صفحه نخست > دیدگاه > انتخابات > گزارش مالی رمضان بشردوست، حامد کرزی، عبدالله عبدالله و اشرف غنی

گزارش مالی رمضان بشردوست، حامد کرزی، عبدالله عبدالله و اشرف غنی

طبق گزارش رسمی خود نامزدها به این کمیسیون، حامد کرزی بيش از دو ميليون دالر آمريکایی، عبدالله عبدالله حدود يک ميليون دالر آمريکایی، اشرف غنی احمدزی حدود پنجصد هزار دالر آمريکایی و رمضان بشردوست حدود ده هزار دالر آمريکایی کمک مالی از افراد و نهادهای مختلف دريافت کرده اند . در کنار اين بنا بر منابع معتبر کابل پرس، حامد کرزی از سال گذشته برای انتخابات امسال زمینه سازی کرده و مبالغ هنگفتی را به افراد مختلف مانند نظامیان از بودجه ی حکومت پرداخت کرده است. از چند ماه مانده به انتخابات رياست جمهوری نيز، زد و بندهای سیاسی همواره همراه با داد و ستدهای مالی پنهان شدت يافته بود.
سه شنبه 8 سپتامبر 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

کابل پرس?: نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان وظیفه داشته اند تا در جریان مبارزات انتخاباتی در چهار دور، گزارش مالی از کمپاین خود به کمیسیون انتخابات افغانستان ارايه دهند. آمار زير از اسناد رسمی کمیسیون مستقل انتخابات گرفته شده و نشان می دهد که طبق گزارش رسمی خود نامزدها به این کمیسیون، حامد کرزی بيش از دو ميليون دالر آمريکایی، عبدالله عبدالله حدود يک ميليون دالر آمريکایی، اشرف غنی احمدزی حدود پنجصد هزار دالر آمريکایی و رمضان بشردوست حدود ده هزار دالر آمريکایی کمک مالی از افراد و نهادهای مختلف دريافت کرده اند . در کنار اين بنا بر منابع معتبر کابل پرس، حامد کرزی از سال گذشته برای انتخابات امسال زمینه سازی کرده و مبالغ هنگفتی را به افراد مختلف مانند نظامیان از بودجه ی حکومت پرداخت کرده است. از چند ماه مانده به انتخابات رياست جمهوری نيز، زد و بندهای سیاسی همواره همراه با داد و ستدهای مالی پنهان شدت يافته بود. احتمال اين وجود دارد که برخی از نامزدها، پول های هنگفتی را از سرويس های جاسوسی کشورهای ديگر و يا نهادها و سازمان ها و يا افراد خارجی دریافت کرده باشند.
با هم نگاهی به گزارش مالی چهار نامزد انتخابات نگاهی می اندازیم. فقط اين نکته قابل توجه است که آمار زير تنها شامل کمک های بیش از پنجاه هزار افغانی به اين نامزها می باشد.

 • اشرف غنی
  احمدزی 23.357.360 افغانی، حدود 467.147.2 دالر آمریکایی

 •  دور اول 2.974.960 افغانی

  شماره مساعدت کننده گان بالاتر از ۵۰۰۰۰ افغانی ارزش مساعدت نوع مساعدت
  ١ داکتر محمد علی نبی زاده ١٦٥٠٠٠ افغانی جنسی
  ٢ ولی محمد ٧٦٥٠٠٠ افغانی جنسی
  ٣ حاجی نظیر ١٦٣٩٩٦٠ افغانی جنسی
  ٤ محمد ایوب رفیقی ١٥٠٠٠ افغانی جنسی
  ٥ عبدالواسیع ٣٩٠٠٠٠ افغانی جنسی  • دور دوم 4.520.000 افغانی


  شماره مساعدت کننده گان بالاتر از ۵۰۰۰۰ افغانی ارزش مساعدت نوع مساعدت
  ١ صبور فرملی ٢٨٨٥٠٠٠ افغانی پول نقد
  ٢ محمد واسل رحیمی ٨٧٠٠٠٠ افغانی پول نقد
  ٣ سلما الکوزی ٦٧٥٠٠ افغانی جنسی
  ٤ عمر منصور انصاری ٦٩٧٥٠٠ افغانی جنسی


  •  دور سوم 12.962.400 افغانی
  شماره مساعدت کننده گان بالاتر از ۵۰۰۰۰ افغانی ارزش مساعدت نوع مساعدت
  ١ الحاج امیر محمد عمری ٧٦٤٣٥٠ افغانی نقدی
  ٢ عابد حسین ٨٧٨٩٥٠ افغانی نقدی
  ٣ میر جان عمری ٧٢٦٧٠٠ افغانی نقدی
  ٤ محمد همایون طاهر ١٦٥٧٥٠٠ افغانی نقدی
  ٥ حاجی محمد نعیم روشن مل ١٦٥٧٥٠٠ افغانی نقدی
  ٦ محمد صبور فرمولی ٣٠٠٠٠٠٠ افغانی نقدی
  ٧ عبید زاهد ٢٤٠٥٠٠٠ افغانی نقدی
  ٨ عبدلباری ١٨٧٢٤٠٠ افغانی نقدی


