آموزش، مکاتب و دانشگاه

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

چرا بدخشان دانشگاه ندارد؟

شنبه 23 آگوست 2008, توسط shahin

اين کشور وزير معارف ندارد!

پنج شنبه 31 جولای 2008

کتاب!

سه شنبه 8 جولای 2008

سرپل: دانش آموزان و رخصتی

يكشنبه 6 جولای 2008

سربازان کودک!

جمعه 4 جولای 2008

دايکندی: اين هم يک مکتب!

يكشنبه 22 جون 2008

جستجو در کابل پرس