صفحه نخست > دیدگاه > و اینک امنیت "افغانی" شد!

و اینک امنیت "افغانی" شد!

طرح " امنیت افغانی " حضرت وزیر معارف اسبق و وزیر داخلۀ امروز را با سخنان رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، که میگویند خواب گذار اعظم دربار سلطان ما هم اوست؛ و ...
احمد بهار چوپان
جمعه 13 فبروری 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

دیریست که مائیم و نوای بینوایی!

گاهی میشود که برای انسان حالتی دست میدهد که هیچ چیز دیگری نمیتوانش خواند، جز بیچاره گی یا هم به قول مردم کرختی !

باور کنید هرروز که میروم تا به تارنمای بخش فارسی بی بی سی و دیگر بنگاه های خبررسانی سربزنم، دست و دلم میلرزد... میدانم محال است خبر خوشایند یا امیدوار کننده یی بخوانم یا بشنوم و ببینم ... اما چه چاره؟

هشت حملۀ خونریز، نوزده تن از اسیران بلا در مرکز سلطنت ، ضل الله کرزی بابا؛ شهید ، فقط برای آنکه کرزی برادر افغان ملا عمر است!

هنوز اتمر خان در کرسی جلال وزارت تعلیم و تربیه، جلوس داشتند، که فرموده بودند :" امنیت باید افغانی شود"!

آن زمان این حرفها به هرگونۀ تعبیر شد، اما اینک راز نهفته در آن کشاده گشت...

زیرا آقای اتمر تنها یک قسمت از کُل ماجرا را در بیاناتش اشاره کرده بود، و زمانیکه هفتۀ گذشته با به تعویق انداختن انتخابات، کرزی و تیم همراهش، بر ریش هرچه قانون اساسی و دموکراسی در جهان است تف کردند؛ و رئیس کمیسیون مستقل انتخابات زیرنظر مستقیم ظل الله سلطان معظم حضرت احمد شاه نشان، کرزی بابا، فرمودند که انتخابات و امنیت مثل عروس و داماد میمانند، و برای اینکه عروس بخت چند بارۀ سلطان معظم ما حضرت کرزی بابا، با میمنت به حجلۀ بخت بنشیند، مرغ قانون را در فرا راهش باید سر برید؛ و از خون جوانش طوماری نوشت به این مضمون که تا داماد قهر کردۀ ما یعنی " امنیت " که به نسبت شکر رنجی از سلطان معظم ما کرزی بابا، به در بار رهبرمقاومت ملی " ملا عمر " بابا ، تشریف برده است، سینه از کینه تهی نکنند و همراه با باقی برادران " افغان " کرزی بابا، به سرزمین آبایی شان برنگردند، عروس انتخابات، که دل رعایای سلطان معظم ما، کرزی بابا را با جلوه های فریبنده اش ربوده است، همانگونه در انتظار خواهد بود، ولو این انتظار " ابدی " هم باشد...

اینجاست که میتوان فهمید طرح " امنیت افغانی " حضرت وزیر معارف اسبق و وزیر داخلۀ امروز را با سخنان رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، که میگویند خواب گذار اعظم دربار سلطان ما هم اوست؛ و هشت حادثۀ خونریز در یک روز را یک دست نوشته است و دستهایی اجرا میکنند تنها " آستین " ها و " پوستین " ها رنگارنگ اند!

اما نباید دل شکسته داشت؛ درخت نوجوان دموکراسی " افغانی" که در شوره زار استبداد کاشته اند، با خون بیگناه ترینان باید آبیاری شود، تا انار درشت آن برای " میرویس " کوچک همیشگی بماند، و دانه های آبدارش " غیرت افغانی " پدرش را به رگ های او زنده بدارد!

آری، جارچی های دربار از صبح فردا پس از آنکه غبار خون آلود کابل، در دود برخواسته از رنجر ها و لندکروز های حامیان دموکراسی، محو شد، وظیفه دارند جار بزنند که :" اینک تعبیر خواب گذار اعظم ما درست از آب بدر شد! شکر است که مردم در حال ارتکاب گناه " رای " دادن و استفاده از حق شان هدف قرار نگرفتند، ورنه کلید دار بهشت، ملا بور جان شهید آنها را به بهشت راه نمیداد! پس ای رعیت سلطان احمد شاه نشان، افکار گناه آلودی چون " رای " دهی و حق طلبی و تغییر طلبی را از سر بیرون کنید و دعایی سلامت سلطان معظم بخوانید، تا آن ذات ملوکانه دل رنجیدۀ رهبر مقاومت ملی ، برادر افغان ، ملا عمر آخوند را به لطف الحیل بدست آرد و سلطنت به سلامت بماند و رعیت در سعادت باشد"
و برای اینکه امنیت واقعاً " افغانی " شود، لشکریان دیگری از جنس اربکی باید آراست و پوست روباه را برتن شان کرد و به حفاظت " امنیت " جان و مال رعیت باید گماشت که سلطان ما بسی عادل است و اگر خاری برپای کسی از رعایا بخلد، شب حضرت سلطان نسخپد !

ایکاش میتوانستم چشمانم را بشوئیم و رنگ دیگر دیدن بیاموزم! از آنگونه که استاد بزرگوار حضرت روستا تره کی می بینند، آنگاه خون های بیگناه مردگان، اسیران بلا، در نظرم نذرانۀ ناچیزی میشد که عظمت " مقاومت ملی " را روی کتابی از یخ به سرخی آن خونها در گوش آفتاب یاوه میخواند!!!

کاش مغزم پاره سنگی میبود؛ تا دروغ بزرگ برادری " ملا محمد عمر آخوند " با آن شهید پاره پاره شده در خیابان ، برایم مثل " غیرت افغانی " حضرت سلطان واقعی می نمود!

... شاید بیهوده ناراحتم ؟؟؟ زیرا وقتی " امنیت افغانی " شود ؛ بهایش باید سنگین باشد ... همانگونه که هرچیز دیگری با افغانی شدن بی ارزش میشود!

و اگر چنین نیست چرا دموکراسی در اطراف جهان فضایی میشود تا انسان جایگاه واقعیش را درپهنای آن به راحتی جستجو کند، اما برای ما میشود سفیر روز مرگی و بیهودگی ؟

و اگرچنین نیست چرا " امنیت " دراین سو های خاک خدا مفهومی دیگر دارد و در کشور ما یا باید " افغانی " شود یا هم هیچ نباشد ...؟

و...

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • با درود خدمت نویسنده ای گرامی، یاد آور میشوم که، این نبشته را من در همان روز انتحار نوشتم وخدمت چندین سایت به شمول کابل پرس? فرستادم ولی بنابر هر دلیلی که بود جز جام غور سایرین به نشر نسپردند وخفگی افغانیت را شاید درنظر گرفته باشند ووحدت ملی نخواستند که کج سازند واوغانیت را بی اعتبار! اینک همان نبشته را بطور نظر خدمت شما عزیزان میفرستم واگر مسولین کابل پرس ، یال افغان پرستیشان نخیسته باشد واجازه نشر بدهند به نظر من کار بد نخواهد بود. امید است با دقت بخوانید واز ترفندها وجنایات پنهان آگاه شوید : تا زمانیکه رژیم تروریست پرور وقبیله سالار
  سچه گرای پشتونیزه شده برگرده این سرزمین واین مردم تحمیل شده باشد، انتحار وافغانیتگرایی دوام خواهد داشت !!

  درودبر روان پاک کسانیکه در حادثه تروریستی کابل جان داده اند !

  هموطنان گرامی وشهریان اضطرابزده ی شهر باستانی کابل ، درود برشما ! شما نیک میدانید که با چه سرنوشت وحشت آور دچارید؛ از سیمای تک تک شما هویداست .، از چهره های گریان وروان پریشان اطفال بیگناه شما روشن است که، در چه مصیبت گرفتارید؛ در دیگر دنیا اطفال با چه ارامی وخاطر آسوده مورد آموزش وپرورش قرار میگیرند، اما در کشور ما وآنهم ، در پایتخت ، روان بیدرمان ترس ووحشت، بالای اطفال سرزمین ما چه اینده ای را به ارمغان می آورد واز این اطفال چه امید ودرخشندگی اینده ی تاریخ ما داشته باشد؟ مانند آثار تاریخی که از بیخ وبن نا بود کرده شدند، فرزندان مارا هم کوشش دارند که دیوانه وبا تشویش وترس مبتلا سازند، تا آینده ما وکشور ما با تار از خود بیگانگی بسته شود وفرهنگ مارا جلو دار باشد که، از بروبن انتحار، کشتاروخشونت وقبیلوی سرچشمه گرفته باشد، اینست خواست سیستم قبیله وعنعنه غیرت (افغانی)
  یک بخش برادران پشتون ، طالب، انتحارگر وخشونت طلب وتروریست ، بخش دیگرش تا نود درصد در قدرت حکومت کرزی ، کاپی طالب در اندیشه وپیروی عنعنه پوسیده ای قبیلوی ودر عین حال طالبان نکتایی دار، بخاطر فریب غربیها وبخش سومی پشتونهای که شهروندان عادی واز همه شهروندان این سرزمین بیچاره تر وپسمانده تر، اما با تآسف که دنباله روی هردو بخش جنایتکار ؛ امروز دنیا بر ما می خندد وما مضحک جامعه جهانی شده ایم ؛ مزدور القاعده ، مزدور ای ایس ای ، مزدور امریکا وانگریز، تکامل عنعنه پوسیده قبیلوی مارا تا سرحد انتحار رشد داده است ودر جهان مردم بکجا رسیده اند وپشتونهای سرزمین ما در کدام شیوه گرفتارند ؛ وروشنفکر نماهای پشتون، از رسانه های که با پول این انتحارچیان وسازمانهای جهنمی ، شباروزی ذهنیت شهریان ساده دل وبیخبر مارا، گرفتار سخنان بیهوده ساخته اند ، بیشرمانه ، طالبان را با این خصلتیکه دارند، به شکل از اشکال تعریف میکنند وآنهارا میگویند که بدون اجازه ملا عمرآخوند توت شمالی را بدهن کثیفشان نمی بردند، ولی این توت بیچاره را توانستند که از بیخ بر کنند وتاکهارا یکایک از زمین شمالی بیرون بکشند وشمالی را برای بار چندم به زمین سوخته مبدل سازند، واین بیشرمان قبیله سالار وانتحار پسندان فرهنگ سوخته ، آنهارا براات میدهند واعمال شوم این تخم گنده را توجیه وتوصیف میدارند؛ هرکس که به پشتون تعلق داشته باشد، بدهم باشد ، تروریست هم باشد ، انتحارگر هم باشد، بد نیست ، بد کسانی هستند در نظر این روشنفکرنمایان پشتون ، که غیر پشتون هستند ؛ جنگ امروز در افغانستان چه مفهوم دارد ؟ حق پشتون تلف شده است ؟ ایا در رژیم کرزی طالب وپشتون ، چند نفر کلیدی از دیگران دیده میشود؟ تمام وزارت خانه های کلیدی وریاست جمهوری نزد پشتونها نمی باشد؟ چرا انتحار وچرا طالب وچرا قبیلوی فکر کردن ؟ ایا در طول تاریخ از ایام احمد خان ابدالی تا امروز این قبایل با چنین شیوه نبوده اند ، یکدیگر خویش را کور نکرده اند واز پی سربریدن وکشتن همدیگر نبوده اند ؟ این فرهنگ از نظر شما چگونه فرهنگی خواهد بود؟
  فرهنگ کشتن وجان گرفتن، فرهنگ وحشت ودهشت ، فرهنگ خود کشی وبیگانه پروری ، فرهنگ دیوگرایی واهرمن وش را فرهنگ چه وکی بایست گفت وکسانیکه با چنین فرهنگ آمیزه دارند، در قالب انسان ومسلمان جورخواهند آمد ؟ آیا میشود برای شیطان واژه اسلام را خطاب کرد؟ آقای عمر خطاب گرداننده تلویزبون پیام اوغان ، طالبان را بهترین مسلمان وبا عدل وداد خطاب کرد؛ خداوند برای اندک کارها وای گفته است ولی برای کسانیکه دروغ میگویند ویا غیبت میکنند ومنافقت دارند ، وای گفته است ؛ تا زمانیکه اعمال تروریستی وانتحارگرایی طالبان پشتون را روشنفکرنمایان پشتون توجیه میدارند واین اهریمنان دیو صفت را می ستایند، انتحار وترور ادامه خواهد داشت وفرزندان کابل زمین با چنین سرنوشت تیره وتار گرفتار خواهند بود ؛ تا اینکه خداوند خورشید وماه رحم نماید واین ددان گوشتخوار وگرگان بی عاطفه را از این سرزمین بکاهاند وزهره کفشان بسازد ویا مانند امریکا کسی به صحنه سیاسی افغانستان قدم بگذارد که سیستم پوسیده ای قبیلوی را از بیخ وبن برکند ویک سیستم انسانی ومدرن روز را جاگزین بدارد واین غیرت کاذب را از سر این سرزمین برای همیش محو نماید وبجایش غیرت سازندگی وبافندگی وریسندگی وصنعت را بکارد وبار بیاورد.
  فرهنگ ما پیش از هزار سال از چه سازندگی ومهر وانسانیتی برخوردار بود؛ چه مصیبت دامنگیر ما گردید که، سرنوشت کشور ومردم با فرهنگ ما گرفتار چنین بدی ونا بخردی گردید؟ ای خداوند خورشید وماه ! اطفال این سرزمین چه گناه کرده اند که، دچاراین وحشت واین دهشت شده اند؟ قضاو قدر یا قسمت سردرگمی؟ نمیدانم چه بنویسم وچه بگویم ؟ همه شهروندان ما در تلقین افغانیت گیرمانده اند وتوان گفتن این را هم ندارند که این تروریستها همه پشتون بودند واز افغانستان ؛ زبان بعضیها می لنگد وحقیقت روشن را نمی توانند به طور روشن بیان بدارند ؛ تا زمانیکه ما کتمانگر این حقایق باشیم ، انتحار دامنگیر ما خواهد بود وصدها بار انتحار صورت میگیرد وبه نام پاکستانی زیرزده میشود . بیاید تا راستی را بگوییم ولو که تلخ هم باشد . یک خصلت مسلمان راست گفتن است ، طالبان پشتونها هستند ودرهرخانه ایکه پشتون باشد، تروریست از طریق آن به کار ناشایسته اش دست می یابد؛ اگر این خانه در چهار دره قندوز باشد ویا بغلان ویا شولگر( بوینی قره) ویا اوت خیل ویا قلعه زمانخان کابل ؛ کسیکه این سخنان را پنهان میدارد، مسلمان وراستگو نیست !
  چرا این تروریستها در پنجشیر رخنه نمیکنند ودر تخار ویا بدخشان ویا سمنگان ویا بامیان وشبرغان ومرکز مزار شریف ؟ معلومدار است که ، مربی ندارند ودر کابل چرا؟ در کابل نظر به ادعای وطنداران پشتون حدود شصت در صد مردم کابل پشتون هستند ومرد شو پشتون را تلاشی کن وبرایش بگو که مبادا طالب وتروریست باشی؟ وکدام پشتون را میتوان از هم فرق کرد؟ اکثر پشتونها با ریش بد قواره وشاید پراز آن حیوان جانداریکه همه آنرا میدانند باشند وهیچکس نمیتواند فرق بین انتحارچی وطالب وپشتون کابل را بکند وشما همشهریان کابل بیشک منتظر بدترین روز شاید باشید وشاید صدها انتحاری دیگر حالا در قلعه زمان خان ویا خوشحال مینه وجاهای دیگر، آمادگی عمل اهریمنانه وجانگیرانه ای دیگر باشند ؛ زیراکه وزیر از خود وقوماندان امنیه کابل از خود ووزیر دفاع از خود ورییس جمهور از خود وصدها مشاور ریاست جمهوری از خود به شمول اقای سنجرخان که قبلآ خلقی بود وامروز در تیم طالبگرایان کرزی چسپیده است ، البته اکثری خلقیهای دیروز به شمول اقای تنی طالب امروز هستند ولی تآسف به حال اقای شندگر بهتر است گفت تا اینکه سنجر ! کسیکه بخود نشود ، هرگز به بیگانه نخواهد شد ورویش حساب ، نمیکنند واین را خودش هم میداند که در چه بی ننگی گرفتار آمده است ؛ از سخنان موهومش معلوم است !
  روی این دلایل میتوان گفت که، کابینه آقای کرزی همه پشتون است وجایی نمی ماند که پشتونها نا راضی باشند واگر ناراضی هستند ، این نا رضایتی قبیله وی است واین جنگ به نظر من بیشتر جنبه قبیلوی وقومی بین قبایل پشتون دارد واین پشتونها در طول تاریخ بین خود چنین مصیبتهای کشنده را داشته اند، ولی امروز مردمان غیر پشتون با تآسف دراین مصیبت دارند میسوزند وبی فرهنگ میشوند وبی تاریخ وبی آثار تاریخی ؛ ودر بین دنیای امروزی بدنام، مردم کابل در این آتش میسوزند وفرزندانشان بار این مصیبت را بدوش میکشند وآینده سوزان ونا معلوم را در پیش دارند !من از همه نویسندگان بزرگوار می طلبم که ، مدارا نکنند وحقایق را پوستکنده بیان بدارند واگر روشنفکر راستین پشتونی وجود دارد ویا داشته باشد، غرض پاک نمودن این لکه سیاه فرهنگ ستیزی وانتحار پسندی، همتبارانشان، بنویسند واعمال شومشان را تقبیج نمایند وچهره ای اهریمنانه ای این تروریستان را بجای توصیف ، سرزنش بدارند واز مردم ساده وبی الایش پشتون بخواهند که، طالب یعنی القاعده ، تروریست ، انتحارگر وجانگیر! خط خودشان را با این اهریمنان جدا سازند، در غیر آن پشتونها در دنیا بدنام وبی اعتبار خواهند گردید؛ پوشاندن جنایات، بی عدالتی در حق پشتونهای مظلوم است وهر جنایتکار در تاریخ ، پاسخ خودش را میدهد ، مشروط براینکه ، پشتونها خود را از بن این جنایتکار، جدا کنند وخودشانرا به غداران وباباهای بی هیچ ربط ندهند واز بر وبیخ کوران وکران ، آگاهانه دور شوند ونفرینگر آنها باشند . امید وارم که صراحت بیان من موجب آزردگی دیگران وبه خصوص پشتونهای خرد گرا نشود. شاد وکامگار باشید.
  نیک اندیش

  • سلام دوستان!

   اگر از واقعیت نگزریم، آنچه که جناب نیک اندیش نوشته اند همه درست است، چه زیبا، چه بی آلایش و ساده حرف های دل خود را نوشته اند که حتی از ورای جملات کوتاه و گاه گاهی جملات بریده ایشان احساس میشود که با چهره پریشان و دردآلود خود حتی دارند با خواننده مستقیم حرف میزند، واقعیب گفته اند (حرف که از دل برخیذد بر دل مینشیند)...

   راستش چقدر کوشش ریایی به برادری و ملی گرایی کنیم، حقیقت خوب همین است که گفتند....

   بنده با وجود اینکه مسول یک بنیاد خیریه کوچک هستم و اکثرا اوقات فراغتم را صرف کار های خیریه برای بنیاد میکنم و تا اکنون بیشترین کمک های من متوجه آنعده از فامیل های پشتون بوده که در نتیجه جنگ ها در جنوب آسیب دیده اند و به کابل مهاجر شده اند و بنده با در نظرداشت حس انسان دوستی روز ها و ماه ها را صرف خدمت و رسانیدن کمک های خیریه به این مردمان کرده امم اما اگر از دید سیاسی به قضایا بنگریم صراحتا گفته میتوانیم که برادران پشتون ما مشکل دارند...

   و ما از قضا سال ها است که در این قید و جبر جغرافیای که افغانستان اش نام کرده اند با این برادران مجبور به زندگی شده ایم و حالا نمیدانم خون بها و کفاره کدام گنهان مان را بپردازیم... پشتو را با فارسی برابر سازیم... اکثریت و اقلیت شماری کنیم...

   پیوسته با خون خود بخریم و اینان ساده بفروشند و اکنون هم بزگترین چانس بازسازی و ترقی این کشور ویران شده ای مان را به بهای شقاوت و جهالت این برادران نا خواسته ای ماان از دست بدهیم؟؟؟؟؟

   مثال که از فرهنگ مردم شمال و مرکز زده اید بسیار عالی و بجاست، بار ها شخصا در این مورد فکر کرده ام.....

   من از کابل هستم ولی به شمال کشور در این اواخر سفر های کرده ام و فرهنگ مردمان آنجا را مطالعه کرده ام. عجیب است....

   اکنون اگر حتی به دره ای نامی پنچشیر بروید که سالها سال محل جنگ های خونین آزادی خواهی و مقاومت بوده، مردمان آنجا را گرم، صمیمی و سرشار از صلح، دوستی و محبت میابید.

   پنچشیر و بامیان امن ترین نقطه افغانستان است.

   از قدیم الایام بدینسو انسان کشی، شقاوت، بی سوادی، تعصب ، وطنفروشی و اکنون پیده انتحار فقط در بین مردمان پشتون های جنوب دیده میشود و بس!

   اکثرا در محافل و مجالس با دوستان این سوال در فکرم خطور میکند که ایا کدام پنجیشری یا کدام هزاه و یا هم کدام کابلی یاحتی کدام فارسی زبان هم انتحار خواهد کرد؟ کسی فکرش را هم کرده میتواند؟؟؟؟؟؟

   شما را به وجدان پاک تان قسم که آیا این همه بدختی های فعلی این بدبختستان ناشی از فرهنگ کثیف پشتون و پشتونوالی و جهالت و بی سوادی پشتون های هر دو طرف سرحد نیست که از دیر ایامی لگد مردار خود را بالای همه ارزش های انسانی در این جامعه گذاشته است و اکنون بیش از 40 کشور جهان را حیران و سرگردان ساخته است؟؟؟؟

   تماشا کنید مردمان تاجیک، هزاره و ازبک و ترکمن این سرزمین را که از بازماندگان فرهنگ اصیل و وآلی خراسانی هستند و امروز باوجود بی عدالتی های حکومت مرکزی در امر بازسازی، ای مردمان با فرهنک و آگاه خود و مناطق خود را میسازند و در صلح و صفا زندگی میکنند و اطفال شانرا به مکتب میفرستند.

   بلی این شمالی ها، مرکزی ها و فارسی زبانان نیز همان مردمان هستند که کمر روس را شکستند و بتعقیب آن برای سالها در برابر این هیولای بین اللملی القاعده و طالب که دنیا را به شور آورده مقاومت کردند و از اجساد طالبان، القاده ها، پاکستانی ها و عرب ها مدفن های برای تولید تیل برای آینده گانشان ساختند. بلی این را میگویند ملیت های خراسانی. و امروز این خردمندی و تحمل را هم دارند که از بدنه دولت بیرون رانده شوند ولی دست اطفال خود را رها نکره، آنها را به مکتب میبرند.

   آیا بی سواد تر از قوم پشتون در جهان ملیت ای است؟؟؟

   بدختی این کشور در گروه فرهنگ قبیله نهفته است و بس!

   ولی نبیل، کابل


  • و اینک امنیت "افغانی" شد! - ولی نبیل

   سلام دوستان!

   اگر از واقعیت نگزریم، آنچه که جناب نیک اندیش نوشته اند همه درست است، چه زیبا، چه بی آلایش و ساده حرف های دل خود را نوشته اند که حتی از ورای جملات کوتاه و گاه گاهی جملات بریده ایشان احساس میشود که با چهره پریشان و دردآلود خود دارند با خواننده مستقیم حرف میزند، واقعیب گفته اند (حرف که از دل برخیذد بر دل مینشیند)...

   راستش چقدر کوشش ریایی به برادری و ملی گرایی کنیم، تا بکی این بکارت پلید را ندریم؟ حقیقت خوب همین است که گفتند....

 • آقای بهار چوپان ! از طرز کلام و فصاحت بیانت کیف کردم . دیری بود نگارشی بدین زیبایی به زبان پارسی نخوانده بودم ! خداوند جان و خرد قلمت را رساتر و شگوفاتر نگهداردا .

 • آقای چوپان آفرین به پوست بدنت. با این عقدهٌ که در مقابل پشتون ها داری باید میکفیدی.
  خدمت تان عرض کنم که همه وقت تانرا به لغطپرانیها و چپ و راست گفتنها مصرف نکنید. حقوق منطق بیچاره را هم مراعات کنید. همه میدانند که بخش امنیت ملی در دست کسانی است که در دوران زمامداری خود شان قادر به آوردن امنیت در یک منطقه کابل هم نبودند و از ترس مخالفین خود تا دهمزنگ و کارته نو رفته نمیتوانستند. چه رسد به این که امنیت تمام کابل یا کشور را بگیرند. ایشان که بخش امنیت کشور را ۹۹٪ در دست دارند و در سایر دوایر حکومتی هم ریشه های ناپاک خود را دوانده اند مصروف دزدی و غارت اند و یا هم دنبال منفعت سمتی یا گروهی خود که این خود حکومت را ضعیف و زمینه را برای رشدطالبان و............مساعد میسازد. همهٌ ما میدانیم که هردو بار عامل اصلی عروج طالبان سیاستبازیهای شیطانی شورای نظاریان بوده. 

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس