طنز روز

در همین بخش

باراک حسین اوباما!

سه شنبه 4 نوامبر 2008

امنیت و هراس کای آیده

چهار شنبه 29 اكتبر 2008

بدون شرح!

دوشنبه 27 اكتبر 2008

ISI

چهار شنبه 22 اكتبر 2008

کار به اهل کار!

جمعه 17 اكتبر 2008, توسط عبدالخالق پژمان

طالبان و آمريکا/ کرزی و برادرش!

پنج شنبه 16 اكتبر 2008

جستجو در کابل پرس