طنز روز

در همین بخش

بدون شرح

سه شنبه 21 می 2019, توسط خالق علی زاده

جاغوری

سه شنبه 23 آپریل 2019, توسط خالق علی زاده

قصاب کابل

چهار شنبه 17 آپریل 2019, توسط عتیق شاهد

جستجو در کابل پرس