طنز روز

در همین بخش

بدون شرح

دوشنبه 14 می 2007, توسط عتیق شاهد

طالبان

سه شنبه 8 می 2007

کارتون های 7 و 8 ثور

يكشنبه 29 آپریل 2007

خوشبختی ابدی

دوشنبه 23 آپریل 2007, توسط کابل پرس

جبهه ی ملی از اين زوايا

چهار شنبه 18 آپریل 2007

داکتر چرا شهید نمی شود؟!

سه شنبه 17 آپریل 2007

جستجو در کابل پرس