  • دور چهارم

   2.900.000
   افغانی


  شماره مساعدت کننده گان بالاتر از ۵۰۰۰۰ افغانی ارزش مساعدت نوع مساعدت
  ١ عبدالاحد ٥٠٠٠٠٠ افغانی نقدی
  ٢ غلام سخی ٥٠٠٠٠٠ افغانی نقدی
  ٣ حاجی زمری ٥٠٠٠٠٠ افغانی نقدی
  ٤ حلیم رامین ٥٠٠٠٠٠ افغانی نقدی
  ٥ مزید احمد ٩٠٠٠٠٠ افغانی نقدی  • عبدالله عبدلله 45.600.000 افغانی، حدود 912.000 دالر آمریکایی
  •  دور نخست گزارشی مالی نداده است
  • دور دوم 7.000.000 افغانی
  شماره مساعدت کننده گان بالاتر از ۵۰۰۰۰ افغانی ارزش مساعدت نوع مساعدت
  ١ ذبیع الله ١٥٠٠٠٠٠ افغانی پول نقد
  ٢ عبدالقهار غابد ٢٥٠٠٠٠٠ افغانی پول نقد
  ٣ سعید رحمت الله ٣٠٠٠٠٠٠ افغانی پول نقد


  • دور سوم 38.500.000 افغانی
  شماره مساعدت کننده گان بالاتر از ۵۰۰۰۰ افغانی ارزش مساعدت نوع مساعدت
  ١ عبدلشکور ٢٥٠٠٠٠ افغانی نقدی
  ٢ محمد احسان ٢٥٠٠٠٠ افغانی نقدی
  ٣ عتیق الله خالد ٨٠٠٠٠٠٠ افغانی نقدی
  ٤ شرکت زاهد ٥٠٠٠٠٠٠ افغانی نقدی
  ٥ حاجی زلمی ١٥٠٠٠٠٠٠ افغانی جنسی
  ٦ شرکت مژده بهار ١٠٠٠٠٠٠٠ افغانی جنسی
  • دور چهارم 100.000 افغانی
  شماره مساعدت کننده گان بالاتر از ۵۰۰۰۰ افغانی ارزش مساعدت نوع مساعدت
  ١٣ خلیل رفیق زاده ١٠٠٠٠٠ افغانی نقدی

  • حامد کرزی 101.500.000 افغانی، حدود 2.030.000 دالر
   آمریکایی


  • دور اول گزارشی نداده است
  • دور دوم 100.000.000 افغانی
  شماره مساعدت کننده گان بالاتر از ۵۰۰۰۰ افغانی ارزش مساعدت نوع مساعدت
  ١ غضنفربانک ١٠٠٠٠٠٠٠٠ افغانی قرضه بلاسود
  • دور سوم
   100.000.000 افغانی که احتمالا همان مبلغ گزارش شده در دور دوم
   است
  شماره مساعدت کننده گان بالاتر از ۵۰۰۰۰ افغانی ارزش مساعدت نوع مساعدت
  ١ غضنفربانک ١٠٠٠٠٠٠٠٠ افغانی قرضه بلاسود  • دور سوم
   101500000 افغانی که 100.000.000 افغانی آن احتمالا همان
   مبلغ گزارش شده در دور دوم و سوم است  شماره مساعدت کننده گان بالاتر از ۵۰۰۰۰ افغانی ارزش مساعدت نوع مساعدت
  ١ غضنفربانک ١٠٠٠٠٠٠٠٠ افغانی قرضه بلاسود
  ٢٣ شرکت مخابراتی افغان بیسیم ١٥٠٠٠٠٠ افغانی جنسی
  • رمضان
   بشردوست 477.500 افغانی معادل 9.550 دالر آمریکایی


  • دور اول: کمک کننده مالی که بیش از
   پنجاه هزار افغانی داده باشد، نداشته است.

  • دور دوم: کمک کننده مالی که بیش از
   پنجاه هزار افغانی داده باشد، نداشته است.

  • دور سوم: کمک کننده مالی که بیش از
   پنجاه هزار افغانی داده باشد، نداشته است.
  • دور چهارم
   477.500 افغانی معادل 9.550 دالر آمریکایی


  شماره مساعدت کننده گان بالاتر از ۵۰۰۰۰ افغانی ارزش مساعدت نوع مساعدت
  ١ انجمن کهن سالان افغان ٧٧٥٠٠ افغانی نقدی
  ٢ انور مهمند ٣٥٠٠٠٠ افغانی نقدی
  ٣ شکیلا بیات ٥٠٠٠٠ افغانی نقدی • آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
  آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

  مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

  این کتاب را بخرید

  پيام‌ها

  Kamran Mir Hazar Youtube Channel
  حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
  سابسکرایب

  تازه ترین ها

  اعتراض

  ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

  جستجو در کابل پرس