صفحه نخست > کابل پرس افشا می کند > راست و دروغ مالی مقامات افغانستان: غلام فاروق وردک

راست و دروغ مالی مقامات افغانستان: غلام فاروق وردک

کابل پرس
سه شنبه 23 آگوست 2011

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

فساد، سوء استفاده، اختلاس و غصب زمين

نام: غلام فاروق

تخلص: وردک

ولد: خواجه میر

ولدیت: سید امیر

محل تولد: سیدآباد ولایت میدان

وظیفه: وزیر معارف

شماره تلفون: 0999885333

کابل پرس?: دو سال پیش اداره مبارزه با فساد و ارتشای اداری، فرمی را به مقامات بلندپایه افغانستان ارسال کرده تا دارایی های خود را ثبت کنند. تعداد زیادی از مقامات بلندپایه افغانستان حاضر نشده اند که جزییات مالی خود را به این نهاد ارایه کنند. از آنجایی که فساد و اختلاس جزو جدا ناپذیر از حکومت حامد کرزی می باشد، اداره ی مبارزه با فساد و ارتشای زیر امر کرزی نیز به مرکز دیگری برای اختلاس تبدیل شده است.

کابل پرس جزییات مالی آن عده از مقامات بلندپایه را که فرم اداره مبارزه با فساد و ارتشا را پر کرده اند نشر می کند. در فرم های پر شده، می توان برخی از دارایی های مقامات را همراه با شماره حساب (های) بانکی آنان یافت. برخی از مقامات نیز فرم ها را درست و کامل پر نکرده اند. در برخی موارد نیز، با توجه به گزارش ها و اسناد مختلفی که در کابل پرس و برخی رسانه های بین المللی نشر یافته، مقامات در اختلاس های کلان میلیونی دست دارند و به ثروت بادآورده ای رسیده اند که طبیعتا اثری از آن ها در این فرم ها دیده نمی شود. با اینحال، خواندن این فرم ها و جزییات مالی ارایه شده از سوی خود مقامات را به خواندگان توصیه می کنیم. این فرم ها با عنوان " راست و دروغ مالی مقامات افغانستان" منتشر می شود.

برای خواندن گزارش مالی فاروق وردک وزیر معارف دولت مافیایی کرزی فایل پی دی اف را باز کنید.

راست و دروغ مالی مقامات افغانستان
غلام فاروق وردک

میزان دارایی منقول، (پول نقد بیشتر از 100 هزار افغانی، اشیاء و زیور آلات، وسایط نقلیه یا ماشین آلات، دارایی غیر منقول (خانه، زمین، آپارتمان، باغ، دوکان، فابریکه و...) عایدات، فعالیت خارج از وظیفه دولتی و سایر معلومات ارایه شده توسط این مقام بلندپایه دولت مافیایی کرزی، از خود و خانواده اش را در فایل پی دی اف بخوانید.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • کاش در کنار این اطلاعاتی که به دروغ از طرف اینان ارائه شده، واقعیت های آنان را هم آشکار می نمودید!

  • برادر گرامى شما نبايد إز يك وطن فروش ومزدور پاكستان توقع بهتر إز دزدى و خيانت بيت المال داسته باشيد. كرزى با كابينه دزدش تا كجا خواهند رفت و تا كجا خواهند رسيد؟ هرگز قادر نخواهند شد تا إز سرحدات خدا ند تجاوز نمايند. خداو ند جزاى مكر شان را بدهد.

 • باقی سمندر
  سنبله سال ۱۳۹۰ خورشیدی
  ۲۴ رمضان
  اګست سال ۲۰۱۱ میلادی

  وطندار !
  وزیر معارف -فغان -ستان -بی معرفت است

  سلام به همه خوانندګان کابل پرس? !

