طنز روز

در همین بخش

حنیف اتمر امنیت می آورد؟

دوشنبه 13 اكتبر 2008

داد و ستد و قاچاق مواد مخدر!

يكشنبه 12 اكتبر 2008

کرزی در مزرعهء خانوادگی اش

يكشنبه 12 اكتبر 2008

ملاعمر، حکمتیار و حامد کرزی

چهار شنبه 8 اكتبر 2008

بیکاری و پيوستن به طالبان!

سه شنبه 7 اكتبر 2008

بوی استخبارات آمريکا!

يكشنبه 5 اكتبر 2008

هدیه ناقابل کرزی

يكشنبه 5 اكتبر 2008

کرزی، شیخ عرب و طالبان!

جمعه 3 اكتبر 2008

طالبان، عيدی کرزی به مردم

پنج شنبه 2 اكتبر 2008

جستجو در کابل پرس