در همین بخش

صفحه نخست > کارتون > اتکا به خشتک و دستار

اتکا به خشتک و دستار

یک کارتون
عتیق شاهد
پنج شنبه 23 فبروری 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

واژه های کلیدی
آنلاين بنگريد :

Kabul Press

پيام‌ها

  • عجب سخنان بجا ومناسبی ! درود بر این بانو که برداشت راستین از حال واحوال دولتمردان فساد پیشه کرده است ؛ دنیا در کدام سطح قرار دارد وما در کدام راستا روانیم ؟ خشتک ودستار ف انتحار وسر بری ، تریاک ومرض افرینی وجهالت وبی فرهنگی ! هر انتقادی که در این دین وئنیا میشود ، ملت جاهل باید دست به تظاهرات بزند وجان چند فرزندش را مفت ورایگان فدا سازد تا عربهای خون آشام بیشتر بخورند وبیشتر قوی شوند وبیشتر سر بلند نمایند ! به سخن فردوسی بزرگ :اگر خرد میداشتیم ، سرانجام بد با ما نمیبود ! جهالت وتفکر قرون وسطی دامنگیر این سرزمین واین مردم شده است ، عاقبت ما بخیر . ما زبالایم و بالا میرویم ، ما زدریاییم و دریا میرویم ، همه چیز بر عکس شده است وروبه نزول ونیستی روانیم ورو به پیش را قبول نداریم وچرکین باید باشیم وپشم روی باید داشته باشیم وچندین متر تیکه پاکستانی را باید در سر بچرخانیم وخود را با غیرت اوغانی اعیار گردانیم وویرانکار باشیم ، زیرا سازندگی برای ما زیبنده نیست ! قبیله چه باشد که شاهی کند ... به هرجا که باشد تباهی کند... کار قبیله وفکر قبیله واندیشه قبیله وی همنقدر را می پذیرد وبس ! طالب نماینده بر حق سیستم قبیلوی است وکرزی هم روشنفکر قبیله ! غنی احمد زی ریس دانشگاه کابل بود ، دورا دور دانشگاه را احاطه کرد واستادان را لت وکوب میکرد وفرهنگ قبیلویش را به نمایش قرار داده بود ف یک نفر شما برای ما معرفی بدارید که از اندیشه ای گوارای انسانی در این راس بر خوردار باشد؟

    • با درود
      فقط میخواستم به اطلاع برسانم که استاد عتیق شاهد مذکر اند فلذا بانوی محترم نه بل آقای محترم اند.

      تشکر از توجه تان

جستجو در کابل پرس