دو قرن جنایت در افغانستان: جنایات نسل کشی، قتل عام، برده داری، جنگ های داخلی، جنایات جنگی و جنایات حاد علیه بشریت

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

نهمین سالگرد

شنبه 10 اكتبر 2009, توسط عتیق شاهد

گوش خر بفروش و دیگر گوش خر

چهار شنبه 7 اكتبر 2009, توسط میرحسین مهدوی

آتش بس 1983 در درهء پنجشیر

يكشنبه 27 سپتامبر 2009, توسط میرداد

جنرال دوستم و رقیبانش

سه شنبه 15 سپتامبر 2009, توسط یولداش ترکستانلیک

جستجو در کابل پرس