طنز روز

در همین بخش

صلج و اتحاد ملی!

يكشنبه 21 سپتامبر 2008

گروگان!

جمعه 19 سپتامبر 2008

لوده ترین زمامدار افغانستان؟

پنج شنبه 18 سپتامبر 2008, توسط جعفر رضایی

ناتو، کرزی، رهبران جهادی و طالبان

پنج شنبه 18 سپتامبر 2008

میدان مورد منازعه!

سه شنبه 16 سپتامبر 2008

قهرمان ملی!

دوشنبه 15 سپتامبر 2008

طرح مبارزه با فساد اخلاقی!

شنبه 13 سپتامبر 2008

عدالت

جمعه 12 سپتامبر 2008

صلح

پنج شنبه 11 سپتامبر 2008

بدون شرح!

چهار شنبه 10 سپتامبر 2008

ماشین دولتی!

دوشنبه 8 سپتامبر 2008

فهیم، سیاف، قانونی، محقق و...

يكشنبه 7 سپتامبر 2008

جستجو در کابل پرس