طبیعت و محيط زيست

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

21 مارچ روز بین المللی نوروز

چهار شنبه 24 فبروری 2010

عکس هایی از برف کوچ در سالنگ

چهار شنبه 10 فبروری 2010

نامه به شهردار کابل

پنج شنبه 4 فبروری 2010, توسط رزاق مأمون

روایت شریفه از یمگان بدخشان

چهار شنبه 20 جنوری 2010, توسط کابل پرس

يک ويدئو از کابل

يكشنبه 29 نوامبر 2009

گذرگاه سالنگ

جمعه 13 نوامبر 2009

زلزله وعواقب خطرناک آن

سه شنبه 27 اكتبر 2009, توسط صدیق قیام

افغانستان از فراز

سه شنبه 6 اكتبر 2009

باغ های انگور در شمال کابل

پنج شنبه 17 سپتامبر 2009

جستجو در کابل پرس