طنز روز

در همین بخش

کرزی: نجاتم بدهید دوستان من!

چهار شنبه 1 اكتبر 2008

طرح مالیات بر درآمد!

سه شنبه 30 سپتامبر 2008

تفریح کرزی در عید

دوشنبه 29 سپتامبر 2008

شهنواز تنی!

دوشنبه 29 سپتامبر 2008

به کدام کرزی باورکنیم؟

جمعه 26 سپتامبر 2008

استراتژی جديد ناتو!

پنج شنبه 25 سپتامبر 2008

کرزی و سارا جان

چهار شنبه 24 سپتامبر 2008, توسط میرزا قلم

بزکشی يا آدم کُشی؟

سه شنبه 23 سپتامبر 2008

قلم و اندیشه صلح!

دوشنبه 22 سپتامبر 2008

کارگران و پرنده ی صلح!

يكشنبه 21 سپتامبر 2008

زنجیر و پرنده ی صلح!

يكشنبه 21 سپتامبر 2008

جستجو در کابل پرس