صفحه نخست > به قلم سردبير > پاسخی به مدافع راستين پارلمان

پاسخی به مدافع راستين پارلمان

در ادامه ی نشنال اسمبلی دات گاو دات ای اف کار نمی کند
کامران میرهزار
پنج شنبه 24 جنوری 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

به نظر می رسد فردی که با نام آقای حسينی مطلب اعتراض آميزی به کابل پرس? ارسال کرده اند، بدون توجه و دقت اين کار را انجام داده اند. هرچند از لابلای نوشته ی ايشان به نظر می رسد که ايشان معاش خور پارلمان می باشند که با آن لحن قاطع به دفاع پرداخته اند اما بايد گفت که ما پاسخ شما را بدون کم و کاست نشر کرده ايم و تصور نکنيد که کابل پرس پارلمان افغانستان است که به منتقدان درون پارلمان اجازه ی گپ زدن داده نمی شود و يا آنان را خلاف قانون اخراج می کنند.

نويسنده ی کابل پرس هم خود را از ديگران يک سر و گردن بالا تر فکر نمی کند ولی شما اين تصور را در نوشته ی خود بوجود آورده ايد.

لطفا نکته به نکته پاسخ تان را دريافت کنيد:

يک و دو: چنانچه معلوم می شود، نويسنده ی کابل پرس به اشتباه کدام سايت ديگری را باز نکرده و اتفاقا درست و صحيح سايت شورای ملی افغانستان را باز کرده است. نشنال اسمبلی دات گاو دات ای اف سايت رسمی پارلمان مورد علاقه ی شماست و اگر شورای ملی آدرس سايت خود را دوبار عوض کرده است و نه يکبار به زعم شما، اين مشکل نويسنده ی کابل پرس نيست و بلکه مشکل شما و شورای به ظاهر ملی تان است. در هيچ کجای دنيا، سايت رسمی يک نهاد معتبر و آن هم پارلمان را هر روز تغيير نمی دهند و هرچند عجايت در پارلمان افغانستان بسيار است اما اين هم نکته ی جالبی ست از پارلمان افغانستان که در کابل پرس به ثبت رسيد. برای اينکه ترديد شما جناب و پافشاری بی دليل تان بر اينکه نشنال اسمبلی دات گاو دات ای اف سايت رسمی اين نهاد نمی باشد، شما را به ديدن سايت رسمی وزارت عدليه ی کشور دعوت می کنيم. در اين سايت به وضوح با کليک کردن بر پيوند شورای ملی به سايت نشنال اسمبلی دات گاو دات ای اف می رويد. در تصوير پايين همين مطلب که از سايت وزارت عداليه گرفته شده هم اگر دقت کنيد، کلمه ی شورای ملی آندر لاين دارد و پايين تصوير سمت چپ هم آدرس نشنال اسمبلی دات گاو دات ای اف نمايان شده که اهالی فن و کسانی که کارشان وب و طراحی وب است می دانند ماجرا از چيست.

ظاهرا تنها اين نويسنده ی کابل پرس نيست که دات گاو دات ای اف را به عنوان سايت رسمی پارلمان می شناخته و وجود پيوند در سايت وزارت عدليه نيز اين مطلب را تاييد می کند. در ضمن اگر در پارلمان افغانستان تشريف داريد، نگاهی به اعلاميه ها و مجلات آن بياندازيد و آدرس نشنال اسمبلی دات گاو دات ای اف را بيابيد.

سه: گپ طويله و حیوانات را اولين بار خانم ملالی جويا پيش کشيده و ارتباطی به کابل پرس ندارد. برابری گاو در آدرس سايت شورای ملی هم، تقصيری متوجه کابل پرس نمی کند. کلمه ی گاو در آدرس های حکومتی همه ی دنيا وجود دارد و مثلا اگر کسی آدرس سايت رييس جمهور را ادا کند و بگويد "پرزيدنت دات گاو دات ای اف"، آيا شما اين را توهين به کرامت انسانی می پنداريد؟ حال ما چه کنيم که در زبان شيرين فارسی همان گاو همان حيوان شير ده مفيد می باشد و در زبان شيرين انگليسی مخفف کلمه ی حکومت است؟

چهار: بعضی ها هستند که عقل شان به چشم شان است. تا می بينند در کابل پرس، افراد و گروه های مورد علاقه ی شان مورد نقد قرار گرفته اند، به کابل پرس می تازند. در حالی که همان افراد با مرور صفحات بيشتر کابل پرس، پی می برند که در اين سايت نظرات موافق و مخالف نشر می شود و همين بعضی ها می توانند معقول و منطقی نظرات مخالف خود را ابراز کنند. بعضی ها هم ياد گرفته اند وقتی رسانه ی منتقدی را می بينند، اول از همه اينکه در تصور و باورشان نمی گنجد و دو بلافاصله تاپه ی اين کشور و آن کشور را به آن می زنند. اين بعضی ها بهتر است که به شورای ناملی خود نگاهی کنند که ترکيبی از جنايتکاران، قاچاقچيان مواد مخدر، فرصت طلبان و افراد وابسته به کشورهای همسايه و غير همسايه می باشد. اين بعضی ها بهتر است که بجای تاختن به يک رسانه ی آزاد، سر در گريبان خود کنند.

پنج: وضعيت مالی کابل پرس معلوم و مشخص است و شما اولين نفری نيستيد که مغرضانه و ناسنجيده سخن از دخل و خرج کابل پرس می گوييد. کابل پرس با هزينه ی شخصی سردبير آن فعال ست و برای اطلاع شما بايد گفت که يکبار بهتر است که بيشتر در اين سايت به گشت و گذار بپردازيد تا معلوم شود که کابل پرس چيست. شما هم از آن اوهاماتی داريد که امنيت ملی افغانستان داشت و بی خبر از يک رسانه ی اينترنتی به دنبال شعبات آن در آلمان و آمريکا می گشت. گاهی آدم هايی مانند شما تصور می کنند اين رسانه ی جنجالی افغانستان بايد دفتر کلانی داشته باشد، تعداد زيادی کارمند و بوجی بوجی پول است که در اختيارش قرار می گيرد. اما نه جناب! خوشبختانه کابل پرس می تواند ادعا کند از آن رسانه های نيست که به اين و آن وابسته است و بوجی بوجی پول می گيرد. همين که در کابل پرس همه ی افراد دخيل در اوضاع و احوال مردم افغانستان و همه ی ادارات و نهادها بدون استثنا مورد نقد قرار می گيرند، دليل محکمی ست به شما و امثال شما.

شش: بله هم زندگی خرج دارد و هم وب سايت. تازه کشف کرده ايد؟ اما يکی زندگی و خرج آن را از راه درست و با کار و زحمت خود تهيه می کند و يکی ديگری با دزدی، کلاهبرداری، قاچاق انسان و مواد مخدر. لطفا شما و امثال شما که با کينه و بغض به کابل پرس می نگريد، سندی بيابيد که کابل پرس از اين و آن پول می گيرد. امنيت نا ملی شما که نتوانست. شما تلاش کنيد و ببينيد که می توانيد. وابستگی کابل پرس حرف مفتی بيش نيست. معمولا حضراتی که در کابل پرس مورد نقد قرار می گيرند و هر از چند گاهی سند سوء استفاده و اختلاس شان از اموال مردم گرسنه ی افغانستان افشا می شود، آدم هايی مانند شما را برای تاختن به کابل پرس می فرستند. مشکلی نيست. ما کار خودمان را می کنيم.

هفت و هشت: بحث مقايسه ی سايت کابل پرس و سايت نشنال اسمبلی دات گاو دات ای اف هم جالب است. شما نظر خودتان را داريد اما نظر جالب تر شما اين است که شورای ناملی را نخبگان منتخب مردم می دانيد. من تصور نمی کنم کدام نخبه ای از جهت مثبت آن جز چند تن محدود در پارلمان باشند. بقيه يا دستشان به خون مردم آغشته است؛ يا رهزنان و دزدان معروف هستند، يا طلبان آدم کش، يا قاچاقچيان مواد مخدر و يا هم برای خواب و امتياز آمده اند. منشور ننگ آور مصالح ی ملی هم از دست پخت های پارلمانی ست که شما از آن دفاع می کنيد. بالا رفتن معاش وکلا هم از ديگر دست پخت های آنان است، اخراج غير قانونی نماينده ی مردم فراه نيز، دست پخت ديگر. اين هم موضوع مهمی ست که حضرات به ظاهر وکيل مردم، از زمانی که پای به پارلمان گذاشته اند، فقط به دنبال امتيازات هستند و از اين اداره به آن اداره تا برای اعضای خانواده ی خود و يا دوستانشان امتياز و پست و مقام بخواهند. نکته ی جالب تر اينکه همين به ظاهر نمايندگان مردم، وقتی مقابل پارلمان، با کدام آدم بيچاره ای روبرو می شوند که برای طلب کمک آمده اند، از آنان فرار می کنند. ننگ است که به اين آدم ها گفت وکيل مردم. شايد بهتر بگوييد که اين افرا نخبه در نقض حقوق بشر، قاچاق مواد مخدر، فرصت طلبی و خواب هستند.

در پايان بايد گفت که تاکنون کدام طرحی، کاری قدمی مثبت از سوی به ظاهر نمايندگان مردم برای مردم برداشته نشده و تاکنون هر چه هست، استفاده ی بی جای پول و امکانات است. نمی دانم شما از کدام مثبت پارلمان می گوييد.

اميدوارم پاسخ هايتان را گرفته باشيد و اگر باز هم خواستيد از پارلمان ناملی دفاع کنيد، اين کابل پرس است و صدای همه را بازتاب می دهد.

پارلمان: يک کارتون و يک خبر!

نشنال اسمبلی دات گاو دات اِی اف کار نمی کند!

سه شنبه 22 ژانويه 2008

پاسخی به:

نشنال اسمبلي دات گاو دات اِي اف کار نمي کند!

پنج شنبه 24 ژانويه 2008

شاعر و متخصص سیستم های معلوماتی
سردبیر و ناشر کابل پرس?
هزاره از هزارستان

آنلاین :

Work and Poetry

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • Salam ba karkonan kabulpress!! Nazdeek nesti ke royta yak mach konom. Besyaar jawab alli wa dandan shekan.!!! Emal Khan az sweden

 • زنده باد آقای میرهزار!

  جوای عالی و کوبنده به این چوکره قانونی و سیاف و ربانی و محقق و ... دادی.

  واقعا شهامت میطلبد که به این حد سقوط کرد که شورای گرگان گرسنه را "جای نخبگان" نامید و از آن دفاع کرد!

  • این مدافع شورای قلابی که پاسخ سزاواری گرفت- آنقدر از مرحله پرت است که تا کنون مفهوم نخبه و نخبگان را نمیداند . اگر نخبگان افغا نستان همانهای هستند که در به اصطلاح "شورا" نشسته اند پس لازم می آید فرهنگ نویسان تعریف حدیدی از نخبه و نخبگان بدست دهند.
   انحطاط فرهنگی و احلا قی را ببینید که چی بیداد میکند.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس