صفحه نخست > دیدگاه > رویارویی نژاد پرست ها ، کمونیست ها و راوایی ها با کامران میرهزار!

رویارویی نژاد پرست ها ، کمونیست ها و راوایی ها با کامران میرهزار!

جنجال انترنتی که با یک پرسش آغاز می شود؛ چون پرسش شوند نمی خواهند پاسخ بدهند!
م- فرهنگ دوست هروی
يكشنبه 6 آپریل 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

آقای کامران میر هزار مثل هر خبرنگار کنجکاو یک پرسش خیلی ساده را از یک سازمان مطرح کرد. اما این سازمان اگر پاسخ درست به این پرسش میداد تمام حیثیت و آبرویش میرفت. برای فرار از پاسخ هزار اتهام را سر هم کرد تا اصل موضوع فراموش شود. ما فارسی زبانان دانشمندان بزرگی داریم که فرمایشات گهربار شان تبدیل به ورد سر زبانها (بجای ضرب المثل) شده یکی از آن فرمایشات گهربار اینچنین آمده.

کسی که حساب پاک است/ از مباحثه چه باک است

پس نتیجه این است اگر حساب راوا پاک میبود باید بدون درنگ پاسخ درست به خواهش آقای میرهزار میداد.

بسیار از مردم افغانستان از وجود چنین سازمانی بیخبر هستند. بگفته خود شان سی سال از عمر سازمان شان میگذرد اما اینطور که از قضایا معلوم میشود تا حالا تعداد اعضای شان به هزار نفر هم نرسید. این سازمان ادعای مترقی بودن میکند همه مردم و مخالفان خود را عقب مانده بی خبر از دنیایی مدرن و حقوق زن خطاب میکند. چند نوبتی که از سایت شان دیدن کردم جز دشنام چیزی دیگری نیافتم. معلوم میشود منطق شان همان دشنام است و بس. اما دنیایی مدرن به مخالفان خود دشنام نمیدهد بلکه با منطق و سند پاسخ میگوید اگر پاسخ نداشت عذر خواهی میکند. ما شاهد هستیم بسیار از رئیسان و وزیران دولتهای غربی وقتی پاسخی قانع کننده به پرسش روزنامه نگاران و مردم ندارند و از توجیح کردار خود عاجز میمانند عذر خواسته و استعفا میدهند. کمترین انتظار از راوا این بود که بجای پاسخ دشنام ندهد و اتهام نبندد.

در کتابهای تاریخ خواندم کمونیستها وقتی که هنوز به قدرت نرسیده بودند نه به اندازه راوا بلکه کمتر برای مخالفان خود دشنام میداند و رجز میخواندند وقتی به قدرت رسیدند در همان شش ماه اول حکومت ننگین خود نزدیک به صد هزار نفر از مخالفان سیاسی خود را دستگیر و زنده بگور یا پس از کشتن آنها را در پهلوی زنده بگورها دفن کردند. البته بدور است که بگوییم روزی راوا قدرت سیاسی را در کشور بدست بگیرد بفرض محال میگوییم از دشنام دادن و رجز خوانی راوا اینطور معلوم میشود اگر روزی به قدرت برسند همان ماه های اول قدرت نیمی از مردم کشور را قتل عام خواهند کرد.

چیزی که در باره حمله گروهک راوا با آقای میرهزار مورد توجه قرار میگیرد این است که همه نژاد پرستان و کمونیستها با راوا یکجا شده اند. یکی از خصوصیت های بسیار عالی آقای میرهزار داشتن اعتقاد به آزادی بیان است. در همین سایت خود به نحو احسن آنرا به نمایش گذاشته است. کمونیستها ، نژاد پرستها و راوای ها با سوء استفاد از این موقعیت آزادی بیان در این سایت به مقابله با آقای میرهزار پرداخته اند. در این مقابله شان هیچ منطقی ندارد جز اتهام ؛ دشنام و کج بحثی کردن. اگر کامران میرهزار برای شان سند بیاورد آنها به پاسخش صد اتهام تحویل میدهند. اگر میرهزار یک پاسخ برای شان بدهد جمع فاشیستان ، کمونیستان و راوایی صد دشنام مهمل و بیربط را سر هم کرده تحویل میدهند. باز آفرین بر حوصله میرهزار که همه را بی کم کاست نشر میکند. البته کار آقای کامران میرهزار کاملا درست است. چون به این ترتیب ما این گروهای شکسته خورده زبون را خوب میشناسیم. با این دشنام ها تهمت زدنها به منطق تهی و به نیات ناپاک شان پی میبریم.

شاید این پرسش نزد بعضی دوستان پیدا شود که چه دلیلی وجود دارد که دو گروه کمونیست و فاشیست به دفاع از راوا بر خیزند. باید گفت این دو گروه فکر میکنند(که بسیار فکر بیهوده است) با این دشنام دادن ها و جنگسالار و جنایتکار گفتن راوا به این و آن جنایات آنها تحت شعاع قرار میگیرد و به چشم نمی آید. پس بودن راوا برای اینها حکم داروی آرام بخش اعصاب و وجدان را است اما زهی خیال باطل. اینها دوست دارند کابل پرس? در اختیار راوا باشد تا دشنام هایش انعکاس پیدا کند.

یک دلیل دیگر نژادپرستها برای طرفداری از راوا در رویاروی با میرهزار انتقام گرفتن از میرهزار است. چون وقتی میر هزار در باره بابای قبیله شان مقالاتی را در کابل پرس انتشار داد باعث خشم فاشیستان شد. یک نوبت دیگر هم از آقای میر هزار تقاضا میکنند بمناسبتی خاصی که حالا یادم نیست یک مقاله بنویسند تا آنها در پرتان بی همتای خود نشر کنند مقاله نوشته و برای شان روان میشود اما آنها مقاله را نیمه کاره و مسخ کرده نشر میکنند. آقای میرهزار دوبار مقاله را بصورت کامل همراه با یک اعتراضیه در کابل پریس نشر کردند. پسان گروهک فاشیست در زیر نویس همان مقاله دشنام ها تهدید ها نوشتند.

یکی از افرادی که در مقابله میرهزار بداد راوا رسید کسی بنام " حکیم نعیم " است. من که ایشان را نمی شناختم نام مبارک شان را به گوگل دادم دیدم چند نوشته از ایشان در انترنت موجود است. یکی از نوشته های شان برگردان بگفته خود شان اسناد سازمان سیا است که چقدر به افراد جبهه متحد پول دادند. وقتی آنها را حساب میکنیم بیست ملیون هم نمی شود. باید از آقای نعیم پرسید 11 میلیارد دالری که روسها از افغانستان فقیر طلب دارد بابت چی است؟ و این پول کلان که پنجصد برابر پولی است که بگفته شما توسط مجاهدین گرفته شده این صرف چی شده؟ یک چیز قطعی است که این پول صرف آبادی کشور نشده حتی یک دالر آن. نزدیک به دوسال میشود که رسما اعلام شد که روسیه از دوران اتحاد جماهیر شوروی 11 میلیارد دالر از افغانستان طلب دارد و جانب افغانستان هم آن را تاّیید کرد. چرا مخ آقای نعیم بکار نیفتاد تا کشف کند این پول صرف چی شده یا به جیب کی رفته؟

در باره مصرف این پول دو گزینه حتمی پیش رو است.

1 – همه این پول یا بخشی از آن صرف کشتن و ویرانی کشور شده است.

2 – بخشی از این پول توسط اعضای پر افتخار و با تقوای حزب د خ ا دزدیده شده باشد. نمونه چپاول اموال دولتی توسط اعضای با تقوای حزب د خ ا جریان آقای عبدالبصیر عمرزی و فریدون عمرزی است که توسط آقای عطاخیل از کتاب اردو و سیاست نقل شده بود و در کابل پرس هم نشر شد. بعدا این جریان توسط نویسنده کتاب آقای جنرال عظیمی هم تاّیید شد. حال از آقای نعیم میپرسیم چرا در این مورد دست به افشا گری نمیزند؟ آقای عطاخیل فردون عمرزی را پسر کاکای نجیب ذکر کردند. در همان جا آقای عطا خیل اضافه میکنند: " داکتر نجیب الله هم زمانیکه باجه اش احمد سرور در هندوستان سفیر بود توسط خانمش فتانه و شیر بهادر وزیر صحت عامه حکومتش مقدار زیاد پول را به هندوستان انتقال دادند." بلی اینها مجازند چون فرزندان قبیله هستند همیشه وحدت ملی را فدای قبیله خود میکنند.