  اګر وزیر معارف -فغان -ستان -یک روز از جاده جنوبی وزارت معارف از حصه ریاست بلدیه یا زیر پل هوایی تا کارته پروان یا خیر خانه به موتر خود سوارشده وآهسته برود یا ازد فتر خود تا پل باغ عمومی وپل سوخته یا از دفتر خود تا شاه شهید یا کارته نو یا بګرامی یا از دفترخود تا مکروریان ها وقلعه زمان خان یا قلعه بهادر خان یا از دفتر خود تا میدان هوایی یا خواجه چاشت یا دشت حاجی صاحب پای مینار یا به عبارت کوتاه از مرکز دفتر خود تنها در ساحه ولایت کابل به ۱۸ ناحیه و شش ولسوالی کابل نیم نګاهی به سرک ها بیاندازد ـ میبیند که هزاران کودکی که بایست مکتب بخوانند و درس وتعلیم فرا بګیرند – مصروف نان پیدا کردن بوسیله – موتر شویی – سپندی ګری – بوت رنګی – آب فروشی – مشنګ فروشی – خریطه پلاستیک فروشی و جستجو در زباله دان ها برای پیدا کردن یک لقمه نان میباشند.
  اګربه مکاتب برود می بیندکه کتاب درسی کمبود است . اګر در ګتاب فروشی های مقابل هوتل سپین زر یا مقابل شفاخانه دندان سازی در پل باغ عمومی برود می بیند که صد ها کودک با پدر ومادرش در حال خریدن کتاب های مکاتب اند – کتابهایی که درپشت جلد شان نوشته شده است که قابل فروش نیست .
  وطندار !
  افغانستان ۹۹ سال پیش از امروز دارای مکتب تربیه برای فن چاپ ومطبعه بود- در شماره دهم سراج الاخبار منتشر شده در سال ۱۲۹۱ میخوانیم که :
  «مدرسه زینګوګرافی در باب بسر رسانیدن شاګردان و اکمال نمودن قلیشه ها تمام سال کوشش ورزیده ونیز در باب تدارکات توسیع مطبعه سرکاری و آوردن حروفات طیپ وچاپ مرتبین وتعلیم حروف چینی در تمام سال اقدامات مجدانه بکار برده شده این است که نامه ګرامی (سراج الاخبار افغانیه ) به سایه توجهات عرفان آیات همایونی از آن مطبعه عالی به این شکل و قیافت امروزیه خود بنظر قاریین ګرام جلوه ګر میګردد . »
  ( برای مطالعه سند سراج الاخبار در تارنمای ګفتمان دیموکراسی برای افغانستان – بخاطر صدمین سالګرد تولد سراج الاخبار توجه ګردد )
  وطندار نمیګذریم ازاینکه در نود سال ګذشته در ساحه معارف فغان ستان چه اتفاق افتاد که اینک از بخت بد یک شاګرد نیمه تمام وتنبل دوا سازی پشاور که حتی لیاقت شاګردی یک بیطار ونعل بستن درپای حمار را ندارد – برمقدرات کودکان فغان ستان دست یافته و ووزیر معارف اش ساخته اند !
  نه در کابل کتاب درسی به اندازه ضرورت پیدا میشود ونه در ولایات.
  تنها در ده سال اخیر بیشتر از یکصدوشصت ملیون دالرامریکای شمالی را برای چاپ نمودن کتاب از وزارت معارف افغانستان به اندونیزیا – هندو و شرکای داخلی خود در افغانستان بیرون نموده اند .
  مطبعه وزارت معارف درساختمان قدیمی متصل لیسه امانی سابقه ومقابل انحصارات و فابریکه حربی یا ماشین خانه سابقه یا انتشارات میوند کنونی به حال زار بسر میبرد وتوانایی ده درصد چاپ کتاب ها راندارد. مطبعه جدید معارف را قاضی القضات- فغان- ستان که سلام عظیمی - فراهی است و ملا سلام راکتی راباوی هرګز نمیتوان مقایسه کرد- همین قاضی القضات که اشعار انوری در باره قاضی را برایش بایست خواند- مطبعه جدید معارف را در حصه سرک پل چرخی نزدیګی ګمرک کابل غصب کرده ونامش را مطبعه نبراسکا به کمک باداران امریکایی خود مانده است .
  وزارت معارف فاقد مطبعه برای چاپ کتاب است ـ بیشتر از هشتاد در صد مردم افغانستان در بیسوادی بسر میرند.بیشتر از پنج ملیون کودک که بایست جدیدن شامل مکتب ګردند و باشند - نه کتاب می یابند و نه تعمیر مکتب ونه معلم وسرمعلم و در تمام فغان - ستان بی سرنوشت وایلا میګردند .
  در ولایت میدان ووردک که وزیر دفاع - –وزیر معارف و رییس امنیت ملی از آن ولایت می آیند – خود وزراورییس امنیت امروز در آن ولایت رفته نمیتوانند و مکاتب را طالبان به اتش میزنند . در همه ولایات کمبود کتاب – معلم ومواد درسی بیداد میکند - ولی شاګرد تنبل مکتب دواسازی پشاور وعده بی معرفت دیګر بر مقدرات ګودکان وطن تصمیم میګیرند.
  معاش وزیر بی معرفت فغان - ستان - ده برابر معاش معلم – عاید شخصی اش بیست برابرمعاش معلم – خرچ مکتب اولادش در هرماه بیست وپنچ هزار افغانی یابیشتر ازعاید سرانه ملی یک انسان درفغان - ستان است .
  اګر این وزیر است و این مکتب – حال طفلان را بد تر میبینم
  اګراین رییس است و این وکیل – وطن راخاک برسر میبینم
  شش روز به فرارسیدن روز عید فطر مانده است – یکبار به چشمان کودکان وطن نګاه نمایید که در ماه رمضان چه خورده اند وچګونه عیدی خواهند داشت ؟

  باقی سمندر

  .

 • سمندر
  سنبله سال ۱۳۹۰
  سلام به خوانندګان عزیز
  لطفن در کابل پرس? مقاله ای را درباره وزارت معارف از همین قلم بخوانش بګیرید که مدتها پیش منتشر شده بود.
  تشکر
  باقی سمندر

 • ای کایش مانند اینکه سوانح قلمی مقامات عالی رتبه دولت را نشر نموده اید اینرا تعقیب بدارید تا راست بودن ودروغ بودن ان معلوم شود زیرا ادعا همیشه از خود دلایل واثبات خواهان است وامکان دارد که همین ارقام درست باشد وشاید نه بناء از تمامی کسانی که این متن را میخوانند تقاضا دارم تا معلومات خود را در مورد اینها شریک بسازند که راست ودروغ معلوم شود تشکر

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس