IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

در همین بخش

loading...

صفحه نخست > دیدگاه > انتخابات > قانون شکنی ضيا الحق امرخيل، سید علم اسحق زی و مولوی عثمان حق طلب در امور انتخاباتی (...)

قانون شکنی ضيا الحق امرخيل، سید علم اسحق زی و مولوی عثمان حق طلب در امور انتخاباتی ولايت بادغیس

قابل ياداوريست که چندی پيش نيز سندی در کابل پرس مبنی بر دست اندازی فاروق وردک وزير فعلی معارف افغانستان در انتخابات نشر شد. اين شواهد و اسناد در کنار موارد ديگری که در رسانه های مختلف به نشر رسیده، نشان از اقدامات گسترده ی افراد و اشخاص معلوم الحال و يا وابسته به حکومت است که با قانون شکنی و استفاده از امکانات دولتی، امور انتخابات را به نفع حامد کرزی پيش برده و خود نيز به نان و نوایی برسند.
شنبه 20 جون 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

کابل پرس: گزارشی همراه با اسناد از يکی از شهروندان افغانستان به کابل پرس ارسال شده که درباره تخلف و قانون شکنی ضياالحق امر خيل يکی از مسئولان کمیسيون انتخابات افغانستان (بخش عملياتی) ، سید علم اسحق زی رييس کميسیون انتخابات ولايت بادغيس و مولوی عثمان رييس شورای علمای بادغیس می باشد.

چندی پيش كسی بنام آقای غلام سرور فايز معاون رئيس كميسيون انتخابات ولايت بادغيس بوده كه شايسته اين پست بوده و هيچ كم وكاستی در وظيفه اش مشهود نبود. ولی بزودی از طرف آقاي ضيا الحق امر خيل كه عنوان وظيفه اش به انگلسی Head of Operation field می باشد از كابل به آقای سيد علم اسحق زی رئيس كميسيون انتخابات بادغيس ايميلی براي بر طرف نمودن آقای فايز از وظيفه اش وگماشتن يك دوست آقای امرخيل بنام مولوی عثمان حقطلب ارسال گرديده است، در ايميل كه به زبان پشتو است نيز ذكر شده است كه "می دانم كه اين كار غير قانونی است ولی انجام دهيد". (متن اين ايميل را در پایین بخوانيد)

اين شهروند افغانستان که نام و مشخصاتش نزد کابل پرس محفوظ می باشد همچنين شكايت نامه ای كه آقای فايز از برای برطرف نمودن بی دليلش نبشته است را ارسال كرده است. نا گفته نبايد گذاشت كه تا به حال هيچ كسی به شكايت نامه ی آقای فايز توجهی نكرده است.

آقای فايز كيست؟

فايز يك شخص دانشمند با داشتن درجه ماستری از دانشگاه الازهر مصر است كه اين را از زبان هر بادغيسی می شنويد.

مولوی عثمان كيست؟

يك شخص آدم فروش، چپاول گر و با داشتن دوسيه های سياسی، وبدون شك برای كمپاين وگرفتن رای مردم به زور برای كرزی و فريب دادن مردم بخاطر كمپاين كرزی بجای آقای فايز كه فاقد اين اعمال است گماشته شده است.

ناگفته نبايد گذاشت كه مولوی عثمان در پهلوی آنکه فعلا معاون رئيس كميسون مستقل انتخابات بادغيس شد دارای اين وظايف نيز بوده و بر حال است و معاش می گيرد:

1: مسئوليت شورای علمای بادغيس را بر عهده دارد.

2: مشاور مذهبی رياست معارف بادغيس (به درجه سوپر سكيل)

3: و در سابق مسئول بخش كمپاين كرزی

قابل ياداوريست که چندی پيش نيز سندی در کابل پرس مبنی بر دست اندازی فاروق وردک وزير فعلی معارف افغانستان در انتخابات نشر شد. اين شواهد و اسناد در کنار موارد ديگری که در رسانه های مختلف به نشر رسیده، نشان از اقدامات گسترده ی افراد و اشخاص معلوم الحال و يا وابسته به حکومت است که با قانون شکنی و استفاده از امکانات دولتی، امور انتخابات را به نفع حامد کرزی پيش برده و خود نيز به نان و نوایی برسند.

دست اندازی های وردک در انتخابات!

منابع مختلف پيشتر به کابل پرس خبر داده بودند که فاروق وردک عضو گروه بنيادگرای حکمتيار و وزير فعلی معارف افغانستان، با استفاده از نفوذ خود در تلاش برای جابجایی افراد همفکر و هم گروهش در کميسيون مستقل (؟) انتخابات می باشد

سه شنبه 17 فوريه 2009

loading...
loading...

پيام‌ها

 • اين يکی ازهرازهاسندوشواهديست که کمسيون بگومستقل انتخاباتی يک کمسيون ملی ومستقل نه بلکه ستادانتخاباتی کرزی است بخاطريکه لودين راکه ستيزن شيب امريکاست کرزی خواسته بودتاعوض اسماعيل خان درهرات والی سازدوحتی برايش زمينه سازی هم کردندتاموردحمايت مردم هرات قرارگيردچنانچه درخانه اوحکومت نارنجک انداخت وتبليغات زيادی رابراه انداخت ولی ازطرف مردم هرات باسردی اين خبراستقبال شده وکمترين حمايتی ازلودين تبارزندادندبعدهمين لودين دريک مصاحبه عليه اسماعيل مصاحبه دادکه اين کاراسماعيل بودبالاخره کرزی بخاطريکه بتواندميان شيعه وتاجک هادرهرات تفرقه رابذرکندانوری راتعين کردوأشوبی راتيم قدرت درهرات براه انداخت که ازأتش گرفتن تيکه خانه هاومساجدهمه خبردارندهدف تفرقه بيأندازوحکومت کن بودنه انوری درين تفرقه دست داشت ونه اسماعيل بلکه تيم کرزی بالاخره لودين راکرزی موظف ساخت تاکمسيون بزعم خودشان مستقل انتخابات رابسازدشماقضاوت کنيديک نامزادکمسيون "مستقل" انتخابات ملی راميسازد!؟ اين منطق راکی قبول کرده ميتواندبنابرين ستادانتخاباتی کرزی درسطح کل ولايايت کمسيون "مستقل" انتخابات است و70% کارمندان وهيئت رهبری اين کمسيون برای کرزی کمپاين ميکنندوسرقت أراء توسط اين کمسيون يک امرکاملاواردوحتمی است بازسخن مراتأئيدخواهيدکردلودين يعنی کرزی کوچک جالب اينکه اوخودتابيعت امريکاراداردولی کسان ديگری راکه تابعيت ديگری داشته باشندردوحذف ميکنداگراين کارخيانت است پس چراخودجناب بايدرئيس نهادی باشی که رئيس جمهور، وکيل ونماينده ولايتی وشاروال راتعين ميکند؟أيارياست کمسيون کم ارزش ترازرياست جمهوريست ؟ چنين شخصی بايدکاملاملی ، مستقل ، بدون تابيعت خارجی وشناخته شده وباسوابق درخشان وغيرحزبی وشخص غيرسياسی يا أيالوژيک باشدمثلاسيماسمرکه خودسوابق چپی داشت غيرازمجاهدين ديگرعليه هيچ مجرمی مبارزه نکرداوهرگزموقف بيطرفانه درکمسيون حقوق بشرنداشت همين مواضع جانبدارانه اوازهميت وتأثيرگذاری کارش درسطح کشورکاست رئيس واعضاء چندنهادبايداشخاص کاملاملی ، مستقل ، غيرحزبی ، وخوشنام باشند: کمسيون مستقل برگذاری انتخابات ، کمسيون مستقل حقوق بشر، رياست اهلال احمر، دادستان کل ، رئيس محاکم ، رئيس دانشگاه کابل ، رئيس راديوتلويزيون ملی ، رئيس اتحاديه ژورناليستان و--- درحاليکه فعلاچنين نيست

 • 99% اعضای بلند پایه کمیسیون مستقل انتخابات ، خائین، وابسته، ریشوت خور ، هستند، یک خیانت آشکار دیگر این کمیسیون استخدام ناظمین ولسوالی ها درولایت بلخ بود که آقای ضیالحق امرخیل دونفر هیات راب بنامهای عالمی وقیس درولایت بلخ بالست طویل فرستاد که یک شب پیش ازامتحانات سولات را به افرادشامل لست توزیع کرد، افرادرا که اصلاً تحصل درست واهلیت شخصیت نداشتند استخدام کردند درقدم دو ریس زن کمیسیون انتخابا شمال با ریس دفتر ولایتی تمام اقارب واشخاص سفارشی که حتی فارغ 12 نیست مانند خواهر، برادر، یزنه، خیاشنه ، برادرزاه خواهر زاده وغیره را انتخاب کردند درقدم سوم متباق را ازجمله کسانی انتصاب کردند که مبلغ ده تا پانزده هزار افغانی ریشوت دادند این مسئله برای تمام مردم ولایت بلخ واعضای کمیسیون فاسد روشن است مایان بیش از 30 نفر عرایض خودرا عنوانی مقام ولایت بلخ ،شورای ولایتی ، حقوق بشر ، یوناما ،فیفا وغیر سپردیم شخصی بنام داکتر ولی که ریس زون انتخابات شمال است وتقریبا بیش 70نفرازاقارب ،سفارشی ،وریشوت داده گی را شامل پروسه ساخته است حاضرنشد که برای مایان جوابع قانع کننده بدهد ویا به نماینده گان یوناما وحقوق بشر جواب قانع کننده داشته باشد مایان ازاینکه تحصیلات وتجربه کاری وهمچنان بالای پارچه های امتحانات خود مطمعین بودیم دفتر یوناما وحقوق بشر تقاضای بازنیگری مجدد پارچه های مایان را کرد وشخصی داکتر ولی خان نی کدام جواب قانع کننده داشت وبعضی ها را معذرت میخواست وبعضی را میگفت تا مرکز دست تان خلاص این خیانت روشن وواضح است اگرخواسته باشید موضوع را با شواهد خدمت تان تقدیم میکنم .

 • سلام دوستان !
  من منحیث یک بادغیسی به شاسیتگی ،صداقت و لاباقت آقای فایز کامل باور دارم و تاجایکه معلومات دارم آقای فایز از طریق رقابت آزاد بحیث معاون کمیسون انتخابات ولایت بادغیس تعین گردیده بود و شخصیکه که فعلا بنام مولوی عثمان مشهور به حق طلف در بین بادغیسی میباشد و از لیاقت و شایستگی اصلا در وجود وی نشانی هم نیست بجای این فرد شایسته (فایز) بنا بر روابط فامیلی و قبیلوی تعین گردیده است .چراکه حق طلف در تمام زدوبندی سیاسی ،حزبی و چپاول گری های کرزی و تیم سر تا پا فاسد وی شریک و دست دارد .آقای حق طلف از بد و تولد حاکمیت سر تاپافساد ، استبدادی ،قبیلوی،فامیل و خشخاش سالار کرزی در کابل منحیث نماینده شورای علمای بادغیس از امتیازات بالای برخوردار بوده است آیا در بادغیس از حق طلف که خود یک نماینده و جاسوس سپای ایران نیز است علمای جید و بهتر وجود ندارد که یقیننا وجود دارد .
  پس حق طلف رامنحیث یک جاسوس و معامله گر سیاسی ،مذهبی ،دینی و قبیلوی باید شناخت و بس .
  باتعین نمودن حق طلف مثلث شوم و قبیلوی اسحق زی ،حمیر خیل و حق طلف در بادغیس تکمیل گردیده است .اینرا میگویند سستیم مافیای قدرت و قبیله گرای .
  مردم شریف بادغیس !
  این است نتیجه رای داد به کرز .بخدا سوگند است که اگر باز به این فاشیست قبیله گرا (کرزی )رأی بدهید چینین قضایای حتی در سوطح پاینتر نیز اتفاق خواهد افتاد .
  رأی داد به کرزی تکرار فاجعه 7 سال گذشته میباشد .

  لطفا ایمل آدرس منرا محفوظ نگهدارید

  • مسئولیت وجدانی خود دانستم تا از برچسب دروغینی که می خواهند به جناب آقای فایز نسبت دهند رفع ابهام نمایم.

   باید یادآور شوم که با ابراز این نظر من نمی خواهم نسبت به بردران و خواهرانی که طرز تفکر اخوان المسلمینی دارند سوء تفاهمی ایجاد کرده باشم. امادر رابطه با جناب فایز این قدر می دانم که سطح اندیشه او به مراتب از تفکر نسبتا سطحی دوستان اخوانی ما بلند تر است و تا جایی که من از ایشان شناخت دارم در سال های تحصیل در مصر استاد فایز موفق نشده بود با این گروه از محصلین افغان کنار بیاید و یا به عبارتی آقای فایز بااندیشه بازی که دارد نتوانسته بود خود را در قالب افکار دوستان اخوانی وفق دهد. و این نظر را که گویا هرکه به مصر رفت و برگشت اخوانی می شود یک پیش داوری ظالمانه بیش نیست.

   این دوست ما با استعمال الفاظ رکیکی که از افغانیت و فرهنگ به دور است خود ماهیت شان را اعلان نموده اند.

 • لطفا این معلومات که گویا جناب فایز سند ماستری دارند را تصحیح نمایید. چون تا جایی بنده معلومات
  دارم،ایشان لیسانسه هستند و همچنان در بیوگرافی که خود شما آن را در سایت گذاشته اید چنین نوشته اند.

  با تشکر.

جستجو در کابل پرس