صفحه نخست > دیدگاه > انتخابات > از ارزگان به غور

از ارزگان به غور

در تمام چغچران و حتی در تمام غور یک سانتی متر سرک پخته دیده نمیشود. برق جنراتوری کیلوات 35 افغانی آن هم برای دو ساعت وجود دارد، در حالیکه بند گرمابک در 5 کیلومتری چغچران میتواند تمام مشکل را حل کند اما متأسفانه آب دریای هریرود از فراه به طرف هرات و از آنجا به ایران سرازیر میشود.
داکتر رمضان بشردوست
پنج شنبه 6 آگوست 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

طیاره که من را به ارزگان آورده بود قرار بود که روز سه شنبه 6 / 5 / 1388 ساعت 11 بسوی غور پرواز کند.

ساعت تقریبأ 12:30 طیاره در میدان هوائی غور نشست کرد. من با همکارانم به رستوران منارجام نان چاشت را صرف کردیم.

کمپاین را از بازار چغچران(مرکز غور) شروع کردم در تمام چغچران و حتی در تمام غور یک سانتی متر سرک پخته دیده نه میشود. برق جنراتوری کیلوات 35 افغانی آن هم برای دو ساعت وجود دارد، در حالیکه بند گرمابک در 5 کیلومتری چغچران میتواند تمام مشکل را حل کند اما متأسفانه آب دریای هریرود از فراه به طرف هرات و از آنجا به ایران سرازیر میشود.

بندگرمابک چند بار سروی شده اما بدون نتیجه . در تمام چغچران یک پارک ویا باغ وجود ندارد.
من حیران مانده بودم که با اهالی چغچران که جمع شده بودند در کجا صحبتی داشته باشم.
من پیش و آنها در کنار من در جستجوی محلی بودیم تا اینکه یک نفر صدا کرد که من سالون هوتل پامیر را در اختیار شما قرار میدهم. من بلافاصله و با بی پروائی کامل رد کردم چون امکان مالی برای کرایه سالون هوتل را ندارم. صاحب هوتل گفت بشردوست صاحب من از شما پول نه میخواهم چون شما به ملت خدمت میکنید این قدر سرما حق دارید. درمدتی بسیار کم سالون هوتل پر از یاران شده بود.

بعد از سخنرانی دوباره در بازار چغجران کمپاین را شروع کرده ، از لیلیه محصلین ، از شفاخانه 50 بستری غور و از کمیسیون حقوق بشر دیدن کردم.

ساعت 5 بعد از ظهر قرار بود که طیاره به سوئی کابل پرواز کند اما به علت شمال شدید پرواز تا ساعت 7 شب به تعویق افتاد بلاخره طیاره شب ما را به کابل رساند.

پیلوت های نیروی هوائی وزارت دفاع مثل سایر اقشار جامعه افغانستان قربانی حکومت کرزی می باشند. آنها میگویند که در نیروی هوائی یک بام و چند هوا است:

1- کندک ریاست عمومی امنیت از معاش و امتیاز خوب برخوردار اند.

2- کندک ریاست جمهوری که آنها نیز از امتیازات ویژه برخوردار اند هلی کوپتر بطور خاص در اختیار رئیس جمهور می باشد.

3- کندک پرواز قول اردو از امتیاز خاص برخوردار نیستند.

4- انجنیران و تأمینات دارائی معاش بخور و نه میر می باشند.

پیلوت ها داستانهائی عجیب و غریب را قصه میکنند که بیشتر به یک افسانه می ماند اما در افغانستان در واقعیت بودن آن تردید جایز نیست .

مثلاً میگویند که یک روز ما 800 کیلو دستمال کاغذی را از کابل به هرات برای آیساف ISAF منتقل کردیم. رفت و برگشت ما تقریباً 4 تن تیل مصرف کردیم و قیمت هرتن تیل 2820 دالر است در حالیکه قیمت 800 کیلو دستمال کاغذی بیش از 400 دالر نیست آنها میگفتند چرا این دستمال کاغذی را از هرات نمی خرند.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • مسله انتقال دستمال کاغذی زیادتر احتمال مقاصد امنیت جانی دارد تا مالی چون زمان زمان جنگ است و باید جانب احتیاط را مراعات کرد.

  بنا اگر قیمت جان را با پول مقایسه کرد بنا چندان ضرر زیاد شمرده نمی شود.

  • نتیجه ای انتخابات:

   عبدالله از کرزی بهتر است اما یک دزد خطرناک برای ملت و بیت المال افغانستان است. اگر دزد نمی بود خیلی خوب بود که در سیستم منحوس افغانستان یک تحول تاریخی پیش می آمد. در نظر شخصی من دیگر بس است کرزی پرزی وقتش به پایان رسیده دیگر تعصبات قومی باید به زباله دان تاریخ سپرده شود. فکر می کنم در مورد بشر دوست که مانند یک رودخانۀ عمیق و آرام در جریان است، دست کم گرفته شده است ، شاید ایشان بیشترین آراء را نصیب خود نماید.

   نفوس ملیت های افغانستان به اساس احصائیه سال 2001 ملل متحد:

   پشتونها 38 % ، تاجک ها 25 % ، هزاره ها 19 % ، ازبک هاو ترکمنها 12 % و دیگران 6 %

   نتیجۀ آراء سال 1388 از نظر من قرار ذیل خواهد بود:

   آرای کرزی: پشتونها 60% ، تاجکها 5% ، هزاره ها 15% و ازبکهاوترکمنها 70%

   آرای عبدالله : پشتونها 5% ،تاجکها 80% ،هزاره 4% و ازبکهاوترکمنها 10%

   آرای بشر دوست: پشتونها 10%، تاجکها 10% ، هزاره ها 80% و ازبکهاوترکمنها 20%

   نوت: احمدزی تقریباَ 25% رأی پشتونهارا به خود اختصاص خواهد داد.

   که درینصورت نتیچۀ نهایی عبارت اند از:

   کرزی: تقریباَ 35.5% کل آراء ، عبدالله تقریباَ .23.86% کل آراء و بشر دوست تقریباَ 23.9% کل آراء .

   درینصورت انتخابات به دور دوم کشانیده میشود و نتیجۀ آن قرار ذیل خواهد بود:

   کرزی : 44% و بشردوست 56%

   بشردوست رییس جمهورافغانستان خواهد شد.

   نوت:
   اگر انتخاب دور دوم بین کرزی و عبدالله باشد، کرزی برنده است. زیراکه پشتون ،هزاره و ازبک یکی میشود.
   اگر انتخاب دوردوم بین کرزی و بشردوست باشد، بشردوست برنده است. زیراکه هزاره، ازبک و تاجک یکی میشود.

 • واقعاً بشردوست ما همه ی مردم را بشکل یکسان و برابر دوست دارد. انتخاب مردم هوشیار و عاقل از هر گروه قومی، فقط بشردوست است. به امید پیروزئ یگانه ستاره ی امید در آسمان غبار آلود افغانستان.

 • به تمام دوستانیکه چیزفهم هستند و در داخل افغانستان

  این یکی از بهترین فرصت هاییست برای نجات افغانستان و تمام مردم رنج دیده ی آن. به داکتر بشردوست رای دهید تا با وجدان راحت و خیال آسوده زندگی بتوانید. دیگران را دهه هاست که تجربه میکنیم. آنها همه یکسان اند. همه به منافع شخصی، قومی، مذهبی، لسانی و منطقوئ خود میاندیشند.

  خصوصاً خطاب به هموطنان پشتون خود مینویسم که ای هموطنان رنج کشیده و "ای قربانیان اصلئ جنگ" (به گفته داکتر بشردوست)!

  اگر میخواهید از آتش جنگ و بدبختی نجات یابید به این فرزند وطن از قوم رنج کشیده ی هزاره رای دهید که درد شما را با تمام پوست و گوشت درک کرده است و از جانب دیگر میداند که عدالت اسلامی و مساوات در پیشگاه قانون اساسی یعنی چه؟

  رهبران شما بار ها شما را فروخته و در فتنه ی جنگ و بدبختی رها نموده اند، بیایید و برای بار اول پس از 250 سال به دور از احساسات و با پیروی از عقل و منطق به این ناجئ افغانستان و همه ساکنین آن رای دهید تا طعم شیرین عدالت را برای نخستین بار بچشید.

  و خطاب به تمامئ هموطنان عزیز از تاجک تا به هزاره و ازبک و ترکمن و نورستانی و پشه یی و بلوچ و ایماق و پشتون و سِک و مابقئ عزیزانیکه از قید قلم افتاده اند!

  به بشردوست رای دهید که یگانه انسان در رده ی رهبریست با مفکوره ی فراقومی، فرازبانی، فرا مذهبی و فرا منطقوی.

  بشردوست به یقین تحفه ییست از جانب پروردگار عالم در این آشفته بازار چور و چپاول توسط زورگویان و ناموس فروشان.

  بشردوست نه تنها تحفه ی الهیست بلکه صدای توده های خاموش و رنج کشیده است که برای قرن های متمادی در حسرت داشتن یک رهبر عادل، صادق، عالم، پُر تلاش و کوشا زیسته اند اما هرگز به آن نرسیده اند.

  بشردوست همان فرصت طلاییست که خاک پایش بر تر و بالاتر از علم و دانش اشرف غنی احمدزی و مکر عبدالله عبدالله است. حامد کرزی که بدون شک امتحانش را داده و هرگز قابل مقایسه حتی با خاک پای بشردوست نیست.

  اینها را گفتم به علت اینکه وقت بسیار محدود است و پشیمانی سودی نخواهد داشت چونکه تا 4 سال دیگر شاید دیگر بشردوستی در میان ما نباشد چرا که انسان های خوب را زود تر میکشند و از بین میبرند.

  به واقعیت که بشردوست مرد عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلم و عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــل است.

  بدبختانه مردم خارج از افغانستان نمیتوانند در فرآیند انتخابات شرکت کنند وگرنه بشردوست به یقین که برنده میشد باآنکه رای مردم بعلت مداخلات خارجی ها نمیتواند تأیین کننده باشد.

  خطاب به مرد علم و عمل آقای داکتر بشردوست یا نلسن ماندیلا و مهاتما گاندئ افغانستان!

  ما بجز دعای خیر دیگر چیزی نداریم تا به پایت بریزیم اما بدانید که خواست و دعای مردم تغیر دهندۀ تقدیر خواهد بود.

  دست خداوند ج همیشه با تو باد که عدلت مشابه عدل علی ع است. شما نه تنها افتخار هزاره ها میباشید، بلکه افتخار تمام افراد آگاه و باوجدان افغانستان از همه اقوام هستید.

  هزاره ها دیگر نیازی به رهبران جانی و بی وجدان چون محقق و خلیلی ندارند. آنها به تاریخ پیوستند و در کنار سایر رهبران خاین افغانستان از عبدالرحمن الی ملاعمر به بدی یاد خواهند شد.

  مناظره ی تاریخئ تانرا با کرزی و احمدزی در تلویزیون وزارت اطلاعات (عبدالشکم خرم) دیدم. واقعاً که حماسه آفریدید در آنجاییکه گفتید، "رئیس جمهور آینده ی افغانستان نباید سرش نزد دیگران خم باشد"!

  واقعاً بجا و پخته فرمودید. این حرف را خائنین به شکل رو در رو شنیدند و لرزه بر اندامشان افتاد. کرزی، احمدزی و عبدالله هرسه در نزد خارجی ها سر خم اند. مابقئ نامزد ها که سیاهئ لشکر اند و به درد ننه ی خود میخورند و اصلاً ارزش بحث و یاد کردن را ندارند.

  افسوس و صد افسوس که نطاق برنامه، بعلت تعصب و خودخواهی بار ها شما را آقای بشردوست خطاب نمود در حالیکه احمدزی را همواره (داکتر) میگفت با آنکه همه میدانند لقب دکترا را شما نه از عبدالشکم خرم ویا آن نطاق بلکه از معتبر ترین دانشگاه جهان در فرانسه بدست آورده اید.

  خدا یار و مددگارت و برای جامعه ی آگاه و رنج کشیده افغانستان شما قبل از اعلان نتیجه انتخابات توسط غربی ها، رئیس جمهور هستید! مبارک است انشاالله!

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس