صفحه نخست > دیدگاه > کوچی ها در ولايت ميدان فاجعه آفريد!

کوچی ها در ولايت ميدان فاجعه آفريد!

نويسنده: فريد اميد
پنج شنبه 14 جون 2007

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

حضور هر ساله کوچي ها در مناطق مختلف افغانستان باعث بحران و درگيري هاي خونين است. سال گذشته کوچي ها در منطقه باميان غائله آفريد. در اين غائله چند نفر توسط کوچي ها به قتل رسيد. هياتي از طرف دولت تعيين شد که معلوم نشد براي حل مساله چه نتايجي در پي داشت.

حضور سيل آساي کوچي ها امسال نيز در منطقه بهسود ولايت ميدان وردک فاجعه آفريد. در حمله هفته گذشته کوچي ها به مردم بومي مناطق بهسود چندين نفر بيگناه به شهادت رسيد. ساکنان چند قريه از ترس کوچي هاي مسلح آواره شدند. تعدادي منازل مسکوني نيز خراب شد. مزارع زيادي توسط کوچي هاي مهاجم نابود شد. خسارات سنگيني به مردم ساکن اين مناطق وارد آمده است.

به گفته شاهدان عيني و مردم مناطق بهسود کوچي هاي مهاجم به تسليحات سنگين مجهز بودند. ميزان زيادي از راکت، هاوان و تسليحات مسلسل سبک و سنگين در دست کوچي ها بوده. اين ميزان از تسليحات حاکي از همکاري آشکار برخي از جناح هاي دولت با کوچي ها است.
حمله وسيع و بيرحمانه کوچي ها به مردم قريه ها و قصبات ولايت ميدان ناشي از بيرحمي و قساوت آنها است. مردم بيگناه و بيدفاع بهسود در اين فاجعه قرباني شده اند. شکايت هاي مردم به مقامات محلي کارساز نبوده است.

براي روشن شدن بيشتر مساله لازم است توجه مختصري به تاريخ کوچ نشيني در افغانستان داشته باشيم. کوچي ها يکي از معضلات اصلي مردم افغانستان است. کوچي ها مردمان صحراگرد و سرگرداني هستند که زندگي سخت و مشقت باري را سپري مي کنند.

کوچي هاي افغانستان مردمان بومي اين کشور محسوب نمي شوند. زيرا قبل از دوره عبدالرحمن وجود نداشت. تنها پس از حاکميت استبدادي عبدالرحمن بود که عده اي از مردمان سرحدي پاکستان (آنطرف کوي سليمان) به سوي مناطق سرسبز افغانستان گسيل داده شد.

عبدالرحمن عامل اصلي استعمار انگليس بود.. عبدالرحمن در تاريخ سياسي افغانستان به جنايتکار خونخوار معروف است. وي کسي بود که معاهده ننگين ديورند را براي اولين بار امضا کرد. انگليس در عوض معاهده ننگين ديورند، او را مشغول جنگ هاي داخلي کرد تا در کنترل و مهار مردم افغانستان موفق شود. درهمين راستا اين امير خائن و خونخوار مشغول جنگ با ساير اقوام شد. لذا استعمار انگليس هم در جهت حاکميت خونين بر ساير مناطق و سيطره نظامي بر اقوم افغانستان وي را تقويه کرد. او براي بسط حاکميت قومي و خانداني خويش به سرکوبي تمام اقوام افغانستان روي آورد. جنگ هاي خونين و کشتارهاي وسيع او در مناطق مناطق شمال کشور (ترکستان سابق) باعث نابودي مردم و حاکميت وي در اين مناطق شد.
بعد از ترکستان و مناطق شرقي، نوبت مناطق وسيع مرکزي افغانستان رسيد. عبدالرحمن براي سرکوبي مناطق مرکزي افغانستان دست به کشتار، جنايت، و نابودي زد. تاريخ مي نويسد که عبدالرحمن 62٪ کل جمعيت مردم مناطق مرکزي(هزارستان سابق) را نابود کرد. جمعيت قتل عام شده هزاره ها در برخي از منابع تاريخي چيزي بين5-6 مليون نفر زکر شده است.(سراج التواريخ) جنايت عبدالرحمن تنها به کشتار و قتل عام عمومي محدود نشد؛ بسياري از جمعيت هزارستان پس از کشتار وسيع، آواره کشورهاي همسايه شد.

