طبیعت و محيط زيست

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

کابل: نوروز در کارته سخی

دوشنبه 21 مارچ 2011

بدون شرح

پنج شنبه 17 مارچ 2011, توسط عتیق شاهد

جستجو در کابل پرس