صفحه نخست > کارتون > طنز روز > طالب در لباس کوچی و بیچاره کرزی مانند همیش از همه جا و همه چیز بیخبر !

طالب در لباس کوچی و بیچاره کرزی مانند همیش از همه جا و همه چیز بیخبر !

شمس الحق حقانی
چهار شنبه 8 جون 2011

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

برادران ناراض کرزی در مناطق پشتون نشین افغانستان با به آتش کشیدن مکاتب و مدارس و خاموش کردن چراغ علم و معرفت بزرگترین خیانت را در حق نسل های آینده قوم خویش مرتکب شده و با اینکار شان آنها را برای سالها از کاروان تمدن انسانی بدور ساخته غرق بیسوادی و جهالت ، تعصب و افراطیگری کرده بازار خشونت ، دهشت افگنی و ترور را
درآن مناطق رونق دادند.

طالب در لباس کوچی و بیچاره کرزی مانند همیش از همه جا و همه چیز بیخبر !

طلاب کرام به این بسنده نکرده و انتشار وحشت طالبانی را جز وجیبه دینی پنداشته از هیچ نوع سعی و تلاش در امر گسترش آن در سایر مناطق افغانستان دریغ نورزیده ازینرو از مدت در تلاش گل آلود سازی آب مناطق مرکزی و صفحات شمال کشورغرض گرفتن ماهی مراد برایشان هستند .

پول و اسلحه مورد نیازشان را که باداران پاکستانی و بادار بادارشان تامین میکنند ، مشکل فقط انتقال اسلحه از مرز های پاکستان تا مناطق مرکزی و صفحات شمال افغانستان است ، گرچه قوای انگلیس چندین بار به انتقال نیروی طالبان و اسلحه مورد ضرورت ایشان از طریق هوا پرداخته ولی اگر بنا باشد که تمام آن مناطق در تصرف نیروی طالبان درآید پس برای اینکار سلاح و خصوصاً سلاح ثقیله بمقدار زیاد باید به آن سمت انتقال داده شود که اجرای اینکار فقط از طریق زمین ممکن است و بهترین وسیله برای اجرای آن استفاده از کاروان کوچی ها ست ولی سنگ بر سر راه اینکار وجود صد ها پسته مرزی ، پولیس سرحدی ، اردوی ملی وامنیت ملی در مسیر راه هاست که با کنترول و نظارت شدید ایشان انتقال یک سوزن هم مخفی از چشمان تیز بین آنها ممکن نیست !
اما با وجود این نظارت شدید نیروهای امنیتی و پولیس کوچی ها همیش سلاح های خفیفه و ثقیله به پیمانه وسیع از پاکستان به مناطق مرکزی و شمالی کشور انتقال داده اند ، درینکه این سلاح ها از پاکستان توسط طالبان درآن مناطق انتقال داده شده هیچ شک و شبهی و جود ندارد ولی اینکه چطور اینمقدار اسلحه مخفی از چشمان تیز بین نیروهای امنیتی و پولیس به آنجا رسیده این به یک معمای لاینحل برای دولت افغانستان و نیروهای بین الملل تبدیل شده و به یقین کامل که برای همیش لاینحل باقی خواهد ماند چونکه دولتمردان غرب زده کابل و باداران بی دین شان همه چیز را فقط از چشم تنگ عقل و منطق دیده و از درک خیلی حقایق و راز های پنهان در زیر این گنبد کبود عاجزند !

ایشان نمیتوانند حتی تصور کنند که امیر المومنین ملا عمر به قوت ایمان و نیروی اسلام صاحب چنان کرامات و معجزات اند که شتر را یکجا با بارش از سوراخ سوزن عبور میدهد و با خواندن دعای " الهم غیبک ... " صخره های کوه را از نظر ها نا پدید میکند ، در هنگام خواندن این دعا هر چیزیکه از زیر ریش امیر المومنین عبور کرده و با آن تماس کند از چشم غیر مومن نا پدید شده و رویت آن فقط برای مومنین ممکن می باشد ، طلاب کرام ازین کرامات امیر المومنین استفاده عظیم برده و تمام سلاح هایشان را هنگام سفر جانب افغانستان از زیر ریش امیر المومنین عبور میدهند که بدینگونه با خاطر آرام آن سلاح ها را تا هر جایکه خواسته باشند انتقال میدهند .

آنکه به امارت امیرالمومنین ملا عمر ایمان ندارد چشمانش از دیدن بار شتران عاجز است و آنکه به آن ایمان دارد هرآنچه را می بیند بحکم وفا داری به امیرالمومنین نا دیده میگیرد.

حکایت میکنند که ملا شایسته گل طالب جوان و خوش هیکل با ریش غلوه و رسیده تا بالای ناف هنگام عبور دادن سلاح هایش از زیر ریش ملا عمر ریشش به ریش امیر المومنین تماس کرده و هنگام رسیدن به قندهار با نگاه های حریص کاکو های بد عمل قندهاری مواجهه گشته که قریب بود مورد حمله و دستبرد آنها قرار گیرد که در ابتدا حیرت خودش و همقطاران طالبش را برنگیخته و بعد از جویا گردیدن علت آن فوراً به همراهی سه طالب مسلح دوباره در پاکستان نزد امیر المومنین برگشته و ملا عمر با خواندن سرچپه دعای " الهم غیبک ... " طالب بی ریش را دوباره به طالب ریشدار مبدل ساخته روانه قندهار ساخت .

حالا کرزی با اطلاع ازین قدرت محیرالعقول کرامات و معجزات امیر المومنین ملا عمر و استفاده بردن طلاب کرام ازآن برای تصرف قدرت سیاسی روز های باقیمانده سلطنتش را شمرده و هر روز خود را به چوبه دار داکتر نجیب نزدیتر احاساس میکند.

ازینرو گاهی چون کودکان گریه سر داده و گاهی دست به یاوه سرایی های طفلانه زده و به نیروهای خارجی دشنام داده آنهارا را اشغالگر میخواند و حملات شبانه ایشان بر طالبان را از طالبان پیشتر محکوم میکند به امید اینکه ملا عمر او را مورد عفو قرار داده سرش را از حلقه دار بیرون کند اما اینکه ملا عمر کرزی را عفو کند فقط خدا میداند ولی اگر از من بپرسید :

چندان یقین می نه رازی !

با تقــــــــــــديم حـــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

http://haqani.funpic.de

گالری عکس

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • اكر كرزى بخواهد در تاريخ نامش بماند بايد ازادى ما را از با كستان بكيرد.
  اولين شرط ازادى در نقاطتيكه با كستان دست دارد فورى قطع كردد.كوجى ها همه اى اس اى هستند و افراد تحت فرمان با كستان هستند بايد فورى اين مثله يكطرفه شود.كوجى خلع سلاح شود و براى شان اسكان داده شود.ديكر تحت فرمان با كستان نباشند.دوم ان وزيران و جنرالان مانند داود زى مزخرف كه اله دست و جاسوس با كستا هستند سناسايي و از كار دولتى رخصت شوند.
  سوم ناقلين با كستانى كه در شمال كشور اورده شدند و زمين اوزبيك ها هزاره ها و تا جيك هارا كرفتند و خودشانرا قتل عام كردند,مورد بيكر و تعقيب قرار بكيرند خلع سلاه شوند و اكر ارتباطات شان با با كستان و اى اس اى كشف شد ,به صفت خاين ملى مجازات شوند
  جهارم كوشش شود كه تجارت ما از دست با كستان خلاص شود راههاى ديكرى جستجوشود.
  اين جند مطلب كه ضرورى ميباشد بايد ازدست با كستان برايد
  امروز بنام طالب بنام كوجى بنام ناقل همه عساكر و قواى با كستانى هستند ,اينها به نام كوجى ولىصاحب منصب مخفى با كستان است.
  افسوس فبيله مزخرف بالاى قدرت نشسته و دو دسته ما را به باكستان تسليم ميكند.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس