طبیعت و محيط زيست

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

خربوزه فروشی در کابل

پنج شنبه 23 جولای 2009

بند قرغه در کابل

سه شنبه 7 جولای 2009

نمایی از دره پنجشیر

چهار شنبه 20 می 2009

بچه و حیوانات

چهار شنبه 22 آپریل 2009, توسط پامیر مهرآیین

درختان در دایکندی!

يكشنبه 19 آپریل 2009

زمرد در افغانستان

پنج شنبه 19 مارچ 2009

جستجو در کابل پرس