 در جريان حمله قواي عبدالرحمن به هزارستان سابق، صدها هزار زن و دختر مورد تجاوز و بي ناموسي قرار گرفت و صدها هزار زن و دختر ديگر توسط اين امير خائن به اسارت و بردگي گرفته شد و در بازارهاي مناطق استعماري هند به فروش رفت. در راستاي تداوم وشدت عمل اين سياست هاي خائنانه،‌ سرزمين هاي وسيع و حاصلخير هزاره ها توسط نيروهاي مردمي عبدالرحن به زور تصاحب شد.
 سرزمين غصب شده هزاره ها شامل تمام مناطقي بود که از شرق کابل شروع و تا منتها اليه ولايت غور فعلي تداوم داشت. از طرف ديگر مناطقي از بلخ تا قندهار و زابل را شامل مي شد.

گسيل کوچي ها عمدتا در مناطق هزاره نشين صورت گرفته است. اين سياست به هدف فشار بيشتر بر مردم هزاره و ايجاد بحران قومي طراحي شده است. کوچي ها در مرحله اول معضل کل افغانستان است و در مرحله بعد مشکل کساني است که امنيت آنها توسط کوچي ها تهديد مي شوند. تجاوز کوچي هاي فصلي به مزارع و کشتزار هاي مردم بومي مناطق نيز يکي از ظلم هاي بي حساب و کتاب کوچي ها محسوب مي شود.
طرح مساله کوچي ها براي تداوم بحران و ايجاد اختلاف داخلي در افغانستان بود. عبدالرحمن از مردم کوچي براي تشديد منازعات قومي و فشار بر ساير اقوام استفاده کرد. اين مساله به دو هدف راه اندازي شد:

1. فشار اقتصادي بر ساير اقوام و تاراج کشتزارهاي مردم ساکن.

2. ايجاد بد بيني نسبت به کوچي ها و نا امني هاي دوامدار قومي.

عبدالرحمن خونخوار مردمان مظلوم کوچي را زمين مشخصي نداد و در يک جا ساکن نکرد تا از آنها براي ايجاد نا امني در سراسر کشور استفاده کند و از طرف ديگر عاملي براي ايجاد بد بيني در بين اقوام باشد. زندگي کوچي داراي محروميت هاي فراوان است. آنان درتمام سال در گشت و گذار اند. در هيچ جاي مشخصي مالک اصلي به حساب نمي آيند. هرچند در مناطق جنوبي زمين هاي گسترده اي را در اختيار دارند. اين مساله باعث شده که کوچي ها در چشم مردم بومي مناطق به عنوان افراد غاصب و تجاوز گر جلوه کنند و مردمان مناطق مختلف به ديده بد به آنها نگاه کنند.

حاکمان بعدي افغانستان هم خدمتي به کوچي ها نکردند. آنها نيز همانند عبدالرحمن از کوچي ها به عنوان عامل فشار بر ساير اقوام استفاده کرد. کوچي ها هميشه آواره و سرگردان کوه ها و دره ها يند. زندگي کوچ نشيني از فرهنگ و پيشرفت بدور است. وضع اقتصادي کوچي ها نيز تعريف چنداني ندارد. اما درعين حال نسبت به بسياري از مردم فقير افغانستان وضعيت بهتري دارند. تعداد زيادي از گله هاي گوسفند و شتر سرمايه اصلي آنها به حساب مي آيد. اگر دقيق در نظر بگيريم، سرمايه مالي کوچي ها از ميانگين سرمايه عمومي مردم افغانستان بيشتر است.

يکي از نکاتي که در مورد کوچي ها مطرح مي شود اين است که کوچي ها در تمام دوره تاريخ مردمان ياغي از حکومت مرکزي به حساب مي آمده اند. کوچي ها اطاعت چنداني از حکومت مرکزي ندارند. اينها به دليل تحرک مکاني بين دوکشور از پذيرش هرگونه مسئوليت ملي در افغانستان سر باز مي زنند. تا کنون هم بسياري از کوچي ها نسبت به دولت ملي افغانستان اطاعت و نظر نيک ندارند.

وجود تسليحات گسترده در ميان کوچي ها، به ياغي گري آنها کمک کرده است. ميزان بسياري از کوچي ها در اصل افغاني به حساب نمي آيند. وبيش تر پاکستاني شناخته مي شوند.

 کوچي ها در زمان طالبان عامل اصلي نا امني، زورگويي و درگيري هاي قومي به حساب مي آمدند. نيروهاي طالبان در موارد زياد از ميان کوچي ها سرباز گيري مي کنند.(احمد رشيد، طالبان) اکنون هم تعدادي از کوچي ها با طالبان همکاري دارند.

 معروف است که در اواخر دوره طالبان بسياري از مناطق مرکزي توسط سران طالبان بين کوچي ها توزيع شده و براي آنها سند مالکيت جعلي صادر شده بود. بي رحمي کوچي ها در دوره طالبان به اوج رسيده بود. مردم مناطق مختلف از سوي کوچي ها در آزار و اذيت بودند.

علي رغم خلع سلاح عمومي در افغانستان، تا کنون هيچ طرحي براي خلع سلاح کوچي ها مطرح نشده است. اين مساله براي ساير مردم افغانستان غير قابل تحمل و سئوال برانگيز است. مسامحه دولت نسبت به کوچي ها و تطبيق نکردن طرح خلع سلاح عمومي ابهام برانگيز است که در آينده نيز مساله ساز خواهد بود.

فاجعه کوچي ها در بهسود غير قابل گذشت است. مردم چندين بار به مقامات دولتي شکايت کرده اند. اما شکايت هاي مردم به مقامات محلي قادر به حل مشکل نبوده است. شکايت مردم بهسود به کابل باعث شد که هياتي مرکب از نمايندگان پارلمان و دولت براي حل قضيه بهسود وارد منطقه شود. تا کنون معلوم نيست قضايا به کجا رسيده است؟!

اما در اين ارتباط لازم است چند نکته را متذکر شويم:

1. کوچي مشکل دايمي مردم و علي الخصوص مناطق مرکزي افغانستان است. اين مشکل در اول هم ظالمانه و به هدف تشديد خصومت هاي قومي به وجود آمده و در ادامه نيز براي مردم مرکزي مشکل ساز بوده است. مردم نسبت به حضور کوچي ه احساس اند. زيرا حضور کوچي ها علاوه بر ايجاد نا امني عمومي، باعث پايمال شدن سرمايه هاي مالي و مزارع مردم مي شود. در اين رابطه لازم است دولت کنوني فکر اساسي را سامان دهد. راه حل اساس مساله کوچي ها اين است که تصميم دايمي نسبت به آن اتخاذ شود. راه حل هاي مقطعي و سالانه دردي را دوا نمي کند. دولت بايد نسبت به کوچي ها تصميم گيري قاطعي را در پيش گيرد.

2. يکي از مسايل مطرح در مورد کوچي ها اسکان دايمي آنها است. اين يک طرح کهنه و تکراري است. زيرا کوچي ها فاقد زمين به حساب نمي آيند. آنها در بسياري از مناطق جنوبي داراي زمين کشاورزي و زراعتي هستند. در عين حال بطور ظالمانه اي خواستار استفاده بي رويه از امکانات زراعي ساير مناطق هستند. در برخي از موارد دولت به بهانه اسکان کوچي ها به آنها زمين توزيع مي کند. اين مساله هرچند در اصل يکي از طرح هاي مطرح است، ‌اما توجه داشته باشيم که بايد بصورت واقعي و درست صورت گيرد. در منطقه بهسود آنها علي رغم کوچي بودن، ميزان بسيار وسيعي از زمين هاي شهري را نيز تصرف کرده اند. اين مساله غير قابل قبول است. که به بهانه توزيع زمين صورت مي گيرد. در صورتي که داراي زمين مشخصي هستند ديگر نبايد کوچي محسوب شوند. و دولت بايد از کوچ آنها جلو گيري نمايد.

3. مساله بعدي بحث اسلحه کوچي ها است. دولت در زود ترين زمان ممکن بايد کوچي ها را خلع سلاح کند. اين خلع سلاح بايد تحت نظر سازمان ملل( طرح( DDR ) انجام شود. درست همانند ساير مردم افغانستان. مساله بعدي کنترل کوچي ها در مناطق محل کوچ است. دولت بايد از کوچي ها تضمين بگيرد که حقوق مردم ساکن را پايمال نکند. دولت بايد نسبت به ايجاد نا امني توسط کوچي ها جدي عمل کند. و از مردم در برابر تجاوزات کوچي ها حمايت کند.

4. در مورد فاجعه اخير کوچي ها در ولايت ميدان وردک بايد رسيدگي جدي و سريح انجام شود. پس از تحقيق ورسيدگي بايد حقوق مردم بهسود اعاده گردد. عاملان کشتار مردم مشخص و محاکمه شود. ميزان خسارات وارده بر مردم بايد جبران شود. مهمتر از همه آن که خون بهاي شهداي بيگناه مردم بايد پرداخته و از خانواده هاي آنان دلجويي صورت گيرد. دراخير کوچي ها بايد تعهد بسپارند که در آينده نيز به مردم تعرض نداشته باشند.

5. فراموش نبايد کرد که فضاي کنوني افغانستان و صلح دايمي محتاج همکاري تمام مردم و همه اقوام افغانستان است. تامين امنيت و آباداني افغانستان بابرخوردهاي تبعيض آميز و دامن زدن به مساله اقوام حل نخواهد شد. در افغانستان هيچ کسي حاضر به قبول ظلم و ستم و تجاوز نيست. مشکلات عمومي مردم در مرحله اول بايد توسط دولت حل و فصل شود. در اين زمينه دولت بهترين عامل امنيت و حل مشکلات به حساب مي آيد. دولت نيز بايد توجه داشته باشد که در صورتي که مشکلات مردم حل نشود و مردم از دست کوچي ها به تنگ آيند، ناچار اند که از خود دفاع کنند. اين مساله مي تواند باعث فراگير شدن مشکلات در ساير مناطق شود. تشديد بحران در افغانستان به نفع هيچ کس نيست. تنها پيامد آن تداوم بحران در کشور است.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • فرید عزیز قلم تان را هم چنان خروش - ناک می خواهم.

  • آقاي فريد اميد نوشته ات خوب است اما چرا روزي به يك نام مي نويسيد. يكروز نوراحمد شادمان روز ديگر شكيب ساري حالا فريد اميد؟؟؟؟؟؟؟

  • ba arze salam khedmate raies jamhor mohtaram bayad pishe kochi hara gerft man ki khodaie sabram tamam shoda ta kai kheyanat in kochi hara bibinam yak roz momken hast ki khodam dast ba kar shawam wa in kochi hara nabod konam wa khaham kardim yak tazakor

 • به نام خداوند بخشنده ومهربان . خبر فوق را مطالعه کردم خیلی متاسفم که چقدر در این خبر مبالغه وشایعه پراکنی وحقیقت را وارونه جلوه دادن مشهود است.باید به خدمت دشمنان و نوکران انها عرض کنم مردم هوشیار واگاه افغانستان با این گونه بذله گویی ها و چرند نویسی هااز واقعیت دور وغافل نمیشوند وتاریخ هم با اینگونه چرندیات تحریف نمیشود کوچی های افغانستان مردمان اصیل این سرزمین هستند ودر طول تاریخ از سرزمین وفرهنگ شان مانند سایر هموطنان دفاع کردند ودر این حوادث اخیری که شما خبر انرا نقل کرده اید مقصر نیستند فقط از حیثیت وحق خود دفاع کرده اند . کسانیکه با انها درگیر میشوند در واقع میخواهند انها را از سرزمین خودشان بیرون کنند پس انها نیز ناگزیر از خودشان واز حیثیت وناموس شان دفاع می کنند.امان الله نوزادوال

  • آقاي احمدي!
   سعي کنيد هيچ وقت نوشته هاي کسي را به کس ديگر نسبت ندهيد.!
   من نوشته هاي نوراحمد شادمان را خوانده ام و نظريات ايشان را تاييد مي کنم. اما او در همين سايت نوشته اي ديگري در همين موضوع دارد که مي توانيد قبل از انتشار اين نوشته بخوانيد.
   ما نمي توانيم صرفا با توهمات خودمان کار کسي ديگر را به کس ديگر نسبت دهيم.
   در دنيا ممکن است افراد مختلفي مثل يکديگر بنويسند. و مشابهت هاي بين نوشته هاي افراد باشد. اما اين دليل نمي شود که ما تمام افراد هم نظر و مشابه در روش را يک فرد حساب کنيم.
   در دنياي مجازي انترنت ممکن است افراد زيادي با نام هاي مستعار بنويسند اما سعي کنيد که ادعاي بدون دليل را مطرح نکنيد!
   دقت کنيد!
   موفق باشيد.

  • ولا آقاي نوزاد وال حرف هاي شما هم از حقيقت يگان چند هزار كيلومتر دور است... طوري وانمود كدي كه ده كشور ما هيچ بى عدالتى از طرف بيادراي جنگ پسند ما صورت نگرفته...

  • جناب نوزاد وال------------------------------------------------------
   کوچی ها هیچ نفعی به دولت ومردم افغا نستان نمی رساند
   به عنوان مثال آنها اول بهار مواشی شان را از آن طرف مرز می آورد
   وبه چرا گاه های افغا نستان ولی در پاییز آنهارا با گوشت وپشم وپوست اش به آن طرف مرز برده تحویل دولت پا کستا ن می دهد
   وامابرای مردم افغا نستان چه به جای می گذارد تخریب منا بع طبیعی
   وفرسا یش خاک وبه دنبا ل آن سیلابهای وحشتنا ک که بر اثر از بین رفتن منابع گیا هی به وجود می آید

  • امان الله خان، شما هذیان میگویید!

   کوچی و سرزمین داشتن هندو و قرآن داشتن واریست. اگر کوچی است که سرزمین ندارد، اگر سرزمین دارد کوچی نیست. آدم یکی ازین دو میتواند باشد نه هرد.

  • بسمه تعالی : کوچی درافغانستان یک پدیده سیاسی در راستای سیاست پاکسازی قومی درجهت بدرفتاری تازمینه روحی وروانی مهاجرت دسته جمعی مردم هزاره رافراهم نمایند تا پروژه پاکسازی قومی در افغانستان تحقق کامل یابد ؟ این نیت سیاسی ازسر کلان تر های پشتون از دوران عبد الرحمان تا پشتون های غرب زده نیکتای دار و تاپشتون طالبانی لنگی سیاه وریش دراز می باشد درطول تاریخ افغانستان بجای همگرای با اقوام باشنده کشور زمینه تعالی وپیشر فت وتمدن سازی رادرکشور فراهم نماید ، انان از فتوای تکفیر هزاره ها به چپاول وغارت اموال مردم مسلما ن وهموطن خود روی اوردند، نتیجه این جنایت افغانستان یک کشور محصور در خشکی و راه دریای وبحری را ازدو طرف ازدست داد، تمام تمدن اافغانستان که میراث گذشتگان بود ازبین برد حتی، طالبان اخرین افتخار فرهنگی مردم افغانستا ن تندیس بودا رادر بامیان ازبین برد ودرکشور شهر وند درجه یک،دو ،سه درکشور به وجود آورد ،درهمین راستاظاهر خان درعصری که مردم جهان به فتح سیاره ها دست می یافت وزمین را پور از صنعت تیکنولوژی نموده بودند وآمده ورود به موج ابر صنعتی شدن بود ، اوسیاست ناقلین وجابجای جمعیت پشتون را درغرب وشمال کشور پیش گرفت، بهترین زمین ها را به آنان رایگان داد درجهت تشویق انان ازجیب مردم به هر خانوار وام بلا عوض پرداخت کرد،وکوچی ها را پول می داد تا بوسیله حکومت زمین هزاره هارا خریدار ی کنند ، با دعوای ناحق ودوسیه سازی باپشتیبانی حکومت وقت زمین های آنان را از چنگ شان بیرون می اوردند تابا نیرگ هزاره از کوهستان هزاره جات فرار کنند ،کل هزاره جات ایلاق جای کوچیها گردد،بنام میله جا ی جشن چپاو ل ،غارت خود را بگیرند بر جنازه های سوخته رقص وپای کوبی نمایند، پشتون های مشرقی وجنوبی از مالیات وعسکری معاف بودند،ملک های شان ازبیت المال حقوق به اندازه وزیر دریافت می کردند ،بقیه اقوام افغانستان زیر بار مالیا ت کمرشان خم شده بودند ازبی زمینی و تنگ زمینی به ستوه آمده بودند ،پشتون های مشرقی وجنوبی درکار قاچاق وتجارت بدون گمرگ اژاد بو ّدند باموج صنعت افغانستا ن نیز باید با کمک کشورها خارجی ها احداث کارخانه زدند ، دریک تحقیق بی طرفانه نود در صد ان به پشتونها تعلق دارد درحالیکه مالیات درقبال خدمات موجب افزایش درامد مردم گردد می با شد ، مالیات بر درآمد است.دولت ظاهر وداود کارخانه ها را وام بدون سود دراختیار قوم خود گذاشتند درحالیکه آنان تجربه اقتصادی هم نداشتند از آن زمان تا هنو ز به دولت قرض دار می باشند

   اگر کوچی به معنا ی ایلا ق، قشلاق باشد تمام مردم افغانستان مالدار هستند بهار به همان مناطق بود باش دارند می روند تا هنوز هیچ یک ازاقوام غیر پشتون با همد یگر مشکلات نیافرید ه اند،اگر افغانستان نوردی خوشه چینی از طبیعت است مردم هزاره از همه مستحق تر هستند چون هزاره ششماه درسرمای سو زان زیر برف سنگین زندگی می کنند دولت محترم امنیت هزارهارا بگیرند

   تا مردم هزاره از زحمت ششماه علف دادن چار پایان خود درطویله رهای یابند به سوی مناطق گرم سیر کوچ کنند این ها هم حق شهر وندی دارندایا از انصا ف است درهزاره جات درهر جریب زمین دوصد نفر زندگی می کنند ودرسایرمناطق درهر جریب ده تابیست نفر زندگی می کنند

   آیا طبیعت ،مراتع وچرا گاها، حقوق ندارندآیا کوها هزاره جات ظرفیت تحمل رمه ها وگله ها ی شتروگوسفند کوچیها دارد تمام منابع طبیعی افغانستان به خاطر استفا ده بی رویه وازدیاد جمعیت فرسو ده ونابود شده است کسی با ابزار مدرن درصدد احیای آ ن بر نیامده است ایا پاما شدن حقوق طبعت را که می دهد. ا ی قوم پشتون ای هموطن عزیز بیاید ازملت سویس درس وعبرت بگیرم با جمعیت نود میلیو نی به اندازه افغانستان وسعت دارد وکو هستانی است بیش از بیست زبان دارند ده مذهب رسمی دارند وادیان مختلف بارعایت عدالت وانصاف حرمت برادری وهموطنی کشورخود را صنعتی نمو ده است امنیت را قایم نموده اند تمام کشورها وپولدار های دنیا پول خود را در نزد بانگ های ان کشور می گذارد سویسی ها باسه صد بانک وپنج هزار شعبه تمام سرمایه دنیا را جمع می کند درآمد سرانه مردم سویس سی شش هزار دالر می باشد ،درصنایع ظریف امروز درجهان ممتاز است شاید شما ساعت سویس رادر دست داشته باشی. راه غارت اززمان احمد شاه بابا درانی ازهندوستان تا آسیا میا نه شما مردم سیر نتوانیست، غارت ها داخلی غصب سرزمین هزاره ها و بردگی گرفتن هزاره ورونق بخشیدن تجارت هزاره مسلمان شما را خوش بخت نکرد ، ما همه مسلمان هستیم به روزقیامت ایمان داریم گردن گذشتگان شما بسته است شما اکثر فرزندان خود را نان حرام می دهید درسرزمین غصبی نما ز می خوا نید ظلم عاقبت ندارد همه ستمگران گرفتار غضب خدا شده است چون خدای سبحان می فرماید فقطع دابر قوم الذین ظلمو ا والحمد للله ربالعلمین. هموطن شما حسن زاده یکاولنگی.

  • اجازه دهید کوچی بیچاره هم یک روز در خانه آرام زندگی داشته باشد . اگر آنها را انسان بدانیم باید گفت در قرن بیستو یکم انسانها نباید با کفش چتلش آب میل کنند.و از نعمت سواد خواندن و نوشتن محروم شوند . بگزارئید دولت محترم یک فکری اساسی بکند تا انسانهای محرومی ساکن در کشور ما لااقل در این عصر ازدست کوچی های که تا حالا آزار دیده اند .آزاد شوندو به جاهای که در آن مالیه و عسکری می پردازند زندگی کنند. متاسفانه دولت های استبدادی قبل بزرگترین خیانت به انسانهای که کوچی اند رواداشنه است .
   خود عیاشی می کرده است و قومی پشتونی که اورا کوچی درست کرده باید حال هم شش ماه آب در صورتش نزند .آیا از کوچی ها سوال شده است و یا از مدافعین کوچی که انسانی که شش ماه آب نبیند و ظروف که غذا میخورند با چه پاک می شوند به مسلمانی هم لطمه می زند و انسان مسلمان باید به مسلمان دیگر ضرر نرساند و اینان این کار را سالها می کنند.

  • محترم آمان الله نوزادوال.قسمیکه شخص خودت نوشته اید(مردم هوشیار و آگاه افغانستان با اینگونه بذله گویهاوچرند نویسیها از واقیت دورو غافل نمیشود)خودت را با نوشته ات بذلهگو وچرند نویس معرفی کرده اید،زیراهر تبعه کشور افغانستان وظیفه داردسندشهروندی(تابعیت)را بدست داشته ودرمعماری وشکوفانی کشورش سهم فعال داشته باشد،همچنان از عواید خویش مالیه پردازد ودرخدمت عسکری سهیم شود،در محل مشخص ثبت و راجستر باشد تا در صورت نقص قوانین کشور مورد باز پرس قرار گیرد،لذا بگوئید که کدام یک ازین نورمها را یک فرد کوچی دارا است؟اگر احیاناً پر روئی و از معده سخن گوئید، پس چراآقای رئیس جمهور کرزی همتبار کوچی در جا بجائی کوچیهادر دشتهای فراه ،که از هر نگاه برای ایشان (گلتوری و فرهنگی،سنتگرائی،قبیلوی خانوادهگی وغیره..)مساعد است اقدام جدی نمیکند. چنانچه ملت هزاره بارها طی مظاهرات حقطلبانه شان عنوانی دولت ومقام رئیس جمهور کشور وسازمانهای حقوقی داخل و خارج کشوردر جا بجائی کوچیها پیشنهادهای سازنده شانرا ارائه داشته اند.نمیدانم چراشخص شما که از نخبه گان برادران پشتون کشور مانند آقای کرزی در بیسوادی، خانه بدوشی و پا برهنهگی کوچیهاعلاقه مند هستید؟ سوً استفاده از آبروی وانسانیت کوچیها ووسیله ساختن شان بنفع هیچ کس بجز نوکران وگوداکئ خارجیها نیست ونمیباشد

  • برادرعزیز(امان الله وزادوال)
   ا زاینکه شماباشندگان اصلی سرزمین کوچی هارا قلم دادنموده ایدامید
   وارم درموردتوزیعات بیشترراارایه داشته تادرجریان قرارگیریم.

   • ازدیدگاه بنده باشندگان اصلی بایدبه کسی اطلاق شودتابعیت داشته
    وبه نفوس خاک محاسبه شودومکلفیت ملی داشته باشد.
   • واگرباشندگان اصلی باشددرمحل وماوای خویش جاگزین شده وبرای سایرین ایجاد مشکل ننمایند.
   • ودراخیرخدمت شما بگویم اینکه نوشته شماروی یک احساسات وعاری از
    واقعیت بوده واگرشماروی گرایش مثبت نسبت به کوچی هاداریدپشنهاددر
    موردمسکن گزین شدن دایمی کوچی ها درمحلات مناسب نمائیدتاکوچی هابتواند ازنعمات سوادوعلم ودانش برخوردارگرددتاخدمت به مردم ووطن اصلی شان نمایندوهمچنان زیربیرق ملی خویش خدمت سربازی را انجام دهد.
  • برادرنهایت محترم حرف که شمادرج نموده اید ازنظرمن کاملاً بی معنی است. هیچ دلیل شمابرای این نظریه تان ندارید ولی همه راازروی تعصب میگوید
   اگرصفحه قدیمی افغانستان راورق بدهیم کاملا کوچی هاناحق است واز
   رویش ظالمانه عبدالرحمن استفاده میکند درتاریخ افغانستان وقت مطالعه میکنیم اصلا به نام کوچی درافغانستان وجودنداشته است در
   زمان عبدالحمن خونخار این هاازطرف پاکستان امده ودست به غارت زمین
   های مردم بیگناه هزاره زده است واین راتمام مردم افغانستان میداند که دربیشترنقاط که امروز اقوام دیگری زنده گی میکند مال مردم هزاره بوده است. ولی امروز بازحکومت ظالمانه عبدالرحمن توسط کسانی که دادازدموکراسی میزند تکرارمیشود.
   اگراینهاتصمیم داشته باشد که هزاره راازافغانستان ریشه کن کند این یک خاب خرگوشی است که بعدازخوردن نان چرب بیادشان میاید.
   واین رابه تمام زورمندان وظالمان خواهد ثابت کردیم که ماهیچ وقت زیری باری ظلم نخواهد رفتیم. همان طوری که رئیس جمهورمی گفت که پاکستان القاعده رادرافغانستان تقویت میکند زودیادیرمارامیکشد پس ماخودمان درخاک پاکستان رفته انهارادنبال میکنم که تازود ترکشته شویم حالا هم که اینهامیخواهد مارابکشد پس ماهم مجبوریم خودمان درخط مقدم رفته خودرافدای حق وحقیقت نمائیم

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس