طنز روز

در همین بخش

جهان، پرنده صلح و بمب

يكشنبه 7 سپتامبر 2008

کودک و پرنده صلح

شنبه 6 سپتامبر 2008

افغانستان این شیر زخمی!

جمعه 5 سپتامبر 2008

تانک و پرنده ی صلح!

چهار شنبه 3 سپتامبر 2008

برای صلح!

چهار شنبه 3 سپتامبر 2008

مافیای مواد مخدر!

يكشنبه 31 آگوست 2008

خطرناکترین حیوانات جهان!

سه شنبه 26 آگوست 2008

شیندند!

دوشنبه 25 آگوست 2008

روح الله هم بی کارتون نباشد!

يكشنبه 24 آگوست 2008

موزیک استخبارات پاکستان!

سه شنبه 19 آگوست 2008

کرزی و جشن آزادی!

دوشنبه 18 آگوست 2008

جستجو در کابل پرس