بعد از سال 2001 بالای بیست ملیارد دالر به افغانستان کمک شده. این پول هزار برابر پولی است که مجاهدین بگفته شما گرفته اند. چرا آقای نعیم در این مورد دست به تفحص نمیزند تا ببیند این پولها چطور توسط اقوامش چپاول میشود. در این مورد آقای نعیم زیرکانه تماشا میکند چرا؟ چون این دزدان خودی هستند پس باشد چپاول کنند. باید به آقای نعیم یاد آور شوم آبادی های که در طول این چند سال اخیر صورت گرفته همه توسط سرمایه شخصی بوده نه دولتی. نکند پسانتر بیایند کار مردم عادی را به رخ ما بکشند. که کرزی چنان کرد و چنین کرد. من به قول میدهد 1% این پولهای میلیاردی صرف آبادی کشور نشده است.

از آرا و نظرات آقای نعیم بنظر میرسد کمی تحت تآثیر اندیشه های سیاه کمونیستی و فاشیستی قرار گرفته باشند و در عین حال با راوا هم هم اندیشه بنظر میرسند. مثلا در جای خود را منتقد و فیلسوف جا زده و به حساب خودشان اسلام سیاسی را نقد کرده. می فرمایند: " ملت سازی و تامین وحدت ملی هیچگاه در موجودیت اسلام سیاسی که از هر نگاه تغذیه کنندهِ ذهنیت و نظام قبیله يي است، امکان پذیر نخواهد بود. تنها یک جامعهء واقعاَ دموکراتیک با یک دموکراسی واقعی میتواند که به پروسه ملت سازی کمک کند."

همین آقای دمکرات ما که اینقدر سنگ دمکراسی را بر سینه میکوبند و چند صفحه را سیاه کرده تا اعمال غیر دمکراتیک یک سازمان بی هویت را توجیه کند. باید به این آقای گفت اگر شما واقعاً به دمکراسی اعتقاد داری باید به راوا اعتراض میکردی
که چرا امورات مالی شان شفاف نیست؟
چرا بجای پاسخ گویی دشنام میدهند و اتهام میبندند؟
چرا گزارش سالانه مالی ندارند؟

آقای دمکرات ما بلافاصله پس از فرمایش بالا چنین افاده میفرمایند:

"فقط هیچگاه نباید فراموش کرد که دموکراسی بدون سکولاریزم ناقص است و سکولاریزم جزءِ جدايی ناپذیر یک جامعه دموکراتیک است."

اما همین آقا که چشم بسته به سکولاریسم چسپیده و آنرا جزء جدایی ناپذیر یک جامعه دمکراتیک میداند با کمال دلاوری در نامه که به دفاع از راوا نوشته این حق را به گروهک سیاسی راوا میدهد تا در مواقع ضرورت و هر وقت منافع شان اقتضا کرد از مذهب بنفع گروه خود استفاده لازم را بکند. بخوانید:

"شعار " الله اکبر" در جریان جنگ در مقابل روسها، زیادتر از مفهوم دینی آن، دو کلمه ای بود که بمثابه سمبول آزادی خواهی، مقاومت، و مبارزه در مقابل اشغال گران زبانزد مردم ما شده بود. نگارنده خوب به خاطر دارم که در تمام مظاهراتی که در مقابل روسها و دولت دست نشانده شان صورت میگرفت، مردم مان و لو که هر ایدیالوژی و یا افکاری را هم میداشتند " الله اکبر" میگفتند، و خوب میدانستد که روسها و نوکرانشان از این دو کلمه سخت هراس داشتند.

در باره اهمیت واژه " الله اکبر " آقای مفلس ما (ببخشید فیلسوف ما) باید بدانند واژه الله اکبر پرچم اسلام است. از نظر شما اگر این پرچم در دست راوا باشد مطابق دمکراسی و سکولاریسم است و هیچ مشکلی نیست و ما را به وحدت ملی می رساند. اما اگر در دست دیگران بود خلاف دمکراسی و سکولاریسم و ضد وحدت ملی محسوب میشود.

سرتاسر نوشته آقای مفلس ما (ببخشید فیلسوف ما) ضد نقیض گویی است از نخستین واژه تا پایان آن صد رنگ میشود آدم حیران میماند که ایشان چه میخواهند. درست پس حلال کردن سوء استفاده راوا از اسلام در یک چرخش صد هشتاد درجه باز هم همان گفته گذشته خود را که در نقد اسلام سیاسی نوشته بودند دو باره تکرار میکنند.

" فقط با تضمین آزادی دین و برون آوردن دین از انحصار دلالان و دین فروشان به درک درست دین در جامعه کمک میکند. به همگان روشن است که هر گاه دین به حیث وسیله و ابزار در خدمت سیاست یا دولت قرار بگیرد, اهمیت معنوی و اخلاقی دین از بین میرود و دین به یک معضل در جامعه تبدیل میشود."

چطور است وقتی راوا در جهت اهداف خود از واژه الله اکبر به عنوان ابزار استفاده میکند درست است شما هم به آن مهر تاّیید میزنید اما اگر دیگران از آن استفاده کنند دلالان و دین فروش بحساب می آیند. وقتی خوب به ضد نقیض گویی های آقای نعیم توجه کنیم دقیقاّ متوجه میشوید واقعاً ایشان مفهوم فرمایشات خود را درک کرده نمی تواند. نتیجه این که آدم مطمئن میشود ایشان آنها را دقیقاّ از جای رونوشت(کپی) کرده باشند.

یک موضوع کاملا ثابت است که راوا از طرف پاکستان حمایت میشود و اندیشه های نژاد پرستانه دارد. در جهت سوار کردن دوباره نظام قبیله در کشور کوشش میکند حتی با قاطعیت میتوان گفت از طرف باند فاشیست قدرتمند داخل دولت هم حمایت میشود تا به زعم خود از این گروه لچر برای فشار بر مخالفان سیاسی خود استفاده کنند. شاید بفرمایید من هم که بدون سند اتهام بستم نه نه هرگز، من هیچ وقت کسی یا گروهی را بدون سند محکم متهم نمیکنم برای گفته هایم سند دارم.

1 - اگر پاکستان از گروه های نژاد پرست حمایت میکند برای این است که نظام فاشیستی بهترین گزینه برای منافع پاکستان است تا در افغانستان حاکم باشد. چون با وجود نظام فاشیستی اقوام کشور هیچ وقت ملت شده نمیتوانیم همیشه در جدال هستند و از این جدال پاکستان منفعت خود را میبرد.

2 - یکی واژه گان که این روزها ورد زبان راوا شده اتحاد شمال است. هرچه دشنام دارد نثار آن میکند . این واژه اتحاد شمال بر اساس منافع انگلیس ساخته و پرداخته رادیو بی بی سی است تا به جبهه متحد ضد طالبان وجه قومی داده باشد. بی بی سی با این وسیله مردم جنوب و شرق کشور را به نفع طالبان تحریک میکرد. جبهه متحد ضد طالبان قومی نبود بلکه از همه اقوام کشور به تناسب نفوس خود در آن سهیم بودند. اما گروه های فاشیست همراه با بی بی سی نام اتحاد شمال را بر آنها گذاشتند. از همان دوره تا حالا راوا هم این واژه را هر روز غلور میکند. اگر دیگران مردم عادی کوچه بازار را میکشند آنها پاچه جبهه متحد سابق را میگیرند و دشنام میدهند. خلاصه به هر بهانه دشنام به جبهه متحد ضد طالبان میدهند.

مثلا اگر زنی در هر کجای افغانستان بر اثر جهل و نادانی شوهر و خانواده خود ستمی یا ستمهای بر او روا داشته میشود و از روی ناچاری دست به خود کشی میزند اینها موضوع را به جبهه متحد ربط داده و دشنام میدهند. یک ملیشه یا مجاهد سابق یا حتی فرمانده نظامی دولت بر حال کشور جنایتی بکند آنها آنرا به جبهه متحد ربط داده و دشنام میدهند. این کار ها را پیشتر در جای انجام میدهند که سودش کاملا به جیب گروهک قوم سالار در دولت بر حال برود. چرا؟ چون ارباب پاکستان و متحدان قوم پرست آن در دولت چنین سفارش داده اند.

3 - اما وقتی طالبان در بغلان صد بیست نفر را کشتند نزدیک به صد را هم زخمی کردند راوا سکوت مطلق داشت. هیچ صدای از آنها بر نخواست. وقتی طالبان در قندهار در بین هزاران نفر از مردم بمبی را منفجر کردند و صد نفر از مردم بیگناه را کشتند باز هم هیچ صدای از راوا بلند نشد. کمترین توقع از راوا این بود لا اقل یک اعلامیه در محکومیت حمله های طالبان انتشار بدهد حتی همین کمترین را هم انجام ندادند. همین کار کردها سند خوبی است بر قوم گرای آنها و وابسته بودن شان به پاکستان. من به سایت شان رفتم صفحه نخست و در بخش اعلامیه ها اعلامیه مبنی بر محکومیت این جنایات نیافتم.

4 - وقتی نیروهای پلیس محلی دولت به فرمان جمعه خان همدرد تظاهرات مردم شبرغان را به رگبار بست بنابر آمار رسمی 13 نفر کشته شدند اما آمار غیر رسمی بالای 20 نفر تعداد کشته ها را ذکر کرده بودند. اما گروهک راوا هیچ واکنش نشان نداد چرا چون سر نخ این جنایت به کاخ کرزی میرسید. خوب معلوم است اگر کارها به مراد دل آنها پیش برده نشود پولی برای راوا داده نخواهد شد. بعدا شاهد بودید به پاس این جنایت آقای کرزی جمعه خان همدرد را به سمت مشاور قومی خود برگزید.

5 - از سال دو هزار یک تا حالا صدها بار امریکای ها مردم عادی را بمب باران کردند و هزاران نفر بر اثر این بمباران ها کشته شدند. ده ها بار مردم عادی را برگبار مسلسل بستند نمونه آن فاجعه جلال آباد است که 16 نفر از مردم کوچه و بازار کشته شدند. اما راوا در اعلامیهای صادره خود به کلی گوی پسنده کرده و از محکمیت فاطع جنایت خود داری میورزیده . لحن اعلامیه ها طوری است که اربابان خفه نشوند طوری وانمود شده که انگار سنگ آسمانی یود و کسی نقصیری ندارد. چرا چون آقای خلیلزاد و خانم شان سفارش کردند مبادا علیه نیروهای امریکا و ناتو چیزی بگویید. چون این هم کار هم به زیان نظام قبیله است هم به زیان امریکا و غرب. پس طوری نقش بازی کنید تا به کرکتر ما صدمه وارد نشود.

در کشورهای مترقی شفافیت و پاسخ گویی به مردم اصل کار ها را تشکیل میدهد. وقتی سازمانی ادعای مترقی بودن میکند باید پاسخ گوی کردار خود باشد.

این سازمان به گفته خود شان مخالف کمونیستها و شوروی های بودند. حال باید از اینها پرسید شما کدام اقدام مؤثر علیه اشغال کشور و کمونیستها کردید؟ پخش کردن چهار تا شبنامه کار سختی نیست ما هم آن زمان بچه بودیم این شبنهامه ها را پخش میکردیم. شبها پشت بامها میرفتیم علیه کمونیستها و اشغالگران شعار میدادیم و الله اکبر میگفتیم اینکار ها سخت نیست کار بچه ها است که ما هم در آن سالها انجام میدادیم. شما که ادعا میکنید بسیار از مردم افغانستان طرفدار شما است چرا یک کار موثر علیه اشغال کشور و کمونیست های آدمخوار نکردید. از مبارزه رودررو با دشمن که بگذریم چند تظاهرات علیه اشغال گران در افغانستان و کشورهای غربی راه انداختید. مطمئن باشید اگر شما میتوانستید هزار نفر را در جای جمع کنید و علیه روسها شعار بدهند بگوش همه مردم افغانستان میرسید ما کر شویم اگر چنین چیزی شنیده باشیم.

ما زنان انقلابی در دنیا زیاد داریم به عنوان نمونه از چند تای آنها را یاد میکنم.

جاندارک یک زن قهرمان فرانسوی است که شش قرن پیش بر ضد اشغالگران کشورش تا پای جان رزمید. جاندارک سرداری سپاه را بر علیه انگلیسی ها به عهده داشت و پیشتاز سربازان بر دشمن می تاخت. جاندارک هنوز هم بزرگترین و قهرمان زن نزد فرانسوی ها است همچنین الهام بخش آزادی خواهان و مورد احترام همه مردم دنیا است. نقاشان بزرگ فرانسوی تابلوی های از او نقاشی کرده اند هر کدام شان حالا بالای پنجاه میلیون دالر ارزش دارد.

اما شما چی؟ فقط یاد دارید شعار و دشنام بدهید. ما شاهد هیچ کار عملی از شما علیه کمونیستها و طالبان نبودیم. بر عکس تا توانستید کسانی را که علیه اشغالگران و نوکران کمونیست شان از جان خود و فرزندان خود گذشتند دشنام دادید. هر چه دهان داشتید علیه کسانی که بر علیه طالبان رزمیده بودند پاره کردید تا از اربابان خود پاداش بگیرید. شاید بفرمایید ما هم شهید دادیم ده یا بیست نفر را یک سازمان کشته داده باشد خیلی کم. دادن این تعداد شهید دلیل مبارزه نیست. کمونیستها دو نیم میلیون نفر را کشتند آیا همه نظامی بودند؟ بیشتر شان مردم عادی بودند. شاید همان افراد شما بصورت عادی کشته شده باشند من چند خانواده را در هرات میشناسم پسر کاکا ، پسر ماما ،پسر خاله ،پسر عمه باهم هستند خلاصه نسبت نزدیک خانوادگی با هم دارند. همین خانواده ها 36 نفر جوان در جنگ با روسها و نوکران شان شهید داده اند.
یک نفر در زیر دفاعیه آقای نعیم خطاب به شما تحت عنوان "نعیم و غسل تعمید راوا " بسیار بخشی از واقعیت سازمان شما را بیان کردند که بسیار جالب است چنین گفتند:

" اما این نوع سیاست بزرگ نمایی دشمنان فرضی شما، از آنجایی که موجب تداوم کمک های مالی و اقتصادی به سازمان شما می شود به عنوان یک استراتژی دراز مدت برای سازمان مطرح است. یعنی همواره می باید دشمنی شما داشته باشید تا بتوانید از آن طریق ارتزاق نمایید. و این ربطی به مبارزهء سیاسی ندارد بلکه وسیله ای است برای در آمد سیاسی و بهره وری از کمک های مردم نادان، و سازمانهای خیریه و کشورهایی ذی علاقه، و سازمانهای فیمینیستی که شما سر آنها شیره مالیده اید."
البته این میتواند بخشی از کارکرد شما باشد.

یکی دیگر از زنان قهرمان جمیله بوپاشا از کشور الجزایر است که آوازه مبارزاتش به همه جای دنیا رسیده و الهام بخش همه مبارزان راه آزادی زنان است.

در زمانی که طالبان وحشی در افغانستان حمام خون راه انداخته بودند شما راوای ها چکار میکردید چرا یک جبهه ملی و همه شمول سازمان ندادید تا علیه طالبان بجنگند و شر شان را از سر مردم کم کنند. معلوم است اربابان این اجازه را به شما نمی دادند چون وظیفه شما چیزی دیگری بود.

شاید بگویید در جوامع مذهبی و عقب مانده چون افغانستان جای برای فعالیت زنان نیست. شما از ما زیاد توقع دارید. اما من به شما میگویم خیلی هم راحت است. در کشور فقیر و جنگ زده چون سریلانکا ده ها سال یک مادر و دختر رئیس جمهور و نخست وزیر بودند. خانم چاندریکا کوماراتونگا چند دوره نخست وزیر انتخابی سریلانکا بود. پسانتر به مقام ریاست جمهوری رسید. در عین زمان مادرش که قبلا چند دوره پست نخست وزیری به عهده داشت به مقام نخست وزیری بر گزیده شد. همه اینها با انتخابات کاملا آزاد و دمکراتیک انجام شده. همین حالا رهبری دو حزب قدرتمند در دستان دو زن در بنگلادش فقیر و مذهبی است. همین دو خانم شیخ حسینه واجد و خالده ضیاء سالها نخست وزیران بنگلادش بودند.

چطور میشود در کشور جنگ زده و عقب مانده چون سریلانکا نزدیک به 50 سال نخست وزیر و رئیس جمهور زن داشته باشد. اما شما بالای 30 سال از عمر سازمان شما میگذرد اینقدر پایگاه مردمی نداشتید تا بتوانید یک نماینده زن به پارلمان کشور روان کنید. به احتمال بسیار ضعیف بتوان خانم جویا را نمایند شما حساب کرد. که آن هم غیر از دشنام چیز دیگری در چنته نداشت که همان دشنام ها موجب اخراجش از پارلمان شد. تا حالا من نشنیدم خانم جویا خود را به شما منتصب کرده باشد و شما هم تا حالا اعلام نکردید که خانم جویا نماینده شما است. فقط من از نظریات و دشنامهای خانم جویا حدس میزنم به صورت مخفیانه با شما باشد. یاد تان باشد اگر در کشورهای دیگر زنان رهبری سیاسی کشور شان را در دست دارند و با رای مردم به حکومت رسیدند با حقه بازی دشنام دادن و تهمت بستن نبوده است.

