طبیعت و محيط زيست

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

روزگار دریای کابل!

يكشنبه 15 جون 2008

يک زن کشاورز!

يكشنبه 11 می 2008

باز هم همين حمل و نقل سنتی!

دوشنبه 14 آپریل 2008

کشاورز: نهال، گُل

يكشنبه 6 آپریل 2008

بوش، ناتو و افغانستان

پنج شنبه 3 آپریل 2008

آب و بی آبی

دوشنبه 17 مارچ 2008, توسط نجلا باختر

زندگی با کژدم

دوشنبه 3 مارچ 2008

زندگی يک سگ در کابل!

چهار شنبه 27 فبروری 2008

جستجو در کابل پرس