صفحه نخست > دیدگاه > انتخابات > رای به آقای بشر دوست به معنای بذر دانه های یک جنبش مردمی و مدنی است

رای به آقای بشر دوست به معنای بذر دانه های یک جنبش مردمی و مدنی است

حکيم نعيم | Hakeem Naim
سه شنبه 28 جولای 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

هر چند تلاش های پیدا و پنهان برای به تعویق انداختن انتخابات پیش رو وجود دارد و از ایجاد "اداره موقت دوم" حرف زده میشود و نگرانی از عدم برگزاری انتخابات را میتوان در چهره کارمندان کمیسون انتخابات به خوبی مشاهده کرد، ولی بازهم بحث با این امیدواری که افغانستان در آستانه انتخابات قرار دارد، خالی از سود نخواهد بود و به درک بهتر مان برای بیرون رفت از ساختار پسا استعمار زده ی موجود کمک خواهد کرد.

درک حاکم موجود در افغانستان از اینقرار است که هر کاندیدی که پشتیبانی امریکا را با خود داشته باشد، در انتخابات پیروز خواهد شد و به همین دلیل هم کاندیدان مشهود بالفساد امروزی ،عبدالله، اشرف غنی و کرزی، تلاش میکنند که خود را گزینه انتصاب شده ی واشنگتن نشان دهند. واضحاً که درک معلومِ موجود تا جای زیادی هم دقیق و درست است. امریکا هیچگاهی نمیخواهد و نمیگذارد یک افغان که یکی از مهره های ساختار پسا استعمار نو نباشد، در راس قدرت قرار بگیرد، حتی نماینده گان قدرت امریکا، هرچند به شکل دیپلوماتیک آن هم باشد، هیچگاه نگفته اند که در انتخابات افغانستان مداخله نمیکنند. چه از لحاظ دیپلوماتیک و چه هم منطقاً بیان اینکه " امریکا از هیچ کاندید مشخص پشتیبانی نمیکند و هیچ کاندید را هم رد نمیکند" به معنای مداخله نکردن در انتخابات نیست، بلکه به معنای، حق پشتیبانی و یا رد یک کاندید مشخص برای امریکا محفوظ است، میباشد.

طبعاً، بحث در مورد آنچه که آشکار و غیر قابل انکار است، نیست. فقط، مهمتر از آن، ایجاد، جاگزین ساختن، و گسترش یک اسلوب ذهنی تحمیل شده است، که با توسل به این استدال استعماری، که گریز از آنچه که مرجع قدرت میگویید و میکند، نا ممکن، دور از واقعیت و ساده لوحانه است، به خورد مان داده میشود. امروز از افغانستان تا مصر و از مصر تا کولمبیا، در یک قسمت اعظم از جغرافیای دنیا، انسانها به این باور هستند که ساختار قدرت سیاسی کشور های شان بدون مداخله مستقیم و یا غیر مستقیم ِ امریکا و یک اقلیت امتیاز طلب غربی غیر قابل تغیر است. طبعاً، زمانی که که اهرام قدرت در امریکا به نماینده گان خود دستور میدهند که حکومت انتخابی آقای اربکان در ترکیه باید سرنگون شود (1)، باید مردم در سرک های استانبول آگاهانه و یا نا آگانه به این نتیجه برسند که بدون مداخله امریکا نمیتوان به قدرت رسید. فقط، خطرناکتر و درد آورتر از مداخله و اشغال، ذهنیت آماده شده برای قبولِ مداخله و اشغال است و آنچه که ساختار پسا استعمار کنونی در صدد ایجاد و گسترش آن هم است، فر هنگ قبول مداخله میباشد. خوب به خاطر دارم که در یکی از کنفرانس های دانشگاهی، داکتر پاول فرانک استاد کالج در سکرمنتو که زمانی هم با ایپک، قدرتمندترین لابی اسرائیل در امریکا همکاری داشته است، به جواب سوالی که آیا شهرت روز افزون ایپک در بین مردم امریکا، بمثابه یک مرجع غیر رسمی قدرت، چقدر برای ایپک نگران کننده است، گفت که اگر مردم در امریکا بدانند و یا فکر کنند که ایپک بمثابه یک لابی قدرتمند آنچه را بخواهد میتواند انجام دهد، این خود یک موفقیت بزرگ برای ایپک است که توانسته است قدرت و زورش را برای مردم امریکا نشان بدهد. بدون شک آنچه را که پروفیسور فرانک میگوید فلسفه اصلی سیاست زور و یا (ریل پولیتی) استعمار را تشکیل میدهد، زیرا در سیاست ریل پولیتی اعلان زور و قبولاندن آن، بهتر و مقدم تر از کار گرفتن از زور است.

افغانستان کشوریست که متاسفانه سالهاست میدان خوبی برای تجریه عملی پالیسی های پسا استعمار نو بوده است. بی اعتمادی، فرهنگ قبول، بیگانه پرستی و رقابت برای خدمت به اهداف شوم بیگانه گان که امروز جز جدا ناپذیر فرهنگ قدرت در افغانستان محسوب میشود، همیشه از بالا و بسیار هم بی رحمانه، بالای مردم مان تحمیل شده است.

بیدون شک، تا زمانی که فرهنگ قبول مداخله از بین برده نشود، مداخله و اشغال به اشکال مختلف آن ادامه خواهد داشت. و یا به عباره دیگر تا زمانی که از چارجوب قبول شده استعماری بیرون نشویم، نمیتوانیم طور دیگر فکر کنیم و عمل نماییم. طبعاً راه بیرون رفت از شرایط دشوار و تحمیل شده کنونی، کاریست دشوار و بلکه هم سالها زمان میطلبد. فقط نباید فراموش کرد که مسیر تاریخ بشریت مملو از پدیده های است که با استفاده موثر از آن شکل تاریخ ملت ها تغیر خورده است. زمانی اگر روزه پارک با یک حرکت خیلی ها هم معمولی توانست آغازگر جنبش مدنی امریکا باشد، فریاد عدالت خواهانه ملالی جویا در لویه جرگه 2003 میتوانست و تا جای هم توانسته است که دید مردم مانرا به "ببر های" خونین و برهنه تغیر دهد.

امروز هم کاندیداتوری آقای رمضان بشر دوست میتواند نقطه عطف در تاریخ کشور مان باشد. هر چند دل بستن به پیروزی آقای بشر دوست با تکیه به دلایلی که در بالا ذکر شد خیلی ها هم آرمان گرایانه است و شاید هم غیرممکن باشد، فقط رای به آقای بشر دوست به معنای بذر دانه های یک جنبش مردمی و مدنی است. رای به آقای بشر دوست به معنای نه گفتن به ساختار تحمیل شدهِ خون و خیانت امروزی است. رای به آقای بشر دوست به معنای نه گفتن به اشغال و استعمار است. و مهمتر از آن، رای بلند آقای بشر دوست به جهانیان نشان خواهد داد که افغانها میدانند که چگونه به استعمار و اشغال نه بگویند و حساب مشتی از اوباشان ساخته شده ی استعمار از اکثریت مردم افغانستان جداست. هستند تنی چند که همیشه طوطی وار از "واقعیت گرایی" ، " واقعیت های عینی" و "راهکار های عملی" صحبت میکنند، طبعاً، باید واقع بین و واقعیت گرا بود. فقط آنچه که در پشت در های بسته در مستطیل نیویورک، واشنگتن، تل آویو و لندن ساخته میشود و توسط سی ان ان و فاکس نیوز و نیویارک تایمز تبلیغ میشود، "واقعیت های عینی" مردم ما نیست و باید در مقابل آن ایستاده شد. بطور مثال تا دیروز افغانستان یک کشور "آزاد شده" بود، "دموکراسی" و "حقوق بشر" در افغانستان نمونه مثال برای کشور های دیگر بود (2) ولی امروز یک شبه افغانستان یک کشور قبیله یی شد و حتی گفته میشود که امکان ندارد که دموکراسی و دیگر ارزش های جهانی را در افغانستان پیاده کرد (!) کدامش "واقعیت های عینی" جامعه ما بوده و میباشد؟ و یا اینکه در هلمند چی میگذرد و ریچالد هالبروک روز بعدش میگوید که با طالبان صلح میکنیم، "راهکار های عملی" برای صلح است؟ بناً، رای به آقای بشر دوست به معنای مقاومت در مقابل "واقعیت گرایی" های تحمیل شده ی وارداتی و استعماری است. همچنان رای بلند آقای بشر دوست اعتماد به نفس را در بین انسان های وطن دوست، غیر وابسته و آنهایی که با اهل خون و خیانت معامله نمیکنند، بلند خواهد برد. در خاتمه باید گفت که رای به آقای بشر دوست لبخند ترحم آمیزی به روشنفکر نمایان درباریست که آزادی، صلح و دموکراسی را در کف دست های دراز شده ی آقای سپنتا به کاندیلیزا رایس و یا در جبین جانیان قبیله یی و قومی شان می بینند و می دیدند.