پس نگوید که نمیشود سخت است زمینه مناسب نیست. باید گفت میشود منتها اگر گروهی میخواهد در دل مردم جا داشته باشد برای جلب توجه مردم باید صادق باشد گپ دل مردم را بزند وابسته به خارج نباشد منافع مردم کشور را بر منافع خارجی ها ترجیح دهد. از همه مهم تر نیک اندیش باشد.

آقای کامران میر هزار در راه توسعه عدالت اجتماعی ما با شما هستیم و برای شما آرزوی پیروزی میکنیم. موفق باشید.

در پایان از خدا برای همه صداقت و راستی میخواهم.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • این جناب یک جواب سربالا و احمقانه داده

  نه نوشته های میرهزار را خوانده و نه هم پاسخ راوا به آن را.

  جانم، اول کمی بخوان و سطح و سوادت را بالا ببر باز روی اینچنین مسایلی بالاتر از درک و شعورت چیزی بنویس.

  اگر راوا از مثل تو واری انسانها کلکسیون بی ارزش میساخت حال اعضایش به میلیونها میرسید!!!

  • این سخنرانی نماینده راوا در شهر بارسلونا را بشنو و بعد بگو که موضع شان را قبول داری یا برایش دلیل دیگری میتراشی:

   http://www.youtube.com/watch?v=KS3-15Kcde8&feature=related

   آنلاین : سخنرانی نماینده راوا در بارسلونا - 15 مارچ 2008

  • برادر، از راوا چه مینالی که "در مقابل جنایات طالبان خاموش است"، به همین اتحاد شمال خودت که ظاهرا بسیار مشتاق سینه چاکش هستی نگاه کن که درین روزها گند شان بالاست که با طالبان نیز در تماس اند و مذاکره میکنند و جاده صاف کن شمولیت این فاشیست های خونخوار به قدرت شده اند.

   راوا طالبان را در اولین روزی که ظهور کردند "خنجر دیگری بر گرده مردم ما" نامید، اما ربانی خودت آنان "فرشته های صلح" نامید و قهرمان مولی تان هم به استقبال شان شتافت!

  • بلی راستی که این آقای فرهنگ دوست هروی که اصلآ حتی یک نوع دشنام دادن و فحش گفتن را هم یاد ندارد به یقین که شرایط عضویت را برآورده ساخته نمیتواند.

  • dorost migoyi zafar jan aazaye RAWA faqat kasani mitavanad bashad hadi aqqal chanta hamle ENTEHARIra barnamerizi karde bashad, dar hkeyri namitavanad

  • این اتحاد شمالی ها بخاطر رسیدن بر قدرت و حفظ آن مانند سائر جنایت کاران، هر آنچه از دست شان بیاید انجام میدهند. ما شاهد بودیم که زمانی با جنایت کاران وحدتی ، جنبشی و سیافی همدست شده در مقابل گلبدین درنده خوی جنگیدند، زمانی هم قهرمان موش مانند شان بخاطر ضربه زدن به رقیبان خود برای بوسه زدن به دستان جاهلان ساه دل طالب شتافت. همچنان در جبهه نام نهاد (ملی ؟؟؟؟؟؟) با خونخواران کمونیست همدست گردیدند. حالا هم هر بی ناموسی که از دست شان بیاید انجام خواهند داد. لعنت خدا و نفرین خلق خدا بر این معامله گران باد!

 • the Rawa group must introduce its platform for people.People must know ,what wants Rawa ? Who direct and lead this group ? Why they are working secret ? Who are in the leadership of Rawa ? If Rawa has militants like some other left organizations ,the Rawa must inform the people, because people must know the Rawa has power than people can count of this group. I suppose Ms. Malalai Joya not belongs to this group

 • مبارزه حقیقی بر عليه اشغالگران روس و جيره خواران داخلی آنها توسط اعضای سازمان رهايی افغانستان انجام گرفت. از دل سازمان رهايی افغانستان راوا بوجود آمد که به اصول مبارزه سازمان رهايی خيانت شد.اسلاميست های بنیادگرا و کثیف دستور از بیگانه میگرفتند و مبارزه مردم را به دالر فروختند.

  شایسته احترام مبارزان زن و مرد سازمان رهايی افغانستان هستند.

  آنلاین : http://a-l-o.maoism.ru/cho-g.gif

 • نشر اين مقاله به معنای تاييد ديدگاه های نويسنده ی آن از طرف من نيست. در راستای احترام به آزادی بيان، در کابل پرس? مقالات گوناگون و حتا متضاد نشر می شود. همانطور که قبلا نوشته ام، جنايتکار جنايتکار است، شمال، جنوب، غرب و شرق و مرکز ندارد. در افغانستان ما نياز به حقيقت يابی درست و شفاف داريم. در حقيقت يابی درست و شفاف بايد مشخص شود که چه کسانی مرتکب جنايت شده اند، بر اساس توافق همگانی بايد به سزای اعمالشان برسند و در راستای جبران خسارت برای قربانی تلاش های جدی صورت گيرد. مسلما بايد اين حقيقت يابی از دوره ای انجام شود که هنوز قربانيان جنايات و نيز متهمان اصلی وجود دارند. اين دوره بايد فراتر از سی سال را در برگيرد. در افغانستان همه نوع جنايات حاد عليه بشريت صورت گرفته است. از زمانی که دزد و عياش معروف محمد ظاهر و خاندانش بر گرده ی مردم سوار بودند و هنوز بقايای آن هستند تا دوره ی پسر کاکايش، رژيم های وابسته به روس، مجاهدين نمايان، رژيم تاريک طالبان و خاينان و دزدان دوره ی اکنون.

  من فقط می توانم پاسخگوی کار خود باشم. جاهايی که لازم باشد دفاع می کنم و جاهايی که لازم باشد و خطايی انجام داده باشم، کوشش می کنم که خطا دوباره تکرار نشود.

  از سويی اين نوشته ی کوتاه نيز به معنای تاييد هرزنويسی های سازمان پوشالی راوا نيز نمی باشد.

 • برای میرهزار باید بسیار جای مایوسی باشد که حال کسی از موضع اتحاد شمال بیاید و از وی دفاع کند. و آنهم دفاعی عاری از منطق.

  و مخصوصا اسناد و مدارکی!!! که از "جاسوسی راوا به آی اس آی" ارائه کرده واقعا اسناد معتبر و غیرقابل انکار اند!!!!! این اسنادت را به ربانی و فهیم و سیاف هم حتما بفرستی!!!

  نمیدانم "فرهنگ دوست" صاحب معنی سند را هم میداند یا خیر؟!!!

  • برخی پيام می ماندند که من راوايی هستم. برخی مرا کمونيست خوانده بودند. راوا مرا متهم به هزاره گرايی می کند. برخی متهم به دفاع از پشتون ها. برخی هم متهم به مخالف پشتون ها. برخی مرا جاسوس ايران می دانند. برخی جاسوس آمريکا، برخی می گويند من وابسته به دستگاه هند هستم. يکی هم می گويد من روسی هستم.

   کار روزنامه نگاری در افغانستان هم معرکه است.

   هر کسی از ظن خود شد يار من!

  • احزاب مخالف پاکستان در اين کشور دوام آورده نتوانسته و اخراج شدند. فقط راوا توانست با حمایتهای مادر طالبان بینظیر بوتو به فعالیتهای خود ادامه بدهد. این خود سند محکمی بر وابستگی راواییها به ای اس ای است.

  • بینظیر خودش بوسیله نظامیان از کشور فراری ساخته شد و هشت سال در خارج زیست، چطور میتوانست به داد راوا برسد که آنرا در پاکستان سرپا نگهدارد؟؟

  • دفاع از کامران میرهزار دربرابر دشنامها واتهامات ناجوانمردانه وغیرانسانی گروه مرموز ومزدور راوا وظیفه هرانسان شرافتمند وبا وجدان افغانستان است که درین سایت تبادل افکار میکنند چه ازشمال باشد یا از جنوب یا ازمرکز یاوابسته به سازمان های سیاسی دیروزی وامروزی .

   زیرا بوضاحت دیده شد که سازمان راوا به هیچ صورت معتقد به دموکراسی وآزادی بیان نبوده ونیست درهیچ جای دنیا دیده نشده که یک روزنامه نگار بخاطر پرسش هایش زیر حملات ناجوانمردانه و موج از دشنام واتهام وافترا وطعن ولعن قرار بگیرد.

   مرگ بر سازمان که نه اخلاق دارد ونه هم تربیه فامیلی

  • بی نظير بوتو مادر طالبان قربانی سیاستهای خودش شد. چتر حمایتی مادر طالبان بر سر راوا بعد از فرار او توسط ای اس ای ادامه یافت.

  • محترمه خانم کبرا!

   منظور شخص خانم بینظیر نیست بلکه درحکومت اولیگارشی پاکستان فقط چندفامیل متمول وزمین دار از استخبارات گرفته تا تمام ادارات را کنترول میکنند اما بادرنظر داشت منافع ملی پاکستان

   اگر بینظیر درزمان حیاتش در خارج بخاطر کسب شهرت وجمع کردن پول مدت زمان را بسربرد اما افرادش وحزبش در پاکستان باقی است.

  • چرا دوست عزیز پرتو جان معنی سند را خوب میفهمم.

   برا سند چور کردن باید پیش راوا رفت از آنها یاد گرفت.من هم همین کار را کردم.

   مثلا یک روستای نادان و بیسواد که هیچ وقت تفگ هم بدست نگرفته شاید تمام عمر خود را چوپانی کرده باشد از روی نادانی به زن خود انواع ظلمها را روا میدارد. زن بدبخت برایش چاره ای نمیماند جزء خود سوزی. زن خود سوزی میکند آن را به شفا خانه میبرند. خبرنگاران سر میرسند و خبر خود سوزی زن را همراه چند عکس سوخته و باند پیچی شده از او در روزنامه ها چاپ و انتشار میدهند.

   تازه این جا هست که راوا وارد میدان میشود.
   خبر خود سوزی زن را در جراید میخوانند. بعد آن را در سایت و دیگر نشرات خود دو باره نشر میکنند عنوان خبر را هم عوض میکنند. خبر تازه با عنوان "سندی دیگر از جنایت جنگسالاران" نشر میشود. مخصوصا روی عکسها اشاره میکنند این هم سند. آن روستای نادان تازه خبر میشود تمام عمر خود جنگسالار بوده اما خبر نداشته.روستای نادان که حالا متهم شده چرا به زن خود ظلم کرده که او ناچار به خودسوزی شده از خود میپرسد من اگر جنگسالار بودم چرا قبلا به من نگفتند؟از کی تا حالا چوپان جنگسالار گفته میشود؟ من تمام عمر چوپان بودم.

   نه همه اسناد راوا بلکه اکثریت مطلق آنها همین طور جور میشوند.

   در باره منطق من هم منطق دشنامی راوا را خیلی خوب یافتم اما معذرت میخواهم من عادت ندارم این منطق را بکار ببرم از طرفی دیگر سواد خیلی بالای هم میخواهد

   بلی این هم سند محکم دیگر چی میخواهید.
   خدا هرچه جنسالار و جنایت سالار است آنرا به سزای اعمالش برساند. همان بلای که آنها برسر مردم آردند بدتر از آن بر سر شان بیاید. اما آنهای که حقوق زنان را رعابت نمی کنند و به آنها ظلم میکنند حساب شان از جنگسالاران جدا است. آنها جزای همان ظلمی را که به زن خود کرده اند ببینند کافی است.

  • سلام و احترام به خوانندگان کابل پرس?

   گرچندمن بشتردیدگاه های نویسینده را تایید نمیکنم ولی دفاع از کامران میرهزاردر مقابل تخقیر توهین دشنامها اتهامات توخالی و ناجوانمردانه گروه مرموز راوا را وظیفه هرانسان آزادیخواه معتقد به دموکراسی و ازادی بیان میشمارم.

  • با احترام به آزادی بیان منهم دفاع خود را از کامران میرهزار اعلام میکنم.

   راواییها با حمله تحقیر و توهین به میرهزار و حمله به ساحت آزادی بیان با دست خود گور خود را کندند.

  • Ein Agha ek maqala kamalan bae ser wa pa, bae ertabad, shekasta wa namawzon naweshta and. Shaied ke aslay hadafay shan defa az Junaet karan aetalaf shamal buda bashand ke khushbakhtana ke khud ra raswa wa rowy sia kerdand ba qhabulandan ein ke az chandaen mah hust ke ba Taleban wahshy der muzakera and.

  • بلی، من هم معتقدم که میرهزار را کسی تنها نمی گذارد، همانگونه که در نوشته بالا یک قلمبدست اتحاد شمال به دفاعش مقابل راوا برخاسته، اکثر رهبران این گروههای خاین و جانی، قلم و دست و زبان میرهزار را میبوسند چون اینان راوا را بدترین دشمن شان میدانند که هیچگاهی خاموش شدنی نیست و طشت های رسوایی شانرا از بام افکنده است.

   میرهزار صاحب به زودی بین طالبان نیز طرفداران زیادی دست و پاخواهد کرد اگر به مبارزه اش با راوا ادامه دهد.

   و اینرا نیز تاریخ ثابت خواهد کرد که راوا حق را میگوید یا میرهزار.

  • این نوشته به حدی خاینان پسند و جنگسالار بوی و کثیف است که سایتی به بدنامی و کراهت "خاوران" نیز آنرا نشر کرده است:

   http://www.khawaran.com/Farhangdost_RoyaroieNezhadParastan.htm

   آقای میرهزار باید اجازه ندهید که یکچنین انسانهای خاین پسند و خادم ارتجاع و جنگسالاران در مدح شما بنویسند، این در واقع نوعی کریدت بخشیدن با راواست.

   شما نباید اجازه دهید که تاخت و تاز های تان به راوا اینگونه مورد سو استفاده تنظیمی های وطنفروش قرار گیرد و قهقهه کنند.

  • خانم مونسه!

   مگر چشمان خدای ناخواسته کور نباشد که رسوائی قوماندانان شمال های درین سایت خوانده نمیتوانید.

   آنلاین : شما باید به مضامین رسوا کننده قوماندانان شمال نیز درین سایت توجه نموده واز وارد ساختن اتهام جلوگیری نمائید

  • خانم مونسه
   اگر ممکن است به همین بخش اخیر از مقاله پاسخ دهید چون برای طرفدارن راوا خیلی مهم است. معلوم میشود شما بکی از افراد رده بالای راوا هستید. اگر پاسخی و منطقی بدون دشنام به این بخش ندهید خیلی زیر سوال میروید حتی نزد دوستان خود. دشنام ندهید شما با این دشنامها آبروی هرچه آدم مترقی است برده اید.

   "در زمانی که طالبان وحشی در افغانستان حمام خون راه انداخته بودند شما راوای ها چکار میکردید چرا یک جبهه ملی و همه شمول سازمان ندادید تا علیه طالبان بجنگند و شر شان را از سر مردم کم کنند. معلوم است اربابان این اجازه را به شما نمی دادند چون وظیفه شما چیزی دیگری بود.

   شاید بگویید در جوامع مذهبی و عقب مانده چون افغانستان جای برای فعالیت زنان نیست. شما از ما زیاد توقع دارید. اما من به شما میگویم خیلی هم راحت است. در کشور فقیر و جنگ زده چون سریلانکا ده ها سال یک مادر و دختر رئیس جمهور و نخست وزیر بودند. خانم چاندریکا کوماراتونگا چند دوره نخست وزیر انتخابی سریلانکا بود. پسانتر به مقام ریاست جمهوری رسید.

   در عین زمان مادرش که قبلا چند دوره پست نخست وزیری به عهده داشت به مقام نخست وزیری بر گزیده شد. همه اینها با انتخابات کاملا آزاد و دمکراتیک انجام شده. همین حالا رهبری دو حزب قدرتمند در دستان دو زن در بنگلادش فقیر و مذهبی است. همین دو خانم شیخ حسینه واجد و خالده ضیاء سالها نخست وزیران بنگلادش بودند.

   چطور میشود در کشور جنگ زده و عقب مانده چون سریلانکا نزدیک به 50 سال نخست وزیر و رئیس جمهور زن داشته باشد. اما شما بالای 30 سال از عمر سازمان شما میگذرد اینقدر پایگاه مردمی نداشتید تا بتوانید یک نماینده زن به پارلمان کشور روان کنید. به احتمال بسیار ضعیف بتوان خانم جویا را نمایند شما حساب کرد. که آن هم غیر از دشنام چیز دیگری در چنته نداشت که همان دشنام ها موجب اخراجش از پارلمان شد. تا حالا من نشنیدم خانم جویا خود را به شما منتصب کرده باشد و شما هم تا حالا اعلام نکردید که خانم جویا نماینده شما است. فقط من از نظریات و دشنامهای خانم جویا حدس میزنم به صورت مخفیانه با شما باشد. یاد تان باشد اگر در کشورهای دیگر زنان رهبری سیاسی کشور شان را در دست دارند و با رای مردم به حکومت رسیدند با حقه بازی دشنام دادن و تهمت بستن نبوده است.

   پس نگوید که نمیشود سخت است زمینه مناسب نیست. باید گفت میشود منتها اگر گروهی میخواهد در دل مردم جا داشته باشد برای جلب توجه مردم باید صادق باشد گپ دل مردم را بزند وابسته به خارج نباشد منافع مردم کشور را بر منافع خارجی ها ترجیح دهد. از همه مهم تر نیک اندیش باشد."

  • آقای توکلی!

   درصورت که به عقیده شما حتی خائنان هم ازشنامهای راوائی ها به کامران میرهزار ابراز انزجار میکنند خودت بعنوان یک نفر صادق باوجدان چرا از یک روزنامه نگار دفاع نمیکنی که تنها آنها باید دفاع کنند؟

  • سلام خانم مونسه:

   تواگراز عینک تنک راوایی ات ننگری میرهزار در همین کابل پرس? این خاینان رابه مدرک و اسناد افشاه کرده و میکند. مگر همین ها میرهزار را باره ها تهدید نکرده است.

   بله طرفداران میرهزار هرروز زیادتر میشود.طرفداران اواتحاد شمال و طالبان نه بلکه مردم و آزادی خواهان است که میخواهد از حقایق باخبر شود. طرفداران او اشخاصی خواهدبود که بدون شناخت درست از گروه راوا فقط بخواترحقوق زن و دموکراسی به ان ها پیوسته بود.

 • شعار " الله اکبر" بدور از ماهیت دینی آن، در زمان اشغال افغانستان توسط روس ها و عوامل شان، به یک خنچر برنده که در قلب روسها کار میکرد، مبدل شده بود. زن و مرد، پیرو جوان نفرت شان از روسها و نوکران شان را با این شعار ابراز میکردند.

  اگر با منطق نویسنده این مطلب حرکت کنیم و پنداریم که هر کی الله اکبر گفته از دین استفاده میکرده است؛ نویسنده خود نوشته است: "پخش کردن چهار تا شبنامه کار سختی نیست ما هم آن زمان بچه بودیم این شبنهامه ها را پخش میکردیم. شبها پشت بامها میرفتیم علیه کمونیستها و اشغالگران شعار میدادیم و الله اکبر میگفتیم"

  پس بنابر منطق خود نویسنده ، شما که " بچه" بودید و "الله اکبر" میگفتید؛ پس شما هم چون مسعود ، سیاف، ربانی و دیگر دلالان دین از دین زمانی که "بچه" بودید هم استفاده ابزاری میکردید؟ که غبر قابل باور و دور از منطق است.

 • سلام به همه:

  باز هم کسی پیدا شد و فرهنگ دوستی! کرد.حقانیت یک سازمان و عدم آنرا با تعداد اعضای آن اندازه گرفت. درین صورت جبهه ملی،طالبان و حتی باند دموکراتیک خلق نیز جان و جگر آقای فرهنگ دوست را می سازد زیرا هزاران عضو دارند؟؟؟
  اقای فرهنگ دوست با به کار گیری کلماتی شایسته فرهنگ خود به عام گویی های تهوع آور پرداخت.لچر خواندن راوا و مفلس خواندن آقای حکیم نعیم نیز ازنهایت فرنگ دوستی شان است.

  این آقا حساب 11 ملیار دالر روس هارا نه ار رهبران جبهه ملی(گلاب زوی،علومی، رنجبر...)بلکه از راوا میخواهد این دگر نهایت وقاحت است.حساب پول های بعد از 2001 را نیز نه از رهبران تنطیمهای جهادی اعم از درون و بیرون جبهه ملی(ظیا مسعود، خلیلی، اسمعیل،ربانی، سیاف، دوستم،محقق...) و کرزی، احدی، سپنتا...بلکه از راوا میخواهد.من که از درک این «فرهنگ» عاجز ماندم که هروی صاحب آنرا دوست دارد.

  ازین اقا پرسیده شود که اگر آقای حکیم نعیم راوا را مانند شما به دشمنی با دموگراسی متهم کند شما به نفی اسلام سیاسی میرسید ؟ معتقد به دموکراسی میشوید؟؟؟؟

  این آقا باید بداند که اتلاف شمال «واژگان » نه بلکه اسم (نام )است.وهمین نام را این خاینین خود بالای خود گذاشته بودند نه راوا و یا بی بی سی. بی خبری خودرا حقانیت نه پندارید.

  اسناداین آقا همان قدر دقیق! است که استدلال شان.

  سند! اول را هم باید کسانیکه(گلبدین،ربانی،مسعود،خالص،سیاف،مجددی....) از دسترخوان آی اس آی بر خاسته اند ورهبران محترم جهادی شما اند باید جواب بگویند نه راوا.و این قدر طالب کوبی هم نکنید که به نفع راوا وبه ضرر رهبران محترم! جهادی تان تمام میشود.از ساخت باخت تازه رهبران تان با طلبان آگاهید آقای فرهنگ دوست؟؟؟؟

  2_راوا از سک جنگی های رهبران و یا نیمه رهبران تان همیشه گزارش داده است اینکه شما با همه فرهنگ دوستی تان فرهنگ مطالعه اسناد دوست و دشمن را ندارید گناه کس نیست.

  و جنین است سایر اسناد تان هروی صاحب.شما زیاد ترین فرهنگ تکرار نویسی دارید و من کمترین فرهنک تکراری جوابدادن را.

  و در اخیر یک گپ دیگر هم آفای فرهنگ دوست: که آقای میر هزار با همه تخاصم شان با راوا بودن شما را در کنار خود ننگ خواهد دانست.

  • خانم لیمه قبل ازاینکه دقیق مضمون را بخواند شروع بجواب دادن کرده اید منظور آقای فرهنگ دوست این است که چرا چنان رسوائی های مالی دیگران درنشرات راوا منعکس نمیشود اگر راوا در زد وبند با باندهای خلق وپرچم وغیره نیست چرا یک قسمت رسوائی های مالی که به نفع راوا باشد نشر میشود ولی در برابر رسوائی دیگر سکوت اختیار میشود.

   منظور ازمقاییسه خورد وبرد وچور وچپاول انعکاس آن در سایت راوا است نه چیز دیگر

  • خانم لیمه
   سپاس از بیدقتی شما

   در باره این سوء تفاهم شما که در پائین آمده میخواهیم عرضی خدمت شما بکنم.

   "این آقا حساب 11 ملیار دالر روس هارا نه ار رهبران جبهه ملی(گلاب زوی،علومی، رنجبر...)بلکه از راوا میخواهد این دگر نهایت وقاحت است.حساب پول های بعد از 2001 را نیز نه از رهبران تنطیمهای جهادی اعم از درون و بیرون جبهه ملی(ظیا مسعود، خلیلی، اسمعیل،ربانی، سیاف، دوستم،محقق...) و کرزی، احدی، (...)"

   در این قسمت خطاب من آقای حکیم نعیم است نه راوا. بدون خشم خیلی آرما و با صبر و حوصله این قسمت را از نو بخوانید. جای های که آقای حکیم نعیم مستیما خطاب قرار گرفتند پر رنگ کردم.

   "یکی از افرادی که در مقابله با میرهزار بداد راوا رسید کسی بنام " حکیم نعیم " است. من که ایشان را نمی شناختم نام مبارک شان را به گوگل دادم دیدم چند نوشته از ایشان در انترنت موجود است. یکی از نوشته های شان برگردان بگفته خود شان اسناد سازمان سیا است که چقدر به افراد جبهه متحد پول دادند. وقتی آنها را حساب میکنیم بیست ملیون هم نمی شود. باید از آقای نعیم پرسید 11 میلیارد دالری که روسها از افغانستان فقیر طلب دارد بابت چی است؟ و این پول کلان که پنجصد برابر پولی است که بگفته شما توسط مجاهدین گرفته شده این صرف چی شده؟ یک چیز قطعی است که این پول صرف آبادی کشور نشده حتی یک دالر آن. نزدیک به دوسال میشود که رسما اعلام شد که روسیه از دوران اتحاد جماهیر شوروی 11 میلیارد دالر از افغانستان طلب دارد و جانب افغانستان هم آن را تاّیید کرد. چرا مخ آقای نعیم بکار نیفتاد تا کشف کند این پول صرف چی شده یا به جیب کی رفته؟

   در باره مصرف این پول دو گزینه حتمی پیش رو است.

   1 – همه این پول یا بخشی از آن صرف کشتن و ویرانی کشور شده است.
   2 – بخشی از این پول توسط اعضای پر افتخار و با تقوای حزب د خ ا دزدیده شده باشد. نمونه چپاول اموال دولتی توسط اعضای با تقوای حزب د خ ا جریان آقای عبدالبصیر عمرزی و فریدون عمرزی است که توسط آقای عطاخیل از کتاب اردو و سیاست نقل شده بود و در کابل پرس? هم نشر شد. بعدا این جریان توسط نویسنده کتاب آقای جنرال عظیمی هم تاّیید شد. حال از آقای نعیم میپرسیم چرا در این مورد دست به افشا گری نمیزند؟ آقای عطاخیل فردون عمرزی را پسر کاکای نجیب ذکر کردند. در همان جا آقای عطا خیل اضافه میکنند: " داکتر نجیب الله هم زمانیکه باجه اش احمد سرور در هندوستان سفیر بود توسط خانمش فتانه و شیر بهادر وزیر صحت عامه حکومتش مقدار زیاد پول را به هندوستان انتقال دادند." بلی اینها مجازند چون فرزندان قبیله هستند همیشه وحدت ملی را فدای قبیله خود میکنند.

   بعد از سال 2001 بالای بیست ملیارد دالر به افغانستان کمک شده. این پول هزار برابر پولی است که مجاهدین بگفته شما گرفته اند. چرا آقای نعیم در این مورد دست به تفحص نمیزند تا ببیند این پولها چطور توسط اقوامش چپاول میشود. در این مورد آقای نعیم زیرکانه تماشا میکند چرا؟ چون این دزدان خودی هستند پس باشد چپاول کنند. باید به آقای نعیم یاد آور شوم آبادی های که در طول این چند سال اخیر صورت گرفته همه توسط سرمایه شخصی بوده نه دولتی. نکند پسانتر بیایند کار مردم عادی را به رخ ما بکشند. که کرزی چنان کرد و چنین کرد. من به قول میدهد 1% این پولهای میلیاردی صرف آبادی کشور نشده است.""

   اما در مورد این فرمایش شما
   "درین صورت جبهه ملی،طالبان و حتی باند دموکراتیک خلق نیز جان و جگر آقای فرهنگ دوست را می سازد زیرا هزاران عضو دارند؟؟؟"

   بر عکس فرموده شما کمونیستها و طالبان عضو زیاد نداشتند. همان که عضو نداشتند وابسته و متکی به خارج بودند.
   کمونیستها با یک کودتا که توسط شوروی ها رهبری میشد به قدرت رسیدند نه با انقلاب به گفته خود شان توده ها.
   طالبان پیشرفت شان با کار اعطلاعاتی پاکستان بود. نیمی از نیروی شان خارجی ها بودند.
   داشتن عضو فراوان دلیل محبوبیت است اگر شما قبول ندارید مشکل شما است نه من. در همه دنیا این موضوع صحت دارد.

  • "حساب پول های بعد از 2001 را نیز نه از رهبران تنطیمهای جهادی اعم از درون و بیرون جبهه ملی(ظیا مسعود، خلیلی، اسمعیل،ربانی، سیاف، دوستم،محقق...) و کرزی، احدی، سپنتا...بلکه از راوا میخواهد.من که از درک این «فرهنگ» عاجز ماندم که هروی صاحب آنرا دوست دارد."

   این هم یک جمله از نوشته های خانم لیمه عضو راوا. چی قضاوت عادلانه من خود ام تعجب کردم ، تا این قدر قوم پرستی.تا این قدر بیعدالتی. شرم کنید و خجالت بکشید. بعد از سال 2001 پول های که به افغانستان آمده همه آن را افغان ملتی ها چور کردند و شما فقط نام کرزی و احدی را نوشته کردید.بیشرمی هم از خود حد و اندازه دارد.من هیچ گاه طرفدار خاینین ملی نیستم . خاین خاین است اگر از هر قوم باشد.در آخر اگر کدام اشتباه املای و یا انشایی در نوشته من بود از حضور خواندگان عزیز معذرت میخواهم بخاطر که من نویسنده نیستم.

  • خانم ليمه ! خيلي معذرت ميخواهم كه برايت بايد بگويم ( بي خلطه ‌فير ميكني )
   مير هزار تشت رسوايي راوا را از بام انداخته لطفاً اعتراف كنيد كه هنوز وقت است.

  • کدام رسوایی آقا یا خانم؟؟

   رسوایی زدن 14 بلیون از کمکهای خارجی به افغانستان؟ رسوایی افشاگری های بیباکانه شان در که غوغای ستمکاران را به آسمان کرده؟؟ رسوایی اینکه همه جانیان پلید در برابرش جبهه گرفته و تشنه به خون شان هستند؟ رسوایی اینکه هیچگاهی با دشمنان وطن ما تمکین و سازش نکرده اند؟

   میرهزار خان به حدی کودن است که در بین صدها و هزاران خونخوار و جانی در افغانستان راوا را خطرناکترین میداند و چشم و وجدان و شرفش در دیدن تاریخچه مبارزاتی و شهامت و ایستادگی راوا در برابر خونین ترین دشمنان وطن و مردم ما کور و خفته است. میرهزار سایتش را عملا به جولانگه کسانی مبدل کرده که ویروس ضد راوا در رگهای شان جاریست، به به زودی خواهیم دید که با جبهه ملی و طالبان هم انشالله یک جبهه ضد راوا خواست ساخت. کسی که راوای مبارز و شجاع را دشمنش بپندارد، بیگمان با خاینان است و چاکر پس پرده شان و یا هم در آینده نزدیک با آنان یکجا خواهد شد.

   آیا کدام نوشته از میرهزار را دارید که به این حدی که به راوا تاخته و رد و بد گفته مقابل وطنفروشان و دزدان و خاینان گفته باشد؟ خودش مقابل راوا هفت نام را قرار داده که ظاهرا راوا مقابل شان خاموش است، در حالیکه عملا خود میرهزار در برابر صدها ستمگر و خاین و جاسوس و روشنفکران مداح و بیشرف خاموش است.

   میرهزار چند سوالی کرده بود که راوا به بهترین وجهه ممکن پاسخ های کوبنده و مستدل برایش داد و چیزی نمانده که بی پاسخ مانده باشد. میرهزار بی مدرک وسند چیزهایی را به راوا مرتبط میسازد که هر آدم عامی هم میداند که اصل قضیه باید چیز دیگری باشد چون این چیزهایی که میگوید ابدا به راوا نمی خواند

  • هر چه صبر می کنی باز می بينی دشنام، دشنام، دشنام. فقط همين را می دانی سامع خان؟ آيا ميان طرفداران راوا کسی نيست اينقدر با انصاف که به اين آقای محترم بگويد انتقاد کن هر چه تند و صريح که خواستی اما حق نداری دشنام بدهی.

   هنوز نمی خواهم بگويم آزادی بيان از شعور و اندازه شما بالاتر است. فرصت هست. هر چه خواستی تند و صريح از من انتقاد کن آقای سامع. اما اين بار آخرت باشد که با این لحن صحبت می کنی، ورنه بار بعد پيامی از شما در کابل پرس? نشر نخواهد شد. متاسفم.

  • سامع خان!

   حفیظ منصور آدمی است اهل فکر، و دارای نظام فکری ای که در چارچوب آن و در سایهء منطق گفتگو به بحث می پردازد و کسی را دشنام نمی دهد و این چیزها در شان وی هم نیست. در ضمن شما در نظرش مگس هم نمی آیید، نه تنها در نظر وی، بلکه در نظر کل مردم افغانستان. اصلا کسی از وجود شم خبر ندارد! می خواهید باور کنید می خواهید نکنید. یعنی در افغانستان(پاکستان را نمی دانم) کسی اصلا نمی داند که شما هم هستید یا نه! اگر هم بدانند، شما را هیچ جدی نخواهند گرفت، چون چیزی در چنته ندارید. یکسازمان تو خالی هستید، خودتان هم این را می دانید. همچنان وی در جایی به شما هم نپرداخته است، لذا اگر ما را به وی تشبیه می کنید، جدای اختلاف فکری که با وی است، اما وی آدمی است محترم، شما خود را مضحکه می کنید.

   با احترام

 • با عرض سلام خدمت خوانندگان عزیز :

  چندمین بار است که از طرف عده از کامنت گذاران و حتی شخص آقای میر هزار عضو راوا خوانده میشوم.با اینکه هیچ نوع شرم و ترسی از عضویت در راوا ندارم ولی باید باز هم بگویم که عضو راوا نیستم. همان طوریکه در آغار صحبت ها صادقانه نوشتم که عضو راوا نیستم.بدین وسیله صمیمانه از راوا پوزش میخواهم که مرا با همه کمبود ها و کاستی ها در استدلال و نوشتار عضو راوا میخوانند.

  اولا به جواب سوال بینام « منظور آقای فرهنگ دوست این است که چرا چنان رسوائی های مالی دیگران درنشرات راوا منعکس نمیشود اگر راوا در زد وبند با باندهای خلق وپرچم وغیره نیست چرا یک قسمت رسوائی های مالی که به نفع راوا باشد نشر میشود ولی در برابر رسوائی دیگر سکوت اختیار میشود» باید بگویم که «رسوایی های مالی»در مقایسه با جنایاتیکه روسها و نوکران بومی شان انجام داده اند،جغله ای بیش نیست.اگر تمام پول های آمده از کشور های مختلف در افغانستان به مصرف میرسید باز هم به خاطر انسان کشی، دزدی اموال مردم و عامه،وطن فروشی و استبداد شان از دید راوا و سایر عدالت خواهان قابل محاکمه اند.آیا اگر دزدی 25 ملیون دالری قانونی رسوا هم نمیشد ذره ای از خواست عدالت خواهان از به محاکمه کشاندن قانونی کم نمیشد.

  آقای فرهنگ دوست :

  این مهم نیست که حساب را از راوا خواستید یا از آقای حکیم نعیم.به شما آدرس غلط داده شده.افشا گری دزدی نجیب هم در مقایسه با سایر جنایاتش کم رنگ است. به شما هم میگویم اگر نجیب دزدی نمیکرد مبری محسوب میشد.

  هروی صاحب:بهتر نیست که از رهبران جبهه ملی(گلاب زوی،علومی، رنجبر...) اولا خون خواه عزیزان خود شویم ، چرا وطن فروختند..بعدا به دزدی های شان را محاسبه کنیم.
  در قست بعد از سال 2001 هم جنین است اولا از رهبران درون و برون جبهه ملی جواب خون 70000 کابلی وویرانی کابل و طنفروشی... ومن جمله هم دزدی پول های آمده از غرب را بخواهیم.که درین غارت پول های امده به کشور کرزی ، احدی،سپنتا...و غیره عمال سیاه نیز باید جواب بدهد.

  وامابه گفته شما راجع به «تفحص» آقای حکیم نعیم «سیاه در افعانستان به کی چقدر پول داد»اندازه پول مهم نیست زیرا عده ای میتوانند خودرا ارزان بفروشند( که رهبرا محترم! جهادی تان خودرا فروخت).مهم اینست که هموطنان ما از از خریدن جنایت کاران توسط سیا آکاه شوند.وقتی مقاله را میخواندم چهره های کثیف سیاف،فهیم،دوستم ...در نظرم بسیار تماشایی مجسم میشد.

  وبه این مسخره نویسی توجه کنید:

  « چرا آقای نعیم در این مورد دست به تفحص نمیزند تا ببیند این پولها چطور توسط اقوامش چپاول میشود».

  کدام اقوام آقای فرهنگ دوست؟؟؟!!!!انسان با داشتن حد اقل شعور میداند که یک فرد فقط میتواند یک قوم داشته باشد. اما این اقوام آقای نعیم کی ها هستند که «چپاول»کردند؟.اگر منظور تان نه اقوام بلکه قوم پشتون است باز هم دروغ مشهود میگویی آقای هروی.زیرا از جمله پول های دزدیده شده تنها یک قلم 25 ملیونی را رهبرک کوچک تان قانونی دزدیده که پشتون نیست....در حاکمیت دولت دست نشانده روسها نیز خاینینی از هر قوم جمع شده بودند.پس سکوت چرا و برای چی؟؟و هم از کجا دانستی که آقای نعیم مربوط کدام قوم است.

  ازین جمله تان هم سر در نیاوردم آفای فرهنگ دوست:

  «من به قول میدهد 1% این پولهای میلیاردی صرف آبادی کشور نشده است.""»

  فرهنگ دوست صاحب معلوم میشود که زیاد جوان هستی و نمیدانی که تا قبل از نازل شدن لعنت ثور تعداد هیچ یکی از نیروهای سیاسی از یک الی دوهزار بالا نبود.ووطن فرشان رنگارنگ با پمپ های قدرت های خارجی پندیدند.منشی،امیر و آمر شدند. .فقط با یک سوزن هم باد شان رفت.

  من یک چند پرسش از شما داشتم که بیجواب ماند و یک توصیه هم برایت داشتم که آنرا نادیده گرفتی . باز هم برایت می گویم بسیار طالب طالب نگو که به نفع راوا و ضرر رهبران محترم!!!جهادی وبه خصوص جبهه ملی تمام میشود.ظالم مثلیکه خبر هارا نمیشنوی؟

  و نمیدانم که چقدر ضرورت خواهد بود که به آقای غزنیچی بپردازم؟؟؟

  • سلام خانم لیمه!

   خدمت شما به عرض برسانم که بنده طرفدار هیچ یک از خاینین نیستم. خاینین باید محاکمه شوند از هر قوم و قبیله که باشد.

   فقط خدمت شما میخواستم به عرض برسانم که بعد از سال 2001 هر قدر پول در افغانستان آمد بیش از 90% توسط افغان ملتی ها (کرزی، اشرف غنی احمدزی، احدی، حنیف اتمر، فاروق وردک.....) چور شد و سهم بسیار ناچیز به خاینین دیگر اقوام رسید. و شما به حد فاشیست استید که از جمع افغان ملتی ها فقط احدی و کرزی را نام ببرید. و کسانی که بسیار سهم ناچیز از این چور و چپاول نصیب اش شده لست آن را تا توانستید طویل کردید. بخاطر که آن ها غیر از پشتون ها میباشد. به عقیده شماو راوا اگر پشتون ها چورو چپاول ، نسل کشی، تجاوز........اعمال زشت را اجرا کرد فرق نمیکند اما اگر غیر پشتون ها این اعمال را اجرا کرد قیامت میشود.مثال زنده ظاهر کل میباشد که راوا و قوم و قبیله تان میخواهد آن را یک شخصیت ملی بسازد.

 • سلام به همه خوانندگان:

  نمیخواستم به آقای غزنیچی به غرض جلو کیری از ضیاع و قت خوانندگان گرامی چیزی بنونیسم. ولی دیده میشود که بعضی ها با داشتن کمپیوتر و دست رسی به انترنیت و با داشتن سواد هنوز از جمع و تفریق عادی ریاضی چیزی نمیفهمد.تبصره سیاسی میکند بدون آنکه کوچکتری آگاهی از مهاهیم سیاسی ،جامعه و افراد سیاسی داشته باشد.هر سرخ ریش را ملا شاد گل میخواند.

  اولاهرکه پشتون بود افغان ملتی نیسست.مثلا کرزی سابقه جبهه نجاتی ،فاروق وردک گلبدینی،حنیف اتمر خادی،غنی احمدزی هرچه باشد افغا ملتی نیست.

  دوم غزنیجی صاحب را چون مرض قومی زده و هذیان میگوید لست پشتون ها کوتا و از غیر پشتون ها «طویل» است!!!دیگران که یقینا می دانند و به خاطر آگاهی آقای غزنیچی صاحب کسانیرا که در مجموع نام برده باز هم مینوسم حساب کنیم چندتای آنها پشتون و چندتا هم غیر پشتون است تا تب قومی آقای غزنیچی پایین بیاید :
  گلبدین،ربانی،سیاف،مسعود،خالص،مجددی،دوستم،محقق،خلیلی،گلاب زوی،علومی،رنجبر،اسمعیل،کرزی،احدی،قانونی،فهیم.

  از جمله 17 نفر 9 تای آنها پشتون،4 تای شان تاجیک،2 تاهم هزاره، و 1 نفر هم ازبک.یعنی 9 نفر پشتون و 8 نفز غیر پشتون.

  گرچه من برای خود ننگ میدانم که چنین استدلال کنم و لی به منظور تسکین درد آقای غزنیچی خودرا مکلف دانستم.تا مبادا خدای نا خواسته سکته کند.

 • با معذرت :

  فراموش کردم نامم را بنوسم.

  لیمه از آلمان

  • خواهر گرامی لیمه،

   آنانی که بیدردانه به راوا اتهام میبندند که قبیله گراست، اما خود در بدترین نوع قبیله گرایی غرق اند، به حدی بی ارزش هستند که حیف وقت تان که به اینان بپردازید.

   اینان سایت کابل پرس? را محلی مناسبی یافته اند که دردی را که از افشاگری ها و مبارزات شجاعانه راوا میشکند خالی کنند.

   با تمرکز بیش از حد به راوا و آنرا دشمن اصلی افغانستان معرفی کردن، سایت کابل پرس عملا اهمیت خودش را از دست داد و درین اواخر ممکن متوجه شده باشید که این سایت روزبروز جایگاهش را از دست داده میرود.

 • rawai hay mazlom lotfan kodam name degar entekhab koned ba in nam raswa raswa shoded masol ham aqay mer hazar ast

 • راوا فاحشه خانه ای بیش نیست که در ان غیر از توهین چیزه دیگری پیدا نمیشود. منطق راوا یها دشنام است.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس