دیدند چشمک هم میکنند . خلص برادرجان ، کرزی صیب یک نمونه تمام عیار اند که تاریخ اوغانستان بمثل شان ندیده و اگر دیده کم دیده . انشالله فهمانده توانسته باشم !

  • ha ha famidom. tashakor

  • قربان و صدقه آدم فامیده که به یک اشاره می فامه . یگانتا پیدا میشه که هر قدر داد برنی یا از دست لوده گی زیاد نمی فامه یا ایکه از سر تمبه گی و خصوصیت ایتنالوژی نمی خایه بفامه ! از شما هم تشکر که فامیدین !! مزاری

  • jane shoma jor beradar. Pas axa ye wattan feroshast

 • می توانید این سوال از رسانه های جمعی بین المللی هم کنید که چرا همیشه عکس پشتون ها گرفته می شود.

  http://www.bbc.co.uk/persian/a...

  http://news.yahoo.com/photos/a...

  http://au.news.yahoo.com/world...

  • ضرورت به پرسیدن از بی بی سی نیست ، بی بی سی عکس هایی را به نشر میرساند که جالب باشد . شما را بخدا که ، هرکسی این تصاویر را ببیند از خنده گرده کفک نمی شود ؟ کدام انسان عاقل لُنگی زرد به سر میکند و فش لُنگی را تا زیر کون می گذارد ؟ کدام آدم عاقل در مجلس رسمی در چوکی لٍنگ خود را زیر کونش می گذارد ؟ بی بی سی نشان داده که چقدر این مردم رسوا و بی عقل اند !!

  • اگر در لینک داده شده خوب دقت کنیم آنوقت به حال کشور خویش باید گریه کنیم که چه آدمهای برای تعین سرنوشت این کشور تصمیم گیرنده اند،کرزی خاک بر سرت.ما فکر می کردیم که این آدم در غرب زندگی کرده حداقل بوی دمکراسی و حکومت مدنی به مشام اش خورده،شاید از اسلاف اش بهتر، ولی حیف ........ که آدم نمی شود.باید بخ حال خویش و وطن خویش گریست.

  • این لنگی ها را کرزی به جای ریسمان به گردن این حیوانات انداخته و تا این طویله خانه آورده است ، یاد تان باشد که بعد از این هم این حیوانات توسط همین لنگی دوم به دوم بسته شده و به این طویله خانه آورده خواهد شد ، این یک عنعنه ملی آنها است .

 • عکس های جالب از چوکی نشینان جرگه وطنفروشان!
  http://www.afghanpaper.com/nbo...

 • salom ba ar yak qabilai afghan , maqala ahmaqana wa wobasta ba doshmanan afghanistan , ke amesha takhrib wa zed buda ast , parament afghanistan amagi jasusan pakistan wa iran ech waqt moshkel ma afghan ho ra al namekonand , amin jerga ho buda ke ta emroz afghanistan afghanistan yad mesha , ba amin jerga ho englis wa russ wa belakhera us ra mekashem enshalah wa ba komake khoda .Ama in ax ho ke ba pai hoi loch wa rish ho tamaskhor shoda amin pai loch ho englis ho wa russa ra kashidan , ba pai loch wa shekame goshna . . Parloman amagi jat ho wa jola ho astan ke da pakistan wa iran $ megeran , wai ba ole kase ke sare in hama rish ho wa pai locha khanda mekona amin mardome asil afghan astan ke ta emroz afghanyat khoda negha kadan . Ma ba ama in ho EFTEKHAR mekonam ...... ... anshalah doshmanan ma sar negun wa afghanistan sarbeland memonad.. !!!! !!!!!

 • نتایج مشورت های لویه جرگه: بخوانید، جالب است
  http://www.afghanpaper.com/nbo...

 • hooooo! ensan ah az qrone awalia chi qader bi farang astand

 • از یک جهت توافق روی مصئونیت قضایی سربازان آمریکایی در افغانستان میان رئیس جمهور کرزی و آقای اوبا نقض صریح قانون اساسی این کشور است که وثیقه ی ملی مردم میباشد و پاگذاشتن روی منافع ملی و عقیدتی مردم افغانستان میباشد . در کدام کشور خارجی افغانی ها حق مصئونیت قضایی دارند؟ از نزدیک ترین همسایه های این کشور شروع تا دور ترین قاره دنیا . معلوم نیست این اصل در کدام اصول قوانین دنیا است؟!
  از جهت دیگر این جرگه با این مصارف هنگفت چه معنی داشت ؟ جناب رئیس جمهور چه بخواهد چه نخواهد اوبا لگامی که به دهانش انداخته هرسو بخواهد میبرد چه نیاز بود این همه مصارف گزاف ؟! و چه نیاز بود این همه وحشی و درنده را گرد هم جمع کرده خدا کند تا آخرین لحظه این درندگان همدیگر خود را نخورند .

 • بادرود و سلام خدمت تمام دست اندرکاران کابل پرس?!
  تدویرلویه جرگه ها در افغانستان از یک امربومی به یک امر سیاسی مبدل گردیده است، سیاست مداران و حاکمان افغانستان خیلی از این روند سود می برند.
  شما اگر تاریخ معاصر افغانستان را یکبار ورق بزنید میدانید که جرگه های که درگذشته ها دایرگردیده کدام درد مردم را دوا کرده است؛ بدون شک یک وسیله و ابزار خوبی برای مشروعیت بخشیدن کارهای غیرقانونی ریس جمهور افغانستان بوده است. پس بنا براین تدویرکردن چنین جرگه ها به جز توجیه کردن کارهای غیرقانونی و غیرمنطقی روسا چیزی دیگری از آن ساخته نگردیده و درآینده هم نمی گردد.
  باتشکر

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس