صفحه نخست > دیدگاه > وبلاگ نویس > وبلاگ های افغانستان

وبلاگ های افغانستان

برای کامل شدن اين فهرست ما را ياری کنيد!
کامران میرهزار
دوشنبه 14 جنوری 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

کابل پرس? برای معرفی و حمايت از وبلاگ نويسان افغانستان اين صفحه را ايجاد کرده و اميدوار است که بتواند با همکاری آنان، فهرست کاملی از وبلاگ های افغانستان همراه با پيوند فعال ايجاد کند.

برای افزودن وبلاگ شما به اين فهرست، خواهش می کنيم در بخش نظرات، نام خود را به همراه آدرس وبلاگ نوشته و بخش و دسته بندی مورد نظر را نيز مشخص کنيد. بخش های مورد نظر چنين می باشد: آموزشی، فلسفی، ادبی، هنری و فرهنگی، کودکان و زنان، حقوق بشر، خبری، سياسی، اجتماعی و اقتصادی، دانش و فن، دين عقايد و باورها و گوناگون. اگر چنانچه مواد وبلاگ شما شامل چند بخش می شود، لطفا کليدی ترين بخش را با توجه به مواد و محتويات آن انتخاب کنيد.

وبلاگ شما پس از بررسی به فهرست اصلی اضافه می شود.}}

نکات مهم:

1: مسووليت محتوای وبلاگ ها بر عهده ی صاحبان آن است و آرای طرح شده در آن به کابل پرس? ارتباطی ندارد.

2: توجه داشته باشيد که اين فهرست، فقط فهرست وبلاگ های افغانستان می باشد. لطفا از پيشنهاد سايت های اينترنتی خودداری کنيد.

3: در صورت تغيير آدرس وبلاگ، در بخش نظرات اطلاع دهيد.

4: پيشنهاد برای افزودن وبلاگ را فقط در همين صفحه ی کابل ارايه کنيد.

5: از وبلاگ نويسان می خواهيم، يک لينک فعال از وبلاگ خود به کابل پرس ارسال کنند.

فهرست کامل وبلاگ های افغانستان” برای کامل شدن اين فهرست ما را ياری کنيد!

کانون وبلاگ نويسان افغانستان

آموزشی

1: آموزش زبان انگليسی - علی اکبر عطايی

فلسفی، ادبی، هنری و فرهنگی

1: چيزی شبيه خودم - شکريه عرفانی

2: پلنگ توی پرانتز - زهرا حسين زاده

3: صدای سوخته - محمود جعفری

4: قرار ملاقات - علی پيام

5: سفره ی غزل - جاويد فرهاد

6: گذرگاه دور - خاتول مومند

7: راه سبز - آثارالحق حکيمی

8: باغچار - ابوطالب مظفری

9: باور - ناديه فضل

10: چند شعر چند شاعر- شاعران بدخشان

11: انجمن دانشگاهیان وفرهنگیان بصیرت - عبدالحمید اعتمادی

12: ارغوان- عبدالرحیم احمد پروانی

13: سينمای ديد نو - محمد امين وحيدی - (انگليسی)

14: سينمای ديد نو - محمد امين وحيدی - (فارسی)

15: خلوتگه خاطر- محمد مبين سيرت

16: پدرتاریخ معاصر افغانستان - کاتب هزاره

17: خانه عشق و اميد - اميد پيام

18: کاکه تيغون- کاکه تيغون

19: زهر هجران- احمد علی نهضت

20: چنداول- محمد صادق دهقان

21: خلیل الله خلیلی

22: مولانا جلال الدین بلخی

23: قادر مرادی: صدایی از خاکستر

24: بصیر سیرت: نگارخانه عکسهای ازافغانستان

کودکان و زنان

1: حماسه زن - ثريا بهاء

2: اسلام يا خردگرايی- فاطمه سرخابی

حقوق بشر

1: کلکين - محمد صادق دهقان

خبری

سياسی، اجتماعی و اقتصادی

1: عشق و آزادی - لورکا

2: يادداشت هايی از کابل- نسيم فکرت

3: اونی - هادی ميران

4: يادداشت هايی از غرب - جعفر رضايی

5: چند حرف ناتمام- عزيز نوری

6: برف و نقش های روی ديوار-حسين رهياب

7: بند امير - قانع زاده

8: روزی که کمترین سرود بوسه است- نگهت بهار

9: شهروند هزاره- کاظم وحيدی

10: افغانستان پس از جنگ: محمد نعيم شريفي زاده

11: آوای آتش: وارطان

12: کمال کابلی

13: ب سواد: محمد رضا هویدا

14: گفتنی ها: افغان بلاگر

15: پرانيستی ليک: هسک

16: فکرت- چند سطر مانده به افغانستان: نور حسن حیدری

17: خالد آريان- -جوانان امروز

18: رستم پیمان: اندیشه ها

19: محمد ظاهر کلمانی- کلمان

20: موسسه ی فرهنگی آموزشی آرين

21: دانشجویان دانشکده روزنامه نگاری کابل: پیام مشرق

دانش و فن

دين، عقايد و باورها

1: کنکاش- حسين زاهدی

2: دين- م.ظ

3: اسلام و خردگرایی: ر. راسخ

4: م.ظ: دین

گوناگون

1: چشمه ريگی - آزاد

2: محمد نعيم عطارد- محمد نعيم عطارد

3: چِ - نمی دانم! : آصف جاهد


پيشنهادات پس از افزوده شدن در فهرست بالا، از بخش نظرات حذف می شود.

لطفا پيوند (لينک) به کابل پرس? را فراموش نکنيد!

شاعر و متخصص سیستم های معلوماتی
سردبیر و ناشر کابل پرس?
هزاره از هزارستان

آنلاین :

Work and Poetry

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس