در همین بخش

صفحه نخست > خبر و گزارش > گزارش خبری و تصویری از تظاهرات لندن در واکنش به حملات وحشیانه کوچیها به (...)

گزارش خبری و تصویری از تظاهرات لندن در واکنش به حملات وحشیانه کوچیها به بهسود و دایمرداد

تظاهرات برعلیه استبداد، کوچیگری و معامله گری در لندن/ ده ها نفر از فعالین مدنی، محصلین دانشگاها و شخصیتهای معروف نیز در این تظاهرات حضور داشتند. مظاهره کنندگان حملات وحشیانه کوچی ها را به هزارستان محکوم کردند واظهار داشتند که در این اواخر کوچی ها نه تنها از منطقه بیرون نشده اند بلکه به پیشروی های شان ادامه داده اند و دولت کرزی هیچ گونه عکس العملی نسبت به حملات و چور و چپاول آنان نشان نمی دهد.
رمضان حلیمی
دوشنبه 24 می 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

مظاهره کنندگان هشدار دادند که اگر دولت مردان افغانستان چشمهای خودرا باز نکند بحران روز به روز گسترش خواهد یافت و عمیق تر خواهد شد. اقوام غیر پشتون با گذشت هر روز اعتماد شان را نسیت به حکومت کرزی از دست داده اند و آنها دیگربه دولت آقای کرزی به عنوان یک دولت ملی نگاه نمی کنند.

روز یکشنبه دوم جوزای ۱۳۸۹ ، صدها نفر از مهاجرین افغانستانی مقیم انگلستان اعم از زن و مرد، پیر و جوان از سراسر این کشوردر مقابل سفارت افغانستان در لندن جمع شده دست به تظاهرات گسترده ای زدند و احساسات همدردی ، همبستگی و شعور سیاسی شان را به نمایش گذاشتند. ده ها نفر از فعالین مدنی، محصلین دانشگاها و شخصیتهای معروف نیز در این تظاهرات حضور داشتند. مظاهره کنندگان حملات وحشیانه کوچی ها را به هزارستان محکوم کردند واظهار داشتند که در این اواخر کوچی ها نه تنها از منطقه بیرون نشده اند بلکه به پیشروی های شان ادامه داده اند و دولت کرزی هیچ گونه عکس العملی نسبت به حملات و چور و چپاول آنان نشان نمی دهد.

مظاهره کنندگان با سر دادن شعار های از حکومت فاسد کرزی و کار کرد های دولت وی و همچنین از کریم خلیلی و محمد محقق به خاطر معامله گری آنان با کرزی به شدت انتقاد نموده وخواستار استعفای فوری آنها شدند. شعارهای چون "کوچیگری بیداد است/ میراث استبداد است" ، "کوچی جنایت می کند / کرزی حمایت می کند" ، "مرگ بر معامله گرایان"، "کرزی استعفا استعفا"، "خلیلی، محقق استعفا استعفا" و "کوچی از افغانستان خارج شو"، فضای منطقه را در هم پیچیده بود وازین طریق مظاهره کننده گان خشم و انزجار خودشان را از حکومت فاشیستی کرزی و حامیان او به نمایش گذاشتند.

در پایان تظاهرات امروز قطع نامۀ از طرف مظاهره کننده گان صادر شد که در قسمتی ازین قطعنامه امده است. "ما به عنوان شهروندان افغانستان توجه جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشر را به فجایع انسانی که در بهسود و دایمردادمی گذرد جلب میکنیم. ما مظاهره کننده گان که امروز ایجا جمع شده ایم به هیچ جریان و گروهی وابستگی نداشته و تنها حود را متعهد به تحقق ارزشهای دموکراسی و جامعه آزاد بدون خشونت و مبتنی یر قانون میدانیم.

ما هشدار میدهیم که اگر دولت مردان افغانستان چشمهای خودرا باز نکند بحران روز به روز گسترش خواهد یافت و عمیق تر خواهد شد. اقوام غیر پشتون با گذشت هر روز اعتماد شان را نسیت به حکومت کرزی از دست داده اند و ما دیگربه دولت آقای کرزی به عنوان یک دولت ملی نگاه نمی کنیم."


امید جعفری و عصمت امینی

آنلاين بنگريد :

جستجو در کابل پرس