یاداشت ها:

(1) در اواخر سال 1996، زمانی که آقای نجم الدین اربکان صدراعظم ترکیه بود، دولت امریکا طی یک مکتوب بسیار محرم از سفارت امریکا در انقره خواسته است که زمینه های سقوط حکومت اربکان را با استفاده از هر ابزار ممکن میسر سازد. درست چند ماه بعد به تاریخ 28 فبروری 1997، آقای اربکان تحت فشار ارتش ترکیه مجبور شد از سمت نخست وزیری کنار برود. در سال 2006 خود آقای اربکان در یک مصاحبه تلویزونی با کانال 5 در ترکیه، این مطلب را فاش نموده و سند وزارت خارجه امریکا را به بیننده گان نشان داد.

(2) جورج بوش در یک مصاحبه مطبوعاتی با آقای پوتین در سال 2007، افغانستان و عراق را بهترین نمونه های از دموکراسی در دنیا خواند و از روسیه خواست تا از دموکراسی افغانستان و عراق بیاموزد.


هزاره ها در کنار هموطنان خود به داکتر بشردوست رای می دهند

مردم در کابل، ننگرهار، لغمان، کنر، غزنی، بامیان، لوگر، خوست، پکتيا، پکتيکا، پروان، کاپيسا، بغلان و بدخشان بصورت خيره کننده ای از داکتر بشردوست استقبال کرده و اين شانس او را برای پيروزی افزايش چشمگيری داده است.

يكشنبه 26 ژوئيه 2009


از کابل به بامیان

تعداد انگشت شمار به نام جهاد از هیچ چیز صاحب همه چیز شدند در حالیکه کلک شان در جهاد خون نشده است. لازم به تذکر است که کرزی و عبدالله در کمپاین تبلیغاتی خود را مجاهد و وارثین مجاهدین معرفی میکنند در حالیکه چپن طلائی کرزی ونکتائی دالری عبدالله برابربه چندین سال معاش یک مجاهد معلول است.

يكشنبه 19 ژوئيه 2009, نويسنده: داکتر رمضان بشردوست


از پروان به کاپیسا

ما چنین رییس جمهوری میخواهیم که از خود ما باشد، مثل ما باشد و در بین ما باشد نه اینکه پوستر و عکس های لوکس خود را برای ما روان کند

پنج شنبه 16 ژوئيه 2009, نويسنده: داکتر رمضان بشردوست


از کابل به پروان

بعد از آن با سرک شمال رو برو میشوم که از سرک پخته فقط نام آنرا دارد. در حالیکه آقای کرزی در اعلانات کمپاین ریاست جمهوری خود ادعای ساختن 5500 کیلومتر سرک را میکند. سرکی که با نورم و استندرد بین المللی ساخته شده باشد در افغانستان وجود ندارد.

دو شنبه 13 ژوئيه 2009, نويسنده: داکتر رمضان بشردوست


از غزنی به پکتیکا

4 ماه معاش معلمین را از سال 1387 به ماه جوزا 1388 داده اند. یعنی هفت ماه با تأخیر آنهم معاش 4000 افغانی که پول نان خشک برای یک فامیل دو نفره نه میشود. دلیل این تأخیر: معاش معلمین را رئیس حیف و میل کرده. معاش 4 ماه سال 1388 را هنوز نداده است./ از هر ولایت افغانستان که به ولایت دیگر سفر کنیم متأسفانه در بین راه دشت ، خار و خاک است و چند قلعه و بازار پراکنده. از غزنی به پکتیکا من شاهد چنین واقعیت دلخراش بودم اما از آب بند سردی که در(1346) ساخته شده متأسفانه هم درست استفاده نمیشود.

شنبه 11 ژوئيه 2009, نويسنده: داکتر رمضان بشردوست


از کابل به غزنی

خیمه کمپاین را در پارک سنائی نصب کرده و از چند ساعتی که پیش رو داشتم استفاده کرده کمپاین را آغاز کردم. از ریاست رادیو تلویزیون ملی غزنی دیدن کرده و بعد در بازار غزنی کمپاین را منتقل کردم.

شنبه 11 ژوئيه 2009, نويسنده: داکتر رمضان بشردوست


از لوگر به خیرخانه

اهالی خیرخانه کابل مثل اهالی ارزان قیمت کابل و اهالی برچی کابل نشان دادند که شعور سیاسی و تجربه زنده گی شان دیگر اجازه نمی دهد که قربانی شعار شکارچیان حرفه ای شود که قیمت یک جوره نکتائی و دریشی شان معادل یک سال معاش افراد عادی این ناحیه و تمام ناحیه های کابل است چه رسد به قصر ها، موتر هائی لوکس و حساب هائی بانکی شان.

جمعه 10 ژوئيه 2009, نويسنده: داکتر رمضان بشردوست


از کابل به پکتیا

وقتی وارد گردیز، مرکز پکتیا شدم . در جستجوی پارک یا باغ یا احاطه مناسب برای نصب خیمه شدم اما در تمام گردیز یک پارک و یک باغ وجود ندارد. خیمه را در کنار سرک نزدیک پل خوست نصب کردم. از دفتر رادیو خصوصی پکتیا غژ، از رادیو و تلویزیون ملی و از چند بازار عمده شهر دیدن و با مردم گفت و شنودی داشتم.

دو شنبه 6 ژوئيه 2009, نويسنده: داکتر رمضان بشردوست


از کابل به لوگر

بعد از ظهر بطرف بره کی برک در حرکت شدم: نا امن ترین منطقه لوگر. من ساعت 11:30 با موتر کمپاین "کرزی کوچ" وارد بره کی برک شدم

شنبه 4 ژوئيه 2009, نويسنده: داکتر رمضان بشردوست


از لغمان به کنر

من بار دیگر مطمئن شدم که تصمیم من مبنی بر منحل کردن انجوهای دزد چه قدر به نفع ملت بوده است. اما آن زمان آقای کرزی بعنوان رئیس جمهوری و آقایان عبدالله وزیر امورخارجه، اشرف غنی احمد زی وزیر مالیه، امین فرهنگ وزیر بازسازی ، علی احمد جلالی وزیر داخله ، حنیف اتمر وزیر انکشاف دهات نه تنها از انجو های منحل شده دفاع کردند

چهار شنبه 1 ژوئيه 2009, نويسنده: داکتر رمضان بشردوست


در کابل چه می گذرد؟

در کابل ، در جلال آباد ، در لغمان ، ولایاتی که تا امروز کمپاین کردیم یک گله مردم از من دارند: "بشردوست صاحب ما پوستر و عکس های دیگران را نمیگیریم اما پوستر های شما را میخواهیم چرا به همه ما نه میدهید. به خصوص پوستر های کلان".

شنبه 27 ژوئن 2009, نويسنده: داکتر رمضان بشردوست


داکتر بشردوست از کابل تا ننگرهار

داکتر بشردوست: در اولین تماس با این شهر من احساس نکردم که در یکی از شهر های بزرگ افغانستان وارد شده ام چون تاریکی بر شهر حاکم بود و هست: عدم موجودیت برق یکی از مشکلات اساسی اهالی جلال آباد است؛ البته با هزاران مشکلات دیگر. بعد از صرف طعام ، نزدیک ساعت ۹:۳۰ به جستجوی یک مکان مناسب برای نصب خیمه شدیم.

سه شنبه 23 ژوئن 2009


داکتر بشردوست در غرب کابل!

داکتر بشردوست: در ده افغانان و کوته سنگی علاوه بر تشریح مختصر پروگرام و اهداف، اشاره هائی به امیتا بچن های افغان داشتیم که عکسها و پوسترهای رنگارنگ شان در و دیوار، نه تنها کابل، بلکه افغانستان را پر کرده است. افغانستان بالیود سیاسی دنیا شده است.


گزارش خواندنی روزنامه نيويارک تايمز درباره داکتر رمضان بشردوست


گفتگوی رادیو آزادی را با داکتر بشردوست بشنوید


داکتر بشردوست در ارزان قیمت!

در ارزان قیمت عکس ها و پوسترهای تعدادی از کاندیدان دیگر بر روی در و دیوار ملکیت های دولتی و خصوصی دیده می شد. داکتر بشردوست می گوید: " من با شوخی می گفتم که آقای کرزی و ...قبل از من از شما دیدن کرده اند. " مردم پاسخ می دهند: کرزی صاحب و امثالشان در خواب هم این منطقه را نمی بینند. افراد شان مثل دزد شب آمده در هر جا که دلشان خواسته بدون اجازه مالکین دوکان،خانه و ... عکس ها و پوستر های خود را نصب کرده اند.

جمعه 19 ژوئن 2009


چگونه از رمضان بشردوست حمايت کنيم؟

داکتر رمضان بشردوست بارها اعلام کرده است که فقط کمک های مردمی را می پذيرد. برای کمک به داکتر رمضان بشردوست از دو طريق می توان وارد شد.

کمک های مالی:

داکتر بشردوست برای برپایی يک کمپاين گسترده در زمان تبليغات نياز به کمک مالی شهروندان افغانستان دارد. برای کسانی که در خارج از افغانستان زندگی می کند ارسال مثلا صد دالر آمريکايی کار چندان سختی نيست. اما جمع شدن اين کمک ها می تواند کمک شایانی به برگزاری کمپين آينده ی انتخابات کند.

شماره حساب داکتر رمضان بشردوست:

Beneficiary: Ramazan Bashar Dost

Account number: 0505701000461618 AFN

SWIFT CODE: AFIBAFKA

Account with: Afghanistan international Bank (AIB ) Intermediate Bank:
Commerz Bank

SWIFT CODE: COBADEFFXXX
Account no: 400870105400 USD

شهروندانی که کمک مالی به حساب آقای بشردوست ارسال می کنند، بهتر است يک ايميل نيز به ايشان و يا کميته ی دفاع از ايشان ارسال کنند:

ايميل داکتر بشردوست : bashardost bashardost.org

ايميل کميته ی حمايت از داکتر رمضان بشردوست: info ramazanbashardost.com

کمک برای برگزاری کمپاين:

شهروندان افغانستان در گوشه گوشه ی افغانستان و جهان می توانند برای کمک به داکتر رمضان بشردوست برای برگزاری کمپاين کمک کنند. در کنار راهنمايی، نظرات و پيشنهادات برای برگزاری هر چه بهتر کمپاين، افراد می توانند در شناسایی داکتر بشردوست به سایر افراد اقدام نمايند.

دست در دست يکديگر و با حمايت از داکتر بشردوست، انتخابات ریاست جمهوری را تبديل به محکمه ابتدایی دزدان، خاينان و جنایتکاران کنیم!

سایت کميته ی حمايت از داکتر رمضان بشردوست


سایت شخصی داکتر رمضان بشردوست


پيوند (لينک) دادن به سایت انترنتی کمیته ی حمایت از داکتر رمضان بشردوست

اگر شما سایت انترنتی يا وبلاگ داريد، می توانيد يکی از تصاويری را که مناسب با طراحی سایت و يا وبلاگ شما می باشد را انتخاب کرده و با دادن پيوند (لينک) به سایت کميته، حمايت خود را از داکتر رمضان بشردوست نشان دهيد. معمولا سایت ها و وبلاگ ها روش های مختلفی برای نشر تصاوير دارند. شما می توانيد مستقيم تصاوير زير را ذخيره کرده وسپس منتشر کنيد و يا اينکه با قرار دادن کدهای مربوط به هر تصوير در صفحه ی وب خود، آن را نمايش دهيد. دريافت کد تصاويرDr. Ramazan BashardostDr. Ramazan BashardostDr. Ramazan Bashardost

اخبار و گزارش های مربوط به انتخابات رياست جمهوری افغانستان در سال 1388 را قدم به قدم در کابل پرس بخوانيد

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • بشردوست عشق بوطن ومردم داردولی برنامه وپلاتفورم نه باشعارنميتوان کشوری راساخت اوبايدبدفاع ارنظام پارلمانی برميخواست تاقدرت ميان هرسه قوای دولتی تقسيم ميشدولی چون خودش راپيروزمی پنداردبرنظام فردمحورمتمرکزپافشاری دارداوهيچ برنامه علمی ودقيق نداردعلاوه برين ثابت کردکه چقدرهتاک است اوهميشه ديگرکانديدهاراتوهين وتخريب ميکندتاخودش رامطرح سازدفرض رابرين ميگذاريم که أنچه درباره ديگران ميگويدصحيح باشدولی بابرجسته کردن نواقص واشتباهات ديگران نميتوان بحران اجتماعی راحل کردچنين بحرانی به طرح وبرنامه نيازداردبرخی شعارهای بشردوست خيلی مضحک وخنده أوراست ولی درين شک نيست که فردشجاع وپرتلاش وصادق است

  • میگن نان را به نرخ روز باید خور .

   بهر حال کدام یک از این کاندید ها مضحک و مسخر نیستند . فقط اسم یکی را میخواهم . در ین شرایط کسی از درون افغانستان باید بلند شود دست دزدان و قطا الطریقان و قرآن دزدان را باید از کشور کوتا نماید . این کار نیازی به گواهینامه از هیچ دانشگاهی را نمیخواهد . صنوبر.

 • غلام همت انم كه زير جرخ كبود....زهرجه رنك تعلق بزيرد ازاد است:::
  بشر دوست يك قهرمان ملى است. او بخاطر اهداف باك خويش از طرايق وضرايع نا باك استفاده نميكند.وبا هيج نا باكى تعامل نميكند.تنها اتكا به خدا و مردم دارد.اكر بشردوست بيروز شود اين كشور از همه امراض قوم برستى و قبيله برستى نجات خواهد يافت و به طرف ترقى و تعالى سوق خواهد يافت.

 • رای به بشردوست رای به اکثریت خاموش رای به انسانیت و عدالت است. رای به بشردوست مشت محکم به دهان مفاسد اقتصادی و سیاسی مثل عبداالله اشرف غنی و کرزی است.

  رای پشتون هزاره تاجک ازبک ترکمن پشه ای ایماق و.. فقط به بشردوست.

 • نه تنهادر شرایط فعلی بلکه در هر زمانی اگرکسی به علت قومی و منطقوی و یا زبان و داشتن طعم پول از کاندید مورد نظرش به وی رای بدهد جفا بخود و دیگران و ایندگان خود نموده است.و ما هرگز به مشکلات موجوده کشور پیروز نخواهیم شد.

  و کاندیدان ریاست جمهوری که بخاطر جلب رای مردم پول میپردازند و رای مردم را به پول میخرند قابل اعتماد نیستند چون این خود دلیلی خوبی بر بی کفایتی و فساد شان است و انتخاب ایشان به ریاست جمهوری بدبختی افغانها را افزایش خواهدداد.زیرا منظور انها صرف تصرف قدرت و شهرت و شهوت باغوش کشیدن ثروت است.

  موفق ترین استراتیژی برای بیرون رفت از معضله کنونی انتخاب یک زعیم امین و جواب گو در برابر مردم می باشد.بیرون ازین دایره همه اش "کا ف" شیر است!!!!!!!!!!!!!!!

  و یا تا زمانی که دزد در قدرت باشد نباید توقع امحای فساد- سرقت را در کشور داشت و همچنان موضوع طالبان و غیره...

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس